De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Van Damschool’ Putten

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Van Damschool’ Putten"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Van Damschool’ Putten
Pinksterfeest 2013 “Feest van de Heilige Geest!” ‘Van Damschool’ Putten

2 Welkom groep 1/2: Hartelijk welkom, lieve mensen, Ouders, kinderen, groot en klein. Wij willen u op het Pinksterfeest wensen, dat uw hart heel blij mag zijn!

3 Samenzang, ‘Samen in de naam van Jezus’
Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer.

4 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is
Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En Zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren, omdat Hij er over waakt, en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

5 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar
Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is Uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

6 Opening Door meester Van Veldhuizen

7 Tekst groep 7/8: 1. Jezus heeft alles al vooraf gezegd: Jezus had bij Zijn afscheid tegen Zijn leerlingen gezegd: “Ik ga terug naar degene die Mij gezonden heeft: God de Vader. Jullie zijn verdrietig, omdat Ik zeg dat Ik wegga. Maar het is beter voor jullie dat Ik wegga. Want als Ik niet wegga, dan kan de Geest van God, de Trooster Die het voor jullie op zal nemen, niet op aarde komen”.

8 2. De Trooster waar Jezus over sprak, is een naam voor de Heilige Geest. De Heilige Geest is net als de wind, zegt de Bijbel. Je kunt Hem niet zien, maar je kunt wel voelen dat Hij er is. Je voelt het in je hart.

9 3. Het Pinksterfeest: Tien dagen na de Hemelvaart van de Heere Jezus zou er opnieuw een Joods feest worden gevierd. De vrienden van Jezus kwamen bij elkaar om samen dit feest te vieren, maar nu zonder hun Meester.

10 Het Joodse pinksterfeest was een oogstfeest
Het Joodse pinksterfeest was een oogstfeest. Op dat feest vierden de mensen dat het land weer voor de eerste keer in dat jaar voedsel had gegeven.

11 4. De vrienden van Jezus zaten allemaal in één grote kamer
4. De vrienden van Jezus zaten allemaal in één grote kamer. Plotseling hoorden zij een vreemd geluid. Het leek wel of een enorme stormwind uit de hemel in de kamer was gekomen! Er was nog iets vreemds te zien: Boven de hoofden van de mensen brandde een vlam.

12 De mensen waren zo onder de indruk van wat er gebeurde, dat ze er wel over moesten praten: God heeft Zijn Geest uitgestort op de aarde. Maar ze begonnen in andere talen te spreken, talen die ze zelf nog nooit geleerd hadden.

13 5. Omdat Pinksteren een belangrijk feest was, waren er veel Joden uit andere landen aanwezig. Zij spraken ook andere talen en nu hoorden zij anderen plotseling in hun eigen taal spreken. Dat was een groot wonder van God!

14 6. De mensen zeiden tegen elkaar: “Deze mannen komen toch uit Galilea
6. De mensen zeiden tegen elkaar: “Deze mannen komen toch uit Galilea? Hoe kan het dan dat wij hen zo goed kunnen verstaan? Waar hebben ze zo snel een vreemde taal geleerd?” Iedereen was blij en heel erg verbaasd over dit wonder.

15 7. Er waren ook mensen die het raar vonden wat er gebeurde
7. Er waren ook mensen die het raar vonden wat er gebeurde. Zij dachten: Als je zomaar een andere taal spreekt dan moet je wel dronken zijn. “Deze mensen hebben zeker te veel rode wijn gedronken!”, zeiden zij spottend. Maar dan komt Petrus, één van Jezus leerlingen naar voren en begint te vertellen.

16 Schriftlezing groep 7/8 Handelingen 2: Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen:

17 15 deze mensen zijn namelijk niet
dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. 16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël:

18 17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.

19 18 En ook op Mijn dienaren en op Mijn
dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. 19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm.

20 20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. 21 En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.

21 Samenzang, ‘Vader wij danken U’
Vader wij danken U (2x). Hemelse Vader, wij danken U. Jezus, wij prijzen U (2x). Lieve Heer Jezus, wij prijzen U. Geest van God, wij loven U (2x). Geest van de Vader, wij loven U.

