De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met Recht praten over Zekerheid. Grondslag problematiek Iedereen die werkt in Nederland is werknemer Solidariteitsbeginsel Ongelijkheidscompensatie -----------------------------------------

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met Recht praten over Zekerheid. Grondslag problematiek Iedereen die werkt in Nederland is werknemer Solidariteitsbeginsel Ongelijkheidscompensatie -----------------------------------------"— Transcript van de presentatie:

1 Met Recht praten over Zekerheid

2 Grondslag problematiek Iedereen die werkt in Nederland is werknemer Solidariteitsbeginsel Ongelijkheidscompensatie ----------------------------------------- Wij zijn economisch afhankelijk van werkgever en dienen beschermd te worden Transformatie van inkomensbescherming naar arbeidstimulatie Verzorgingsstaat naar garantiestaat Criteria Economische afhankelijkheid Gezag/gelijkstelling Rechtsopvolging Inhoudelijkheid overeenkomst

3 én definiëren voorwaarden en condities waaronder u producten en diensten levert. Het is vragen om problemenen oplossingen  Dossiers zijn incompleet  Voorwaarden en afspraken die wettelijk en juridisch niet (meer) kunnen  Aanpassen van bestaande of verlopen contracten gebeurt niet/nauwelijks …………………..  Aansprakelijkheid “verdampt” door keten De meest voorkomende afwijkingen zijn:  Veronderstelde (eigen) waarheden toegekend aan contractomgevingen Contracten niet getekend Checklists niet aanwezig/bijgewerkt Correspondentie ontbreekt Er wordt gestart voordat dossier op orde is Hoe kan men jaren met hetzelfde contract werken (per individu) terwijl regelgeving 2x/jr wijzigt ?! Arbeidsrecht of verbintenisrecht ?! Contracten zijn niet aangepast aan eigen laatste standaard versie Des te langer de inhuurketen, des te moeilijker de verhaalbaarheid Altijd schade die niet verhaald kan worden Zelfbedrog Struisvogelpolitiek Contracten zijn de bevestiging van de relatie tussen u, uw klanten en leveranciers De be- en afhandeling van contracten geschiedt veelal inefficiënt, kostbaar en behoudt veel risico’s.

4 Grondslag regelgeving Rechtsopvolging Wet Keten Aansprakelijkheid Inhoud- en vorm (inleen)overeenkomst Definitie van- en misverstanden over VAR Ontslagrecht (nieuwe KR-formule) Onderlinge regionale (Belastinginspectie) afwijkingen ABU CAO versus algemeen verbindend verklaring

5 WKA (Overeenkomst van Opdracht) Een winstoogmerk Ondernemers- en debiteuren risico Een ondernemer kenmerkt zich door: Investeringen/reclame/acquisitie “Resultaatsverplichtingen”/aansprakelijkheid

6 Mantel- en Deelovereenkomst Inhoud overeenkomst toets inspectie kunnen doorstaan Geen gezagsverhouding Onderscheid ZZP-ers en ICT-dienstverleners Borging premies werknemersverzekeringen Afstorten WKA-depot Belastingdienst G-rekening Accountantsverklaring Verklaring van (goed) Betalingsgedrag

7 Ontdek wat juist is door te vernemen wat onjuist is

8 ResultatenProblemenOplossingen Workflow Management Onvoldoende structuurAfgestemd inkoopbeleid tov budgettering Transparantie en duidelijkheid Ondoorzichtig inkooptraject Duidelijke supply-chain en toepasbare processen Commitment betrokkenen Onvoldoende/geen risicomanagement korte/lange termijn Kennismanagement en meetpunten Verantwoordelijkheid bij juiste personen/afdelingen Decentrale verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegd- heden Centralisatie verantwoordelijkheid Return of InvestmentAfwijkende contractenPvA mbt afwijkingen en korte termijn-acties Snel op te leveren rapportages Incomplete dossiersHulpmiddelen Acties Dossiercontrole Contracten/leveranciersketen valideren/aanpassen Definiëren verantwoordelijkheden, beslissingsbevoegdheden Opleiden en/of begeleiden betrokkenen Voortgang vastleggen en borgen Definiëren processen 1.Doel: compliant 2.Verwachte resultaten 3. Afwijkingen aanpakken als problemen 4. Oplossing(en) voor ieder probleem 5.Acties definiëren per oplossing WERKENDE OPLOSSINGEN Proces

