De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie Stervensbegeleiding Een handreiking aan hen die zich beter willen voorbereiden op het begeleiden van mensen op hun laatste reis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie Stervensbegeleiding Een handreiking aan hen die zich beter willen voorbereiden op het begeleiden van mensen op hun laatste reis."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie Stervensbegeleiding Een handreiking aan hen die zich beter willen voorbereiden op het begeleiden van mensen op hun laatste reis

2 Samenvatting  1. Bidden voor genezing  2. Hulpverlening aan stervenden, waarom ?  3. Medische termen voor de dood  4. De stervende en zijn omstanders  5. Voorbereiding, hoe doe ik dat

3 1. Bidden voor genezing  De boodschap van genezing is een zegen van het kruis  Het gebed van geloof, Jacobus 5  De aanklacht van de boze  De aanklacht van de broeders  De vraag van waarom niet  De zegen van aanvaarding  De zegen van verwachting

4 2. Hulpverlening aan stervenden, waarom ?  Vanwege de angst voor de dood  Omdat wij ons leven aan Christus willen toewijden  Omdat de liefde van Christus ons dringt  Enkele schriftplaatsen  Luk. 22:41-44 ‘Hij werd overvallen door doodsangst’  Matth. 26:36-38 ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’  Matth. 26:40-44 ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken?’

5 De nood van de stervende Jezus ons voorbeeld  eenzaamheid  doodsangst Arme bedelaar Luk.16:19-31  verwerping (honden)  onverzorgd (zweren, honger) Rijke man Luk.16:19-31  onvoorbereid Saul 1 Sam.31:3-6 1 Kron.10:3-6  verzoek tot euthanasie  zelfdoding Misdadigers Luc. 23:39-43  onzekerheid gered  lasteraar verloren

6 Hulpverlening is mogelijk  Eenzaamheid verdrijven door aanwezigheid  Helpen hun angst aan God te geven  Helpen om zekerheid te krijgen  Helpen om hen voor te bereiden DOOD / STERVEN IS DE LAATSTE VIJAND

7 3. Medische termen voor de dood Klinische of reversibel dood  hart- en longfunctie gestopt.  mogelijkheid tot reanimatie via adequaat, menselijk ingrijpen. Wettelijke of biologische of onomkeerbare dood: = weefseldood  E.K.G. en E.E.G. plat, in verschillende metingen gedurende 24 u. genomen.  vereist Goddelijke ingrijpen, d.m.v. "opwekking" of "opstanding".

8 4. Wat maken de stervende en omstanders door?  gewichtsverlies  misselijkheid en braken  hik (frequent en langdurig)  droge mond, dorst, uitdroging  doods rochel  kortademigheid  slik stoornissen  hoest  bezorgdheid Frekwent voorkomende fysische problemen bij stervenden:  neerslachtigheid  verwarring / onrust  slapeloosheid  urine verlies  constipatie  diarree  jeuk  doorlig wonden  misvormingen

9 Wat zijn dan de specifieke noden van de stervende? (1) VERLIES op lichamelijk gebied  van normaal fysisch welbehagen  van beweeglijkheid  van lichamelijke zelfbeheersing  van uiterlijke waardigheid  van lichaamskracht  Verlies van mentale waardigheid  Verlies van identiteit  (een nummer, onmondig, verlies van controle en beslissingsrecht)

10 Wat zijn dan de specifieke noden van de stervende? (2) VERLIES van psychische waardigheid.  Verlies van relaties (vrienden, familie)  Verlies van werk en financiële zekerheid.  Verlies van sociale status  (faam, reputatie, onafhankelijkheid)  Verlies van bezittingen  Verlies van onmiddellijke toekomstperspectief  Uiteindelijk verlies van je lichaam  Verlies van de laatste kans om je ziel en geest te redden uit de tweede dood.

11 Wat zijn dan de specifieke noden van de stervende? (3) EENZAAMHEID/ ISOLATIE  Meest frequente angsten:  toenemende afhankelijkheid van anderen, voor hulpeloosheid  om een last te zijn.  om alleen te zijn, om aan zijn lot te worden overgelaten.  lijden en pijn.  om te sterven zonder dat iemand het weet  vernedering: ten gevolge van verlies van lichamelijke controle, verminking  om het emotioneel niet aan te kunnen.  scheiding (van geliefden)  het onbekende  voor straf

12 Wat zijn dan de specifieke noden van de stervende? (4) Toegenomen ONZEKERHEID  Hij is onzeker over:  aard en ernst van zijn ziekte  zijn toekomst  toekomst van zijn familie  Deze onzekerheid uit zich onder de vorm van verschillende angsten (bezorgdheid) en schuldgevoelens.