22 Gedicht groep 5/6: Wat is het Pinksterfeest?
A. Wat is het Pinksterfeest? We hebben wel vrij maar dan. Wat vieren wij nu eigenlijk. Ik snap er weinig van . B. We vieren met het Pinksterfeest, wat Jezus heeft beloofd. 'Na Mij komt de Heilige Geest, voor ieder die gelooft'

23 C. Maar: Wie is de Heilige Geest
C. Maar: Wie is de Heilige Geest? Is het een soort van vlam, die even komt met Pinksteren. Ik snap er nog niks van. B. De Heilige Geest is deel van God Zoals water, ijs en stoom, hetzelfde zijn en toch uniek. Hij hoort bij God en Zijn Zoon.

24 D. Maar: Wat doet de Heilige Geest. Wat is Hij dan van plan
D. Maar: Wat doet de Heilige Geest? Wat is Hij dan van plan? Laat Hij een vuurtje branden? Ik snap er nog niks van. B. De Heilige Geest geeft nieuwe kracht, en troost je bij je pijn. Hij helpt je doen wat Jezus zegt, om vriendelijk te zijn.

25 E. Maar: Hoe komt de Heilige Geest
E. Maar: Hoe komt de Heilige Geest? Komt Hij wel bij mij dan, of krijgen grote mensen Hem? Ik snap er nog niks van. B. De Heilige Geest komt binnen in je wonen als je ’t vraagt. Hij zal dan jouw Helper zijn. En dat doet Hij heel graag!

26 F. O. Dat is dus de Heilige Geest. Hij helpt me elke dag
F. O! Dat is dus de Heilige Geest. Hij helpt me elke dag. Dan ben ik blij dat ik dit feest, nu voor Hem vieren mag!

27 Zingen groep 5/6, ‘Ik moet weggaan’
Ik moet weggaan. Ik moet weggaan. Ik kan echt niet blijven. Maar Ik zal een mooie brief, in jullie harten schrijven. Als je dan Mijn woorden leest, weet je dat Ik ben geweest.

28 Ik ben bij je. Ik ben bij je
Ik ben bij je. Ik ben bij je. Ik ben teruggekomen, en Ik heb mijn mooiste vuur, voor jullie meegenomen. Door het wonder van de Geest, vieren wij het Pinksterfeest.

29 Ik ben bij je. Ik ben bij je
Ik ben bij je. Ik ben bij je. Ik ben bij de mensen, zodat ze elkaar verstaan, over alle grenzen. Door het wonder van de Geest, vieren wij het Pinksterfeest.

30 Samenzang, ‘Psalm 119:3’ Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;

31 Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.

32 Gedicht groep 1/2, ‘Hé, kleine Indiaan’
In Jeruzalem, op het Pinksterfeest, stuurt God de Heilige Geest. Het Woord van God gaat dan de wereld rond, en wordt verteld van mond tot mond.

33 Hé, kleine Indiaan. Ik zie jou al van verre staan, met die mooie veer op je hoofd. Ben jij ook blij omdat God iets moois aan jou heeft beloofd? Eskimo, heb jij het niet koud? Of is die mooie muts ervoor dat jij het warm houdt? God woont ook in jouw koude land, en houdt er alle kinderen in Zijn hand.

34 Hé, jou ken ik goed, want jij hebt net als ik, ’s zomers een sproetentoet. God wil ook graag voor jou zorgen. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Chineesje sjin sjan sjon, wat heb jij een mooie lange japon. Weet je dat God ook bij jou wil zijn? Of je nu groot bent of klein.

35 En jij, jij komt uit een land, waar de zon altijd schijnt
En jij, jij komt uit een land, waar de zon altijd schijnt. Luister eens, weet je dat je een parel bent, en de Vader in de hemel ook jouw naam kent? Hé, hier ben ik, zoals je ziet. Mooi zie ik er uit, vindt je niet? U heeft ons allen zo mooi geschapen, Heer. Helpt U ons te leven tot Uw eer.

