De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HvA onderwijsconferentie 11 april 2013 SURF project Toets|BaBe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HvA onderwijsconferentie 11 april 2013 SURF project Toets|BaBe."— Transcript van de presentatie:

1 HvA onderwijsconferentie 11 april 2013 SURF project Toets|BaBe

2 Credit afbeelding: Ibai Lemon “Good assessment material is costly, so why not share it across schools and institutions? Not sharing is probably one of the biggest wastes of capital in education.” Citaat van C.P.M. van der Vleuten et al. in “The assessment of professional competence: building blocks for theory development”

3 Doel ToetsBaBe: vragenba(n)k Inhoud…:

4 Doel ToetsBaBe ≥ 1000 digitale toetsvragen BA ≥ 1000 digitale toetsvragen BE gemeenschappelijke vragenbank zowel formatief als summatief

5 “Waterscheiding” Formatieve vragen Summatieve vragen

6

7 Partners Toets|BaBe

8 MOTIVATIE VAN HET PROJECT •Vakken bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie zijn onderdeel van mbo-, bachelor- of masteropleiding •Vakken worden vaak lastig gevonden > lage slagingspercentages voor de toetsen. •Onvoldoende tijd voor docenten om extra oefentoetsen te maken en te beoordelen. •Ontwikkeling van meer (oefen)toetsmateriaal kan bijdragen om beide problemen op te lossen. 8

9 VISIE ACHTER HET PROJECT •Kunnen beschikken over een landelijke toets- en vragenbank: *studenten kunnen hieruit oefenen * docenten kunnen diverse soorten toetsen samenstellen voor digitale of papieren afname •Project levert de toetsvragen en oefen- en voorbeeldtoetsen op •De vragen en toetsen worden voorzien van uitgebreide feedbackmogelijkheden en didactische tips voor inzet in de praktijk 9

10 VISIE ACHTER HET PROJECT: VREEMDE OGEN DWINGEN •Commissie Bruijn •Aanscherping borging eindniveau, maar ook: •Voorstellen voor “vreemde ogen” * landelijk toetsen (top down, bottom up) * eisen aan examinatoren 10

11 DOELSTELLINGEN *Voor studenten: sets van oefenvragen, voorzien van feedback *Voor docenten: diagnostische-, tussentijdse- of eindtoetsen naar eigen wens samenstellen •Selectie op basis van: *toetsterm *onderwerp *vraagsoort *taxonomiecategorie *moeilijkheidsniveau *toetssysteem 11

12 AMBITIE •Verminderen van studie-uitval *inzicht in startniveau *inzicht in verwacht niveau *via feedback duidelijkheid over bijspijkerpunten en daarmee: *overbruggen kennisachterstanden •Verminderen werkdruk docenten *door landelijke scope tijdsbesparing op ontwikkeling toets- en vragenbank *tijdwinst door opsporen kennisachterstanden door studenten zelf 12

13 ONTWIKKELING NATIONALE INFRASTRUCTUUR •Vanuit infrastructuurpijler Toetsing en Toetsgestuurd Leren: ontwikkeling van algemene infrastructuur voor hosting van te ontwikkelen toetsapplicaties (eindsituatie van project) •Projectpartners zorgen zelf voor benodigde technische infrastructuur tijdens projectperiode 13

14 PROJECTORGANISATIE TOETS|BABE werkpakketten •1. toetsplannen en schrijfwijzers •2. ontwikkeltools •3. toets- en vraagontwikkeling Bedrijfsadministratie •4. toets- en vraagontwikkeling Bedrijfseconomie ------------------------------------------------------------------------------------ •5. techniek en beheer •6. implementatiepilots en opbrengstmeting •7. kennisdisseminatie; communicatie en training 14

15 OPBOUW BABE PROJECTSITE Naar de website van projectplaceprojectplace URL: https://service.projectplace.comhttps://service.projectplace.com 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 TOETS/BABE VANUIT DOCENTPERSPERCIEF -www.myaccountinglab.comwww.myaccountinglab.com -“Het bijzondere” van SURFBaBe 20

21 VERDERE VORMGEVING TOETSBABE Review + uitbreiden onderwerpen, leerdoelen en toetstermen: *Vraagontwikkeling per set toetstermen *Toevoegen metadatering + feedback *Vragen in toets systeem zetten *Pilot met toets afname: Domein DEM BE docenten mei 2013 *Demosite; per september beschikbaar 21

22 SAMENVATTING / CONCLUSIE -SURF ToetsBaBe inzetbaar voor toetsing: * Eindniveau MBO en daarmee instroomniveau HBO * Propedeuseniveau voor HBO instellingen * Landelijke toetsing van geselecteerde items -Ondersteuning in het verkrijgen van inzicht in wat goede toetsvragen zijn 22

23 OM MEE TE NEMEN •Schrijfwijzer toetstermen •Schrijfwijzer gesloten vragen •Uitnodiging docentensessie ontwerp digitale toetsing maandag 15 april 23

24 DANK VOOR UW AANDACHT Annechien Langevoord; onderwijskundige DEM a.h.f.langevoord@hva.nl Suresh Gangaram Panday; docent deeltijd DEM s.panday@hva.nl Bert ten Boske; onderwijskundige DEM, deelprojectleider ToetsBaBe b.a.a.ten.boske@hva.nl 24

25 borrel + informatiemarkt

26 HvA onderwijsconferentie 11 april 2013 Domein Economie en Management SURF project Toets|BaBe


Download ppt "HvA onderwijsconferentie 11 april 2013 SURF project Toets|BaBe."

Verwante presentaties


Ads door Google