De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Men neme een architect… Recept voor een goed zorgsysteem Nieuwegein, 23 juni 2011 Congres ‘Architectuur in de Zorg’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Men neme een architect… Recept voor een goed zorgsysteem Nieuwegein, 23 juni 2011 Congres ‘Architectuur in de Zorg’"— Transcript van de presentatie:

1 Men neme een architect… Recept voor een goed zorgsysteem Nieuwegein, 23 juni 2011 Congres ‘Architectuur in de Zorg’

2 Het proces van idee tot aanbesteding van een regionaal service platform Generiek of Specialité? Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem2

3 Bestanddelen - Regionale zorgcommunicatie, EZDA - RSP ontwikkeling in (Amsterdams) perspectief - Programma ZorgICT Amsterdam 2010-2012 Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem3

4 Waarom bestaat ‘de regio’? (1) Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem4

5 Waarom bestaat ‘de regio’? (2) - In de regio werken uw klanten | uw zorg- organisaties samen om de échte klant - de patiënt en cliënt- beter te behandelen, te verzorgen. - Regionale organisaties voor zorgcommunicatie zijn ontstaan om die samenwerking te faciliteren en te bestendigen. » Dat doet en kan de industrie niet, omdat zelfs de grootste marktaandeelhouder onder u “slechts” 55% van de markt “heeft”. » Dat doen en kunnen koepels niet, omdat zij ‘slechts’ belangen behartigen en niet aan exploitatie kunnen doen. » Dat doet de overheid niet, omdat zij regelgevend is en de uitvoering aan het veld laat. Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem5

6 EZDA Participanten Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem6 ZIEKENHUIZEN Academisch Medisch Centrum BovenIJ ziekenhuis NKI / Antonie van Leeuwenhoek Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Reade Sint Lucas Andreas ziekenhuis Slotervaart ziekenhuis VU medisch centrum Ziekenhuis Amstelland GGZ Arkin inGeest CARE Cordaan Osira Amstelring Zonnehuisgroep Amstelland 1 E LIJN Huisartsen Posten A’dam (7) HKA (430 huisartsen) SOZA (125 apotheken) ATAL mdc ZORG DIVERS Agis GGD Gemeente (DMO, WZS) Clientenbelang Amsterdam KOEPELS / ONDERSTEUNING SIGRA (Zorginstellingen Amsterdam) 1steLijn Amsterdam SOZA

7 Missie - Het verbeteren van de kwaliteit en de efficiency van de zorg: cure, care en preventie - Door innovatie en optimalisatie van de (elektronische) informatievoorziening: » Tussen zorginstellingen en zorgverleners onderling » Tussen zorginstellingen, -verleners en hun patiënten, cliënten en mantelzorgers - Realisatie van een virtueel elektronisch zorg dossier Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem7

8 Organisatie EZD Amsterdam - Stichtingsvorm - Participanten, de Participantenraad is het hoogste orgaan - Bestuur bestaat uit 5 vertegenwoordigers en een voorzitter - Bureau heeft 4 medewerkers, een directeur, een programmamanager, een service manager en het secretariaat - Financiering, 3 stromen » Participantbijdrage (allen ≈ draagkracht) » Diensten (afnemers ≈ gebruik) » Programma | Projecten (deelnemers) Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem8

9 Bestanddelen - Regionale zorgcommunicatie, EZDA - RSP ontwikkeling in (Amsterdams) perspectief - Programma ZorgICT Amsterdam 2010-2012 Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem9

10 Regionale informatie-uitwisseling in perspectief Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem10 1996 RING A’DAM 2003 PIZA en SOZA 2005 EZDA 2008 2011 RSPv1 2000 PKI VIC Koploper EMD RSPv1  ZorgICT A’dam 2010-2012

11 Bestanddelen - Regionale zorgcommunicatie, EZDA - RSP ontwikkeling in (Amsterdams) perspectief - Programma ZorgICT Amsterdam 2010-2012 » Van idee tot aanbesteding Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem11

12 Programma timeline Bijna 3 jaar onderweg... •Opdracht- form. Sept ’08 Nov ‘08 •Uitwerken Thema’s Dec ’08 Aug ‘09 •Besluit- vorming Sept ’09 Jan ‘10 •Definitie- fase Feb. ’10 Nov. ‘10 •Besluit- vorming Nov. ’10 Feb. ‘11 •Realisatie- fase (dlI) Feb. ’11 Sept. ‘11 Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem12 €€

13 Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem13 Opdrachtformulering (eind 2008) Doelmatiger zorg voor CVA en Dementie patiënten Betere Over- dracht Minder medicatie fouten Doelstelling medicatieveiligheid -Verbeteren medicatieveiligheid Basis Gegevensset Zorg -Bevorderen continuïteit van zorg (Basis Gegevensset Zorg) ketenzorg CVA dementie -Verbeteren ketenzorg voor CVA- en dementiepatiënten/cliënten Mede mogelijk gemaakt door

