De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het proces van idee tot aanbesteding van een regionaal service platform Generiek of Specialité?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het proces van idee tot aanbesteding van een regionaal service platform Generiek of Specialité?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Het proces van idee tot aanbesteding van een regionaal service platform Generiek of Specialité?
Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

3 Bestanddelen Regionale zorgcommunicatie, EZDA
RSP ontwikkeling in (Amsterdams) perspectief Programma ZorgICT Amsterdam Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

4 Waarom bestaat ‘de regio’? (1)
Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

5 Waarom bestaat ‘de regio’? (2)
In de regio werken uw klanten | uw zorg-organisaties samen om de échte klant - de patiënt en cliënt- beter te behandelen, te verzorgen. Regionale organisaties voor zorgcommunicatie zijn ontstaan om die samenwerking te faciliteren en te bestendigen. Dat doet en kan de industrie niet, omdat zelfs de grootste marktaandeelhouder onder u “slechts” 55% van de markt “heeft”. Dat doen en kunnen koepels niet, omdat zij ‘slechts’ belangen behartigen en niet aan exploitatie kunnen doen. Dat doet de overheid niet, omdat zij regelgevend is en de uitvoering aan het veld laat. Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

6 EZDA Participanten ZIEKENHUIZEN Academisch Medisch Centrum
BovenIJ ziekenhuis NKI / Antonie van Leeuwenhoek Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Reade Sint Lucas Andreas ziekenhuis Slotervaart ziekenhuis VU medisch centrum Ziekenhuis Amstelland 1E LIJN Huisartsen Posten A’dam (7) HKA (430 huisartsen) SOZA (125 apotheken) ATAL mdc ZORG DIVERS Agis GGD Gemeente (DMO, WZS) Clientenbelang Amsterdam CARE Cordaan Osira Amstelring Zonnehuisgroep Amstelland KOEPELS / ONDERSTEUNING SIGRA (Zorginstellingen Amsterdam) 1steLijn Amsterdam SOZA GGZ Arkin inGeest Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

7 Missie Het verbeteren van de kwaliteit en de efficiency van de zorg: cure, care en preventie Door innovatie en optimalisatie van de (elektronische) informatievoorziening: Tussen zorginstellingen en zorgverleners onderling Tussen zorginstellingen, -verleners en hun patiënten, cliënten en mantelzorgers Realisatie van een virtueel elektronisch zorg dossier Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

8 Organisatie EZD Amsterdam
Stichtingsvorm Participanten, de Participantenraad is het hoogste orgaan Bestuur bestaat uit 5 vertegenwoordigers en een voorzitter Bureau heeft 4 medewerkers, een directeur, een programmamanager, een service manager en het secretariaat Financiering, 3 stromen Participantbijdrage (allen ≈ draagkracht) Diensten (afnemers ≈ gebruik) Programma | Projecten (deelnemers) Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

9 Bestanddelen Regionale zorgcommunicatie, EZDA
RSP ontwikkeling in (Amsterdams) perspectief Programma ZorgICT Amsterdam Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

10 Regionale informatie-uitwisseling in perspectief
1996 RING A’DAM PKI VIC 2000 2003 PIZA en SOZA RSPv1 2005 EZDA Koploper EMD RSPv1  2008 ZorgICT A’dam 2011 Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

11 Bestanddelen Regionale zorgcommunicatie, EZDA
RSP ontwikkeling in (Amsterdams) perspectief Programma ZorgICT Amsterdam Van idee tot aanbesteding Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

12 Programma timeline Bijna 3 jaar onderweg...
Opdracht-form. Sept ’ Nov ‘08 Uitwerken Thema’s Dec ’ Aug ‘09 Besluit-vorming Sept ’ Jan ‘10 Definitie-fase Feb. ’ Nov. ‘10 Nov. ’ Feb. ‘11 Realisatie-fase (dlI) Feb. ’ Sept. ‘11 Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

