De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Zorg voor onze jeugd” Januari 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Zorg voor onze jeugd” Januari 2013"— Transcript van de presentatie:

1 “Zorg voor onze jeugd” Januari 2013
De weg naar: normalisering, ontzorging en ontkokering “Zorg voor onze jeugd” Januari 2013

2 Opbouw DilemmaManager De DilemmaMethode
Integrale en samenhangende aanpak ‘Zorg voor onze jeugd’ De beleidskaders en implementatie Wat levert het ons op? Meer informatie

3 Over DilemmaManager Core business: Het faciliteren van onderwijs en overheid met inzichtsinstrumenten om regie te kunnen voeren over complexe Jeugd en Gezin vraagstukken. Onderwijs en overheid na implementatieperiode volledig zelfstandig de regie te laten voeren en te laten werken met de methode en instrumenten. DilemmaManager is uitgeverij en ontwikkelt haar methode en instrumentarium volledig in eigen beheer.

4 Uitgangspunten DilemmaMethode
De DilemmaMethode bestaat uit 4 stappen, die integraal of afzonderlijk kunnen worden ingezet afhankelijk van de context of de vraag. De opbouw van de methode is voor elk individu gelijk. Echter afhankelijk van het individu, context en de vraag worden er andere vragenlijsten aan elkaar gekoppeld. Voor de ‘Zorg voor onze jeugd’ hebben wij een integraal instrumentarium beschikbaar voor: - Jeugd ( 12 t/m 27 jaar) - Gezin (ouders / opvoeders) Professionals (trajectbegeleiders, ambtenaren, consulenten) - Overheid / Onderwijs (management / sturingsinfo)

5 Dilemmamethode in 4 stappen
Stap 0: Screen het dossier, bepaal de vraagstelling Stap 1: Breng de intrinsieke motivatie in kaart Stap 2: Breng de situationele motivatie in kaart Stap 3: Breng de rolbeleving in kaart Stap 4: Maak de energiebalans op (belastbaarheid)

6 Stap 1: Intrinsieke motivatie
Wie is het individu* eigenlijk? Wat is zijn persoonlijkheid? Wat drijft dit individu en wat liever niet? Is het individu een denker, doener, verzorger of beslisser? En wat betekent dit voor zijn of haar handelen? Wat als het even tegenzit; wat is dan het eerste wat het individu nalaat om te doen? Wat zijn talenten, competenties, risico’s en leerdoelen? *Op de plek van individu kunt u lezen: jongere, leerling, ouder, docent, begeleider etc ...

7 Stap 2: Situationele motivatie
Wat wil het individu* ervaren in zijn vrije tijd, school, studie, stage of werk? Waar liggen interesses en wat moet je vooral niet van het individu vragen? Hoe ervaart het individu zijn of haar huidige (sociale) omgeving en wat schort er aan? * Op de plek van individu kunt u lezen: jongere, leerling, ouder, docent, begeleider etc…

8 Stap 3: Rolbeleving Welke rollen streeft het individu na? En waarom?
Wat wil het individu daar mee bereiken en wat gebeurt er als dit niet lukt? Welke rollen wil het individu vooral niet en wat ligt hieraan ten grondslag? Waar dient het individu in begeleid te worden en onder welke voorwaarden? *Op de plek van individu kunt u lezen: jongere, leerling, ouder, docent, begeleider etc…

9 Stap 4: Energiebalans Heeft het individu* voldoende energie? Mogen wij van het individu verwachten dat hij/zij stappen gaat zetten? Of moet er eerst iets anders gebeuren? Heeft het individu een positief zelfbeeld? Hoe ervaart het individu zijn of haar opvoeding? Heeft het individu een zorgbeleving? En waar maakt het individu zich zorgen over? * Op de plek van individu kunt u lezen: jongere, leerling, ouder, docent, begeleider etc…

10 Koppeling mogelijk met:
Capaciteitenonderzoeken om werk- en of denkniveau vast te stellen of om inzicht te krijgen in hoe het in het hoofd werkt met betrekking tot leren en ontwikkelen; Volgsystemen of andere informatiesystemen; Matching probleemgezinnen of jongeren met begeleidersprofielen. Wie past het best bij welk vraagstuk? Fysieke belastbaarheidsonderzoeken

