De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met Recht praten over Zekerheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met Recht praten over Zekerheid"— Transcript van de presentatie:

1 Met Recht praten over Zekerheid

2 Grondslag problematiek
Iedereen die werkt in Nederland is werknemer Solidariteitsbeginsel Ongelijkheidscompensatie Wij zijn economisch afhankelijk van werkgever en dienen beschermd te worden Transformatie van inkomensbescherming naar arbeidstimulatie Verzorgingsstaat naar garantiestaat Criteria Economische afhankelijkheid Gezag/gelijkstelling Rechtsopvolging Inhoudelijkheid overeenkomst

3 De meest voorkomende afwijkingen zijn:
Contracten zijn de bevestiging van de relatie tussen u, uw klanten en leveranciers én definiëren voorwaarden en condities waaronder u producten en diensten levert. De be- en afhandeling van contracten geschiedt veelal inefficiënt, kostbaar en behoudt veel risico’s. De meest voorkomende afwijkingen zijn: Dossiers zijn incompleet Contracten niet getekend Checklists niet aanwezig/bijgewerkt Correspondentie ontbreekt Er wordt gestart voordat dossier op orde is Voorwaarden en afspraken die wettelijk en juridisch niet (meer) kunnen Hoe kan men jaren met hetzelfde contract werken (per individu) terwijl regelgeving 2x/jr wijzigt ?! Arbeidsrecht of verbintenisrecht ?! Aanpassen van bestaande of verlopen contracten gebeurt niet/nauwelijks Contracten zijn niet aangepast aan eigen laatste standaard versie Aansprakelijkheid “verdampt” door keten Des te langer de inhuurketen, des te moeilijker de verhaalbaarheid Altijd schade die niet verhaald kan worden Veronderstelde (eigen) waarheden toegekend aan contractomgevingen Zelfbedrog Struisvogelpolitiek Het is vragen om problemen ………………….. en oplossingen

4 Grondslag regelgeving
Definitie van- en misverstanden over VAR Wet Keten Aansprakelijkheid Inhoud- en vorm (inleen)overeenkomst Rechtsopvolging Onderlinge regionale (Belastinginspectie) afwijkingen Ontslagrecht (nieuwe KR-formule) ABU CAO versus algemeen verbindend verklaring

5 WKA (Overeenkomst van Opdracht)
Een ondernemer kenmerkt zich door: Een winstoogmerk Ondernemers- en debiteuren risico Investeringen/reclame/acquisitie “Resultaatsverplichtingen”/aansprakelijkheid

6 Mantel- en Deelovereenkomst
Onderscheid ZZP-ers en ICT-dienstverleners Inhoud overeenkomst toets inspectie kunnen doorstaan Geen gezagsverhouding Borging premies werknemersverzekeringen Afstorten WKA-depot Belastingdienst G-rekening Accountantsverklaring Verklaring van (goed) Betalingsgedrag

7 door te vernemen wat onjuist is
Ontdek wat juist is ZIN ONZIN Controle mits juiste tekst Accountantsverklaring Geeft GEEN ENKELE wettelijke vrijwaring Verklaring Goed Betaalgedrag Zegt helemaal niets Geeft wettelijke vrijwaring G-rekening Is niet voor iedereen verkrijgbaar WKA-depot Is administratief monster en leidt snel tot boetes Afdracht BTW BTW in WKA bij VAR ? BTW niet in WKA igv VAR Risico-controle DGA-salaris en Gebruikelijk loon Geen verplichte openheid Als je het al jaren goed doet We doen het al jaren zo ……. Die situaties komen we niet tegen door te vernemen wat onjuist is

8 WERKENDE OPLOSSINGEN Proces Doel: compliant Verwachte resultaten
Problemen Oplossingen Workflow Management Onvoldoende structuur Afgestemd inkoopbeleid tov budgettering Transparantie en duidelijkheid Ondoorzichtig inkooptraject Duidelijke supply-chain en toepasbare processen Commitment betrokkenen Onvoldoende/geen risicomanagement korte/lange termijn Kennismanagement en meetpunten Verantwoordelijkheid bij juiste personen/afdelingen Decentrale verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegd-heden Centralisatie verantwoordelijkheid Return of Investment Afwijkende contracten PvA mbt afwijkingen en korte termijn-acties Snel op te leveren rapportages Incomplete dossiers Hulpmiddelen Doel: compliant Verwachte resultaten Afwijkingen aanpakken als problemen Oplossing(en) voor ieder probleem Acties definiëren per oplossing Proces WERKENDE OPLOSSINGEN Acties Dossiercontrole Contracten/leveranciersketen valideren/aanpassen Definiëren verantwoordelijkheden, beslissingsbevoegdheden Opleiden en/of begeleiden betrokkenen Voortgang vastleggen en borgen Definiëren processen