36 Zingen groep 1/2, ‘Weet je dat de Vader je kent’
Weet je dat de Vader je kent, weet je dat je van waarde bent. Weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.

37 Zingen groep 1/2, ‘Een vlammetje hier’
Een vlammetje hier, een vlammetje daar, een heleboel vlammetjes bij elkaar. Zeg, weet je het al, vandaag is het feest: voor jou en voor mij kwam de Heilige Geest.

38 Een vlammetje hier, een vlammetje
daar, we doen onze vlammetjes bij elkaar. Dan is het een vuur, dan is het een feest, wij danken de Heer voor de Heilige Geest.

39 Samenzang: ‘Vertel het aan de mensen’
Vertel het aan de mensen Wie liefde heeft - Jezus! Wie vrede geeft - Jezus! dat Jezus leeft. Vertel het aan de mensen.

40 Want iedereen moet weten
Wie liefde heeft - Jezus! Wie vrede geeft - Jezus! dat Jezus leeft. Iedereen moet weten.

41 Zingen groep 3/4, ‘Omdat de Heer verrezen is’
Omdat de Heer verrezen is, zingen wij in koor, heel de wereld door. tot de wereld hoort: Dat de Heer verrezen is!

42 Zeg het voort (zeg het voort). Want het woord is waar
Zeg het voort (zeg het voort)! Want het woord is waar! Zeg het hier (zeg het hier)! Zeg het daar (zeg het daar)!

43 Omdat de Heer verheerlijkt is, zingen wij in koor, heel de wereld door
Omdat de Heer verheerlijkt is, zingen wij in koor, heel de wereld door. tot de wereld hoort: Dat de Heer verheerlijkt is!

44 Zeg het voort (zeg het voort). Want het woord is waar
Zeg het voort (zeg het voort)! Want het woord is waar! Zeg het hier (zeg het hier)! Zeg het daar (zeg het daar)!

45 Omdat de Geest gekomen is, zingen wij in koor, heel de wereld door
Omdat de Geest gekomen is, zingen wij in koor, heel de wereld door. tot de wereld hoort: Dat de Geest gekomen is!

46 Zeg het voort (zeg het voort). Want het woord is waar
Zeg het voort (zeg het voort)! Want het woord is waar! Zeg het hier (zeg het hier)! Zeg het daar (zeg het daar)!

47 Gedicht groep 3/4, ‘De Heilige Geest’
Jezus zegt: “Ik stuur de Trooster, Iemand die je helpen kan, om de Bijbel te begrijpen, en je te troosten, als je naar Mij verlangt. Hij zal je alles leren, alles wat je weten moet, jou de weg wijzen in dit leven, Zijn advies is altijd goed.

48 Het is dat stille zachte stemmetje,
die jou zegt, dat is verkeerd, je mag niet pesten of iets stelen, dat heeft Jezus jou nooit geleerd. Je mag wel houden van elkander, elkaar helpen, elke dag, iemand troosten die verdriet heeft, een bezoekje aan opa, die al zo lang op je wacht.

49 Dat zijn de mooie goede dingen, die het
leven waarde geeft, Hij vertelt je van Gods Liefde, en dat Jezus, Gods Zoon, voor altijd leeft. Probeer maar te luisteren naar dat stemmetje, het is de stem van de Heilige Geest, Hij zal heel jouw leven leiden, als jij Hem daarvoor de ruimte geeft!

50 Samenzang, ‘Ere zij aan God de Vader’
Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heil'ge Geest, de Trooster, de Drie-een'ge in Zijn troon. Halleluja, halleluja,

51 Ere zij de Heer der eng'len, ere zij de Heer der kerk, ere aan de Heer der volken; aard' en hemel looft Uw werk! Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel Zijn kerk.

52 Zendingsverhaal Door juf Hanneke

53 Samenzang, ‘Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen’
Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen, waar U bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt Schijn in mij, schijn door mij.

54 Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid
Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid. Kom Heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur. Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, Uw woord: dat het licht overwint.

