De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EEN GOEDE COACH VOOR JE STUDENT

Verwante presentaties


Presentatie over: "EEN GOEDE COACH VOOR JE STUDENT"— Transcript van de presentatie:

1 EEN GOEDE COACH VOOR JE STUDENT
Goedenavond EEN GOEDE COACH VOOR JE STUDENT

2 Waar gaat het over Coachen Uitlokken en ondersteunen van leren
Verschillende leerdomeinen: relationeel, emotioneel, vaardigheden, intellectueel, creactief en innovatief leren denken Sir Ken Robinson is hier dé man: Boek Als passie en talent samen komen Bron: Jef Clement ‘Inspirerend Coachen’

3 Waar gaat het over Coachen Begint bij zelfcoaching
“Als we iets in een kind willen veranderen, moeten we eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is dat beter in onszelf kan worden veranderd?” Gustav Jung

4 Coachen Uitlokken en ondersteunen van leren Coachen
sturen op het denkproces en autonomie stimuleren Advies Therapie (inhoud) (expert) Naast je kind gaan zitten en de inhoud en structuur mee gaan studeren kan motiverend zijn, Maar wordt snel ‘verslavend’ Kind wordt niet zelfstandig, noch zelfzeker: Emotie management! Het is niet pamperen, Noch een vervangmiddel voor falend leiderschap! Bron: Jef Clement ‘Inspirerend Coachen’

5 Tips voor zestful coachen

6 Principe Fouten maken mag Noem het in een valkuil vallen
Hoe langer we over een fout piekeren hoe groter de kans dat we ze opnieuw maken We leggen een trampoline in de valkuil Start NU met constructief denken en communiceren 10 valkuilen bij coaching 10 trampolines om er snel uit te springen . Mild je mag fouten maken Pijntijd inkorten In valkul tuimelen en er snel weer uitspringen: veerkracht, mentaal en fysiek is die nodig, dat zien we na de tips Voor iedere valkuil is een trampoline: wat doe je en hoe doe je dat. En hier start jouw uitdaging. Mild voor je gedachten en je gevoelens, laat ze toe, je mag boos en ontgoocheld zijn, je kind is geen doetje, die doet soms domme dingen Door het toelaten van het gevoel van frustratie en boosheid gaat het sneller weg zijn. Vechten ertegen vraagt veel energie… en helpt enkel tijdelijk Streng voor jezelf om de trampoline oefeningen alle dagen te doen, echt jezelf er op te trainen, te betrappen zelfs als je weer eens valt, geen probleem

7 Coachen vergt energie en tijd. Investeer!
Geduld en Vertrouwen Coachen vergt energie en tijd. Investeer! ZESTCOACHING Zen rust en focus Energie fysiek fris en in topvorm Stretch mentaal flexibel en creatief Training dagelijkse oefening volhouden SUCCES

8 Start ieder gesprek in een ontspannen sfeer
Je staat onder stress en toch begin je eraan Kies een moment met je student waar je beiden ontspannen kan zijn Coachende gesprekken, hoe kort ook, hebben veel meer effect als beide partijen ontspannen én geconcentreerd zijn De kunst van Zen Hoe ontspannen ben je op een schaal van 10` Wat is zen ?

9 Verplicht jezelf tot regelmaat
Frustratie opstapelen en niet uitspreken Zorg voor een paar vaste momenten per week waarbij je bewust tijd maakt om te coachen. Integreer het in je weekprogramma en spreek goed af met je zoon/dochter . kzal maar zwijgen zeker Geen ruzie maken

10 De kunst van actief luisteren
Je komt te snel met je eigen mening Zen zijn wil zeggen totaal in het hier en nu, met volle aandacht Om goed te luisteren helpt het de juiste vragen te stellen . herken je dit?

