De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bonnefooiproject bij advent en Kerst 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bonnefooiproject bij advent en Kerst 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Bonnefooiproject bij advent en Kerst 2013
Toekomstlied Bonnefooiproject bij advent en Kerst 2013

2 De grote lijn In deze adventsperiode en met Kerst staan de
In deze adventsperiode en met Kerst staan de vijf vrouwen uit de geslachtslijst van Jezus centraal. Het project voor advent en Kerst dat uitgaat van de verhalen over deze vrouwen heeft als titel ‘Toekomstlied’. Elke vrouw draagt op haar eigen wijze bij aan het mogelijk maken van toekomst voor het volk. Een toekomst die soms op een onverwachte manier geboren wordt. Elke vrouw is als een kraal aan een ketting, een strofe in een lied.

3 Uit de bijbel… Net zoals een aantal jaren geleden (2004) staan dit jaar voor de adventsperiode de vrouwen uit de geslachtslijst van Jezus, zoals Matteüs die heeft opgetekend, centraal. Dat geeft ons de mogelijkheid om de verhalen van vrouwen binnen de heilsgeschiedenis deze weken in het bijzonder te laten klinken. Een geslachtslijst, zoals Matteüs die geeft, is een lijst van verwekkingen, zoals die ook in het Eerste of Oude Testament regelmatig voorkomt. Gebruikelijk loopt zo’n lijst via de mannen, de verwekkers. Dat er in de lijst van Matteüs vrouwen voorkomen, geeft dan ook een verrassende wending. Het gewone wordt hier doorbroken. Niet alleen door het feit dat er vrouwen genoemd worden, maar ook door deze specifieke vrouwen. Ze hebben lef, durven over bestaande grenzen heen te stappen – letterlijk en figuurlijk. Tegelijkertijd zijn ze menselijk en praktisch. Ze doen wat gedaan moet worden: leven doorgeven, en daarmee toekomst mogelijk maken, toekomst afdwingen soms. In het snoer van de geslachtslijst, zijn Tamar, Rachab, Ruth en Batseba bijzondere, glanzende kralen. De geslachtslijst van Matteüs neemt de historische lijn die uitkomt bij Jozef, de man van Maria. Daaraan voegt hij een nieuwe lijn toe, waar hij schrijft dat Maria zwanger is uit de Heilige Geest. In Maria komen de historische geslachtslijn en de lijn van de Eeuwige die werkt in de geschiedenis van mensen, samen. Zo krijgt zij, als moeder van Jezus een heel bijzondere plaats in deze lijst.

4 De Verbeelding Snoeren en kettingen
In veel tradities maken mensen gebruik van gebedssnoeren als steun bij het reciteren van gebeden. De kralenkettingen die een centrale rol spelen in dit project verwijzen ook daar naar. De verhalen van geloof en leven van al deze mensen, van deze vrouwen in het bijzonder, zijn een inspirerende herinnering en een blijvende steun in ons leven. Een uitdaging om lef te hebben, over grenzen heen te gaan en steeds opnieuw wegen van toekomst te gaan. Voor kinderen is het belangrijk om in aanraking te komen met verhalen en beelden en het hele palet aan betekenissen die daardoor worden opgeroepen. Zo worden verschillende niveaus en verschillende leeftijden aangesproken. Bijbeltaal is rijk aan beeldtaal en symboliek, waar we gebruik van kunnen maken. Daarom hebben we in dit project gekozen voor een verbeelding die alles in zich heeft om het thema op een creatieve manier uit te werken.

5 Praktische uitwerking
Op de adventszondagen wordt heel kort gelezen uit Matteüs 1, 1 – 18. Steeds een gedeelte uit het geslachtsregister. Elke zondag beginnen we vooraan met lezen. Telkens stoppen we dan bij de naam van de vrouw die op die zondag centraal staat. Zondag 1: Tamar Zondag 2: Rachab Zondag 3: Ruth Zondag 4: Batseba Kerst: Maria Tijdens de eerste lezing worden er elke keer twaalf (gekleurde) kralen geregen door een kind, dat van te voren is gevraagd. De grote kraal die met de oudsten meegaat naar de kinderdienst is de extra vrouwenkraal of ster met medaillon. Twaalf is het symbool van de stammen Israël en we zijn bezig met de geslachtslijn van mensen uit Israël. We rijgen vijf keer twaalf kralen plus de extra vrouwenkralen tot en met Kerst. Dan mag iedereen een kraal, met zijn of haar naam erop, toevoegen aan de lange lijn…..(zie de kerstviering) Boven op de gewone kralen komt elke zondag de grote kraal of ster van de vrouw van de zondag. De volgende zondag ga je gewoon door waar je gebleven bent. Je stopt weer na twaalf nieuwe kralen en bij de vrouw van de zondag. Handig is om elke zondag met een nieuwe ketting te beginnen en die vast te knopen aan de vorige. Er zijn drie momenten waarop aandacht aan het project besteed wordt: In de kerk, in de kinderdienst en weer terug in de kerk

