De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Staten-Generaal Hoe goed zit je bij de Vlaamse sportclubs? Tom Willems André Van Lierde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Staten-Generaal Hoe goed zit je bij de Vlaamse sportclubs? Tom Willems André Van Lierde."— Transcript van de presentatie:

1 Staten-Generaal Hoe goed zit je bij de Vlaamse sportclubs? Tom Willems André Van Lierde

2 Studiemateriaal 1. Beperkte gemeentelijke enquête (2004): 308 antwoorden op 308 (100%) 2. Uitgebreide bevraging van de Vlaamse sportclubs (2003-2004) bij 19.000 sportclubs 4.205 bruikbare antwoorden (22%) waarvan: - 3.988 sportclubs aangesloten bij 86 Vlaamse sportfederaties - 217 sportclubs niet aangesloten bij een sportfederatie 3. Bloso-onderzoeken uitgevoerd door: - André Van Lierde - Tom Willems - Hervé Van der Aerschot - Chris Massez

3 Tabel 1: Gemeentelijke Enquête (2004) (In 308 van de 308 gemeenten) Aantal sportclubs in Vlaanderen 100%19%81% 4.5308743.656West-Vl 26011249 Brussel HG 3.7075863.121Vl-Brabant 4.9056934.212Oost-Vl 4.7797264.053 Limburg 5.6808244.856Antwerpen Totaal Socio-culturele sportverenigingen* Sportclubs Provincie * O.a. hondendressuur, duivenmelkers, vinkenzetting, bridge, schaken, … Vlaanderen20.1473.71423.861

4 Tabel 2: Gemeentelijke enquête (2004) Aantal sportclubs en socio-culturele sportverenigingen gesubsidieerd door de lokale overheid 69,8%3.164 4.530West-Vl 73,5%191260Brussel HG 51,2%1.9003.707 Vl-Brabant 50,9%2.4984.905Oost-Vl 36,6%1.7514.779Limburg 40,3%2.290 5.680 Antwerpen % Gesubsidieerde sportclubs en soc.-cult. sportverenigingen Sportclubs en soc.- cult. sportverenig. Provincie Vlaanderen23.86111.79449,4%

5 Tabel 4: Gemeentelijke Enquête (2004) Gemiddeld subsidiebedrag van de gemeentelijke overheden aan de gesubsidieerde sportclubs* € 603,28€ 1.557.0672.581West-Vl € 578,20€ 105.232182Brussel HG € 519,41€ 841.4571.620Vl-Brabant € 624,77€ 1.362.6302.181Oost-Vl € 736,89€ 1.085.4431.473Limburg € 946,47€ 1.768.9571.869Antwerpen Gemiddelde subsidie per gesubsidieerde sportclub Subsidie- bedrag Gesubsidieerde sportclubs Provincie Vlaanderen9.906€ 6.720.787€ 678,45

6 Raming inkomsten sportclubs en socio-culturele verenigingen 6% van de inkomsten uit subsidies = € 7.051.744 Globale inkomsten = € 117.529.000

7 Tabel 8: Bevraging van de Vlaamse sportclubs (2003-2004) Profiel van de bevraagde sportclub: aantal leden in de sportclubs (N=3.336 of 79%) Aantal sportclubs % van de sportclubs Kleine sportclubs (<60 leden)*1.70051% Middelgrote sportclubs (60-199 leden)98529,5% Grote sportclubs (>200 leden)65119,5% * 19% van deze sportclubs heeft minder dan 20 leden • Gemiddeld aantal leden bij de bevraagde sportclubs:125 - Bij de unisportclubs:118 - Bij de omnisportclubs:173

8 1-20101- 120 leden + 20021- 40 leden 41- 60 leden 61- 80 leden 81- 100 leden 121- 140 leden 141- 160 leden 161- 180 leden 181- 200 leden Diagram1: Grootte van de clubs per categorie Aantal sportclubs waarvan het ledenaantal werd doorgegeven: 3.336 (79%) 51% leden

9 Diagram 2: Verhouding mannelijke/vrouwelijke clubleden Aantal sportclubs die deze vraag beantwoord hebben: 3.206 (76%)

10 ♀ ♂ Diagram 3: Verhouding mannen/vrouwen en grootte van de club

11 Tabel 9: Bevraging van de Vlaamse sportclubs (2003-2004) Profiel van de bevraagde sportclubs: Competitiesport versus recreatiesport (N=4.060) Competitie/recreatiesportAantal sportclubs % van de sportclubs Competitiesportclubs waarbij meer dan 70% van de activiteiten op competitie gericht is 1.52037% Recreatiesportclubs waarbij meer dan 70% van de activiteiten op recreatiesport gericht is 210052% Gemengde competitie- en recreatiesportclubs ( + 40-60%) 44011%

