De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Zorg voor onze jeugd” Januari 2013 De weg naar: normalisering, ontzorging en ontkokering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Zorg voor onze jeugd” Januari 2013 De weg naar: normalisering, ontzorging en ontkokering."— Transcript van de presentatie:

1 “Zorg voor onze jeugd” Januari 2013 De weg naar: normalisering, ontzorging en ontkokering

2 Opbouw • DilemmaManager • De DilemmaMethode • Integrale en samenhangende aanpak ‘Zorg voor onze jeugd’ • De beleidskaders en implementatie • Wat levert het ons op? • Meer informatie

3 Over DilemmaManager • Core business: Het faciliteren van onderwijs en overheid met inzichtsinstrumenten om regie te kunnen voeren over complexe Jeugd en Gezin vraagstukken. • Onderwijs en overheid na implementatieperiode volledig zelfstandig de regie te laten voeren en te laten werken met de methode en instrumenten. • DilemmaManager is uitgeverij en ontwikkelt haar methode en instrumentarium volledig in eigen beheer.

4 Uitgangspunten DilemmaMethode • De DilemmaMethode bestaat uit 4 stappen, die integraal of afzonderlijk kunnen worden ingezet afhankelijk van de context of de vraag. • De opbouw van de methode is voor elk individu gelijk. Echter afhankelijk van het individu, context en de vraag worden er andere vragenlijsten aan elkaar gekoppeld. • Voor de ‘Zorg voor onze jeugd’ hebben wij een integraal instrumentarium beschikbaar voor: - Jeugd ( 12 t/m 27 jaar) - Gezin (ouders / opvoeders) - Professionals (trajectbegeleiders, ambtenaren, consulenten) - Overheid / Onderwijs (management / sturingsinfo)

5 Dilemmamethode in 4 stappen Stap 0: Screen het dossier, bepaal de vraagstelling Stap 1: Breng de intrinsieke motivatie in kaart Stap 2: Breng de situationele motivatie in kaart Stap 3: Breng de rolbeleving in kaart Stap 4: Maak de energiebalans op (belastbaarheid)

6 Stap 1: Intrinsieke motivatie • Wie is het individu* eigenlijk? • Wat is zijn persoonlijkheid? • Wat drijft dit individu en wat liever niet? • Is het individu een denker, doener, verzorger of beslisser? En wat betekent dit voor zijn of haar handelen? • Wat als het even tegenzit; wat is dan het eerste wat het individu nalaat om te doen? • Wat zijn talenten, competenties, risico’s en leerdoelen? * Op de plek van individu kunt u lezen: jongere, leerling, ouder, docent, begeleider etc...

7 Stap 2: Situationele motivatie • Wat wil het individu* ervaren in zijn vrije tijd, school, studie, stage of werk? • Waar liggen interesses en wat moet je vooral niet van het individu vragen? • Hoe ervaart het individu zijn of haar huidige (sociale) omgeving en wat schort er aan? * Op de plek van individu kunt u lezen: jongere, leerling, ouder, docent, begeleider etc…

8 Stap 3: Rolbeleving • Welke rollen streeft het individu na? En waarom? • Wat wil het individu daar mee bereiken en wat gebeurt er als dit niet lukt? • Welke rollen wil het individu vooral niet en wat ligt hieraan ten grondslag? • Waar dient het individu in begeleid te worden en onder welke voorwaarden? * Op de plek van individu kunt u lezen: jongere, leerling, ouder, docent, begeleider etc…

9 Stap 4: Energiebalans • Heeft het individu* voldoende energie? Mogen wij van het individu verwachten dat hij/zij stappen gaat zetten? Of moet er eerst iets anders gebeuren? • Heeft het individu een positief zelfbeeld? • Hoe ervaart het individu zijn of haar opvoeding? • Heeft het individu een zorgbeleving? En waar maakt het individu zich zorgen over? * Op de plek van individu kunt u lezen: jongere, leerling, ouder, docent, begeleider etc…

10 Koppeling mogelijk met: • Capaciteitenonderzoeken om werk- en of denkniveau vast te stellen of om inzicht te krijgen in hoe het in het hoofd werkt met betrekking tot leren en ontwikkelen; • Volgsystemen of andere informatiesystemen; • Matching probleemgezinnen of jongeren met begeleidersprofielen. Wie past het best bij welk vraagstuk? • Fysieke belastbaarheidsonderzoeken

