De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fysiologie en farmacologie Gastoedingsystemen Spirometrie technieken Gasanalyse technieken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fysiologie en farmacologie Gastoedingsystemen Spirometrie technieken Gasanalyse technieken."— Transcript van de presentatie:

1 Fysiologie en farmacologie Gastoedingsystemen Spirometrie technieken Gasanalyse technieken

2

3  Fysiologisch model  Thorax: zuiger/cilinder  Longweefsel: spons met cellen (er worden ook andere modellen gebruikt!)

4  Het verschil tussen spontaan ademen en beademd worden  Invloed van druk op perfusie- weerstand en op bloedvolume  Het gevaar van een hoge beademingsdruk

5

6

7  Is niet hetzelfde als PV loop! P 0 hPa 0 ml 100 ml V=Vc V=Vt PV loops weergegeven tijdens beademing Compliance wordt gemeten bij een verslapte patiënt in het uitademingstraject!

8

9 Van een adem-systeem

10 Zuigt bloed de thorax in

11 Perst bloed de thorax uit

12 Perst de circulatie dicht

13 Eigenschappen

14  Half open (gasvoorraad)  Versgas Stroom ca. 15 l/min  Rebreathing  Weinig weerstand, alleen in de uitademing

15  Half gesloten (sodalime)  Versgas Stroom ca. 0,5 l/min  Rebreathing, maar niet van CO 2  Veel weerstand

16  Half gesloten (sodalime)  Versgas stroom ca. 0,5 l/min  Rebreathing, maar niet van CO 2  Veel weerstand

17  Gesloten (versgas stroom)  Versgas Stroom = verbruik patiënt  Rebreathing, maar niet van CO 2  Weinig weerstand (turbine)

18  Cirkelsysteem met met speciaal ontwikkelde bufferruimte Getinge-Maquet Flow-i

19  Is 35 o C  Heeft 100% rel. hum.  Bevat 20% - 25% O 2 Ralph Waters zei ooit: “Gases are ice-cold and bone-dry” Er zal dus altijd condens in slangen vormen… Zo niet, dan mishandel jij de patiënt!

20 (Prof. Dr. Jan Klein, 1986) 25%Roodkleuring trachea epitheel na 6 uur 30%Roodkleuring trachea epitheel na 4 uur 40%Roodkleuring trachea epitheel na 2 uur, begin cornea schade 50%Roodkleuring trachea epitheel na 1/2 uur, fibrotisering longweefsel, cornea schade 60%Roodkleuring trachea epitheel, fibrotisering en necrotisering longweefsel, cornea schade irreversibel > 60% Alle bovenstaande effecten verhevigd en op kortere termijn

21  De FiO 2 (bij de Physioflex of de Dräger Zeus) of  De F FGF O 2 (alle andere toestellen) Dan moet u gaan rekenen!

22 Zuurstofopname patiënt:  200 ml/min Systeemlekkage: (verbruik IR analyser + lek)  250 ml/min Gewenste FiO 2 : 25% Gewenste VGF: 1000 ml/min  250 ml/min O 2 en 750 ml/min Air

23  Bij toestellen met een staande balg: de balg komt weer helemaal bovenin  Sommige toestellen hebben hiervoor een indicatiesysteem… (Dräger Primus)

24 Chemie en interactie

25  CO 2 + H 2 O = H 2 CO 3 Sodalime = NaOH en Ca(OH) 2  H 2 CO 3 + 2NaOH = Na 2 CO 3 + H 2 O  H 2 CO 3 + Ca(OH) 2 = CaCO 3 + 2H 2 O  Exotherme reactie

26 Isoflurane Sevoflurane Desflurane Bij DA met chloor kan fosgeen (COCl 2 ) worden gevormd Bij Sevoflurane kan Compound A (nefrotoxisch) worden gevormd Bij Desflurane kan koolmonoxide (CO) worden gevormd

27  Ontstaan in droge sodalime (laat sodalime dus nooit drogen)  Ontstaan in warme sodalime (als het ademgas er stilstaat, verwarm het ademgas niet om het te drogen)

28

29  Fysiologische waarden voor bevochtiging (100% rel. hum.) en verwarming (t = 35 o C) bij VGF < 500ml/min.  Geen “kunstneus” nodig…  Wel BACTERIEFILTER nodig!

