De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CKO2CKO2CKO2CKO2 Centrum Centrum voor voor Kinderopvang Brussel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CKO2CKO2CKO2CKO2 Centrum Centrum voor voor Kinderopvang Brussel."— Transcript van de presentatie:

1 CKO2CKO2CKO2CKO2 Centrum Centrum voor voor Kinderopvang Brussel

2 De kinderopvang in Vlaanderen (en Brussel) is flink in beweging. Ongeveer een jaar geleden startten 16 Centra voor Kinderopvang (CKO): samenwerkingsverbanden tussen verschillende aanbieders van kinderopvang. Het zijn proefprojecten die door Kind en Gezin werden opgericht met als doel de kinderopvang af te stemmen op nieuwe behoeften en toegankelijk te maken voor alle gezinnen. Door de beschikbare middelen en knowhow te bundelen en met goede afspraken tussen de diverse partners, moeten ze vraag en aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen. Andere voordelen kunnen zijn: samenwerking inzake bijscholing, aankopen, gebruik maken van elkaars expertise op diverse domeinen, … Voor Brussel is er in deze proeffase één CKO: CKO 2, zuurstof voor kinderopvang Brussel

3 Het CKO 2, zuurstof voor kinderopvang in Brussel, is een samenwerkingsverband van verschillende kinderopvanginitiatieven die meewerken aan : • een gemeenschappelijk sociaal-pedagogisch project • een complementair opnamebeleid • een betere coördinatie van het aanbod en de afstemming vraag/aanbod • eventuele ontwikkeling van nieuwe initiatieven Het CKO 2, zuurstof voor kinderopvang in Brussel, is actief in volgende buurten : • Brussel stad, regio vijfhoek • Laag Molenbeek • Koekelberg

4 5. kdv Elmer West 6. Kdv ‘t Folieke 7. ibo de Buiteling 8. Kdv Elmer in de Stad dienst voor onthaalouders: Spruitjes 1 2 4 5 3 7 6 1. kdv Barbara 2. kdv de Kleurdoos 3. kdv de Ketjes 4. kdv miniMabo 5. kdv Elmer West 6. kdv ‘t Folieke 7. ibo de Buiteling 8. kdv Elmer in de Stad dienst voor onthaalouders: Spruitjes 8

5 1.kdv Barbara 2.kdv de Kleurdoos 3.kdv de Ketjes 4.kdv miniMabo 5.kdv Elmer West 6.kdv ‘t Folieke 7.ibo de Buiteling 8.Kdv Elmer in de stad dienst voor onthaalouders: Spruitjes 1 kdv Barbara •zelfstandig kinderdagverblijf Barbara •Leopold II laan 282 te 1081 Koekelberg •contact: Catherine Savoye • 02 4142875 - catherine.savoye@barbara.be •meer info op www.barbara.be •de voertaal met de kinderen is in het Nederlands,communicatie met de ouders kan ook in het Frans •capaciteit: 50 plaatsen onder toezicht van Kind en Gezin •openingsuren van 7u 19u •verlof: 1 week met Kerstmis, de brug met de feestdagen en 2 weken tijdens het groot verlof (eerste 2 weken van augustus) •voeding: vers klaargemaakt in eigen keuken in stoompotten, geen varkensvlees •leefgroepen: baby, kruipers, peuters en pre-kleuters •tuin •bereikbaarheid: heel vlot •metro Simonis (lijn 1 en 2) •tram 19 •bussen de Lijn en MIVB •geen parking

6

7 2 1.kdv Barbara 2.kdv de Kleurdoos 3.kdv de Ketjes 4.kdv miniMabo 5.kdv Elmer West 6.kdv ‘t Folieke 7.ibo de Buiteling 8.Kdv Elmer in de Stad dienst voor onthaalouders: Spruitjes kdv de Kleurdoos •Vaartstraat 24 te 1000 Brussel •contact: •Josiane Van der Gucht - 02 2171606 – kdv.madeliefjes@rago.be •capaciteit: 22 plaatsen, erkend door Kind en Gezin •reservatielijst met voorrang voor bepaalde groepen •openingsuren 7u 18u00 •verlof: •gesloten op zaterdag en zondag, feestdagen •van 15 juli t/m 15 augustus •tussen kerstmis en nieuwjaar •enkele brugdagen, decretale feestdagen, pedagogische studiedagen •voeding: •catering via Agape (www.agape.be) •dieet mogelijk mits gemotiveerd doktersvoorschrift •leefgroepen: baby’s-kruipers en peuters •bereikbaarheid: heel vlot bereikbaar •metrolijn 1 (Sint Katelijne) •metrolijn 2 (Ijzer) •dichtbij tunnels •de Lijn en bussen MIVB •Tram: 58, 71, 81