11 Oefen in vraagtechniek
Vooroordeel stuurt je intonatie je manier van vragen stellen en formuleren Vraag vanuit een oprechte belangstelling Open vragen genieten de voorkeur Met gesloten vragen ben je zuinig . Intonatie en lichaamstaal hebben samen 80 % communicatiekracht. Rollen met de ogen, hoge stem, volume, snelheid: alles kan wijzen op openheid en interesse of op vooroordeel, boosheid: Voorbeeld: hoe komt het dat je voor wiskunde een 5 hebt? Open vraag Gesloten vraag heb je voldoende geleerd voor wiskunde?

12 Uitdagen vanuit onwetendheid
Je weet hoe het beter is maar ongevraagd advies werkt averechts Socratisch coachen is vanuit onwetendheid vragen stellen, durven doorvragen en durven uitdagen met vragen ‘zie ik het verkeerd of … ‘is dat zo’ en ‘waarom is dat zo’? . Coachen op overtuigingen Ook bij volwassenen werkt het zo: iemand die overtuigd is dat het zo of zo beter zou draaien die moet je niet gaan vertellen hoe het beter zou draaien… Vragen waarom het volgens hem op die manier beter loopt: je student niet zeggen wat hij moet doen, dat doet hij vaak toch niet… of tegen de zin. Socrates verhaal

13 Formuleer en herformuleer positief
Focussen op wat niet goed gaat en dito taalgebruik hanteren Feedback geven is krachtiger als je het positief formuleert ‘Het is niet gemakkelijk’ > ‘het is een uitdaging’ Constructieve communicatie Moeilijkheden worden mogelijkheden. . ook al is het een moeilijke boodschap

14 De kunst van afstand nemen
Meegaan en opgaan in de emotie Bekijk de probleemstelling van je student van op een afstand. Ga niet mee in emotionele discussie. Adem eerst en tracht 10 seconden te zwijgen geduld, vertrouwen en het niet persoonlijk nemen . Pijn en plezier: daar gaan we allen onbewust en snel in mee. Ofwel wenen we mee, ofwel geven we tegengas: dat is niet waar, je kàn het wel (zie overtuigingen) Leer op verschillende manieren afstand nemen van de emoties rond de feiten. Bekijk het letterlijk als een toeschouwer, niet als een leraar die meteen gaat corrigeren

15 De ideale omgeving Je student vraagt aandacht en je gaat er altijd meteen op in Durf zeggen dat het nu niet past Mentale omgeving: zorg voor rust en ontspanning, sta open en toon verwondering Fysieke omgeving: liever onder een boom of in een rustige kamer en met de gsm op ‘stil’ . Laat hen vertellen in hun enthousiasme en zet je gsm uit in de auto… als je ze laat vertellen Zorg dan voor je aandacht, het is heel frustrerend als.. Wie van u doet regelmatig gesprekken in de auto? Zijn het coachende gesprekken, of opvoedende gesprekken? Lukt dat goed? Aan de ontbijttafel op zondag?

16 Intrinsieke motivatie stimuleren
Zagen en commentaar geven op wat fout loopt Stimuleer fantasie en motivatie door visualisatie Daar worden ze enthousiast van . Is dit de grootste valkuil ? Wie wordt er soms een ‘zaag’ genoemd, en als je er niet bij bent, wie vindt zichzelf soms een zaag? Wat dan wel? ! ‘Stel je voor dat je ….’ Of ‘kan je je voorstellen dat je dit weekend….? Zie je je al op je gemak dat examen afleggen?

17 10 secondenregel Je neemt kritiek of commentaar persoonlijk en reageert er direct op Adem rustig en geconcentreerd in en adem dan heel rustig uit terwijl je je zoon of dochter kalm observeert en denk ondertussen na 4 tellen in en 6 tellen uit is 10 seconden . De belangrijkste techniek die alle andere technieken mogelijk maakt, faciliteert. Hij of zij die rustig blijft wint Oefen het dagelijks, adem Doe dit vooral discreet, met al je aandacht op je student gericht.

