De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES EEN MYTHE OF WERKELIJKHEID 12013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES EEN MYTHE OF WERKELIJKHEID 12013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES EEN MYTHE OF WERKELIJKHEID 12013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen

2 Veilige elektrische INSTALLATIES Een Mythe of Werkelijkheid A.DEEL I : BEGRIPPEN – DOCUMENTATIE Rudy VANDEN BERGH & Guy D’HOOSSCHE B. DEEL II : UITWERKING PRAKTISCH VOORBEELD Geert VYNCKE & Guy D’HOOSSCHE C. BESLUITEN & SLOT D. VRAGENKWARTIER 2013 / 04 / 222PreBes & PCBA West-Vlaanderen

3 MAPJE : -Lijst met beschikbare documenten  DOC 00 – 23 : DEZE WEEK WEBSITE  DOC 001 – 005 : VORIGE WEEK WEBSITE - GRONDPLAN BEDRIJF : UITWERKING PRAKTISCH VOORBEELD 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen3 Veilige elektrische INSTALLATIES Een Mythe of Werkelijkheid

4 Documenten studiemoment “Veilige elektrische installaties – een mythe of werkelijkheid” Elektrische installaties op de arbeidsplaats Brugge : PreBes – PCBA West-Vlaanderen 22 / 04 /2013 00.Begeleidende tekst studiemoment, GD 01.K.B. van 4/12/0212 (B.S. 21/12/2012), GD 02.Toelichting bij het K.B., GD 03.Bevoegdheden BA4-BA5 voorbeeld_GD 04.Criteria BA4-BA5 bevoegden 05.lijst werkzaamheden met elektrische risico’s, voorbeeld SPIE 06.lijst veiligheidsopleidingen, voorbeeld SPIE 07.werkzaamheden, voorbeeld Agoria, SPIE 08.werktoelating en werkvolgorde, voorbeeld Agoria, SPIE 09.bevoegdheidsverklaring, voorbeeld SPIE 10.bevoegdheidsverklaring, voorbeeld SPIE 11.Uitwendige invloeden, algemeen met tabellen van de codes 12.fictief bedrijf grondplan met inplanting van de gebouwen, hoogspanningscabines, wegen, parkings 13.fictief bedrijf tabel met uitwendige invloeden per type gebouw 14.fictief bedrijf : 12 kV-lus van de hoogspanningscabines, SPIE 15.lay out van een hoogspanningscabine, SPIE 16.EANDIS : voorbeeld van een attest van globale aarding 17.boomstructuur caneco, SPIE. 18.schema laagspanningsverdeling, SPIE. 19.ééndraadschema laagspanningsverdeelbord, SPIE. 20.voorbeeld 1 van een instructie eerste hulp bij ongevallen met elektriciteit, SPIE. 21.voorbeeld 2 van een instructie eerste hulp bij ongevallen met elektriciteit, SPIE. 22.elektrische installatie – oude hoogspanningscabine : voorbeeld van risicoanalyse, SPIE 23.elektrische installatie – laagspanningsverdeelbord : voorbeeld van risicoanalyse. 001_2013-04-22_Prebes_Gevaren elektrische installaties_RVDB_GD 002_2013-04-22_Prebes_BA4-BA5_RVDB_GD 003_2013-04-22_Prebes_Uiwendige Invloeden_RVDB_GD 004_2013-04-22_Prebes_Risicos_RVDB_GD 005_2013-04-22_Prebes_BA4-BA5_DOCUMENTATIE_RA_GEERT_GD 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen4

5 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen5 G HSF H F HSD C HSG DE B HSE HSC HSB A HSA VBA2 VBA1 VBA3 VBB1 VBD1 VBD2 VBC1 VBB2 VBC2 VBG1 VBH1 VBH2 VBE1 VBE2VBE3 VBF1 VBF2 HSA HSCHSB HSD HSE HSG HSF

6 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen6 Veilige elektrische INSTALLATIES Een Mythe of Werkelijkheid