8

9 3 1.kdv Barbara 2.kdv de Kleurdoos 3.kdv de Ketjes 4.kdv miniMabo 5.kdv Elmer West 6.kdv ‘t Folieke 7.ibo de Buiteling 8.Kdv Elmer in de Stad dienst voor onthaalouders: Spruitjes kdv de Ketjes •Dambordstraat 25 te 1000 Brussel (evenwijdig aan Nieuwstraat) •contact: •Ann De Moor – Britt Stuckens - 02 2187288 – 02 2188105 •   kdvdeketjes@hotmail.com •capaciteit: 50 plaatsen, erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin •tijdens de verlofperiodes is er opvang in kader van verruimde opvang (tijdige inschrijving noodzakelijk) •verruimde opvang •reservatielijst •openingsuren •07u00 (06u30 op aanvraag)  aanvraag)  20u00, maandag tot vrijdag •09u00 18u00, zaterdag •verlof: 1 week met Kerstmis en Pasen en ± 3 weken tijdens het groot verlof •voeding: •op zich is alles mogelijk zo het niet schadelijk is voor de gezondheid •leeftijdsgebonden •leeftijdsgebonden groepen •bereikbaarheid: heel vlot bereikbaar •halte Rogier •halte De Brouckère

10

11 4 1.kdv Barbara 2.kdv de Kleurdoos 3.kdv de Ketjes 4.kdv miniMabo 5.kdv Elmer West 6.kdv ‘t Folieke 7.ibo de Buiteling 8.kdv Elmer in de Stad dienst voor onthaalouders: Spruitjes kdv de miniMabo •Vlaamsesteenweg 159 te 1000 Brussel •contact: •Chris Keppens - 02 2182845 – 02 2188229 • kdv.mariaboodschap@scarlet.be •meer info op www.minimabo.net •van de ouders wordt een minimale communicatie in het Nederlands gevraagd •capaciteit: 36 plaatsen, erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin •occasionele opvang: 5 plaatsen •reservatielijst •openingsuren 7u15 18u15 •verlof: 1 week met Kerstmis en Pasen en ± 1 maand tijdens het groot verlof •voeding: •catering via Agape (www.agape.be) •dieet mogelijk mits gemotiveerd doktersvoorschrift •leefgroepen: baby, kruipers, kleine en grote peuters, pre-kleuters •bereikbaarheid: heel vlot bereikbaar •metrolijn 1 (Sint Katelijne) •bussen de Lijn en MIVB •diverse tramlijnen •geen parking

12

13 5 1.kdv Barbara 2.kdv de Kleurdoos 3.kdv de Ketjes 4.kdv miniMabo 5.kdv Elmer West 6.kdv ‘t Folieke 7.ibo de Buiteling 8.Kdv Elmer in de Stad dienst voor onthaalouders: Spruitjes kdv Elmer West •Fernand Brunfautstraat 42 te 1080 St-Jans-Molenbeek • contact: elmer.west@skynet.be -   02 4159427 •meer info op www.elmer.be •capaciteit: 28 plaatsen, erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin •van de ouders wordt een binding met het Nederlands gevraagd •Elmer West biedt occasionele, kortdurende, deeltijdse, voltijdse, urgentie-opvang •inschrijvingen via 1 à 2 inschrijvingsmomenten en doorlopend •prioritaire doelgroepen: ouders in opleiding, ouders die plots of onregelmatig werk hebben, sociale of medische redenen •openingsuren 7u00 18u00 •verlof: 1 week met Kerstmis en ± 1 maand tijdens het groot verlof •regelmatig activiteiten met ouders •voeding: vers bereid - vlees is hallal •leefgroepen: baby, peuters (overgang rond 18 maanden, afhankelijk van de ontwikkeling van het kind) •bereikbaarheid: heel vlot bereikbaar •metrolijn 1 (Graaf van Vlaanderen) •bussen de Lijn en MIVB •tramlijnen 82 en 63 •(“Driehoek-Triangle”)