13 Opdrachtformulering (eind 2008)
Doelmatiger zorg voor CVA en Dementie patiënten Betere Over-dracht Minder medicatie fouten Doelstelling Verbeteren medicatieveiligheid Bevorderen continuïteit van zorg (Basis Gegevensset Zorg) Verbeteren ketenzorg voor CVA- en dementiepatiënten/cliënten Mede mogelijk gemaakt door Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

14 DEFINITIE GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN en VOORSTEL EXPLOITATIE
Definitiefase DEFINITIE GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN en VOORSTEL EXPLOITATIE Opdracht-form. Sept ’ Nov ‘08 Uitwerken Thema’s Dec ’ Aug ‘09 Besluit-vorming Sept ’ Jan ‘10 Definitie-fase Feb. ’ Nov. ‘10 Nov. ’ Feb. ‘11 Realisatie-fase (dlI) Feb. ’ Sept. ‘11 Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

15 Definitiestudie ICT ondersteuning 4 thema’s, wat is er nodig?
Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

16 Definitiefase, 4 programmamlijnen
Functioneel Financieel Privacy & Informatie Beveiliging Standaarden & Netwerkinfrastructuur Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

17 Definitiefase, 2 delen Definitiefase
Op welke wijze kan de (samenwerking in) de zorg verbeteren met de inzet van (keten-)ICT  INDICATOREN en OVEREENKOMST 1 Uitwerken indicatoren Programma van eisen en wensen gemeenschappelijke informatie- en communicatievoorziening Benodigd flankerend intramuraal beleid (impactanalyse) Voorstel exploitatie, beheer & financieel Programmaplan realisatie Voorstel sourcingstrategie  BESTEK REALISATIE 2 Definitiefase Feb. ’ Nov. ‘10 Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

18 Kwaliteit en Doelmatigheid Zorg betER.
Definitiefase, 2 delen Kwaliteit en Doelmatigheid Zorg betER. MindER medicatie- fouten BetERe overdracht DoelmatigER zorg voor dementie-patienten DoelmatigER zorg voor CVA patienten THEMA’S Prog. 10% minder medicatie-gerelateerde opnames in A’damse ziekenhuizen Geen onder-diagnose in de regio medicatie-overdracht ‘ontslag’ compleet en tijdig van % naar % Kerndossier beschikbaar binnen x (tijd) na (contact-moment) overdracht compleet van % naar %. over-drachten tijdig en compleet van .. naar.. INDICATOREN EN PROCESMODELLEN te voorkomen crisis-opname van .. naar .. CQ index van .. naar Zorg-standaard gevolgd in % vd cases herhaal-bezoek door incompleet dossier van .. naar ... dubbel onderzoek (klinimetrie) van .. naar.. 1 BESTEK Project X Lijnactiviteit A Info Campagne xyz Project B 2 Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

19 Definitiefase deel I, Indicatoren
? Op welke wijze kan de (samenwerking in) de zorg verbeteren met de inzet van (keten-)ICT Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

20 Indicatoren Van procesanalyse via knelpunten naar indicatoren (39)
Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

21 Selectie indicatoren (1)
Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

22 Selectie indicatoren (2)
Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

23 Geselecteerde indicatoren Leitmotiv voor vervolg; om te ‘inspireren’, om te sturen.
Meetbaar (indirect) Lastig meetbaar (van belang voor business case) Zorgverleners beter geïnformeerd (verbeterde beschikbaarheid info) Meten door gebruik te meten Aanname: gebruik toont nut aan en daarmee bijdrage aan kwaliteit van zorg Verbeterde medicatiebewaking, na ontslag uit ziekenhuis Doorlooptijd CVA keten Minder zorgconsumptie bij huisarts Minder lab in ziekenhuizen Minder radiologie in ziekenhuizen Toename registratie gestopte medicatie , incl. reden Minder tijd nodig voor achterhalen en registreren gegevens dementie Minder ‘hassle’ zorgverleners Focus op indicatoren die gerelateerd zijn aan goed kapitaliseerbare baten (‘materiaal’) en één kwalitatieve indicator Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