11 Indicatie / diagnose Intake en dossieranalyse
Assessment (belevingsonderzoek) Inventarisatie (8) leefgebieden Interpretatie (conclusie en advies) Individuele aanpak (begeleidingsmethodiek)

12 Als onderdeel van integrale aanpak
Een eerste inventarisatie of nulmeting van de individuele situatie; Laagdrempelig reflecteren op de beleving en de realiteit hier van; Het toepassen van categorisering en eventueel doorverwijzen in de keten; Inzicht in de begeleidings- en interventiebehoefte Stimuleren en bevorderen van zelfinzicht, zelfregie en zelfredzaamheid

13 Preventieve inzetbaarheid
Preventief binnen onderwijs en/of voorkant CJG - Begeleiding passend onderwijs/ praktijkonderwijs (Pro-Wijzer) - Studiekeuze VO/MBO/HBO/WO (RichtingWijzer/ StudieWijzer) - Voorkomen VSV (Educatiemeter/ StudieWijzer) - School en Schuld (IndicatieWijzer) - Voorkomen gezinsproblematiek (Educatiemeter/ OpvoedWijzer) - Ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning (Opvoedwijzer)

14 Curatieve inzetbaarheid
Curatief Wet op de Jeugdzorg / Leerplicht/ RMC/WWB etc.. - Bij voortijdig schoolverlaten (Educatiemeter) - Bij straatjongeren (Streetwiser) - Bij schuldhulpverlening (IndicatieWijzer) - Bij gezinsproblematiek (OpvoedWijzer/ Educatiemeter) Bij begeleiding ‘terug naar school of werk’ (RichtingWijzer)

15 Beleidskader Kan als regie-instrumentarium dienen in het kader van ‘integrale samenhangende aanpak jeugd en gezin’. Ondersteunt in het kader van ‘normalisering’ Voorkomt dat er direct stempeltjes gedrukt worden en dat gedrag als ‘niet normaal’ wordt gezien. Ondersteunt in het kader van ‘ontzorging’ Laat regie bij jeugd en zijn/haar gezin en helpt hen op eigen kracht zelf de regie te voeren over de situatie. Ondersteunt bij vormgeven ‘ontkokering’ 1 gezin met 1 plan Gezins- en jongerenondersteuners praten over hetzelfde. 1 methode van werken in het belang van het gezin.

16 Implementatie Instrumentarium past binnen beleidskaders:
- Samenhang Jeugdzorg en begeleiding; - Samenhang Jeugdzorg en (passend) onderwijs; - Samenhang Jeugdzorg en volwassenketen; - Samenhang Jeugdzorg en veiligheidshuis (schulden, wonen)

17 Implementatiebegeleiding
Rol DilemmaManager: Implementatie-advies en begeleiding in het ‘hoe’; Opleiding in methode DilemmaManagement; Toegang tot alle keteninstrumenten; Ondersteuning bij faciliteren van professionals in de keten; Biedt sturings- en managementinformatie op basis van: - aantallen (harde gegevens) - soorten problematieken in de regio - Zorgbehoefte - Begeleidingsbehoefte - Begeleidersbehoefte (HR-beleid)

18 Wat levert het op? Eenduidige werkwijze om regie te kunnen voeren ‘Jeugdzorgfunctie’ per 2015/2016; Zowel preventief als curatieve signalerings- en inzichtsinstrumenten om objectief de juiste keuzes te maken m.b.t. bieden van zorg of stimuleren van zelfregie; Efficientieslag, professionaliseringslag en de mogelijkheid om effectiever te begeleiden en bijbehorende zorg in te kopen; Mogelijkheid om richting te geven aan thema’s als: normalisering, ontzorging en ontkokering; Sturingsinformatie om de ingeslagen weg te onderbouwen;

19 Meer informatie? Wilt u meer weten over onze methode van werken en wat ons instrumentarium voor u kan betekenen om vorm en inhoud te kunnen gaan geven aan de ‘Wet op de Jeugdzorg’? DilemmaManager B.V. t.a.v. Mevr. Ylona Ruiter Dijkzichtweg 9 8028 PC Zwolle T: 038 – E:


Download ppt "“Zorg voor onze jeugd” Januari 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google