De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Investeringskapitaal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Investeringskapitaal"— Transcript van de presentatie:

1 Investeringskapitaal
Ecodynamisch Bouwen® - Naam: Economisch - Ecologisch - Dynamisch - Realisme: Zonder rendement uit duurzaamheid, geen toekomst voor duurzaamheid - Aanpak: Energiebehoefte minimaliseren Energiegebruik optimaliseren Zonne-energie is goud Investeringskapitaal Ecodynamisch Management BV Ecodynamisch Bouwen®

2 De Kapelhof Ecodynamisch Bouwen®

3 Impressie Ligging Historie Project Soort Grootte Inrichtingsplan
Ecodynamisch Bouwen®

4 Zoektocht De Kapelhof naar de beste oplossingen bij de herontwikkeling
van de carréboerderij De Kapelhof Ecodynamisch Bouwen®

5 “de beste oplossingen”
Oplossingen voor wat? Wat zijn de uitdagingen? Wat is het einddoel? Duurzaam zonder schade te berokkenen aan het milieu “Nachhaltigkeit der Nutzung” Comfortabel passend bij de betreffende prijsklasse Rekenbaar niet duurder dan de reguliere bouw Ecodynamisch Bouwen®

6 Ambities Duurzaam Comfortabel
Gezond (Zo min mogelijk straling/gas emissie) EPC < 0,3 Energiebehoefte < 45 kWh/m2 GBO/jaar (Ruimteverwarming 8 kWh) Techniek (Energievraag beperkende installaties) Akoestiek (Klasse I NEN 1070) CO2 reductie (Zoveel mogelijk natuurlijke materialen) Behaaglijk in de winter, voldoende koelte in de zomer Extra investering (EPC 0,8 -> 0,3) max. € ,-- Ecodynamisch Bouwen®

7 Keuzes Energie Waterhuishouding Sloop Materiaalkeuze Beton Anhydriet
Hout - Bamboe Isolatie Kierdichting Ventilatie EPC Verwarming Warmtapwater Verlichting Energie Ecodynamisch Bouwen®

8 Energie Opbouw energiekosten
Essent Eigen Dit betekent dat voor de saldering van de energiebelasting in die zin een maximum geldt, dat deze niet verder gaat dan de energiebelasting die drukt op hoeveelheid elektriciteit die van het net wordt afgenomen. Dus ook als er meer dan 5000 kWh op het net wordt ingevoed kan er saldering van de energiebelasting plaatsvinden. Datum 14 november 2011 Betreft Vragen van het Kamerlid Jansen (SP) over saldering De Staatssecretaris van Financiën, mr. drs. F.H.H. Weekers Kosten energie kWh Energiebelasting Subtotaal BTW Totaal Vastrecht Netwerkbeheerder 6,90 11,40 _____ 18,30 3,84 22,14 12,17 0,00 _____ Prijs per Wp (€ 1,40) Annuïteit, 6%, 25jaar Opbrengst per jaar Prijs per kW/h 11,00 0,9 kW/h 12,17 Prijsontwikkeling 6%/j 12,36 Ecodynamisch Bouwen® Salderen

9 Energie Investering Ecodynamisch Bouwen® Extra-investering
Duurzaam bouwen moet gedragen worden door exploitatievoordeel. Terugverdientijd Foutief uitgangspunt. De opbrengst uit de investering is belangrijk. Wat verdien ik? Wat is mijn voordeel? Wat brengt mij deze investering? (ROI Return On Investment) VVE “Gemeenschappelijke zaken” VVE investeert. Kosten worden verrekend met de eigenaarsbijdrage. Rentedeel is fiscaal verrekenbaar. VVE beheert en levert de energie. Maandlast energie wordt overgeheveld naar de exploitatiekosten. Extra investering kan uit de koopprijs gehouden worden. Ecodynamisch Bouwen®