18 ZESTFUL COACHEN ZEST in de keuken en in de coaching MINDFUL en ZESTFUL
Aandachtig Pro actief Vriendelijk Levenslustig Mild Constructief Hoe kom je zelf in de juiste stemming ? Om dan het voorbeeld te kunnen zijn ! Om een goede coach te zijn moet je zelf sterk in je schoenen staan. Eeuwenlang zijn we overtuigd dat kinderen hun ouders imiteren. Denk aan de dieren, je favoriete dierensoort. Jongen doen hun ouders na. Tijdens je kindertijd neem je zeer veel over van je ouders, waardoor je vroeg of laat enorm op jou ouders gaat lijken. Studenten begeleiden is samen te vatten in 2 begrippen: Mindful: met aandacht, vriendelijk en mild luisteren en bijsturen Zestful: actief, betrokken op een constructieve manier luisteren Bewust worden van je voorbeeldfunctie is confronterend. Daarom aandacht voor je eigen SWOT analyse, gevolgd door focus op je energiebronnen Zestful wil zeggen: pro actief, levenslustig en constructief Definition: being active, full of life Synonyms: abounding, alert, animated, awake, brisk, bustling, cheerful, dynamic, eager, energetic, lively, overflowing, quick, ready, replete, rife, sharp, spirited, sprightly, spry, stirring, swarming, teeming, vigorous, vital, vivacious, zestful Antonyms: dispirited, dull, lifeless, morose, sluggish, spiritless Mindful Opvoeden? "Opvoeden voelt voor mij alsof ik een heleboel knikkers in één hand probeer vast te houden. Telkens valt er een knikker af, telkens leg ik de afgevallen knikker er voorzichtig terug bij. Wanneer ik denk eindelijk alle knikkers te kunnen vasthouden, valt er weer eentje af. Hoe meer ik mijn best doe, hoe meer knikkers ik laat vallen." Uitspraak van een ouder Kinderen opvoeden is één van de meest fascinerende, maar tevens veeleisende taken die we op ons kunnen nemen. We leven daarenboven in een maatschappij waarin de druk steeds groter lijkt te worden en waarin meer waarde wordt gehecht aan doen dan aan zijn.Van ouders/opvoeders wordt vandaag veel verwacht als het op de opvoeding van kinderen aankomt.Met mindfulness leer je de effecten van jouw opvoeding zelf beter inschatten en laat je de kennis uit jezelf opborrelen.Mindful opvoeden betekent: "Op een aandachtige manier met ons kind aanwezig zijn in het hier en nu, met een vriendelijke, milde houding".Mindfulness helpt ouders/opvoeders op een andere manier kijken naar het gedrag van kinderen.  Training Mindful Opvoeden De training   is een traject van 6 weken bestaande uit 15u training. Er wordt stilgestaan bij bewuste aandacht in de opvoeding, omgaan met stress en overbelasting in de opvoedingssituatie, ... Er wordt gewerkt met eigen praktische situaties en er worden een aantal oefeningen aangeboden om mindfulness te kunnen toepassen in het gezin.Ook  worden een aantal handvatten  aangereikt om met opmerkzaamheid, aandacht en een mild oordeel aanwezig te zijn in de opvoeding van kinderen.  Enkele thema's die aan bod komen zijn: opvoeding door de ogen van een beginner, zelfzorg en opvoeding, genieten van opvoeding, ...