24 Resultaat definitiefase deel I
Overeenkomst definitiefase initiatiefnemers (10) en Agis, afspraken over output programma: Indicatoren (proces- en uitkomst) Bestek Realisatie: producten en kwaliteit Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

25 Strat definitiefase deel II, bestek
Prog. Kwaliteit en Doelmatigheid Zorg betER. MindER medicatie- fouten BetERe overdracht DoelmatigER zorg voor dementie-patienten DoelmatigER zorg voor CVA patienten THEMA’S Geen onder-diagnose in de regio 1 Kerndossier beschikbaar binnen x (tijd) na (contact-moment) dubbel onderzoek (klinimetrie) van .. naar.. 10% minder medicatie-gerelateerde opnames in A’damse ziekenhuizen overdracht compleet van % naar %. te voorkomen crisis-opname van .. naar .. over-drachten tijdig en compleet van .. naar.. INDICATOREN EN PROCESMODELLEN medicatie-overdracht ‘ontslag’ compleet en tijdig van % naar % herhaal-bezoek door incompleet dossier van .. naar ... Zorg-standaard gevolgd in % vd cases CQ index van .. naar 2 Project B BESTEK Project X Lijnactiviteit A Info Campagne xyz Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

26 Definitiefase; deel II Bestek
HOE te financieren Kosten Baten Analyse Business Case Exploitatiemodel Indicatoren (Resultaat deel I) WAT Impactanalyse Programma van Eisen en Wensen Beheerorganisatie Plan Realisatiefase Sourcingstrategie Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

27 Definitiefase, 4 programmamlijnen
Functioneel Financieel Privacy & Informatie Beveiliging Standaarden & Netwerkinfrastructuur Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

28 Proces doelarchitectuur
In interactie met ICTers, zorginhoudelijke medewerkers en beleidsmedewerkers Inventariseren eisen en wensen (vanuit architectuur ontwerp parameters) Opstellen van scenario’s en consequenties bespreken Definitieve voorstel(len) in het kader van het programma ZorgICT Amsterdam voor: invulling van de (architectuur van de) netwerk-infrastructuur te hanteren standaarden Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

29 Proces doelarchitectuur 4 thema’s, uitgangspunten, 5 ontwerpen, 1 doelarchitectuur (i)

30 Proces doelarchitectuur 4 thema’s, uitgangspunten, 5 ontwerpen, 1 doelarchitectuur (ii)
Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

31 Proces doelarchitectuur 4 thema’s, uitgangspunten, 5 ontwerpen, 1 doelarchitectuur (iii)
Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

32 Proces doelarchitectuur 4 thema’s, uitgangspunten, 5 ontwerpen, 1 doelarchitectuur (iv)
Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

33 Proces doelarchitectuur 4 thema’s, uitgangspunten, 5 ontwerpen, 1 doelarchitectuur (v)
Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

34 Uitkomsten scenariodiscussie (i)
Op basis van het uitgangspunt (een van de): “Het EZDA RSP neemt de beschikbare landelijke richtlijnen en standaarden die reeds door Nictiz inzake de aansluiting op het Landelijk schakelpunt (LSP) zijn vastgelegd als uitgangspunt om koppeling met het LSP nu en in de toekomst veilig te stellen.” Ligt het voor de hand dat voor de thema’s medicatieveiligheid en basis gegevensset zorg AORTA als basis gekozen is Twee varianten worden daaraan toegevoegd: AORTA met de mogelijkheid tot CDR’s; centraal en decentraal Een Persoonlijk Gezondheids Dossier (PGD, ook wel PHR), een ‘groeiscenario’ van toegang patient (toestemming en inzage) tot een PGD. Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