12 Diagram 4: Aantal clubs van recreatief tot competitief Aantal sportclubs die deze vraag beantwoord hebben: 4.027 (96%) 100% 50-50100% 40-60 70-30 80-20 90-10 60-40 30-70 20-80 10-90 Recreatie Competitie RecreatiefCompetitief

13 Tabel 10: Bevraging van de Vlaamse sportclubs (2003-2004) Profiel van de bevraagde sportclubs: Unisport versus omnisport (N=4.065) Aantal sportclubs % van de sportclubs Unisportclub3.62889,2% Omnisportclub43710,8%

14 Diagram 6: Verhouding van de inkomsten van de sportclubs Aantal sportclubs dat geantwoord heeft: 3.473 (83%)

15 SponsorLidgeldSubsidieInkomEvene- menten Kantine & nevenactiviteiten Andere Diagram 7: Verhouding van de inkomsten volgens de clubmissie

16 Gemiddeld lidgeld voor een jeugdlid Gemiddeld lidgeld voor een volwassene Diagram 8: Gemiddeld lidgeld 945 sportclubs 1.068 sportclubs €

17 Tabel 12: Bevraging van de Vlaamse sportclubs (2003-2004) Het tekort aan vrijwilligers in de sportclub Clubs met tekort aan vrijwilligers50% Bestuursvlak70% Trainers68% Logistiek70%

18 Diagram 9: Perceptie van de clubs over de belangrijkste reden van afhaken van vrijwilligers (N=79%)

19 Diagram 10: Gemiddeld aantal medewerkers Aantal sportclubs die deze vraag beantwoord hebben: 3.771 (90%) VrijwilligBezoldigd

20 Tabel 13: Bevraging van de Vlaamse sportclubs (2003-2004) Aantal medewerkers in de sportclubs Vrijwilligers Bezoldigde Totaal (gem. #) (gem. #) (gem. #) Kleine Clubs 7,4 0,3 7,7 Middel. Clubs 14,7 1,3 16 Grote Clubs 27,8 3,4 31,3

21 Tabel 14: Bevraging van de Vlaamse sportclubs (2003-2004) Aantal trainers in de sportclubs (N= 4.205) Aantal sportclubs % van de sportclubs Clubs met minstens 1 trainer2.98671% Clubs zonder trainer1.21929% Clubs met minstens 1 jeugdtrainer1.76042%

22 Diagram 11: Verhouding trainers volgens diploma Sportclubs die minstens 1 trainer hebben (N= 71%)

23 Diagram 12: Verhouding jeugdtrainers volgens diploma Sportclubs die minstens 1 trainer hebben (N= 42%)

24 Diagram 13: Gemiddeld aantal uur training per week Aantal sportclubs dat deze vraag beantwoord heeft: 3.374 (80%) uur

25 7,20 2,77 4,44 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Gemiddeld aantal bestuursleden Gemiddeld aantal ♀ bestuursleden Gemiddeld aantal ♂ bestuursleden Diagram 15: Gemiddeld aantal bestuursleden Aantal sportclubs dat deze vraag beantwoord heeft: 4.012 (95%) Aantal

26 Diagram 16: Verhouding aantal bestuursleden volgens leeftijd Aantal sportclubs die deze vraag beantwoord hebben: 4.012 (95%)

27 Diagram 17: Clubs met een tekort aan sportaccommodatie 33% van alle clubs 27% van alle clubs 23% van alle clubs 66% van de clubs met een tekort 80% van de clubs met een tekort

28 Diagram 18: Waaraan is het tekort aan beschikbare uren volgens de sportclubs te wijten?

29 Diagram 19: Percentage sportclubs met een specifiek jeugdsportbeleid

30 Diagram 20: Percentage sportclubs met een specifiek jeugdsportbeleid in verhouding tot de grootte van de sportclub

31 Grafiek 1: Leeftijdscategorieën waarin volgens de clubs de meeste leden aansluiten/afhaken (N= 95%)

32 Diagram 21: Verhouding soorten drop out (alle clubs) Aantal sportclubs die deze vraag beantwoord hebben: 3.835 (91%)

33 Diagram 22: Belangrijkste reden verlaten van de sportclub Studeren/werken (42%) Andere (30%) Geen recreatieve sportbeoefening (3%) Gezinssituatie (19%) Niveau te hoog (6%)

34 Diagram 23: Hoe ervaren de sportclubs de inbreng van de sportfederatie N= 3.597 (86%)

35 Diagram 24: Hoe ervaren de sportclubs de inbreng van de gemeente N= 3.735 (89%)

36


Download ppt "Staten-Generaal Hoe goed zit je bij de Vlaamse sportclubs? Tom Willems André Van Lierde."

Verwante presentaties


Ads door Google