14 DEFINITIE GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN en VOORSTEL EXPLOITATIE Definitiefase •Opdracht- form. Sept ’08 Nov ‘08 •Uitwerken Thema’s Dec ’08 Aug ‘09 •Besluit- vorming Sept ’09 Jan ‘10 •Definitie- fase Feb. ’10 Nov. ‘10 •Besluit- vorming Nov. ’10 Feb. ‘11 •Realisatie- fase (dlI) Feb. ’11 Sept. ‘11 Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem14 €€

15 Definitiestudie ICT ondersteuning 4 thema’s, wat is er nodig? Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem15

16 Definitiefase, 4 programmamlijnen 1.Functioneel 2.Financieel 3.Privacy & Informatie Beveiliging 4.Standaarden & Netwerkinfrastructuur Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem16

17 Definitiefase, 2 delen •Definitie fase Feb. ’10 Nov. ‘10 Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem17 INDICATOREN en OVEREENKOMST Op welke wijze kan de (samenwerking in) de zorg verbeteren met de inzet van (keten-)ICT  INDICATOREN en OVEREENKOMST 1 Uitwerken indicatoren -Programma van eisen en wensen gemeenschappelijke informatie- en communicatievoorziening -Benodigd flankerend intramuraal beleid (impactanalyse) -Voorstel exploitatie, beheer & financieel -Programmaplan realisatie -Voorstel sourcingstrategie BESTEK REALISATIE  BESTEK REALISATIE 2

18 BESTEK Project XLijnactiviteit A Info Campagne xyz Project B 2 10% minder medicatie- gerelateerde opnames in A’damse ziekenhuizen Geen onder- diagnose in de regio medicatie- overdracht ‘ontslag’ compleet en tijdig van % naar % Kerndossier beschikbaar binnen x (tijd) na (contact- moment) overdracht compleet van % naar %. over- drachten tijdig en compleet van.. naar.. INDICATOREN EN PROCESMODELLEN te voorkomen crisis- opname van.. naar.. CQ index van.. naar Zorg- standaard gevolgd in % vd cases herhaal- bezoek door incompleet dossier van.. naar... dubbel onderzoek (klinimetrie) van.. naar.. 1 Definitiefase, 2 delen Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem18 Kwaliteit en Doelmatigheid Zorg betER. MindER medicatie- fouten MindER medicatie- fouten BetERe overdracht DoelmatigER zorg voor dementie-patienten DoelmatigER zorg voor CVA patienten THEM A’S Prog.

19 Op welke wijze kan de (samenwerking in) de zorg verbeteren met de inzet van (keten-)ICT ? Definitiefase deel I, Indicatoren Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem19

20 Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem20 Indicatoren Van procesanalyse via knelpunten naar indicatoren (39)

21 Selectie indicatoren (1) Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem21

22 Selectie indicatoren (2) Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem22

23 Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem23 Geselecteerde indicatoren Leitmotiv voor vervolg; om te ‘inspireren’, om te sturen. Meetbaar (indirect) - Zorgverleners beter ge ï nformeerd (verbeterde beschikbaarheid info) • Meten door gebruik te meten • Aanname: gebruik toont nut aan en daarmee bijdrage aan kwaliteit van zorg - Verbeterde medicatiebewaking, na ontslag uit ziekenhuis - Doorlooptijd CVA keten Lastig meetbaar (van belang voor business case) - Minder zorgconsumptie bij huisarts - Minder lab in ziekenhuizen - Minder radiologie in ziekenhuizen - Toename registratie gestopte medicatie, incl. reden - Minder tijd nodig voor achterhalen en registreren gegevens dementie - Minder ‘hassle’ zorgverleners Focus op indicatoren die gerelateerd zijn aan goed kapitaliseerbare baten (‘materiaal’) en één kwalitatieve indicator

24 Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem24 Resultaat definitiefase deel I - Overeenkomst definitiefase initiatiefnemers (10) en Agis, afspraken over output programma: » Indicatoren (proces- en uitkomst) » Bestek Realisatie: producten en kwaliteit

