De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom 03/03/2014 Vincent MOREAU

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom 03/03/2014 Vincent MOREAU"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom 03/03/2014 Vincent MOREAU INFOVERGADERING BIN (BUURTINFORMATIENETWERK) HERNE – GALMAARDEN – BEVER

2 Infoavond Waarom een BIN in Zuid Sector Pajottenland ?
Cijfergegevens van de Politie BIN – Buurt Informatie Netwerk Diefstalpreventie 03/03/2014 Vincent MOREAU

3 Infoavond Waarom een BIN in Zuid Sector Pajottenland ?
Cijfergegevens van de Politie BIN – Buurt Informatie Netwerk Diefstalpreventie 03/03/2014 Vincent MOREAU

4 BIN Zuid Sector Pajottenland Herne – Galmaarden -Bever
03/03/2014 Vincent MOREAU

5 Voorstelling van de politie:
Hoofdkantoor Kester, Bruneaustraat 101: Interventiedienst, korpsleiding, administratie, wijkpost Gooik, Maatschappelijke assistente, preventiedienst Lennik, Alfred Algoetstraat 75: Verkeersdienst, recherche, dienst wapens Wijkkantoren LENNIK, Alfred Algoetstraat 31 GOOIK, Bruneaustraat 101 PEPINGEN, Ninoofsesteenweg 114 GALMAARDEN, Kammeersweg 8 HERNE, Centrum 15 BEVER, Plaats 10 03/03/2014 Vincent MOREAU

6 Waarom een BIN in Zuid Sector Pajottenland ?
Woordje uitleg over PZ Pajottenland In PZ Pajottenland zijn er twee belangrijke zones die meer diefstalgevoelig zijn : in het Zuiden (Galmaarden, Bever en Herne) In het Noorden in Eizeringen (Ninoofsesteenweg) Probleem = de feiten liggen te ver verspreid om overal snel aanwezig te zijn. => Snellere informatiedoorstroming is belangrijk 03/03/2014 Vincent MOREAU

7 Waarom een BIN in Zuid Sector Pajottenland ?
Na advies van een lid van de centrale diensten van de Federale Politie en rekeninghoudend met het lage criminaliteitsniveau -behalve in het gebied rond de taalgrens van Kokejane tot Galmaarden - is het idee gegroeid om een BIN (Buurtinformatienetwerk) op te starten. Politie Zone Pajottenland is het idee van een BIN in Zuid Sector Pajottenland gunstig gezind. 03/03/2014 Vincent MOREAU

8 Infoavond Waarom een BIN in Zuid Sector Pajottenland ?
Cijfergegevens van de Politie BIN – Buurt Informatie Netwerk Diefstalpreventie 03/03/2014 Vincent MOREAU

9 Statistieken 2013: 03/03/2014 Vincent MOREAU BEVER 25 (9%) GALMAARDEN
35 (13%) HERNE 44 (16%) LENNIK 112 (42%) GOOIK 29 (11%) PEPINGEN 22 (8%)

10 Statistieken 2013: 03/03/2014 Vincent MOREAU Maandag 17 (6%) Dinsdag
27 (10%) Woensdag 34 (13%) Donderdag Vrijdag 52 (19%) Zaterdag Zondag 14 (5%) Onbekend 55 (21%)

11 Statistieken 2005-2013: 03/03/2014 Vincent MOREAU 2005 133 2006 130
2007 144 2008 189 2009 160 2010 148 2011 162 2012 216 2013 267

12 Statistieken 2005-2013 / sector GHB:
# Diefstallen in gebouwen 03/03/2014 Vincent MOREAU Galmaarden Herne Bever 2009 34 40 4 2010 20 27 10 2011 30 22 11 2012 26 61 9 2013 35 44 25

13 Infoavond Waarom een BIN in Zuid Sector Pajottenland ?
Cijfergevens van de Politie BIN – Buurt Informatie Netwerk Diefstalpreventie 03/03/2014 Vincent MOREAU Vincent MOREAU 13

14 Wettelijk kader Omzendbrief van 2010 met betrekking tot de BIN’s
Filosofie van de tekst : “Adequate benadering van veiligheidsproblemen op basis van een goede samenwerking tussen de verschillende partners” 03/03/2014 Vincent MOREAU