14

15 6 1.kdv Barbara 2.kdv de Kleurdoos 3.kdv de Ketjes 4.kdv miniMabo 5.kdv Elmer West 6.kdv ‘t Folieke 7.ibo de Buiteling 8.Kdv Elmer in de Stad dienst voor onthaalouders: Spruitjes kdv ‘t Folieke •Kogelstraat 29 te 1000 Brussel •contact: •Greetje Van der Meeren 02 5147032 5147032 - kdv.folieke@g-o.be •Anne Moisson – 0476 205506 of 02 7270685 •capaciteit: 23 plaatsen, erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin •momenteel geen reservatielijst •wij vragen een waarborg bij inschrijving •volgende voorrangsmaatregelen worden gehanteerd: kinderen van alleenstaande of werkzoekende ouders, ouders in opleiding, … •openingsuren 7u 18u30 •verlof: één week tussen kerst- en nieuwjaar, feestdagen en brugdagen (zomerverlof nog niet bepaald) •voeding: catering via Agape (www.agape.be) •dieetvoeding is mogelijk mits gestaafd door doktersattest •leefgroepen: baby’s-kruipers en peuters

16 nieuwe kribbe sinds 1 september 2008

17 ibo de Buiteling 1.kdv Barbara 2.kdv de Kleurdoos 3.kdv de Ketjes 4.kdv miniMabo 5.kdv Elmer West 6.kdv ‘t Folieke 7.ibo de Buiteling 8.Kdv Elmer in de Stad dienst voor onthaalouders: Spruitjes •Kogelstraat 29 te 1000 Brussel •contact: 02 2234822 – 02 2233560 – info@debuiteling.be •ochtendopvang Sint Joris op de school zelf (Cellebroersstraat 16a) •ochtendopvang Kleurdoos en Mabo in de Kogelstraat •ochtendopvang Sint-Joris in Sint-Joris •prioritaire doelgroepen •meer info op www.debuiteling.be •capaciteit: 160 plaatsen, erkend door Kind en Gezin •occasionele en flexibele opvang •kosteloze reservatielijst enkel voor verlofperiode •openingsuren: 7u30 begin school - van einduur school tot 18u20 •verlof: augustus - 1 week kerst •voeding: kinderen brengen zelf lunchpakketje mee •leefgroepen: •opvang voor kinderen van 2.5 tot 12 jaar •leeftijdsgebonden ateliers (sport en spel, media, crea, expressie) •1° kleuter, 2°-3° kleuter, 1°-2°-3° leerjaar, 4°- 5°- 6° leerjaar •vrije activiteiten •bereikbaarheid: heel vlot bereikbaar •metro, bussen de Lijn en MIVB, tram 7

18

19 1 1.kdv Barbara 2.kdv de Kleurdoos 3.kdv de Ketjes 4.kdv miniMabo 5.kdv Elmer West 6.kdv ‘t Folieke 7.Ibo Gibbon 8.Kdv Elmer in de Stad dienst voor onthaalouders: Spruitjes Voor- en naschoolse opvang Gibbon 7 • Gibbon vzw organiseert de voor- en naschoolse opvang binnen de Brusselse vijfhoek. •Contactgegevens: benedicte.stenier@unescoschool.be •Gibbon vzw organiseert de ouderbijdragen en de personeelskosten. •Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle opvang, zowel door het stimuleren van nascholing als door de aankoop van de nodige materiele voorzieningen. •Er zijn geen reservatielijsten en bijgevolg ook geen hieraan verbonden kosten. •Elke dag open van 7.00 tot en met 18.00, boete bij te laat afhalen. •Verlofperiodes zijn gelijk aan de schoolvakanties. •Men heeft de keuze tussen boterhammen meebrengen, soep of ‘s middags warme maaltijden •Leefgroepindeling is volgens de leeftijd in de lagere school en kleuterschool