25 Strat definitiefase deel II, bestek Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem25 Kwaliteit en Doelmatigheid Zorg betER. MindER medicatie- fouten MindER medicatie- fouten BetERe overdracht DoelmatigER zorg voor dementie-patienten 10% minder medicatie- gerelateerde opnames in A’damse ziekenhuizen Geen onder- diagnose in de regio DoelmatigER zorg voor CVA patienten medicatie- overdracht ‘ontslag’ compleet en tijdig van % naar % Kerndossier beschikbaar binnen x (tijd) na (contact- moment) overdracht compleet van % naar %. over- drachten tijdig en compleet van.. naar.. THEM A’S INDICATOREN EN PROCESMODELLEN BESTEK te voorkomen crisis- opname van.. naar.. CQ index van.. naar Project XLijnactiviteit A Info Campagne xyz Project B Zorg- standaard gevolgd in % vd cases dubbel onderzoek (klinimetrie) van.. naar.. herhaal- bezoek door incompleet dossier van.. naar... Prog. 1 2

26 WAT HOE te financieren Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem26 Definitiefase; deel II Bestek Indicatoren (Resultaat deel I) Indicatoren (Resultaat deel I) Kosten Baten Analyse Programma van Eisen en Wensen Impactanalyse Plan Realisatiefase Beheerorganisatie Sourcingstrategie Exploitatiemodel Business Case

27 Definitiefase, 4 programmamlijnen 1.Functioneel 2.Financieel 3.Privacy & Informatie Beveiliging 4.Standaarden & Netwerkinfrastructuur Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem27

28 Proces doelarchitectuur - In interactie met ICTers, zorginhoudelijke medewerkers en beleidsmedewerkers » Inventariseren eisen en wensen (vanuit architectuur ontwerp parameters) » Opstellen van scenario’s en consequenties bespreken - Definitieve voorstel(len) in het kader van het programma ZorgICT Amsterdam 2010-2012 voor: » invulling van de (architectuur van de) netwerk- infrastructuur » te hanteren standaarden Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem28

29 Proces doelarchitectuur 4 thema’s, uitgangspunten, 5 ontwerpen, 1 doelarchitectuur (i) 29

30 Proces doelarchitectuur 4 thema’s, uitgangspunten, 5 ontwerpen, 1 doelarchitectuur (ii) Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem30

31 Proces doelarchitectuur 4 thema’s, uitgangspunten, 5 ontwerpen, 1 doelarchitectuur (iii) Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem31

32 Proces doelarchitectuur 4 thema’s, uitgangspunten, 5 ontwerpen, 1 doelarchitectuur (iv) Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem32

33 Proces doelarchitectuur 4 thema’s, uitgangspunten, 5 ontwerpen, 1 doelarchitectuur (v) Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem33

34 Uitkomsten scenariodiscussie (i) - Op basis van het uitgangspunt (een van de): » “Het EZDA RSP neemt de beschikbare landelijke richtlijnen en standaarden die reeds door Nictiz inzake de aansluiting op het Landelijk schakelpunt (LSP) zijn vastgelegd als uitgangspunt om koppeling met het LSP nu en in de toekomst veilig te stellen.” - Ligt het voor de hand dat voor de thema’s medicatieveiligheid en basis gegevensset zorg AORTA als basis gekozen is » Twee varianten worden daaraan toegevoegd: • AORTA met de mogelijkheid tot CDR’s; centraal en decentraal • Een Persoonlijk Gezondheids Dossier (PGD, ook wel PHR), een ‘groeiscenario’ van toegang patient (toestemming en inzage) tot een PGD. Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem34

35 Uitkomsten scenariodiscussie (ii) - Ketens, een tweetal ontwerpen: 1.Een centraal dossier toegankelijk voor inzage en registratie via een zorg- en patiëntenportaal voor alle bij de zorg betrokkenen. 2.Elke deelnemende applicatie heeft een eigen (rijke) ketenmodule die via het Regionaal Service Platform benaderbaar is. • Het inbouwen van ketenintelligentie in ELKE (legacy) applicatie (optie 2), wordt niet als een haalbaar scenario gezien en is daarmee ‘van tafel’. - Het samenbrengen van informatie rondom een specifieke patiëntengroep (ketendossier) wordt een centrale voorziening getroffen (direct benaderbaar en in samenhang benaderbaar met binnen instellingen gebruikte zorginformatiesystemen). Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem35

36 Resultaat doelarchitectuur RSP 36

37 En standaarden beschreven voor.. Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem37 I D E N T I F I C A T I E B E R I C H T E N C O D E R I N G E N & T E R M I N O L O G I E D O C U M E N T E N B E H E E R

38 Standaarden (1) 38 BSN Patiënt|Cliënt als ‘object’ UZI Zorgverleners en medewerkers DIGID Patiënt|Cliënt als ‘gebruiker’ URAnr Zorgaanbieders I D E N T I F I C A T I E C O D E R I N G E N & T E R M I N O L O G I E G-Standaard Medicatie|Allergien WCIA tabel 25 Doseringen ICPC Diagnoses huisartsen ICD-9, ICD-10 Diagnoses 2 e lijn, somatisch DSM-IV Diagnoses GGZ SNOMED – CT | LOINC Klinische terminologie | Lab HL7v3 HL7v2 Edifact IHE CT en ATNA ivm e-Radiologie B E R I C H T E N EDIFACT berichten-verkeer (ontslag, correspondentie en lab)