35 Uitkomsten scenariodiscussie (ii)
Ketens, een tweetal ontwerpen: Een centraal dossier toegankelijk voor inzage en registratie via een zorg- en patiëntenportaal voor alle bij de zorg betrokkenen. Elke deelnemende applicatie heeft een eigen (rijke) ketenmodule die via het Regionaal Service Platform benaderbaar is. Het inbouwen van ketenintelligentie in ELKE (legacy) applicatie (optie 2), wordt niet als een haalbaar scenario gezien en is daarmee ‘van tafel’. Het samenbrengen van informatie rondom een specifieke patiëntengroep (ketendossier) wordt een centrale voorziening getroffen (direct benaderbaar en in samenhang benaderbaar met binnen instellingen gebruikte zorginformatiesystemen). Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

36 Resultaat doelarchitectuur RSP
Toelichting op doelarchitectuur In de bovenste laag van het model staan de gebruikers van EZDA RSP. Naast de verwachte zorgverleners en de patient/mantelzorger zijn hier ook administratieve en beheersmatige gebruikers van toepassing. De laag daaronder ( - de kanalen - ) geeft weer via welk systeem of oplossing een gebruiker kan werken met EZDA RSP. Dit zijn de zorginformatiesystemen van de zorgverlener, een personal health record van de patiënt, of een meer generieke toegang via internet of extranet. De portalen laag is de presentatielaag. Deze beslaan een grote variëteit aan zorginhoudelijke en administratieve use cases. De zorginformatie services zijn de business services die worden geleverd door EZDA RSP. Deze services zorgen voor de logica van de informatieuitwisseling tussen zorgverleners onderling en naar de patiënt, de ordening van de gegevens en de procesondersteuning bij ketenzorg. Hieronder vinden we de volgende services: Exchange services: deze maken de uitwisseling van berichten technisch mogelijk. Zorgondersteunende services: deze bevatten de verwijsindex, behandelrelatie en orkestratie. Informatiebeveiligingsservices Master Data Management services Deze laatste twee zijn nodig en bepalend voor het gedrag van de services op de naastliggende lagen. De services laag onderin het model verzorgt allerlei services: Toegang services (connectiviteit) Repository services (patiëntgebonden gegevens en niet-patiëntgebonden gegevens - de laatste voor het rapporteren over en analyse van transacties die via EZDA RSP zijn uitgevoerd)) Logging en facturering (logging en analyse van transacties) De services richting patiënt via een Personal Health Record zijn in de huidige architectuur nog niet uitgewerkt; hier is expliciet sprake van een groeimodel richting een Personal Health Record.

37 En standaarden beschreven voor..
I D E N T I F I C A T I E B E R I C H T E N B E H E E R C O D E R I N G E N & T E R M I N O L O G I E D O C U M E N T E N Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

38 Standaarden (1) I D E N T I F I C A T I E B E R I C H T E N
BSN Patiënt|Cliënt als ‘object’ UZI Zorgverleners en medewerkers DIGID Patiënt|Cliënt als ‘gebruiker’ URAnr Zorgaanbieders I D E N T I F I C A T I E HL7v3 HL7v2 Edifact IHE CT en ATNA ivm e-Radiologie B E R I C H T E N EDIFACT berichten-verkeer (ontslag, correspondentie en lab) C O D E R I N G E N & T E R M I N O L O G I E G-Standaard Medicatie|Allergien WCIA tabel 25 Doseringen ICPC Diagnoses huisartsen ICD-9, ICD-10 Diagnoses 2e lijn, somatisch DSM-IV Diagnoses GGZ SNOMED – CT | LOINC Klinische terminologie | Lab