20 8 1.kdv Barbara 2.kdv de Kleurdoos 3.kdv de Ketjes 4.kdv miniMabo 5.kdv Elmer West 6.kdv ‘t Folieke 7.ibo de Buiteling 8.Kdv Elmer in de Stad dienst voor onthaalouders: Spruitjes kdv Elmer in de Stad •Nieuwland 15, te 1000 Brussel • contact: elmer.indestad@skynet.be -   02 2740140 •meer info op www.elmer.be •capaciteit: 28 plaatsen, erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin •van de ouders wordt een binding met het Nederlands gevraagd •Elmer in de Stad biedt occasionele, kortdurende, deeltijdse, voltijdse, urgentie-opvang •inschrijvingen via 1 à 2 inschrijvingsmomenten en doorlopend •prioritaire doelgroepen: ouders in opleiding, ouders die plots of onregelmatig werk hebben, sociale of medische redenen •openingsuren 7u00 18u00 •verlof: 1 week met Kerstmis en ± 1 maand tijdens het groot verlof •regelmatig activiteiten met ouders •voeding: vers bereid - vlees is hallal •leefgroepen: baby, peuters (overgang rond 18 maanden, afhankelijk van de ontwikkeling van het kind) •bereikbaarheid: heel vlot bereikbaar •Tram/metro Anneessens

21

22 1.kdv Barbara 2.kdv de Kleurdoos 3.kdv de Ketjes 4.kdv miniMabo 5.kdv Elmer West 6.kdv ‘t Folieke 7.ibo de Buiteling 8.Jdv Elmer in de Stad dienst voor onthaalouders: Spruitjes Dienst voor onthaalouders: Spruitjes •administratieve zetel van de Dienst voor Onthaalouders “Spruitjes” van de VGC: Lombardstraat 41 te 1000 Brussel •contact: www.digitaalbrussel.be – www.kindengezin.be Annemie Teirlinck - annemie.teirlinck@vgc.be – 02 5480588 •de onthaalouders zijn verspreid over een deel van de 19 Brusselse gemeenten •kosteloze reservatielijst •openingsuren: worden bepaald door de onthaalouders •de Dienst voor Onthaalouders is te bereiken tijdens de kantooruren (uitz. maandag tot 17u00) •verlof: wordt bepaald door de onthaalouders •de Dienst voor Onthaalouders sluit jaarlijks tussen kerst en nieuw •voeding: wordt verzorgd door de onthaalouders •leefgroepen: •maximaal 8 kindjes gelijktijdig aanwezig •maximaal 4 voltijdse kindjes •geen leefgroepindeling •geen flexibele of occasionele opvang

23

24 Alle adressen nog even op een rijtje … CKO2CKO2CKO2CKO2 Centrum Centrum voor voor Kinderopvang Brussel

25 •Barbarazelfstandig initiatiefcap: 50 Leopold II laan 282 te 1081 Koekelberg-Brussel 02 4142875kribbe@barbara.be www.barbara.be •de KleurdoosGo!cap: 22 Vaartstraat 24 te 1000 Brussel 02 2171606 kdv.madeliefjes@rago.be •de Ketjesvrij gesubsidieerd initiatiefcap: 50 Dambordstraat 25 te 1000 Brussel 02 2187288 kdvdeketjes@hotmail.com •miniMabovrij gesubsidieerd initiatiefcap: 36 Vlaamsesteenweg 159 te 1000 Brussel 02 2182845 kdv.mariaboodschap@scarlet.bewww.minimabo.net •Elmer Westvrij gesubsidieerd initiatiefcap: 28 Fernand Brunfautstraat 42 te 1080 St-Jans-Molenbeek 02 415 94 27 elmer.west@skynet.bewww.elmer.be •‘t Foliekegesubsieerd door Kind en Gezincap: 23 Kogelstraat 29 te 1000 Brussel 02 5147032 kdv.folieke@g-o.be kdv - kinderdagverblijf

26 Elmer in de Stadvrij gesubsidieerd initiatiefcap: 28 Elmer in de Stadvrij gesubsidieerd initiatiefcap: 28 Nieuwland 15 te 1000 Brussel 02 274 01 40 elmer.indestad@skynet.be www.elmer.be elmer.indestad@skynet.be

