De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe goed zit je bij de Vlaamse sportclubs?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe goed zit je bij de Vlaamse sportclubs?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe goed zit je bij de Vlaamse sportclubs?
Tom Willems André Van Lierde Staten-Generaal

2 Studiemateriaal 1. Beperkte gemeentelijke enquête (2004):
308 antwoorden op 308 (100%) 2. Uitgebreide bevraging van de Vlaamse sportclubs ( ) bij sportclubs 4.205 bruikbare antwoorden (22%) waarvan: sportclubs aangesloten bij 86 Vlaamse sportfederaties - 217 sportclubs niet aangesloten bij een sportfederatie 3. Bloso-onderzoeken uitgevoerd door: - André Van Lierde - Tom Willems - Hervé Van der Aerschot - Chris Massez

3 Tabel 1: Gemeentelijke Enquête (2004) (In 308 van de 308 gemeenten) Aantal sportclubs in Vlaanderen
Provincie Sportclubs Socio-culturele sportverenigingen* Totaal Antwerpen 4.856 824 5.680 Limburg 4.053 726 4.779 Oost-Vl 4.212 693 4.905 Vl-Brabant 3.121 586 3.707 Brussel HG 249 11 260 West-Vl 3.656 874 4.530 Vlaanderen 20.147 3.714 23.861 % 81% 19% 100% * O.a. hondendressuur, duivenmelkers, vinkenzetting, bridge, schaken, …

4 Tabel 2: Gemeentelijke enquête (2004)
Tabel 2: Gemeentelijke enquête (2004) Aantal sportclubs en socio-culturele sportverenigingen gesubsidieerd door de lokale overheid Provincie Sportclubs en soc.-cult. sportverenig. Gesubsidieerde sportclubs en soc.-cult. sportverenigingen % Antwerpen 5.680 2.290 40,3% Limburg 4.779 1.751 36,6% Oost-Vl 4.905 2.498 50,9% Vl-Brabant 3.707 1.900 51,2% Brussel HG 260 191 73,5% West-Vl 4.530 3.164 69,8% Vlaanderen 23.861 11.794 49,4%

5 Tabel 4: Gemeentelijke Enquête (2004) Gemiddeld subsidiebedrag van de gemeentelijke overheden aan de gesubsidieerde sportclubs* Provincie Gesubsidieerdesportclubs Subsidie- bedrag Gemiddelde subsidie per gesubsidieerde sportclub Antwerpen 1.869 € 946,47 Limburg 1.473 € 736,89 Oost-Vl 2.181 € 624,77 Vl-Brabant 1.620 € 519,41 Brussel HG 182 € 578,20 West-Vl 2.581 € 603,28 Vlaanderen 9.906 € 678,45

6 Raming inkomsten sportclubs en socio-culturele verenigingen
6% van de inkomsten uit subsidies = € Globale inkomsten = €

7 Aantal sportclubs % van de sportclubs
Tabel 8: Bevraging van de Vlaamse sportclubs ( ) Profiel van de bevraagde sportclub: aantal leden in de sportclubs (N=3.336 of 79%) Aantal sportclubs % van de sportclubs Kleine sportclubs (<60 leden)* 1.700 51% Middelgrote sportclubs ( leden) 985 29,5% Grote sportclubs (>200 leden) 651 19,5% * 19% van deze sportclubs heeft minder dan 20 leden Gemiddeld aantal leden bij de bevraagde sportclubs: 125 - Bij de unisportclubs: 118 - Bij de omnisportclubs: 173

8 Diagram1: Grootte van de clubs per categorie
Aantal sportclubs waarvan het ledenaantal werd doorgegeven: (79%) 51% 1-20 leden leden leden leden leden leden leden leden leden + 200 leden leden

9 Diagram 2: Verhouding mannelijke/vrouwelijke clubleden
Aantal sportclubs die deze vraag beantwoord hebben: (76%)

10 Diagram 3: Verhouding mannen/vrouwen en grootte van de club

11 Competitie/recreatiesport
Tabel 9: Bevraging van de Vlaamse sportclubs ( ) Profiel van de bevraagde sportclubs: Competitiesport versus recreatiesport (N=4.060) Competitie/recreatiesport Aantal sportclubs % van de sportclubs Competitiesportclubs waarbij meer dan 70% van de activiteiten op competitie gericht is 1.520 37% Recreatiesportclubs waarbij meer dan 70% van de activiteiten op recreatiesport gericht is 2100 52% Gemengde competitie- en recreatiesportclubs ( %) 440 11%

12 Diagram 4: Aantal clubs van recreatief tot competitief
Aantal sportclubs die deze vraag beantwoord hebben: (96%) Competitie Recreatie 100% 90-10 80-20 70-30 60-40 50-50 40-60 30-70 20-80 10-90 100% Recreatief Competitief