10 Energie Autarkisch systeem
Belasting op zonnepanelen Amsterdam – Huizenbezitters die in België zonnepanelen op het dak hebben, moeten in de buidel tasten. Vanaf 2013 wordt daar 200 euro extra netvergoeding voor gevraagd, zo zijn distributiebeheerders Eandis en Infrax dat overeengekomen. Het plan heeft al de steun van de Vlaamse minister van Energie, weet Het laatste Nieuws. Het argument is dat huizenbezitters met zonnepanelen nu niet betalen voor het gebruik van stroom via het net. Ze gebruiken het stroomnet echter wel: voor het afvoeren van stroomoverschotten als de zon schijnt en voor het afnemen van elektriciteit bij geen zonneschijn. De Telegraaf Buitenland 8 okt 2012 Eigen opwekking Duurzaam bouwen moet gedragen worden door exploitatievoordeel. Opslag Fluctuatie zonne-energie Accu Waterstof Voordelen Onafhankelijkheid: Leveranciers Prijsontwikkeling Lokale opwekking Actieve gebruiker Energie is gratis Winst in eigen beheer Belasting op zonnepanelen Vanaf 2013 wordt daar 200 euro extra netvergoeding voor gevraagd, zo zijn distributiebeheerders Eandis en Infrax dat overeengekomen. Het plan heeft al de steun van de Vlaamse minister van Energie, weet Het laatste Nieuws. Het argument is dat huizenbezitters met zonnepanelen nu niet betalen voor het gebruik van stroom via het net. Ze gebruiken het stroomnet echter wel: voor het afvoeren van stroomoverschotten als de zon schijnt en voor het afnemen van electriciteit bij geen zonneschijn. De Telegraaf Buitenland 8 okt 2012 Ecodynamisch Bouwen®

11 Verwarming Behaaglijkheid
Povl Ole Fanger Denemarken 16 juli 1934 Verwarming Behaaglijkheid Behaaglijkheid Thermische behaaglijkheid Akoestische behaaglijkheid Behaaglijke verlichting Een geestestoestand die tevredenheid met de thermische omstandigheden tot uitdrukking brengt. (Ole Fanger – 28 behaaglijkheidsdiagrammen) Parameters Luchttemperatuur Stralingstemperatuur Luchtsnelheid Luchtvochtigheid “Gemiddeld” criterium Tlucht + Tstraling= 420 C Klimaatfactoren Kledingweerstand Activiteit van de persoon Ecodynamisch Bouwen®

12 Verwarming Systemen Ecodynamisch Bouwen®
Hoe bereiken we de gewenste behaaglijkheid? Convectie systeem Warmtegeleiding | Thermodynamica (U waarde K waarde Rc waarde) Cv-installatie / Warmtepomp Infrarood systeem Elektromagnetische straling | Kwantummechanica (Wet van Stefan-Boltzmann) Vlakstralers / Zwartstralers Ecodynamisch Bouwen®

13 Verwarming Voor- en nadelen
Tegenstanders Elektriciteit is te waardevol voor dit gebruik. Elektrische verwarming incl. infrarood is hoe dan ook duurder dan een gasgestookte installatie. Ecologisch niet aan te bevelen, in de winter moet groot deel stroom door fossiele energie geleverd worden. Eigen gasgestookte cv produceert minder CO2 dan de grote elektriciteitscentrale. Gezondheidsvoordelen zijn niet wetenschappelijk aangetoond. Gevaar van elektrosmog is aanwezig. Voorstanders Lage investeringskosten. Geen ruimte nodig voor ketel of installatie Onderhouds- en storingsvrij. Voordeliger dan directe elektrische verwarming. Hoger stralingsaandeel Lagere luchttemperatuur – minder energiebehoefte. Voordeliger dan gasgestookte installatie. Zeer goed regelbaar. Woonklimaat is veel gezonder. Geen condensatie. Geen schimmelvorming. Ecodynamisch Bouwen®

14 Verwarming Keuze Ecodynamisch Bouwen®
“Beispielhafte Vergleichsmessung zwischen Infrarotheizung und Gasheizung im Altbaubereich” Technische Universität Kaiserslautern Dr. Ing. Peter Kosack “Prof. Dr. Ing. Claus Meier” Richtig heizen. 14 Fragen und Antworten Heizen wie die Sonne Fehler und Irrtümer, Täuschungen und Verschleierungen “Bauphysikalische Aussagen entpuppen sich als Informationsmüll” Ecodynamisch Bouwen®

15 Verwarming NEN 7120 Ecodynamisch Bouwen® Conversiefactoren
In de berekening wordt uitsluitend uitgegaan van warmteconvectie (thermodynamica) en de stralingsenergie van vlakstralers genegeerd en buiten de berekening gelaten. De verhouding straling/convectie bij infraroodstralers is minimaal 70/30. Zomerkoelte Waardering Electrochrome SageGlass Hoogwaardige beglazing voor duurzame woonomgeving. Levenscyclusanalyse (Beperking milieueffecten, stimulering hergebruik producten.) Ecodynamisch Bouwen®

16 Zoektocht Innovatie - Ontwikkeling
Studie en Onderzoek Aanpassing van NEN 7120 Gelijkwaardigheidsverklaring Heroverweging!!! EM volgt niet. EM neemt initiatief ! Ecodynamisch Management BV Ecodynamisch Bouwen®


Download ppt "Investeringskapitaal"

Verwante presentaties


Ads door Google