15 Wat is een BIN? BUURT INFORMATIE NETWERK
= een samenwerking tussen politie en burgers voor informatie-uitwisseling onder leiding van een coördinator (= burger uit de buurt, maar behoort niet tot de politiediensten). Een BIN bevordert de sociale controle en cohesie en verhoogt het veiligheidsgevoel = een ideaal platform om preventieve informatie door te geven en criminaliteitspreventie te verhogen 03/03/2014 Vincent MOREAU

16 Wat is een BIN niet? Geen burgerwacht
Geen organisatie die patrouilles, interventies of andere politionele taken op zich neemt Geen structuur die de leden voorrechten verleent in hun contacten met de politiediensten Een BIN mag geen partijpolitieke doelstellingen dienen (leden van een politieke partij mogen wel BIN-lid zijn maar mogen het BIN nooit gebruiken om reclame te maken voor hun politieke partij) 03/03/2014 Vincent MOREAU

17 Wie zijn de partners in een BIN?
Coördinator Contactpersoon Diegene die de informatie verstuurt Evalueert voortdurend hoe het BIN verbeterd kan worden (vooral wat de communicatie betreft) Burger (BIN-lid)/Zelfstandige ondernemer Geeft informatie aan de politiediensten: “goed melden” Aandachtig en waakzaam 03/03/2014 Vincent MOREAU

18 Wie zijn de partners in een BIN?
Lokale politie Actieve partner in de strijd tegen criminaliteit en onveiligheid: Handhaving van de openbare orde Drijvende kracht in een BIN : Informatie komende van de bevolking verwerken en preventieve informatie verstrekken Gemandateerd politiebeambte: contactpersoon voor het BIN Redactie en ter beschikking stellen van communicatie, feedback en preventieve informatie Eventueel preventiedienst 03/03/2014 Vincent MOREAU

19 Wie zijn de partners in een BIN?
Lokale overheid = De burgemeesters Integratie van de BIN’s in een lokaal veiligheidsbeleid Informeert, ondersteunt en werkt actief mee FOD Binnenlandse Zaken Beleidsondersteuning voor de BIN’s Goedkeuring van de charters Verbetering van de BIN’s 03/03/2014 Vincent MOREAU

20 Officialisering: Charter of protocol
Om ‘officieel’ erkend te worden als buurtinformatienetwerk, moet een charter ondertekend worden door de coördinator, de lokale politie (korpschef) en de burgemeesters In 2014, 600 officiele erkende BIN 03/03/2014 Vincent MOREAU

21 Wat doet een BIN? INFORMATIE IN TWEE RICHTINGEN:
Burgers melden verdachte zaken aan politie De lokale politie stuurt dringende en preventieve berichten inzake misdrijven en criminaliteit aan de leden van het BIN via SMS, Voic , 03/03/2014 Vincent MOREAU

22 Wie kan lid worden van het BIN?
Ouder dan 18 jaar Wonende in de BIN-Zone Bewijs van goed gedrag en zeden 03/03/2014 Vincent MOREAU

23 Voordelen van een BIN Gebaseerd op uitwisseling van informatie in samenwerking met de politiediensten en overheid. Informatie en preventietips aangepast aan de buurtrealiteit Sociale controle verhogen  afschrikwekkend voor mensen met minder goede bedoelingen Sociale activiteiten zoals een zomerse barbecue, een brunch of ontbijt in het weekend e.d. kunnen hiertoe bijdragen. Op die manier leert u uw buren beter kennen  verhoging sociale controle. Veiliger gevoel in uw woon- en leefomgeving 03/03/2014 Vincent MOREAU

24 Hoe werkt een BIN ? Iets abnormaals? Of iets ernstigs gebeurd?
Bel uw wijkpost ofwel 101 : Wijkpost Galmaarden  Tel. : 054 / Wijkpost Herne  Tel. : 054 / Wijkpost Bever  Tel. : 054 / De politie evalueert de informatie De politie neemt de nodige maatregelen. Als info voor de burger nuttig is, wordt het BIN ingelicht De informatie wordt vlug en doeltreffend verspreid 03/03/2014 Vincent MOREAU

25 Goed melden 03/03/2014 Vincent MOREAU

26 Herkenningspunten van een BIN
Het Buurt Informatie Netwerken is zichtbaar aanwezig door de volgende hulpmiddelen : verkeersbord met het BIN-logo geplaatst aan de in- en toegangswegen van de wijk of straat Stickers 03/03/2014 Vincent MOREAU