9 THEMA: VAR VAR = Verklaring ArbeidsRelatie
Doel: vrijwaring risico’s t.g.v. beoordeling (fictief) dienstverband, hetgeen leidt tot navorderingen en boetes THEMA: VAR Identificatieplicht conform looninspectie 70%-criterium (= 8 á 9 mnd vd jaaromzet) Meerdere opdrachtgevers Gelijkstelling en/of gezagsverhouding Rechtsopvolgend werkgeversschap Inhoud van de overeenkomst (vervanging, opzegtermijn, detachering, concurrentiebeding, ter beschikking stellen, CAO, pensioen) Aanvraag versus werkelijkheid (pagina 2 van de VAR !) Strengere controle en minder snel gewenste VAR

10 THEMA: RECHTSOPVOLGING
Ex-werknemer aansluitend inhuren als freelancer Tijdelijke arbeidsovereenkomst (niet) Mantel- en deelovereenkomst (wel) Overname personeel gefailleerde bedrijven Jurisprudentie over doorstart en keten

11 VAR ONGELDIG Artikel 3 KB
Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking (juni 2006) Rechtszaken: Linda de Mol BA8945, LJN BI5886, BI0998, BG5857, BF0150. VAR ONGELDIG (non-compliancy aanvraag/werkelijkheid) Wat kunt u doen ? Wat kan/moet de zelfstandige ter bescherming van zichzelf doen ? Rechten/plichten voortvloeiend uit (gelijkstelling) arbeidsverhouding CAO en/of bedrijfsreglement Goede tijden versus slechte tijden; vaststellingsverklaring !

12 The Compliance Factory helpt bij het inregelen en borgen van contract
Foutieve behandeling/uitvoering of verwaarlozing leidt tot een verhoogd risico op navorderingen, gebrek aan structuur en een afbraakproces van de continuïteit. The Compliance Factory helpt bij het inregelen en borgen van contract compliance Contracten en processen transparant (verantwoordelijken, prijzen, routing, etc.) Contracten verbeterd (inhoud, arbeidsverhoudingen bekend) De status en historie van de contracten direct bekend Toekomst preventief en pro-actief benaderd (de juiste versie + juiste moment) Kennis wordt dmv processen en kennismanagement overdraagbaar Organisatie zal in staat zijn om in afzienbare tijd het Contractmanagement zelfstandig uit te voeren en meetbare verbeteringen realiseren

13 Wat gaat 2012 ons bieden ? Of …. kosten ?
Moeten we dan blij zijn met het automatisch verlengen van de VAR door de Belastingdienst ? Is het duidelijk dat de risico’s, in geval van een achteraf bepaalde arbeidsverhouding, NIET alleen bij de Zelfstandige ligt ?! Wat gaat 2012 ons bieden ? Of …. kosten ? Voorstel om naast Inlenersaansprakelijkheid ook een van “Inhuurdersaansprakelijkheid” vorm te geven Strakker beleid/controle mbt pensioensgaranties (ABU, STIPP) Jurisprudentie over VAR Meer bewijs van non-compliancy ten gevolge van faillissementen Hogere kwaliteitsnormen (meer waarde aan certificaten, beroepsethiek)

14 The Compliance Factory
Rol van The Compliance Factory Denken Heroverweging overeenkomsten Opdrachten met zelfstandigen > 9 mnd Arbeidsrechtelijke situatie ingehuurde Doen Audit Inrichten Contractadministratie The Compliance Factory neemt plaats in overeenkomstketen Doorgaan The Compliance Factory Helpdesk, seminars, workshops Ieder half jaar toetsen Bewaken aantal opdrachtgevers

15 0345-531700 Wij danken u voor uw tijd en aandacht en vertrouwen er op
dat u met deze presentatie de bevestiging gevonden heeft dat: The Compliance Factory u iets te bieden heeft, wij verkopen niet, wij leveren een besparing bij en op de inkoop U met The Compliance Factory een partner in huis heeft die rendeert Uw organisatie er beter van wordt

16 Uw contractadministratie geoptimaliseerd
Prijsseweg 23, 4105 LE Culemborg, T: , F: W: , E: Uw contractadministratie geoptimaliseerd CC : een product van The Compliance Factory Contract Compliance


Download ppt "Met Recht praten over Zekerheid"

Verwante presentaties


Ads door Google