19 Pygmalion effect ‘The self-fulfilling prophecy’ Verwachting beïnvloedt
waarneming en reactie Je eigen houding beïnvloedt de reactie van je student Zorg voor een hoog energieniveau Zolang je maar gelooft Geloof verzet bergen, hoor je wel eens. Klopt. Althans, het motiveert. Een werkgever die gelooft in zijn werknemer, zorgt er automatisch voor dat die werknemer beter presteert. Er bestaat zelfs een naam voor: het pygmalion-effect.Verdeel een groep leerlingen met hetzelfde IQ in twee klassen. Zeg tegen de ene leraar dat hij de slimme leerlingen krijgt en tegen de andere dat hij het met de domme zal moeten doen. Wat blijkt na verloop van tijd? De zogenaamde slimme leerlingen hebben veel meer geleerd, halen betere resultaten en gaan liever naar school dan de zogeheten domme leerlingen. De eerste leerkracht heeft zich een positief beeld van zijn leerlingen gevormd. Als ze een fout maken gaat hij op zoek naar het waarom, ze krijgen uitdagender opdrachten enz. De andere leerkracht heeft zich bij de situatie neergelegd en interpreteert een fout als "zie je wel, ze leren het nooit", met alle gevolgen vandien.Dit fenomeen heet het pygmalion-effect. Het is een zodanig (on)geloof in iemand, waardoor dat (on)geloof realiteit wordt. Stereotiepen zitten blijkbaar zo diep geworteld, dat ze ons beoordelingsvermogen aantasten. En wat meer is: mensen geven niet graag toe dat ze zich vergissen, integendeel. Ze zoeken meteen de bevestiging van hun eerste indruk. In de psychologie heet dat 'the self-fulfilling prophecy'. Van alle informatie die binnenkomt, blijft vooral de 'zie je wel'-indruk hangen.OorsprongHet pygmalion-effect is gebaseerd op een verhaal van de Romeinse dichter Ovidius. De beeldhouwer Pygmalion wordt verliefd op het beeld dat hij gemaakt heeft van een godin. Venus wordt door die liefde zo ontroerd dat ze het beeld tot leven wekt. Een duidelijker voorbeeld van hetzelfde principe is het toneelstuk van Bernard Shaw 'Pygmalion'. Professor Henry Higgins beweert dat hij de Londense bloemenverkoopster, Eliza Doolittle, kan laten doorgaan voor een hertogin. Na tal van dictie- en etiquettelessen slaagt hij daar ook in. 
Wat het principe echter mooi illustreert is de volgende opmerking van Eliza: "...het verschil tussen een dame en een bloemenverkoopster is niet hoe ze zich gedraagt, maar hoe ze wordt behandeld. Ik zal altijd een bloemenmeisje zijn voor professor Higgins, omdat hij me zo behandelt, maar ik weet dat ik voor jou een dame kan zijn, omdat je me als een dame behandelt, en dat altijd zult doen."Van twee kantenHet pygmalion-effect beïnvloedt niet enkel de beoordelaar. Degene die wordt beoordeeld heeft de neiging mee te werken aan dit proces.In extreme gevallen heeft dit zelfs fysiologische gevolgen. In een studie over "prestaties op zee" werden marinecadetten die net hun eerste vaart gingen maken, in twee groepen verdeeld. Aan de eerste groep werd verteld dat uit vroegere tests en vragenlijsten bleek dat zij weinig zeeziekte zouden ervaren. En, mocht het toch gebeuren, het weinig invloed zou hebben op hun prestaties. De tweede groep kreeg geen informatie. Op het einde van de vijfdaagse cruise rapporteerden de cadetten uit de eerste groep veel minder zeeziekte en werden ze positiever beoordeeld dan de tweede groep. Dit door officiers die niet op de hoogte waren van de manipulatie. Logica maar hoe doe je dat? We kennen wel allemaal iemand, of verschillende mensen die ‘altijd opgewekt zijn’ Of die “zonder ballast” door het leven –lijken- te gaan Eeuwige optimisten of positivo’s Houden zij hun ‘lijden’ verborgen, of zijn zij echt ALTIJD zo positief Hier komen we op de persoonlijkheid van ieder mens afzonderlijk Verschillende systemen bestaan om mensen in typologieën in te delen MBTI Insights DISC TAIS enzovoort MBTI gaat uit van de voorkeuren van een persoon op vier domeinen dichotomieën met elk twee polen.De E/I dichotomie: Extraversion (iemand haalt zijn energie/inspiratie voornamelijk van de wereld om zich heen) of Introversion (voornamelijk vanuit zijn innerlijke belevingswereld)Heeft iemand een voorkeur voor het opnemen van feitelijke informatie en informatie uit de wereld direct om zich heen (Sensing) of voor het opnemen van informatie in de vorm van verbanden en grote lijnen, gebruik makend van ervaringen en eerder opgedane informatie ( iNtuition) de S/N dichotomieHeeft iemand een voorkeur voor het nemen van beslissingen op basis van logica (Thinking) of op basis van gevoelens (Feeling) de T/F dichotomieHeeft iemand een voorkeur voor een planmatige en geordende manier van werken en beoordeelt hij dingen, een waarde-oordeel gevend (Judging) of heeft iemand een flexibele en spontane manier van werken, en bekijkt hij de dingen zoals ze zijn zonder daar direct iets over te vinden (Perceiving) de J/P dichotomie