27 Verkeersbord met het BIN-logo
03/03/2014 Vincent MOREAU

28 Herkenningspunten van een BIN
Ieder BIN-lid krijgt een sticker met BIN-logo om aan de brievenbus of voordeur van de woning (winkel) te bevestigen 03/03/2014 Vincent MOREAU

29 Zoveel mogelijk ogen en oren
Tot nu toe 140 leden 03/03/2014 Vincent MOREAU

30 Interesse ? E-Mail : Website : Via de inschrijvingslijst
Website : Via de inschrijvingslijst Tafel achteraan de zaal 03/03/2014 Vincent MOREAU

31 Infoavond Waarom een BIN in Zuid Sector Pajottenland ?
Cijfergegevens van de Politie BIN – Buurt Informatie Netwerk Diefstalpreventie 03/03/2014 Vincent MOREAU

32 Inbraakpreventie in een notendop
03/03/2014 Vincent MOREAU

33 Inbraak en vooroordelen
Bij mij valt er niets te halen emotionele waarde privacy geschonden rompslomp 03/03/2014 Vincent MOREAU

34 Inbraak en vooroordelen
Ze geraken toch altijd binnen  Waar, als ze genoeg tijd en ruimte krijgen Vertragen: 3-minutenregel om gelegenheidsinbreker af te schrikken 03/03/2014 Vincent MOREAU Een inbreker die voldoende tijd en ruimte heeft zal inderdaad binnengeraken. Als hij zeker is dat hij niet gezien of gehoord wordt dan zal hij inderdaad op zijn gemak voortdoen. Via de preventieve maatregelen proberen we vooral de gelegenheidsinbreker te ontmoedigen. Wie zijn die gelegenheidsinbrekers? KLIK VOOR VOLGENDE DIA. KEER DAARNA TERUG NAAR DEZE DIA Door het de inbreker moeilijker te maken, raakt hij ontmoedigt en zal een poging tot inbraak misschien niet leiden tot effectieve inbraak. Als ze dus merken dat er een stevig slot in de (stevige) deur zit, proberen ze het niet eens. Of het moet zijn dat ze rustig hun gang kunnen gaan. Een belangrijke tip is ook om waardevolle goederen niet tentoon te stellen. Een nieuwe grote tv, laptop...een huis met grote ramen is wel leuk, maar het zorgt ook voor veel inkijk natuurlijk. Het inbraakproces vertragen zorgt ervoor dat de pakkans groter wordt. En zoals gezegd hebben ze een hekel aan tijdverlies.

35 De gelegenheidsinbreker
Houdt van licht gereedschap: platte schroevendraaier, koevoet en een tang Heeft altijd haast: pakkans Komt op ieder tijdstip van de dag Schuwt lawaai en licht: wil niet gezien en gehoord worden 03/03/2014 Vincent MOREAU Gelegenheidsinbrekers zijn diegenen die met kleine hulpmiddelen proberen binnen te geraken. Denk aan schroevendraaiers, kleine koevoet... zaken die makkelijk weg te stoppen zijn. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer de inbreker na 3 minuten nog niet is binnengeraakt, hij meestal zijn poging zal staken en bijvoorbeeld bij de buren zal proberen. Hoe langer hij/zij staat te 'foefelen' om binnnen te geraken hoe meer kans dat hij gezien wordt of lawaai maakt waardoor hij ontdekt wordt... TERUGKLIKKEN NAAR VORIGE DIA

36 De gelegenheidsinbreker
Toetst de inbraakgevoeligheid af: Aard van de woning Ligging van de woning Aanwezigheid van bewoners Waarde van de inboedel 03/03/2014 Vincent MOREAU Gelegenheidsinbrekers zijn diegenen die met kleine hulpmiddelen proberen binnen te geraken. Denk aan schroevendraaiers, kleine koevoet... zaken die makkelijk weg te stoppen zijn. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer de inbreker na 3 minuten nog niet is binnengeraakt, hij meestal zijn poging zal staken en bijvoorbeeld bij de buren zal proberen. Hoe langer hij/zij staat te 'foefelen' om binnnen te geraken hoe meer kans dat hij gezien wordt of lawaai maakt waardoor hij ontdekt wordt... TERUGKLIKKEN NAAR VORIGE DIA