13 Wat zijn dan de specifieke noden van de stervende? (5) STRESS  Het feit dat de patiënt zich in een kritieke fase van zijn leven bevindt, verhoogt nog de spanning waaraan hij toch al door de lichamelijke ongemakken was blootgesteld. Elke crisis brengt verwarring en innerlijke strijd met zich mee. Het schokt zijn innerlijk evenwicht. Conclusie  De ziekte zelf tast zijn fysische weerbaarheid aan.  De psychische druk van de crisis brengt hem in een toestand van emotionele instabiliteit: zijn gevoelens schommelen van het ene uiterste naar het andere.  De meeste zieken zullen deze labiliteit ook in hun geest ervaren onder de vorm van geestelijke schommel - reacties.

14 Wat maken omstanders door? Hoofdzakelijk drie groepen:  Gezondheidszorg staf  Familie  Gemeente Algemene reacties van omstanders.  Schommelreacties.  Machteloos voelen  Apathie  Verlangen om hulp aan te bieden.  Vermijding.  Ander algemene reacties.

15 Bijbelse voorbeelden van stervensvoorbereiding  Goede voorbereidingen.  Mozes  Jacob  Paulus  Jezus Christus  Slechte voorbereidingen.  Rijke man  Noach's tijdgenoten  Judas Iskariot  Herodus  Maak een laatste wil en testament.

16 Checklist om systematisch af te werken met uw nabestaanden  Laatste wil en testament afgerond?  Plaatsvervangers aangewezen waar gewenst?  Levens richtlijnen vastgesteld? (inclusief wat ze moeten doen indien u onverwachts zou sterven)  Problemen uitgesorteerd?  Uw belangen geconsolideerd?  Uw nakomelingen zo ver mogelijk voorbereid voor hun toekomst?  Indien u nog angsten of vragen heeft over uw dood, breng ze nu aan uw Hemelse Vader in gebed.

17 Voorbereidende vragenlijst. a  Hoe vaak denkt u aan uw eigen dood?  Welke gevoelens komen naar boven wanneer u aan uw eigen dood denkt?  Weet u helemaal zeker waarheen u gaat wanneer u sterft?  Bent u tevreden net uw uiteindelijke bestemming?  Weet u hoe lang u nog gaat leven.  Op welke manier zou u willen sterven, indien u mocht kiezen?  Welke manier van sterven is voor u het meest onaanvaardbaar?  Indien u aan een ongeneeslijke ziekte zou lijden, zou u het willen weten?  Welke persoon zou u het moeilijkst kunnen achterlaten?

18 Voorbereidende vragenlijst. b  Welke dingen zou u het moeilijkst kunnen achterlaten?  Heeft u voldoende voorbereidingen getroffen n.a.v. uw dood?  t.o.v. uw lichaam?  uw bezittingen?  uw werk/baan/bedrijf/activiteiten?  t.o.v. uw werk voor de Here?  Wat wil u nog voor de Heer doen voordat u sterft?  Indien de Heer nog een ding in uw leven moet veranderen voordat u sterft, wat zou u Hem daarover zeggen?

19 Indien ik je dragen kon Indien ik je dragen kon over de diepe grachten van je gesukkel en je angsten heen dan droeg ik je uren en dagen lang. Indien ik de woorden kende om antwoord te geven op je duizend vragen over leven, over jezelf, over liefhebben en gelukkig worden, dan praatte ik met je uren en dagen lang. Indien ik de vrede in je hart kon planten door geduldig te wachten en te hopen tot het zaad van vrede in je openbrak, dan wachtte ik uren en dagen lang.

20 Indien ik je dragen kon Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart aan onmacht, ontevredenheid en onverwerkt verdriet, dan bleef ik naast je staan uren en dagen lang. Maar ik ben niet groter, niet sterker dan jij en ik weet niet alles en ik kan niet zoveel ik ben maar een vriend op je weg al uren en dagen lang. en ik kan alleen maar hopen dat je dit weet: je hoeft nooit alleen te vechten of te huilen als je een vriend hebt voor uren en dagen lang. (Marcel Weemans)

21 Bestanden Downloaden  Artikelen over stervensbegeleiding van de EO en het Lindeboominstituut, samengevoegd in een RAR bestand zijn te downloaden op onze website  http://www.phca.nl kies archief lezingen scrol naar beneden en kies RAR bestand http://www.phca.nl


Download ppt "Introductie Stervensbegeleiding Een handreiking aan hen die zich beter willen voorbereiden op het begeleiden van mensen op hun laatste reis."

Verwante presentaties


Ads door Google