20 Actief en vol energie Zen rust en focus
Stel je voor dat Je na een slapeloze nacht een hele dag moeilijke gesprekken en meetings hebt. Je hebt weinig energie reserves. Je reageert sneller geïrriteerd. Je ondanks dat vermoeid en geprikkeld gevoel toch heel helder kan denken, en goed geconcentreerd kan blijven. Je door de juiste ademtechniek in enkele seconden van boosheid, ontgoocheling, angst kan schakelen naar rust, empathie en moed. En je dan thuiskomt en je zoon of dochter met al je enthousiasme kan vragen hoe het vandaag gegaan is? Wat kan je er mee doen? A Zelf: Open your mind. Het is geen toverformule of een spirituele trip. Het is een oefening in zelfreflexie. Wie ben ik? Waarom doe ik dit? Zelfbeeld, in de spiegel kijken: durf het, en leer je zelf beter kennen. Van daar uit zoek je de rust en de stilte op. B Structureel: bijvoorbeeld yoga gaan volgen, een vorm van ontspanningstraining volgen, agendabeheer aanpassen en prioriteit maken van dagelijkse ontspanning, sport of meditatie. Pilates, fietsen, zeilen, ski, Qi Gong: you name it, jij kiest. Ontspanningsoefening voor meer grip op stress: ademfocus, vertraag je ademhaling, concentreer je volledig op de weg die de lucht aflegt door de neus, de luchtpijp naar de longen en terug. Met de gepaste muziek - Chi raga – deden we deze oefening gedurende 2 minuten. Sommigen waren heel diep ontspannen op die korte tijd, voelden werkelijk het verschil in hoofd en leden… Zen rust en focus Energie fysiek fris en in topvorm Stretch mentaal flexibel en creatief Training dagelijkse oefening volhouden

21 ZEN Concentreer op kalmte
Zen rust en focus Training ontspanningstechnieken, ademhaling, muziek Tijd integreer het in je dagelijkse activiteit Wat is Zen ? Wat is ZEN voor jou? Innerlijke rust, relativeren, loslaten, gemoedsrust, ontspannen zijn, meditatie: iedereen kon het heel individueel verwoorden, en we zaten in de goede richting. Wat is ZEN? Zen Buddhisme. Historisch is het Siddhartha Gautama die leefde van 563 tot 483 voor ons heerken die opgroeide in luxe als een Indiaanse prins. Door zijn gevoelige natuur voelde hij medeleven met het lijden van zijn onderdanen. Vanuit zijn fascinatie voor het spirituele ontwikkelde hij zijn visie op lijden, het voorkomen er van, het omgaan met… Door meditatie en soberheid, op de rand van de ondervoeding, kwam hij na jaren tot wat vertaald werd als ‘verlichting’ - enlightment - en werd hij De Buddha. Zijn leer en overtuiging veroverde de wereld, en blijft 2500 jaar later voor miljoenen, zo niet miljarden mensen fascinerend. Die fascinatie vertaalt zich in 1000den vormen, van de heel bescheiden filosofische interesse, tot het zeer intense en ascetische leven van een Buddhistische monnik. Meditatie staat centraal, zonder dat het een doel op zich is. Mediteren kan op alle niveaus: van in een kaars kijken tot een diepe meditatie van 8 uur bewegingloos ‘aan niets denken’. Mediteren is loslaten om in het NU te kunnen zijn. Sommige bronnen –mindfulness- spreken over ‘gewaarzijn’. Wij spreken liever over hetgeen het ons oplevert: focus, concentratie en ontspanning. Focus op je werk, je sport, je huidige bezigheid. Ondertussen ben je zo in de ‘flow’, ben je aandachtig en ontspannen tegelijk. Op die manier willen wij ZEN privé en professioneel gaan inzetten als een manier van denken en doen.