39 Standaarden (2) D O C U M E N T E N HL7v3 Gestructureerde inhoud CDA impl.gids XML representatie doc’s Beveiligde e-mail (AmZX) Transport docs CDA header informatie, identificatie document CCR structurering document CCD Representatie CCR structuur binnen CDA XDS.b en XDS-I.b Radiologie verslagen EDIFACT berichten-verkeer (ontslag, correspondentie en lab) Implementatiegids NICTIZ Generiek berichten voor doc verkeer B E H E E R Service Oriëntatie Van (deel)services naar diensten Applicatiebeheer | ASL St. producten|technologien ITIL en BiSL Technisch en functioneel St. Processen, Methoden en Tools Portfoliomgt t.b.v. Innovatie en onderhoud

40 Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem40 Definitiefase; deel II Bestek Indicatoren (Resultaat deel I) Indicatoren (Resultaat deel I) Kosten Baten Analyse Programma van Eisen en Wensen Impactanalyse Plan Realisatiefase Beheerorganisatie Sourcingstrategie Exploitatiemodel Business Case                   Resultaten bereikt met ca. 80 betrokkenen uit het participanten- netwerk van EZD Amsterdam (voornamelijk initiatiefnemers)

41 Realisatiefase deel I •Opdracht- definitie Sept ’08 Nov ‘08 •Uitwerken Thema’s Dec ’08 Aug ‘09 •Besluit- vorming Sept ’09 Jan ‘10 •Definitie- fase Feb. ’10 Nov. ‘10 •Besluit- vorming Nov. ’10 Feb. ‘11 •Realisatie- fase (dlI) Feb. ’11 Sept. ‘11 Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem41 €€

42 Realisatiefase deel I, hoofdlijnen 42 20112012 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 REALISATIEFASE (VERVOLG) Onzekerheden  Aanbest.Tranche 1 Programma verankering  Tranche N Tranche 2 Voorber. REALISATIEFASE DEEL I Voorbereiden aanbesteding GO | NO GO AANBESTEDEN RSP

43 Realisatiefase deel I, deeltrajecten 43 123

44 Doelstelling prototypen (AMO|BGZ) Usability - Toegangsaspecten; eenvoud en snelheid - Toegevoegde waarde; inhoud en presentatie. 44 Haalbaarheid Baten - Minder tijd kwijt achterhalen van medische gegevens - Minder zorgconsumptie - Tevredener medewerkers, meer waardering van en vertrouwen in de zorg door patiënten, cliënten en hun mantelzorgers. Reduceren van onzekerheden mbt ‘functioneel spoor’ en business case. Toetsen van ‘usability’ van de beoogde ICT services AMO en BGZ en de mate waarin het realiseren van de in de definitiefase geidentificeerde baten haalbaar is.

45 Lessons learned en uitdagingen Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem45 1996 RING A’DAM 2003 PIZA en SOZA 2005 EZDA 2008 2011 RSPv1 2000 PKI VIC Koploper EMD RSPv1  ZorgICT A’dam 2010-2012

46 Lessons learned - Functionele specs sneller boven water met snelle start prototyping? » Formuleren van baten, eisen en wensen door zorgverleners. Welke kwaliteit | voorspellende waarde hebben deze mbt daadwerkelijk voorzien in behoefte? - Communicatie ‘onevenredig’ lastig. » ‘Feiten’ en ‘Betekenisgeving’ lopen door elkaar. Zowel bij ‘zorgverleners’ als ‘de industrie’ • Anticiperen of alleen reageren mogelijk? - Héél goed worden in reageren Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem46

47 Uitdagingen voor de boeg - Behoud van ‘momentum’ ipv wachtstand agv ontstane situatie potentiele doorstart LSP - Ontwikkelvraag vanuit landelijk (incl. wetgeving), regionaal, locaal en absorptievermogen ICT industrie? - Communicatie.....”goed worden in reageren” - Willen, kunnen en zullen de partijen meegaan in de aanbesteding? » 450 huisartsen en 125 apotheken » Hoe ‘duikbestendig’ is de kosten baten analyse • Bijdrage participant is gebaseerd op aandeel in baten Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem47

48    ..... 


Download ppt "Men neme een architect… Recept voor een goed zorgsysteem Nieuwegein, 23 juni 2011 Congres ‘Architectuur in de Zorg’"

Verwante presentaties


Ads door Google