39 Standaarden (2) D O C U M E N T E N B E H E E R HL7v3 CDA impl.gids
Gestructureerde inhoud CDA impl.gids XML representatie doc’s Beveiligde (AmZX) Transport docs CDA header informatie, identificatie document CCR structurering document CCD Representatie CCR structuur binnen CDA XDS.b en XDS-I.b Radiologie verslagen EDIFACT berichten-verkeer (ontslag, correspondentie en lab) Implementatiegids NICTIZ Generiek berichten voor doc verkeer B E H E E R Service Oriëntatie Van (deel)services naar diensten Applicatiebeheer | ASL St. producten|technologien ITIL en BiSL Technisch en functioneel St. Processen, Methoden en Tools Portfoliomgt t.b.v. Innovatie en onderhoud

40 Definitiefase; deel II Bestek
Kosten Baten Analyse Business Case Exploitatiemodel Indicatoren (Resultaat deel I) Impactanalyse Programma van Eisen en Wensen Beheerorganisatie Plan Realisatiefase Sourcingstrategie Resultaten bereikt met ca. 80 betrokkenen uit het participanten-netwerk van EZD Amsterdam (voornamelijk initiatiefnemers) Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

41 Realisatiefase deel I € Opdracht-definitie Uitwerken Thema’s
Sept ’ Nov ‘08 Uitwerken Thema’s Dec ’ Aug ‘09 Besluit-vorming Sept ’ Jan ‘10 Definitie-fase Feb. ’ Nov. ‘10 Nov. ’ Feb. ‘11 Realisatie-fase (dlI) Feb. ’ Sept. ‘11 Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

42 Realisatiefase deel I, hoofdlijnen
GO | NO GO AANBESTEDEN RSP 2011 2012 Q1 Q2 Q3 Q4 REALISATIEFASE DEEL I REALISATIEFASE (VERVOLG) Onzekerheden  Aanbest. Tranche 1 Tranche 2 Tranche N Voorbereiden aanbesteding Programma verankering  Voorber.

43 Realisatiefase deel I, deeltrajecten
1 2 3

44 Doelstelling prototypen (AMO|BGZ)
Reduceren van onzekerheden mbt ‘functioneel spoor’ en business case. Toetsen van ‘usability’ van de beoogde ICT services AMO en BGZ en de mate waarin het realiseren van de in de definitiefase geidentificeerde baten haalbaar is. Usability Toegangsaspecten; eenvoud en snelheid Toegevoegde waarde; inhoud en presentatie. Haalbaarheid Baten Minder tijd kwijt achterhalen van medische gegevens Minder zorgconsumptie Tevredener medewerkers, meer waardering van en vertrouwen in de zorg door patiënten, cliënten en hun mantelzorgers.

45 Lessons learned en uitdagingen
1996 RING A’DAM PKI VIC 2000 2003 PIZA en SOZA RSPv1 2005 EZDA Koploper EMD RSPv1  2008 ZorgICT A’dam 2011 Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

46 Lessons learned Functionele specs sneller boven water met snelle start prototyping? Formuleren van baten, eisen en wensen door zorgverleners. Welke kwaliteit | voorspellende waarde hebben deze mbt daadwerkelijk voorzien in behoefte? Communicatie ‘onevenredig’ lastig. ‘Feiten’ en ‘Betekenisgeving’ lopen door elkaar. Zowel bij ‘zorgverleners’ als ‘de industrie’ Anticiperen of alleen reageren mogelijk? Héél goed worden in reageren Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

47 Uitdagingen voor de boeg
Behoud van ‘momentum’ ipv wachtstand agv ontstane situatie potentiele doorstart LSP Ontwikkelvraag vanuit landelijk (incl. wetgeving), regionaal, locaal en absorptievermogen ICT industrie? Communicatie.....”goed worden in reageren” Willen, kunnen en zullen de partijen meegaan in de aanbesteding? 450 huisartsen en 125 apotheken Hoe ‘duikbestendig’ is de kosten baten analyse Bijdrage participant is gebaseerd op aandeel in baten Men neme een architect... recept voor een goed zorgsysteem

48 .....


Download ppt "Het proces van idee tot aanbesteding van een regionaal service platform Generiek of Specialité?"

Verwante presentaties


Ads door Google