11 Indicatie / diagnose •Intake en dossieranalyse •Assessment (belevingsonderzoek) •Inventarisatie (8) leefgebieden •Interpretatie (conclusie en advies) •Individuele aanpak (begeleidingsmethodiek)

12 Als onderdeel van integrale aanpak • Een eerste inventarisatie of nulmeting van de individuele situatie; – Laagdrempelig reflecteren op de beleving en de realiteit hier van; – Het toepassen van categorisering en eventueel doorverwijzen in de keten; • Inzicht in de begeleidings- en interventiebehoefte • Stimuleren en bevorderen van zelfinzicht, zelfregie en zelfredzaamheid

13 Preventieve inzetbaarheid Preventief binnen onderwijs en/of voorkant CJG - Begeleiding passend onderwijs/ praktijkonderwijs (Pro-Wijzer) - Studiekeuze VO/MBO/HBO/WO (RichtingWijzer/ StudieWijzer) - Voorkomen VSV (Educatiemeter/ StudieWijzer) - School en Schuld (IndicatieWijzer) - Voorkomen gezinsproblematiek (Educatiemeter/ OpvoedWijzer) - Ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning (Opvoedwijzer)

14 Curatieve inzetbaarheid Curatief Wet op de Jeugdzorg / Leerplicht/ RMC/WWB etc.. - Bij voortijdig schoolverlaten (Educatiemeter) - Bij straatjongeren (Streetwiser) - Bij schuldhulpverlening (IndicatieWijzer) - Bij gezinsproblematiek (OpvoedWijzer/ Educatiemeter) - Bij begeleiding ‘terug naar school of werk’ (RichtingWijzer)

15 Beleidskader • Kan als regie-instrumentarium dienen in het kader van ‘integrale samenhangende aanpak jeugd en gezin’. • Ondersteunt in het kader van ‘normalisering’ Voorkomt dat er direct stempeltjes gedrukt worden en dat gedrag als ‘niet normaal’ wordt gezien. • Ondersteunt in het kader van ‘ontzorging’ Laat regie bij jeugd en zijn/haar gezin en helpt hen op eigen kracht zelf de regie te voeren over de situatie. • Ondersteunt bij vormgeven ‘ontkokering’ 1 gezin met 1 plan Gezins- en jongerenondersteuners praten over hetzelfde. 1 methode van werken in het belang van het gezin.

16 Implementatie Instrumentarium past binnen beleidskaders: - Samenhang Jeugdzorg en begeleiding; - Samenhang Jeugdzorg en (passend) onderwijs; - Samenhang Jeugdzorg en volwassenketen; - Samenhang Jeugdzorg en veiligheidshuis (schulden, wonen)

17 Implementatiebegeleiding Rol DilemmaManager: • Implementatie-advies en begeleiding in het ‘hoe’; • Opleiding in methode DilemmaManagement; • Toegang tot alle keteninstrumenten; • Ondersteuning bij faciliteren van professionals in de keten; • Biedt sturings- en managementinformatie op basis van: - aantallen (harde gegevens) - soorten problematieken in de regio - Zorgbehoefte - Begeleidingsbehoefte - Begeleidersbehoefte (HR-beleid)

18 • Eenduidige werkwijze om regie te kunnen voeren ‘Jeugdzorgfunctie’ per 2015/2016; • Zowel preventief als curatieve signalerings- en inzichtsinstrumenten om objectief de juiste keuzes te maken m.b.t. bieden van zorg of stimuleren van zelfregie; • Efficientieslag, professionaliseringslag en de mogelijkheid om effectiever te begeleiden en bijbehorende zorg in te kopen; • Mogelijkheid om richting te geven aan thema’s als: normalisering, ontzorging en ontkokering; • Sturingsinformatie om de ingeslagen weg te onderbouwen; Wat levert het op?

19 Meer informatie? Wilt u meer weten over onze methode van werken en wat ons instrumentarium voor u kan betekenen om vorm en inhoud te kunnen gaan geven aan de ‘Wet op de Jeugdzorg’? DilemmaManager B.V. t.a.v. Mevr. Ylona Ruiter Dijkzichtweg 9 8028 PC Zwolle T: 038 – 45 33 925 E: ylona@dilemmamanager.nlylona@dilemmamanager.nl


Download ppt "“Zorg voor onze jeugd” Januari 2013 De weg naar: normalisering, ontzorging en ontkokering."

Verwante presentaties


Ads door Google