22 ENERGIE mentaal Drive Goesting Motivatie Kracht Prestatie Ambitie
Plezier Constructieve communicatie Drive Goesting Motivatie Kracht Prestatie Ambitie Plezier

23 ENERGIE mentaal CONSTRUCTIEVE SELF TALK
Energie wat geeft je mentale energie? Training cursus, personal coaching, lezen, muziek, filosoferen Tijd plan tijd in om je mentale en emotionele batterijen op te laden Positieve selftalk: wat en waarom 80 % van onze selftalk is negatief Uitleg waarom: primitieve hersenen en chemie in de hersenen Hoe counteren? Ontdek wat jou energie geeft We hebben het vandaag over fysieke invalshoeken van energie. Dat voedt de mentale component die hierboven beschreven staat in 7 termen. Omgekeerd zal het mentale aspect er ook voor zorgen dat je je fysieke energiebronnen optimaal gaat gebruiken. Fysieke energiebronnen Voeding wat, wanneer, hoeveel, hoe klaar gemaakt, individuele sensitiviteit Verzorging hygiëne, massage Beweging yoga, stretching, ski, tennis, fietsen: meer dan sporten alleen Ontspanning slaap, massage, sauna, meditatie… Wat geeft jou energie? Dit rondje bij alle aanwezigen hebben we door de talrijke opkomst en enthousiaste reacties niet kunnen doen… Maar doe de oefening thuis eens; waar krijg je energie van? Zon Een goed gesprek Sterk resultaat Sporten Wat vreet je energie? onbeleefdheid stress profiteurs slecht weer deadlines onduidelijke communicatie onrechtvaardigheid verdriet gezaag Wat kan je er aan doen? A Zelf: ontdek je eigen energiebronnen, je hebt ze net opgenoemd. Organiseer in ‘B’ momenten en gelegenheden om die bronnen aan te boren. Pauzes inlassen tussen zware sessies bijvoorbeeld, prioriteit maken van rustig eten, voldoende slaap en goed gedoseerd sporten. Laat je eventueel coachen om dit allemaal waar te maken want alleen slagen enkel de natuurtalenten – Luc Van Hyfte bijvoorbeeld - met een pak discipline… B Structureel: Plan energy breaks in je dag, je week, het seizoen om je favoriete energie gevers toe te passen. JOUW Oplossingen Stel doelen, eventueel met tussen doelen. SMART goals, en deel die mee aan je partner of collega’s. Dat legt een beetje externe sociale controle op..

24 ENERGIE fysiek Energie wat geeft je fysieke energie?
Training sport, sauna, gezonde voeding slaaprituelen Tijd uur per week (1/dag)om gezonde activiteiten te plannen ontspanning is prioritijd Stel doelen We hebben het vandaag over fysieke invalshoeken van energie. Dat voedt de mentale component die hierboven beschreven staat in 7 termen. Omgekeerd zal het mentale aspect er ook voor zorgen dat je je fysieke energiebronnen optimaal gaat gebruiken. Fysieke energiebronnen Voeding wat, wanneer, hoeveel, hoe klaar gemaakt, individuele sensitiviteit Verzorging hygiëne, massage Beweging yoga, stretching, ski, tennis, fietsen: meer dan sporten alleen Ontspanning slaap, massage, sauna, meditatie…