7 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen7 Veilige elektrische INSTALLATIES Een Mythe of Werkelijkheid

8 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen8 INDUSTRIËLE SCHRIJNWERKERIJ

9 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen9 INDUSTRIËLE SCHRIJNWERKERIJ

10 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen10 METAALWERKPLAATS

11 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen11 SCHILDERSWERKPLAATS

12 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen12 MAGAZIJN

13 B.1. WERKNEMERS WERKNEMERS K.B. Afd. IV ( art. 10 & 11) WERKZAAMHEDEN AAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES I.Art. 47 - Bekwaamheden A.R.E.I. II.Art. 266 - Bevoegdheden A.R.E.I. 2013 / 04 / 2213PreBes & PCBA West-Vlaanderen

14 Art. 47 - Bekwaamheden 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen14 CodeOmschrijvingVoorwaardenVoorbeelden BA1GewoneNiet gewaarschuwde personenLokalen : huishoudelijk of analoog gebruik, … lokalen : toegankelijk voor het publiek, … BA2Kinderenbevinden zich in de voor hen bestemde lokalenKinderbewaarplaatsen en kinderkribben,scholen … BA3GehandicaptenPersonen beschikken niet over al hun mentale en fysische mogelijkheden Rusthuizen voor invaliden, ouderlingen of mentaal gehandicapten, … BA4GewaarschuwdenPersonen die voldoende ingelicht zijn of bewaakt worden door vakbekwamen om de gevaren te wijten aan elektriciteit te vermijden Uitbatings- of onderhoudspersoneel van elektrische installaties BA5VakbekwamenPersonen die voldoende technische kennis of ervaring bezitten om de gevaren te wijten aan elektriciteit te vermijden Ingenieurs en technici belast met de uitbating van elektrische installaties, …

15 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen15 Veilige zone Werken buiten spanning0 Werken in nabijheid van delen onder spanning Werken onder spanning WERKEN - ONDER SPANNING en - NABIJ BLANKE DELEN ONDER SPANNING - WERKEN BUITEN SPANNING Art. 266 - Bevoegdheden

16 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen16 (e) Werkprocedures : 1)Algemene voorschriften : a) inductie; b) atmosferische omstandigheden. 2)werkzaamheden buiten spanning : a) voorbereiden van de werkzaamheden; b) scheiden; c) voorkomen van herinschakeling; d) controleren van de spanningsafwezigheid; e) ontladen, aarden, kortsluiten; f) afbakenen en afschermen; g) vrijgeven h) terug onder spanning brengen Art. 266 - Bevoegdheden VITALE VIJF

17 DE VITALE VIJF 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen17 1 SCHEIDEN2 VERGRENDELEN3 CONTROLEREN 4 KORTSLUITEN AARDEN5 AFBAKENEN AFSCHERMEN

18 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen18 3)werkzaamheden onder spanning; 4) werkzaamheden in de nabijheid van delen onder spanning; (f) Onderhoudswerkzaamheden : 1) algemeenheden; 2) personeel; 3) herstellingswerkzaamheden; 4) vervangingswerkzaamheden 5) tijdelijke onderbreking 6) einde onderhouds- of herstellingswerkzaamheden. Art. 266 - Bevoegdheden

19 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen19 Art. 266 - Bevoegdheden b. Werknemers voeren werken uit in een ander bedrijf (werken met derden): K.B. 4/12/2012 - Art. 11 & Wet 4/08/1996 Art. 9 § 1 WG/opdrachtgever informatie aan WG/WN’s werken uitvoeren - in de nabijheid of - aan elektrische installaties welke GEDEELTELIJK OF IN HET GEHEEL NIET VOLDOEN AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN HET A.R.E.I. EN EEN RISICO KUNNEN VORMEN

20 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen20 Moet de WG/Opdrachtgever :  de aanwezigheid van die delen te melden enerzijds en deze anderzijds ook aan te duiden;  het nemen van voldoende preventiemaatregelen om het welzijn van de WN’s te verzekeren vooraleer de werkzaamheden Art. 266 - Bevoegdheden