37 Inbraak en vooroordelen
De verzekering betaalt  Wat is er verzekerd?  Kostprijs van de emotionele waarde?  VERZEKERING IS GEEN ANTI-INBRAAKMIDDEL 03/03/2014 Vincent MOREAU Een volgende stelling is dat de verzekering toch de goederen betaald. Maar is dat wel zo? Ben je er zeker van dat er in jouw verzekeringspolis een clausule rond inbraak ingevoegd is? En wat is er in die verzekering dan inbegrepen? De spullen die ontvreemd zijn, de schade die er is door de inbraak? En voor hoeveel ben je verzekerd? De nieuwwaarde, voor 50%? Stel dat je van een overleden vriend of familielid een juweel gekregen hebt dat op zich niet veel waard is. De morele waarde die verbonden is aan bepaalde zaken zijn niet te vergoeden met de verzekering. Er zijn vaak ook voorwaarden verbonden. Er moeten bijvoorbeeld al bepaalde stappen ondernomen zijn om inbraakgevoeligheid te verminderen. Of je moet een gedetailleerde beschrijving kunnen geven van de gestolen goederen, foto's tonen...wie heeft dat? Daarbij, de verzekering is geen inbraakwerend middel. Het kan een hulpmiddel betekenen om schade te vergoeden, maar het zal inbrekers niet tegenhouden.

38 Inbraak en vooroordelen
Beveiliging kost veel geld  Afwegen kostprijs van uw eigendom  Emotionele waarde van goederen  Bij nieuwbouw ligt kostprijs lager TIP: belastingsvermindering en gemeentelijke premies 03/03/2014 Vincent MOREAU Beveiliging kost veel geld. Dat is soms waar, als je denkt aan bijkomende sloten en camera's en een alarm... Maar het kan ook zeer goedkoop door bepaalde gewoonten te veranderen. Dit komt straks meer aan bod bij de organisatorische maatregelen. Je moet ook altijd een afweging maken tussen de mate van beveiliging en de waarde van goederen. Het spreekt voor zich dat we een onderscheid maken tussen een private woning en een woning waar er nog een handelszaak aan verbonden is. Ook de duurdere goederen (vb. schilderij van Picasso) zal je op een andere manier benaderen of beveiligen dan een eigen schilderij. Sloten of beveiliging installeren, kost inderdaad nogal wat geld. We streven er dan ook naar om bij nieuwbouw meteen een goed slot te plaatsen en sterk materiaal te kiezen qua ramen en deuren. Er zijn heel wat ingrepen of aandachtspunten die de techoprevenitef adviseur kan aanraden bij nieuwbouw zodat de prijs laag blijft of zelfs lager zal zijn dan oorspronkelijk op de plannen getekend. Belangrijk of leuk om weten is dat er ook mogelijkheid is om belastingsvermindering te krijgen of een premie te ontvangen uit de gemeente. + ZIE VOLGENDE DIA

39 Belastingsvermindering en gemeentelijke premies
Belastingsvermindering voor particulieren werken uitgevoerd in 2014, aanslagjaar 2015 +/-30% van de gerealiseerde uitgaven +/- maximum 750 euro Gemeentelijke premie Scherpenheuvel-Zichem, Diest, Kapelle-op-den-Bos, Leuven, Begijnendijk ,Rotselaar, Tremelo, Overijse, Hoeilaart, Tienen, Vilvoorde, Machelen, Zaventem, Boortmeerbeek, Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst, Dilbeek, Herne, Keerbergen, Haacht. 03/03/2014 Vincent MOREAU De overheid voorziet een belastingsvermindering voor personen die inbraakvertragende maatregelen voorzien. Er is een aparte vermindering voor zelfstandigen als voor de particulieren. Die informatie is allemaal terug te vinden op de website of je kan een brochure aanvragen. Maar hier even kort een voorsmaakje van wat je kan verwachten. Als je bij je thuis inbraakvertragende werken laat uitvoeren in 2014, dan kan je in 2015 die kosten ingeven. Het is mogelijk om tot ongeveer 30% van de kosten terug te krijgen met een maximum van ongeveer 750 euro. Echter het percentage en het maximumbedrag varieert van jaar tot jaar. Voor het correcte bedrag of percentage dien je dit eerst na te vragen bij uw gemeente. Een lijst van de zaken die in aanmerking komen, is eveneens op de website te vinden. Sommige gemeenten bieden ook een premie aan. Je informeert best welke voorwaarden er moeten voldaan zijn om de premie aan te vragen. EVENTUEEL OOK VERTELLEN HOE DE PREMIEAANVRAAG VOOR DE DESBETREFFENDE GEMEENTE IN ELKAAR ZIT?