27 •Spruitjesinitiatief VGC Lombardstraat Lombardstraat 41 te 1000 Brussel 02 5480588 annemie.teirlinck@vgc.be www.digitaalbrussel.be Dienst voor Onthaalouders Momenteel Momenteel verzorgen onthaalouders aangesloten bij de Dienst voor Opvanggezinnen “de Spruitjes” van de VGC opvang in: •Neder-over-Heembeek •Schaarbeek •Sint-Agatha-Berchem •Anderlecht •Evere •Sint-Pieters-Woluwe

28 •Gibbon vzwGo! benedicte.stenier@unescoschool.be •de Buitelingvrij initiatiefcap: 160 Kogelstraat 29 te 1000 Brussel 02 2234822 info@debuiteling.be www.debuiteling.be ibo – initiatief buitenschoolse opvang

29 Wat zal de opvang kosten …? CKO2CKO2CKO2CKO2 Centrum Centrum voor voor Kinderopvang Brussel

30 kdv - kinderdagverblijf •Privé-opvanginitiatief Barbara •vaste tariefstructuur (inkomen moet niet worden bewezen) •het kindje komt elke dag? 21 € voor een volledige dag •het kindje komt niet elke dag? 22 € voor een volledige dag •het kindje komt een halve dag? 16 € voor een halve dag •korting voor broertjes en zusjes op hetzelfde moment in de kribbe •luiers zijn niet inbegrepen •flesvoeding niet inbegrepen •boetesysteem bij te laat afhalen •er dient een waarborg te worden betaald bij inschrijving

31 •door Kind en Gezin gesubsidieerde kinderdagverblijven Elmer West, Elmer in de Stad, de Ketjes, miniMabo, ‘t Folieke en Kinderdagverblijven van GO! (De Kleurdoos). •variabele tariefstructuur: volgens inkomen inkomen tussen 1,42 € en 25,35 € voor een volledige dag •het kindje komt een halve dag? 60 % van de dagprijs maar min. 1,42 € •het kindje komt een derde van een dag? 40 % van de dagprijs maar min. 1,42 € •korting voor broertjes en zusjes en voor meerlingen •luiers zijn niet inbegrepen in de dagprijs •flesvoeding niet inbegrepen •boetesysteem bij te laat afhalen (Elmer, miniMabo) •bepaalde kdv’s vragen een waarborg bij inschrijving (de Ketjes, de Kleurdoos)

32 Dienst voor Onthaalouders •Dienst voor Onthaalouders (tarieven idem als bij door Kind en Gezin gesubsidieerde kinderdagverblijven ) •variabele tariefstructuur: volgens inkomen inkomen tussen 1,42 € en 25,35 € voor een volledige dag •het kindje komt een halve dag? 60 % van de dagprijs maar min. 1,42 € •het kindje komt een derde van een dag? 40 % van de dagprijs maar min. 1,42 € •korting voor broertjes en zusjes en voor meerlingen •luiers zijn niet inbegrepen in de dagprijs •flesvoeding niet inbegrepen

33 initiatief buitenschoolse opvang per begonnen halfuur minimum- bedrag per opvang- prestatie dag- tarief algemeen tarief I > 35.994,10 € 0,71 € 1,42 € 12,85 € eerste uitzondering 23.995,78 € < I < 35.994,10 € 0,36 € 0,72 € 6,43 € tweede uitzondering I < 23.995,78 € 0,18 € 0,36 € 3,21 € Het tarief per dag wordt aangerekend voor vakantiedagen en volledige snipperdagen. Voor de gewone dagelijkse opvang wordt de opvang gerekend per begonnen halfuur, zo ook voor woensdagnamiddagen en halve snipperdagen. Het minimumtarief voor een te betalen opvangmoment is forfaitair: de prijs van twee halve uren. I = bruto jaarinkomen. Indexaanpassing van de inkomensgrenzen en de tarieven wordt jaarlijks in september meegedeeld.


Download ppt "CKO2CKO2CKO2CKO2 Centrum Centrum voor voor Kinderopvang Brussel."

Verwante presentaties


Ads door Google