21 I. EERSTE LETTER = CATEGORIE –De groep A spreekt over milieugebonden factoren (omgevingsomstandigheden) –De groep B spreekt over gebruiksomstandigheden gebonden invloeden –De groep C spreekt over structuurgebonden invloeden II.TWEEDE LETTER = AARD VAN DE INVLOED (RISICO) vb : AA omgevingstemperatuur / AD : water / AE : vaste stoffen vb : BA bevoegdheid van personen (BA 1 – BA5) vb : CA onbrandbare structuur III.DERDE CIJFER = KLASSE v/d INVLOEDSFACTOR  max van 1 tem 8 VASTLEGGEN CODES B.2. ELEKTRISCHE INSTALLATIES VEILIG ? 2013 / 04 / 2221PreBes & PCBA West-Vlaanderen

22 CAT.AARD v/d INVLOEDKLASSEAREI (Art.) ATemperatuur1 tem 8144 / 225 BLuchtvochtigheid1 tem 8------------ CHoogte1 & 2------------ D Water 1 tem 884 / 145 / 226 E Vaste stoffen 1 tem 6227 F Corrosieve / vervuilende 1 tem 4146 / 228 G Schokken 1 tem 3147 / 229 H Trillingen 1 tem 3148 / 230 J Andere mechanische belasting ------------------------- K Flora & schimmels 1 & 2149 / 231 L Fauna 1 & 2149 / 231 M Magnetische, Elektrostatische en ioniserende / zwerfstromen 1 tem 6 (!!)232 N Zonnestraling 1 tem 3232 P Aardbevingen 1 tem 4------------ Q Bliksem 1 tem 3------------ R Luchtbewegingen 1 tem 3------------- S Wind 1 tem 3------------- B. ELEKTRISCHE INSTALLATIES VEILIG ? UITWENDIGE INVLOEDSFACTOREN 2013 / 04 / 2222PreBes & PCBA West-Vlaanderen

23 CatAARD v/d INVLOEDKLASSEAREI (Art.) A Bekwaamheid personen 1 tem 547 / 233 (266) B Elektrische weerstand lichaam 1 tem 431 / 234 C Contact met aardpotentiaal 1 tem 447 / 234 D Ontruiming personen 1 tem 4101 / 234 E Goederen (voedingswaarden) 1 tem 4101 / 234 (140) ABouwmaterialen1 & 2101 BStructuur gebouw1 tem 4 (!)101 B.2. ELEKTRISCHE INSTALLATIES VEILIG ? UITWENDIGE INVLOEDSFACTOREN 2013 / 04 / 2223PreBes & PCBA West-Vlaanderen

24 DOSSIERS ELEKTRISCHE INSTALLATIES 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen24 a.Algemeen (1) opgesteld en bijgehouden op een geschikte drager door de WG; (2) ter beschikking houden van de personen die het nodig hebben voor het uitvoeren van hun werk of voor het vervullen van hun opdracht.

25 2013 / 04 / 2225PreBes & PCBA West-Vlaanderen b. Inhoud (1) Schema’s en plannen (A.R.E.I. artikelen 16 & 17); (2) Plan en legende met de Uitwendige Invloeden (UI) (3) Berekeningsnota’s & documenten; (4) Verslagen, opgesteld door een EO : -Gelijkvormigheidscontrole  INVENTARIS; -eerste controle; -voorlaatste & laatste periodieke controle. (5) Instructies : -Personeel werkzaamheden aan elektr. Inst. -E.H.B.O. : oordeelkundige plaatsen DOSSIERS ELEKTRISCHE INSTALLATIES

26 (6) Lijst personeel met attest BA4 – BA5 : - Attest opgesteld door de werkgever; -Nominatief, tijdslimiet; -Toegekende actiiteiten; -Installatiedelen. (7) Installatiedelen niet voldoen A.R.E.I. : -Identificatie  INVENTARIS VERSLAGEN; -Conclusies RA; -Getroffen preventiemaatregelen  A.R.E.I. 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen26 DOSSIERS ELEKTRISCHE INSTALLATIES