25 Stretch Stretch verleg je grens: zit er rek op?
Training constructief omgaan mets stress Tijd integratie in studie, in werk, in ontspanning Spanning of druk die komt van binnen –jij zelf – of van buiten –de anderen, de natuur (het verkeer, regen, wind, ijs op de skipiste). Die spanning of druk levert je energie als je er in slaagt om constructief met de stress prikkels om te gaan. Je gaat beter presteren. Voorbeeld: Fred De Brughgraeve, presteerde onder grote stress het best en werd Olympische Zwemkampioen, de enige Belg ooit. Als de spanning of druk hevig is, heel lang duurt, zich herhaalt, zich versterkt in terugkomende situaties… en jij hebt op dat moment niet de energie of de support (voeding, beweging, slaap, vriendschap, liefde…) om positief te reageren, dan heb je negatieve stress. Je humeur, je helderheid, je geduld: naar de haaien. Emoties nemen over, negatieve emoties worden negatieve gedachten. Als reactie voer je het zoveelste negatief gesprek met jezelf: “stomme koe, hoe ist mogelijk, dommerik da’k ben, ‘k zou beter dit, hoe is da nu mogelijk…” Je stapt in een spiraal van negatieve stress en deelt die zonder het goed te beseffen met je partner, je kinderen, je collega’s of je chef. Je strooit het stressvirus zeer vrijgevig rond. Het Pygmalion effect: wij beïnvloeden elkaar in alles wat we zeggen en doen. Taal en lichaamstaal. Stel je voor dat Je ’s avonds thuis komt na een drukke werkdag waar je zelf problemen hebt opgelost, maar waar er nog een stapel is blijven liggen, en je een paar scheve opmerkingen hebt moeten incasseren. Je zat een paar uur of langer op de limiet. Je de oprit op rijdt, je wagen wagen parkeert na een afstompende filerit, en je komt binnen met een smile ‘ hoe was je dag schatje’ (tegen kids, partner…) Hoe doe je dat? TRAINING ! in de auto, in je bad… Wat geeft jou stress? Wat kan je er aan doen? A Zelf: Open mind, loslaten, trainen op gemakkelijke situaties om het later in moeilijke situaties te kunnen toepassen. B Structureel: organisatie, anderen beïnvloeden of noem het uitnodigen om structureel in te grijpen. Agenda’s minder vol zetten, neen zeggen, verhuizen, vakantiedagen opnemen, een sauna installeren en er ook wekelijks in gaan etc…

26 Toepassen Zestful coachen
Start met ZEN adem

27 Lichtheid Ontspannen, mild en open houding Hulpmiddelen ademhaling
humor creativiteit . Ademhalingstechnieken om tot rust te komen

28 Wim’s Top 10 Oefen je dagelijks op één van de trampolines
Je traint dagelijks letterlijk je veerkracht Zet in op je eigen energiebronnen: sport, voeding en slaap Hoe meer energie je zelf hebt en uitstraalt… Je rol als ouder is een voorbeeldrol Je rol als coach is het stimuleren van ‘leren’ > ‘studeren’ Leer hen dat zelfstandig doen De mooiste uitdaging Het mooiste cadeau Het is levenslang

29 Conclusie Geduld en Vertrouwen Ieder kind is anders talent
persoonlijkheid verdient aandacht Iedere ouder is anders trampoline veerkracht

30 Coachen vergt energie en tijd. Investeer!
Conclusie Geduld en Vertrouwen Coachen vergt energie en tijd. Investeer! ZESTCOACHING Zen rust en focus Energie fysiek fris en in topvorm Stretch mentaal flexibel en creatief Training dagelijkse oefening volhouden SUCCES

31 Uitdagen SUCCES Wat neem jij mee vanavond? 1 ACTIEPUNT OF DOELSTELLING
REAGEER WIMROMBAUT.BLOGSPOT.COM SUCCES Tijd maken, geduld hebben…en opvolgen Opvolgen is niet hetzelfde als controleren, je laat voelen dat je volgt, de controle en keuze ligt bij hén

32 Bronnen Jef Clement Inspirerend Coachen
Sir Ken Robinson Het Element Waar passie en talent samenkomen www. sirkenrobinson.com Carl Gustav Jung Mihaly Csikszentmihaly Creativity, fulfillment and flow


Download ppt "EEN GOEDE COACH VOOR JE STUDENT"

Verwante presentaties


Ads door Google