40 Wat kunnen we doen? Inbraakvrij = bunker, niet leefbaar
Inbraakwerend = ontradend effect Aangifte doen Advies inbraakpreventieadviseur Lennik – Gooik – Pepingen: Van Simaey Renaat (054/313580) & Van Huychem Guy (054/313581) Galmaarden – Herne – Bever: Langhendries Bert (054/313593) & Vandercammen Ronny (054/313610) 03/03/2014 Vincent MOREAU Wat kunnen we daar nu allemaal aan doen? De woning inbraakvrij maken, is praktisch niet haalbaar. Dat zou betekenen dat we in een bunker moeten leven en dat kan niet de bedoeling zijn. De woning inbraakwerend maken is wel haalbaar. Dat betekent dat we de potentiele inbreker gaan ontmoedigen door stevig hang- en sluitwerk te installeren. Dit komt bij de volgende dia's nog aan bod. Als er zaken gebeuren die niet normaal zijn (ook bij de buren), dan is het belangrijk om dit te melden bij de politie. Bij een inbraak of poging tot inbraak doe dan aangifte. De politie gaat voornamelijk ook gaan investeren op het preventieve aspect.Om te helpen bij het kiezen van de meest geschikte materialen, kunnen wij als preventieadviseur u hierbij helpen. Via het OBER-principe krijg je een deskundige uitleg over veilig wonen. ZIE VOLGENDE DIA VOOR MEER UITLEG

41 OBER-principe Organisatorische maatregelen Bouwkundige maatregelen
Elektronische maatregelen Registreren en melden 03/03/2014 Vincent MOREAU De diefstalpreventieadviseur zal altijd beginnen bij de basis van veilig wonen om daarna te komen tot de meer ingrijpende maatregelen. Dat betekent dat we starten bij de organisatorische maatregelen en kunnen eindigen bij de elektronische maatregelen. De volgende slides zullen een beetje dieper ingaan op de verschillende stadia van beveiliging.

42 Organisatorische maatregelen
1ste schakel in beveiliging Goede gewoontes Vaak kosteloos 03/03/2014 Vincent MOREAU

43 Sleutelbeheer 03/03/2014 Vincent MOREAU
Organisatorische maatregelen zijn eigenlijk niet meer dan het aannemen van goede gewoonten. En dat is ook de sterkte van beveiligen. Voorbeelden van slechte gewoonten zijn : sleutel onder de mat leggen, deur niet op slot draaien, venster laten open staan, boodschap op antwoordapparaat zetten van afwezigheid, brievenbus laten uitpuilen bij langdurige afwezigheid...

44 Sluitdicipline 03/03/2014 Vincent MOREAU

45 Aanwezige indruk 03/03/2014 Vincent MOREAU

46 Aanwezige indruk 03/03/2014 Vincent MOREAU

47 Sociale controle 03/03/2014 Vincent MOREAU

48 Sociale controle * ELKAAR / BUURT KENNEN
03/03/2014 * ELKAAR / BUURT KENNEN * MELDEN VAN VERDACHTE HANDELINGEN * GEZOND WANTROUWEN * AANPASSEN VAN EIGEN WOONOMGEVING Vincent MOREAU

49 Geen hulpmiddelen 03/03/2014 Vincent MOREAU
Hoe kunnen we zelf zorgen dat we veiliger gaan leven?

50 (video)parlofonie 03/03/2014 Vincent MOREAU

51 Waardeberging 03/03/2014 Vincent MOREAU

52 Bouwkundige maatregelen
2de schakel in beveiliging Beveiliging van alle bereikbare gevelopeningen Verhogen van de weerstand: tijdrovend 03/03/2014 Vincent MOREAU De bouwkundige maatregelen gaan al een stap verder. Dit zijn de sloten, deuren, ramen... Er bestaat een heel erg groot gamma aan verschillende materialen. Helaas is niet alles even goed van kwaliteit. De diefstalpreventieadviseur geeft tips waarop je kan letten of waar je rekening mee moet houden.