55 Staan wij oog in oog met U Heer. Daalt Uw stralende licht op ons neer
Staan wij oog in oog met U Heer. Daalt Uw stralende licht op ons neer. Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. U volmaakt wie volkomen zich geven. Schijn in mij, schijn door mij.

56 Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid
Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid. Kom Heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur. Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, Uw woord: dat het licht overwint.

57 Gedicht groep 7/8, ‘Ik geef je Mijn vrede’
Ik geef je Mijn vrede. Ik reik jou Mijn hand. Ik geef je Mijn sterkte. Door Mij houd je stand. Ik geef je genade, een teken van trouw. Ik ben als een Vader. Ik ben er voor jou!

58 Ik geef je Mijn blijdschap. Ik geef je Mijn kracht
Ik geef je Mijn blijdschap. Ik geef je Mijn kracht. Ik geef je Mijn uitzicht, het licht in de nacht. Ik geef je Mijn warmte, een vuur in de kou. Ik geef je Mijn liefde. Ik ben er voor jou!

59 Ik geef je Mijn toekomst. Ik geef je Mijn troost
Ik geef je Mijn toekomst. Ik geef je Mijn troost. Want Ik zal beschermen, wat zwak is en broos. Ik geef je Mijn stilte, die nimmer benauwt. In Mij mag je rusten. Ik ben er voor jou!

60 Ik geef je Mijn vriendschap, een arm om je heen. Ik geef je Mijn Woord
Ik geef je Mijn vriendschap, een arm om je heen. Ik geef je Mijn Woord. Je bent nooit meer alleen. Ik geef je Mijn leven, omdat Ik van je hou. Ik geef je Mijn Geest, want Ik ben er voor jou!

61 Al je vragen en zorgen vinden rust in Mij
Al je vragen en zorgen vinden rust in Mij. Dus wees maar geborgen, Ik sta aan je zij. 'k Heb alles gegeven, wat jij niet verdient. Ik wil in jou leven, want Ik ben jouw Vriend.

62 Zingen groep 7/8, ‘Vrede zij U’
Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. (2x) Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. (2x)

63 Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest
Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. (2x)

64 Stem Wanneer je Galaten 5 vers 22 leest, lees je de vruchten van de Heilige Geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

65 Alle kinderen zingen: Refrein: 2x Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw, wil de Heer je leren, door de Heil’ge Geest in jou.

66 Het is vaak moeilijk om goed te doen, en echt voor God te leven
Het is vaak moeilijk om goed te doen, en echt voor God te leven. Daarom heeft de Heer, als hulp voor ons, zijn Heil’ge Geest gegeven.

67 Refrein: Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw, wil de Heer je leren, door de Heil’ge Geest in jou.

68 Waar je ook bent, of wat je ook doet, Hij wil je steeds weer leren
Waar je ook bent, of wat je ook doet, Hij wil je steeds weer leren. Om door je hele doen en laten heen de Vader te vereren.

69 Refrein: Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw, wil de Heer je leren, door de Heil’ge Geest in jou.

70 Wanneer Gods Geest je leven leidt, dan zul je pas gaan merken dat Zijn aanwezigheid je vrede geeft, en altijd zal versterken.

71 Refrein: 2x Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw, wil de Heer je leren, door de Heil’ge Geest in jou. door de Heil’ge Geest in jou.

72 Zingen team van Damschool
‘Zegen mij, op de weg die ik moet gaan’ Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. O God, zegen mij alle dagen lang!

73 73-79 Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

74 74-79 Zegen ons waar we in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop en liefde geven. Zegen om de ander tot zegen te zijn. O God zegen ons tot in eeuwigheid!

75 75-79 Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. Wachtend op Uw milde regen, om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

76 Sluiting Door juf Wilma

77 Samenzang, ‘Vrede van God’
Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou. Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou.

78 In Jezus’ naam, in Jezus’ naam, in Jezus’ naam geef ik jou: Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou. Heilige geest, de Heilige Geest, de Heilige geest zij met jou.

79 Wij wensen u en jou gezegende Pinksterdagen!
79-79 Wij wensen u en jou gezegende Pinksterdagen!


Download ppt "‘Van Damschool’ Putten"

Verwante presentaties


Ads door Google