30  Kleppen “kleven” indien nat weerstand bij SR (neonaten!) verwarming geeft meer “gifgas”  Hangende balg “zuigt” bij expiratie (NEEP)  Zuiger/cilinder oscilleert bij expiratie (NEEP) EEP afhankelijk van luchtweg-weerstand patiënt

31  Staande balg “tegendruk” in expiratie (PEEP) demping van oscillatie EEP onafhankelijk van luchtwegweerstand patiënt  APL ventiel lekt altijd iets onnauwkeurig, weerstand druk afhankelijk van de stroom

32 Natuurkunde en pneumatiek

33  Geen uitzetting onder druk  Soepel en buigzaam  Thermisch isolerend

34  Lage doorstromingsweerstand (grote effectieve doorsnede, kleine lengte Rf = C x A2 x l)  Klein volume (kleine doorsnede, kleine lengte V = A x l)

35  Laat geen gas of damp door (latex- neopreen- en siliconenrubber doen dat wel, pe en pu minder, pfte bijna niet)  Waterbestendig

36  Compressible volume  = het volumeverlies door het ‘inveren’ (inkrimpen) van het gasmengsel door de druktoename in het beademingsysteem  Slang compliance volume  = het volumeverlies door het ‘uitveren’ (uitzetten) van de slangen door de druktoename in het beademingsysteem

37

38 Natuurkunde en de sturing van de beademing

39  P 1 x V 1 / t 1 = P 2 x V 2 / t 2  De druk of het volume wordt hoger/groter als de temperatuur verhoogd  Bij verhoging van de druk wordt het volume kleiner of de temperatuur hoger

40 Verwarming en bevochtiging doen het volume toenemen  STPD = Standard Temperature and Pressure, Dry is 90% van  ATPS = Ambient Temperature and Pressure, Saturated is 90% van  BTPS = Body Temperature and Pressure, Saturated

41 Houdt de spirometrie hier wel rekening mee?  Drukdifferentiaal spirometrie is afhankelijk van de viscositeit (en dus de temperatuur) van het gas!  Drukdifferentiaal spirometrie is afhankelijk van de samenstelling (en dus van de vochtigheid) van het gas

42  Als je een ademfrequentie kunt instellen, is er sprake van tijdsturing (bij alle moderne toestellen, dus)

43  Levert een vooraf ingesteld volume af, ongeacht de druk die daarvoor nodig is.  Heeft een drukalarm nodig!

44  Levert een vooraf ingestelde druk af, ongeacht welk volume hierbij verplaatst gaat worden  Heeft een volume alarm nodig

45  Is druksturing!  Volumetrie en volume bewaking is noodzakelijk  Continue meting van uitgeademd volume en aanpassen van de druk om het volume te garanderen Dräger noemt het “autoflow” Het is ‘druksturing met volume garantie’

46  Verhinderen van totale uitstroming van gassen uit de long door tegendruk  Voorkomt atelectase vorming door handhaven FRC

47  Mogelijkheid om de beademing te synchroniseren met de spontane ademwens van de patiënt  Bij volumesturing heet dit “assist”  Bij druksturing heet dit “pressure support”

48  Zet bij daling van de inspiratoire (peak) flow, het expiratieventiel open  Voorkomt overrekken van de longen (shear trauma)

49  Als bij PEEP…  Bij gebruik van pressure support, schakelt het toestel tussen 2 (bi) drukniveaus

50 Turbine spirometrie Druk differentiaal spirometrie Hittedraad spirometrie Klok spirometrie

51 is in elk geval ingeademd… De basis van spirometrie monitoring

52  Peak flow meting+ (heel goed)  Volumina meting– (slecht)  Meetfout+ (groot)  Invloed vervuiling+ (groot)

53  Peak flow meting+/- (redelijk)  Volumina meting– (slecht)  Meetfout+/- (redelijk)  Invloed vervuiling+ (groot) Weerstand met meetopening aan ‘loef- en lijzijde’.

54  Peak flow meting+ (goed)  Volumina meting+ (goed)  Meetfout+/-(klein)  Invloed vervuiling-(iets)

55  Peak flow meting+/- (redelijk)  Volumina meting+ (goed)  Meetfout- (klein)  Invloed vervuiling- (klein) PhysioFlex was het enige toestel met ‘klok spirometrie’

56

57

58 PV loop

59

60

61

62

63 Werkt goed voor alle gassen van het ‘broeikas effect’

64  Absorptie curven in het infrarood (hoe groter de dip, des te minder IR-licht er door heen valt) blauw: 100% N 2 O, rood: 5% Halothane, oranje: 5% Enflurane, paars: 7% Isoflurane, groen 0,5% CO 2

65  Meetwaarde afhankelijk van de druk  Meetwaarde relatief aan de CO 2 inhoud van het referentiegas  Snelle respons  Samplegas verlies

66  Meting afhankelijk van druk  Referentie in lichtfilter  Snelle respons

67  Meting afhankelijk van de druk  Trage respons  Slijtage (vooral door hoge O 2 concentraties) + -

68  Meting afhankelijk van de druk  Referentiegas is lucht  Snelle respons  Samplegas verlies

69 N S  Meting afhankelijk van de druk  Snelle respons

70 Massa spectrometer Raman Scattering analyser

71  Alle gassen!  Samplegas verlies  Snelle respons Samplegas

72  Bijna alle gassen (geen edelgassen)  Snelle respons Rayleigh scattering, ‘normale’ verstrooiing Raman scattering, Raman verstrooiing Foton uit een laser Gasmolecuul

73 Dit moet je kunnen zonder na te denken, als reflex “Bold faced text” heet dat in de luchtvaart

74  Koppel de patiënt af en neem deze over op de resuscitatieballon.  Plug alle gassen en elektriciteit uit.  Roep hulp in of laat dat doen.  Blus het toestel en/of duw het uit de operatiekamer.  Volg de Standard Operating Procedure voor het in stand houden van de anesthesie of maak de patiënt gereed voor evacuatie.