9 THEMA: VAR VAR = Verklaring ArbeidsRelatie  Identificatieplicht conform looninspectie  70%-criterium (= 8 á 9 mnd vd jaaromzet)  Meerdere opdrachtgevers  Gelijkstelling en/of gezagsverhouding  Rechtsopvolgend werkgeversschap  Aanvraag versus werkelijkheid (pagina 2 van de VAR !)  Inhoud van de overeenkomst (vervanging, opzegtermijn, detachering, concurrentiebeding, ter beschikking stellen, CAO, pensioen) Doel: vrijwaring risico’s t.g.v. beoordeling (fictief) dienstverband, hetgeen leidt tot navorderingen en boetes  Strengere controle en minder snel gewenste VAR

10 THEMA: RECHTSOPVOLGING Tijdelijke arbeidsovereenkomst (niet) Mantel- en deelovereenkomst (wel) Ex-werknemer aansluitend inhuren als freelancer Jurisprudentie over doorstart en keten Overname personeel gefailleerde bedrijven

11 VAR ONGELDIG Artikel 3 KB  Wat kunt u doen ?  Wat kan/moet de zelfstandige ter bescherming van zichzelf doen ?  Rechten/plichten voortvloeiend uit (gelijkstelling) arbeidsverhouding  CAO en/of bedrijfsreglement  Goede tijden versus slechte tijden; vaststellingsverklaring ! Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking (juni 2006) Rechtszaken: Linda de Mol BA8945, LJN BI5886, BI0998, BG5857, BF0150. (non-compliancy aanvraag/werkelijkheid)

12 Foutieve behandeling/uitvoering of verwaarlozing leidt tot een verhoogd risico op navorderingen, gebrek aan structuur en een afbraakproces van de continuïteit. The Compliance Factory helpt bij het inregelen en borgen van contract compliance • Contracten en processen transparant (verantwoordelijken, prijzen, routing, etc.) • Contracten verbeterd (inhoud, arbeidsverhoudingen bekend) • De status en historie van de contracten direct bekend • Toekomst preventief en pro-actief benaderd (de juiste versie + juiste moment) • Kennis wordt dmv processen en kennismanagement overdraagbaar • Organisatie zal in staat zijn om in afzienbare tijd het Contractmanagement zelfstandig uit te voeren en meetbare verbeteringen realiseren

13 Moeten we dan blij zijn met het automatisch verlengen van de VAR door de Belastingdienst ? Is het duidelijk dat de risico’s, in geval van een achteraf bepaalde arbeidsverhouding, NIET alleen bij de Zelfstandige ligt ?! Voorstel om naast Inlenersaansprakelijkheid ook een van “Inhuurdersaansprakelijkheid” vorm te geven Wat gaat 2012 ons bieden ? Of …. kosten ? Strakker beleid/controle mbt pensioensgaranties (ABU, STIPP) Jurisprudentie over VAR Meer bewijs van non-compliancy ten gevolge van faillissementen Hogere kwaliteitsnormen (meer waarde aan certificaten, beroepsethiek)

14 Rol van The Compliance Factory Heroverweging overeenkomsten Opdrachten met zelfstandigen > 9 mnd Arbeidsrechtelijke situatie ingehuurde Denken Doen Doorgaan Audit Inrichten Contractadministratie The Compliance Factory neemt plaats in overeenkomstketen The Compliance Factory Helpdesk, seminars, workshops Ieder half jaar toetsen Bewaken aantal opdrachtgevers

15 dat u met deze presentatie de bevestiging gevonden heeft dat: Wij danken u voor uw tijd en aandacht en vertrouwen er op 0345-531700 •The Compliance Factory u iets te bieden heeft, wij verkopen niet, wij leveren een besparing bij en op de inkoop •U met The Compliance Factory een partner in huis heeft die rendeert •Uw organisatie er beter van wordt

16 Uw contractadministratie geoptimaliseerd CC : een product van The Compliance Factory Contract Compliance Prijsseweg 23, 4105 LE Culemborg, T: 0345-531700, F: 0345-535511 W: www.compliancefactory.nl, E: info@compliancefactory.nlwww.compliancefactory.nl


Download ppt "Met Recht praten over Zekerheid. Grondslag problematiek Iedereen die werkt in Nederland is werknemer Solidariteitsbeginsel Ongelijkheidscompensatie -----------------------------------------"

Verwante presentaties


Ads door Google