53 Inbraak via deuren ZWAK PUNT Uitstekende cilinders: max. 2 mm
Geen sierbeslag 03/03/2014 ZWAK PUNT Vincent MOREAU

54 Veiligheidsbeslag 03/03/2014 Vincent MOREAU

55 Meerpuntsluiting 03/03/2014 Vincent MOREAU Min 20 mm uitsteken

56 2 sloten 03/03/2014 Vincent MOREAU

57 Sluitplaat 03/03/2014 Vincent MOREAU

58 Deurbalkslot 03/03/2014 Vincent MOREAU

59 Veiligheidsdeur 03/03/2014 Vincent MOREAU

60 Vloergrendel 03/03/2014 Vincent MOREAU

61 Inbraak via ramen 03/03/2014 Vincent MOREAU

62 Opbouwgrendels 03/03/2014 Vincent MOREAU

63 paddestoelnokken + slotvaste kruk
03/03/2014 Vincent MOREAU

64 Schuiframen 03/03/2014 Vincent MOREAU

65 Schuiframen 03/03/2014 Vincent MOREAU

66 Barrièrestangen - smeedwerk
03/03/2014 Vincent MOREAU

67 Kelderroosters 03/03/2014 Vincent MOREAU

68 Garagepoorten 03/03/2014 Vincent MOREAU

69 Verlichting buiten 03/03/2014 Vincent MOREAU

70 Elektronische maatregelen
3de schakel in beveiliging Signaleren van de inbraak of de poging, niet het verhinderen. Aanvulling op de organisatorische en bouwkundige maatregelen. 03/03/2014 Vincent MOREAU

71 Elektronische maatregelen
Aangifte alarm: Aangifte camera: 03/03/2014 Vincent MOREAU

72 Registreren en melden Zet alles op alles! = wat heb je in huis?
= de reactie na ontdekken van inbraak: doe aangifte Zet alles op alles! In België kunnen 90% van de door de politie teruggevonden goederen niet worden terugbezorgd aan de wettige eigenaar. Bewaar het serienummer van uw elektrische en elektronische apparaten. Deze maken identificatie en dus teruggave mogelijk. 03/03/2014 Vincent MOREAU

73 Het gebeurde toch: AFBLIJVEN - NIETS AANRAKEN POLITIE VERWITTIGEN
FINANCIELE INSTELLING EN VERZEKERING AANSPREKEN INDIEN NODIG 03/03/2014 Vincent MOREAU

74 Wees waakzaam: Als buurtbewoner: KENT U UW BUURT ZIET U WAT ER VERKEERD IS BENT U MEESTAL ZELF AANWEZIG 03/03/2014 Bij de minste verdachte toestand  contacteer de politie !!! Tracht de verdachte toestand zo goed mogelijk te observeren en te omschrijven: VOERTUIG: nummerplaat, merk, type, kleur, opschriften,… PERSONEN: geslacht, leeftijd, kledij, haarkleur, bril,… Tijdstip, weggereden richting,… Vincent MOREAU

75 Goed melden Bel uw wijkpost ofwel 101 :
Wijkpost Galmaarden  Tel. : 054 / Wijkpost Herne  Tel. : 054 / Wijkpost Bever  Tel. : 054 / 03/03/2014 Vincent MOREAU

76 Algemeen… Wees alert Meld verdachte situaties onmiddellijk (ook ‘s nachts!) aan de politie Bel uw wijkpost ofwel 101 : Wijkpost Galmaarden  Tel. : 054 / Wijkpost Herne  Tel. : 054 / Wijkpost Bever  Tel. : 054 / onbekenden die je buurt in de gaten houden, te voet of met auto; onbekenden die rond je woning of de woning van je buren lopen… 03/03/2014 Vincent MOREAU

77 Nuttige links http://www.buurtinformatienetwerken.be
24/10/2012 03/03/2014 Vincent MOREAU Vincent MOREAU 77

78 VRAGEN ? Lid worden E-Mail : info@binzuidpajot.be
03/03/2014 Vincent MOREAU Lid worden Website : Via de inschrijvingslijst : Tafel achteraan de zaal


Download ppt "Welkom 03/03/2014 Vincent MOREAU"

Verwante presentaties


Ads door Google