27 1.Basisfilosofie : a. WG treft de nodige maatregelen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. b. Toepassing algemene preventiebeginselen toe : 1) risico’s voorkomen; 2)evaluatie van de risico’s welke niet kunnen voorkomen worden; 3)bestijding van de gevaren aan de bron; 4)vervanging van wat gevaarlijk is door wat niet gevaarlijk of minder gevaarlijk is; 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen27 ELEKTRISCHE INSTALLATIES - RA

28 5) Voorrang maatregelen (CBM) collectieve bescherming boven maatregelen PBM; 6) aanpassing van het werk aan de mens, met name wat betreft de inrichting van de werkposten en de keuze van de werkuitrusting en de werk- en productiemethoden, enz…; 7) zoveel mogelijk de risico’s inperken, rekening houden met de ontwikkeling van de techniek; 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen28 ELEKTRISCHE INSTALLATIES - RA

29 8)inperken risico’s op een ernstig letsel door materiële maatregelen met voorrang op ieder ander maatregel; 9)Planning preventie en uitvoering van hun werk; 10) WN’s voorlichten over - de aard van zijn werkzaamheden, - de eraan verbonden overblijvende risico’s en - de maatregelen die erop gericht zijn deze gevaren te voorkomen of te beperken, bvb bij indienststelling. 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen29 ELEKTRISCHE INSTALLATIES - RA

30 2.Veiligheidsniveau – aanvaardbaar restrisico : - Het K.B. van 4/12/2012 somt de door de werkgever MINIMUM op te sporen risico’s en moet ze tevens beoordelen (Art. 4 §2 v/h K.B.). - Hierbij moet hij rekening houden met een zeker aantal parameters, zie hierna, voor het opstellen van de risicoanalyse. - De werkgever bepaalt het niveau van het restrisico waarmee men wil leven in zijn bedrijf. Niveau A of B of C (zie hierna) en niveau X is niet aanvaardbaar. 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen30 ELEKTRISCHE INSTALLATIES - RA

31 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen31 0% VEILIGE INSTALLATIE 100% VEILIGE INSTALLATIE MINIMUM VEILIGHEIDS NIVEAU HD 60384-4-41 X A B C ELEKTRISCHE INSTALLATIES - RA

32 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen32 GASLEIDING MET KOPPELINGEN IN EEN VERDEELBORD ELEKTRISCHE INSTALLATIES - RA

33 Uitvoering van de risicoanalyse : -RA is steeds een subjectief gegeven; -RA OPSTELLEN door een groep = PARTICIPATIEF; -RA elektrische installatie starten bij het voorontwerp; -CONSULTATIE van de nodige personen en de COMMUNICATIE met deze is heel belangrijk; -COÖRDIANTIE WG voor het uitvoeren RA is primordiaal voor het bekomen COHERENT GEGEVEN en alzo een COHESIE te verkrijgen in alle dossiers van de elektrische installaties. -Elke RA heeft als resultaat NODIGE PREVENTIEMAATREGELEN. 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen33 ELEKTRISCHE INSTALLATIES - RA

34 WAT HEBBEN WE VANDAAG GELEERD 1.PERSONEEL : IV – WV – BA4 – BA5 2.DOSSIERS ELEKTRISCHE INSTALLATIES 3.RISICOANALYSES 2013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen34 Veilige elektrische INSTALLTIES Een Mythe of Werkelijkheid

35 CONSULTATIE COORDINATIE COMMUNICATIE COHERENT Veilige elektrische INSTALLTIES Een Mythe of Werkelijkheid COHESIE 2013 / 04 / 2235PreBes & PCBA West-Vlaanderen


Download ppt "VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES EEN MYTHE OF WERKELIJKHEID 12013 / 04 / 22PreBes & PCBA West-Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google