De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schoolsecretariaten (n=555)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schoolsecretariaten (n=555)"— Transcript van de presentatie:

1 Schoolsecretariaten (n=555)
Uiterst tevreden Zeer tevreden Tevreden Niet echt tevreden Helemaal niet tevreden Tevredenheid Directies (n=712) Schoolsecretariaten (n=555) Personeelsleden (n= 299) 72% 54% 75% 48% 41% 0% 2% 1% 1% 4% Vraag : In het algemeen hoe tevreden bent u over de dienstverlening door het … in al zijn aspecten?

2 Schoolsecretariaten (n=555)
Van toepassing Goed van toepassing Volledig van toepassing Helemaal niet van toepassing Niet echt van toepassing Weet niet / geen antwoord Imago Directies (n=712) Schoolsecretariaten (n=555) Personeelsleden (n=280) 89% 77% 89% 71% 48% 1% 3% 2% 5% 12% Vraag : In welke mate maakt het werkstation/schoolbeheerteam van AgODI een goede indruk op u?

3 Schoolsecretariaten (n=555)
Van toepassing Goed van toepassing Volledig van toepassing Helemaal niet van toepassing Niet echt van toepassing Weet niet / geen antwoord Vertrouwen Directies (n=712) Schoolsecretariaten (n=555) Personeelsleden (n=297) 89% 71% 86% 65% 49% 0% 1% 1% 2% 6% Vraag : In welke mate heeft u vertrouwen in het werkstation/schoolbeheerteam van AgODI?

4 Bemerkingen analyse Antwoordschalen De schaal voor tevredenheid is :
De van toepassing schaal is : De gebruikte schalen bevatten 3 positieve ankerpunten. Door 3 gradaties van tevredenheid toe te kennen krijgen we een beter zicht op de mate van tevredenheid waarbij de Top2box (uiterst + zeer tevreden) een uitdrukking is van echte overtuiging. Deze schaal heeft ook het voordeel van geen neutrale categorie te hebben zodat we voor alle respondenten een mening hebben. Als laatste willen we er ook graag op wijzen dat deze schaal een gevalideerde schaal is en gebruikt wordt bij satisfactie onderzoek in de GfK groep. 5 4 3 2 1 Uiterst tevreden Zeer tevreden Tevreden Niet echt tevreden Helemaal niet tevreden 5 4 3 2 1 Volledig van toepassing Goed van toepassing Van toepassing Niet echt van toepassing Helemaal niet van toepassing

5 Bemerkingen analyse Interpretatie van de resultaten
In de presentatie wordt gebruik gemaakt van de termen TOP2 en BOTTOM2. TOP2 = de 2 beste scores (uiterst tevreden + zeer tevreden OF volledig van toepassing + goed van toepassing) BOTTOM2 = de 2 slechtste scores (niet echt tevreden + helemaal niet tevreden OF niet echt van toepassing + helemaal niet van toepassing) Sommige vragen zijn multiple respons, wat betekent dat mensen verschillende antwoorden kunnen aanduiden, waardoor het totaalpercentage meer dan 100% kan bedragen Bij single responsvragen dient de optelsom 100% te zijn. Het kan dat er soms lichte afwijkingen zijn. Deze worden veroorzaakt door afrondingen. Tenzij anders vermeld, vormen de antwoorden van de hele steekproef de basis voor de resultaten. Significanties zijn steeds weergegeven ten opzichte van het totaalpercentage. Indien het % van een subgroep significant lager is dan het % van de totale populatie dan wordt dit met rood aangeduid. Is het % significant hoger dan wordt dit met groen aangeduid.


Download ppt "Schoolsecretariaten (n=555)"

Verwante presentaties


Ads door Google