13 Tabel 10: Bevraging van de Vlaamse sportclubs ( ) Profiel van de bevraagde sportclubs: Unisport versus omnisport (N=4.065) Aantal sportclubs % van de sportclubs Unisportclub 3.628 89,2% Omnisportclub 437 10,8%

14 Diagram 6: Verhouding van de inkomsten van de sportclubs
Aantal sportclubs dat geantwoord heeft: (83%)

15 Diagram 7: Verhouding van de inkomsten volgens de clubmissie
Lidgeld Sponsor Subsidie Inkom Evene-menten Kantine & nevenactiviteiten Andere

16 Diagram 8: Gemiddeld lidgeld
945 sportclubs sportclubs Gemiddeld lidgeld voor een jeugdlid Gemiddeld lidgeld voor een volwassene

17 Tabel 12: Bevraging van de Vlaamse sportclubs (2003-2004)
Tabel 12: Bevraging van de Vlaamse sportclubs ( ) Het tekort aan vrijwilligers in de sportclub Clubs met tekort aan vrijwilligers 50% Bestuursvlak 70% Trainers 68% Logistiek

18 Diagram 9: Perceptie van de clubs over de belangrijkste
reden van afhaken van vrijwilligers (N=79%)

19 Diagram 10: Gemiddeld aantal medewerkers
Aantal sportclubs die deze vraag beantwoord hebben: (90%) Vrijwillig Bezoldigd

20 Tabel 13: Bevraging van de Vlaamse sportclubs (2003-2004)
Tabel 13: Bevraging van de Vlaamse sportclubs ( ) Aantal medewerkers in de sportclubs Vrijwilligers Bezoldigde Totaal (gem. #) (gem. #) (gem. #) Kleine Clubs 7, , ,7 Middel. Clubs , , Grote Clubs , , ,3

21 Tabel 14: Bevraging van de Vlaamse sportclubs (2003-2004)
Tabel 14: Bevraging van de Vlaamse sportclubs ( ) Aantal trainers in de sportclubs (N= 4.205) Aantal sportclubs % van de sportclubs Clubs met minstens 1 trainer 2.986 71% Clubs zonder trainer 1.219 29% Clubs met minstens 1 jeugdtrainer 1.760 42%

22 Diagram 11: Verhouding trainers volgens diploma
Sportclubs die minstens 1 trainer hebben (N= 71%)

23 Diagram 12: Verhouding jeugdtrainers volgens diploma
Sportclubs die minstens 1 trainer hebben (N= 42%)

24 Diagram 13: Gemiddeld aantal uur training per week
Aantal sportclubs dat deze vraag beantwoord heeft: (80%) uur

25 Diagram 15: Gemiddeld aantal bestuursleden
Aantal sportclubs dat deze vraag beantwoord heeft: (95%) Aantal 8 7,20 7 6 5 4,44 4 2,77 3 2 1 Gemiddeld aantal ♀ bestuursleden Gemiddeld aantal ♂ bestuursleden Gemiddeld aantal bestuursleden

26 Diagram 16: Verhouding aantal bestuursleden volgens leeftijd
Aantal sportclubs die deze vraag beantwoord hebben: (95%)

27 Diagram 17: Clubs met een tekort aan sportaccommodatie
33% van alle clubs 27% van alle clubs 80% van de clubs met een tekort 23% van alle clubs 66% van de clubs met een tekort

28 Diagram 18: Waaraan is het tekort aan beschikbare uren
Diagram 18: Waaraan is het tekort aan beschikbare uren volgens de sportclubs te wijten?

29 Diagram 19: Percentage sportclubs met een specifiek jeugdsportbeleid

30 Diagram 20: Percentage sportclubs met een specifiek
Diagram 20: Percentage sportclubs met een specifiek jeugdsportbeleid in verhouding tot de grootte van de sportclub

31 Grafiek 1: Leeftijdscategorieën waarin volgens de clubs de
Grafiek 1: Leeftijdscategorieën waarin volgens de clubs de meeste leden aansluiten/afhaken (N= 95%)

32 Diagram 21: Verhouding soorten drop out (alle clubs)
Aantal sportclubs die deze vraag beantwoord hebben: (91%)

33 Diagram 22: Belangrijkste reden verlaten van de sportclub
Geen recreatieve sportbeoefening (3%) Gezinssituatie (19%) Andere (30%) Niveau te hoog (6%) Studeren/werken (42%)

34 Diagram 23: Hoe ervaren de sportclubs de inbreng van de
Diagram 23: Hoe ervaren de sportclubs de inbreng van de sportfederatie N= (86%)

35 Diagram 24: Hoe ervaren de sportclubs de inbreng van de. gemeente N= 3

36


Download ppt "Hoe goed zit je bij de Vlaamse sportclubs?"

Verwante presentaties


Ads door Google