75  Koppel de patiënt af en neem deze over op de resuscitatieballon.  Roep hulp in of laat dat doen.  Gebruik de externe zuurstofvoorziening om de FiO 2 van de resuscitatieballon te verhogen.  Volg de Standard Operating Procedure voor het in stand houden van de anesthesie en/of toestel wisseling.

76 Kijk of het toestel blijft beademen… Nee  Koppel de patiënt af en neem deze over op de resuscitatieballon.  Roep hulp in of laat dat doen.  Gebruik de externe zuurstofvoorziening om de FiO 2 van de resuscitatieballon te verhogen.  Volg de Standard Operating Procedure voor het in stand houden van de anesthesie en/of toestel wisseling.

77 Kijk of het toestel blijft beademen… Ja  Roep hulp in of laat dat doen.  Volg de Standard Operating Procedure voor het in stand houden van de anesthesie en/of toestel wisseling.

78 Bij een accu back-up van een uur… is dit is geen acute noodsituatie.

79  Open noodzuurstoffles op het toestel.  Roep hulp in of laat dat doen.  Stel de laagst mogelijke, veilige vers gasflow in.  Volg de Standard Operating Procedure voor het in stand houden van de anesthesie.

80  Roep hulp in of laat dat doen.  Stop de luchttoevoer naar het beademingsysteem en stel de laagst mogelijke, veilige vers gasflow met alleen zuurstof in. Pas verdamperinstelling aan.  Neem de patiënt over op handbeademing. (dit verminderd het gebruik van O 2 voor de aandrijving van het toestel)  Volg de Standard Operating Procedure voor het in stand houden van de anesthesie.

81  Geef dit door aan de andere operatiekamers of laat dat doen.  Gebruik het chirurgisch zuigsysteem indien dit nog functioneel is.

82  Stel de laagst mogelijke, veilige vers gasflow in.  Roep hulp in of laat dat doen.  Volg de Standard Operating Procedure voor het in stand houden van de anesthesie. (Ga over op TIVA indien van toepassing.)

83  Roep hulp in of laat dat doen.  Schakel externe vers gasregeling in en pas de verdamperinstelling aan.  Volg de Standard Operating Procedure voor het in stand houden van de anesthesie en/of toestel wisseling.

84  Roep hulp in of laat dat doen.  Stel een versgas flow van tenminste 2 lit/min. In en pas de verdamperinstelling hier op aan. Verhoog het minuutvolume tot (0,1 x lichaamsgewicht in kg) in l/min.  Volg de Standard Operating Procedure voor het in stand houden van de anesthesie en/of toestel wisseling.

85  Roep hulp in of laat dat doen.  Stel een veilige vers gasflow van tenminste 1 lit/min. O 2 in. Sluit de toevoer van alle andere gassen.  Volg de Standard Operating Procedure voor het in stand houden van de anesthesie en/of toestel wisseling.

86  Koppel de patiënt af en neem deze over op de resuscitatieballon.  Roep hulp in of laat dat doen.  Gebruik de externe zuurstofvoorziening om de FiO 2 van de resuscitatieballon te verhogen.  Volg de Standard Operating Procedure voor het in stand houden van de anesthesie en/of toestel wisseling. (Ga over op TIVA indien er dampanestheticum werd gebruikt.)

87  Koppel de patiënt af en neem deze over op de resuscitatieballon.  Roep hulp in of laat dat doen.  Gebruik de externe zuurstofvoorziening om de FiO 2 van de resuscitatieballon te verhogen.  Volg de Standard Operating Procedure voor het in stand houden van de anesthesie en/of toestel wisseling. (Ga over op TIVA indien van toepassing.)

88  Dit is een z.g. ‘minimal safety requirement’  ‘Opzoeken’ in het manual duurt te lang en is gevaarlijk voor de patiënt en mogelijk ook voor jezelf!

89 Kijk op www.okcompleet.info voor het schriftelijk materiaal in de module ‘Respiratie’


Download ppt "Fysiologie en farmacologie Gastoedingsystemen Spirometrie technieken Gasanalyse technieken."

Verwante presentaties


Ads door Google