6 In de kerk Daar maken we een ketting van kleurige kralen die elke week langer wordt. Deze ketting symboliseert de geslachtslijn. Elke week wordt vanaf het begin van Matteüs 1 gelezen. De lezing wordt elke zondag langer en de ketting dus ook. Elke keer twaalf kralen met daartussen de vrouwen van de zondag op een grote ‘vrouwen’ kraal (Tamar, Rachab, Ruth, Batseba, Maria) als ‘stopper’. Alternatief (eenvoudiger) voor de grote kraal: Plak het medaillon op een ster die dan de ketting afsluit in plaats van de ‘vrouwen’kraal. Neem gekleurd karton voor de ‘vrouwen’sterren. Elke week de kleur van de vrouw-van-de-zondag.

7 De kinderen gaan de kerk uit…
De oudste groep neemt de grote vrouwenkraal met medaillon of ster met medaillon mee naar de kinderdienst. Daar kan hij versierd worden, maar er kan ook een versierde kraal of ster klaarliggen. In de kinderdienst Voor elk kind is er of één grote ‘vrouwen’ kraal (wat kleiner dan in de kerk), waar het medaillon op geplakt is, of een ster met het medaillon. Er zijn kleinere kralen, zodat de kinderen elke zondag hun eigen ketting kunnen maken. Deze ketting begint met een ster en eindigt met de ster met medaillon. Weer terug in de kerk De oudste groep kinderen heeft de versierde kraal of ster van de vrouw van de zondag bij zich. Deze wordt aan de ketting geregen, terwijl een van de projectliederen daarbij gezongen wordt. thuis De kinderen hebben hun eigen ketting bij zich. Deze mogen ze mee naar huis nemen. Thuis kunnen ze de kettingen van de volgende zondagen aan de eerste ketting vastmaken.

8 Toekomst bieden… Bonnefooi, Jop en Kerk in Actie werken ook nu weer samen. Bij Kerk in Actie zijn spaardoosjes te bestellen voor het project Dalit-kinderen. Door hun kasteloze afkomst hebben zij geen recht op onderwijs. Samen sparen voor hun toekomst, via kunt u spaardoosjes een filmpje of powerpoint bestellen. In Bonnefooi staat elke Adventsweek een mooi verhaal over de Dalit. Bij JOP kun je een adventskalender voor kinderen van 8-12 jaar bestellen die aansluit bij het project van Bonnefooi. De adventskalender in de vorm van een ketting heeft allerlei zilverkleurige vakjes waarvan iedere dag 1 opengekrast kan worden, de kinderen vinden dan een opdracht, tekst of afbeelding. Meer informatie zie

9 1e advent: Tamar Thema: toekomst 1 december 2013 afdwingen Lezingen:
Genesis 38:1-30 en Matteüs 24:32-44 Deze eerste zondag van de advent lijkt er geen toekomst meer te zijn. Tamar zet stappen: ze dwingt de toekomst af, ondanks haar schoonvader Juda.

10 Tamar Naam: Verbeelding:
Betekenis van de naam: (dadel)palmboom. In Israël is de palmboom een beeld van de rechtvaardige. Wat Tamar doet is te-recht: zonder kinderen is er letterlijk geen toekomst. Als symbool voor Tamar kunnen er daarom dadels op de liturgische tafel gelegd worden. Maar ook een snoer, een zegelring of een staf zijn mogelijke symbolen – dat was namelijk het onderpand dat Tamar aan Juda vroeg.

11 2e advent: Rachab Thema: toekomst 8 december 2013 veiligstellen
Lezingen: Jozua 2 en Matteüs 3:1 – 12 Opnieuw lijkt, op deze tweede adventszondag, de toekomst in gevaar te komen. Rachab biedt onderdak en uitzicht en stelt zo de toekomst van het volk veilig.

12 Rachab Naam: Verbeelding: Betekenis: ruim, open, wijd.
Rachab opent haar huis voor de verspieders. Omdat ze weet heeft van de God van Israël en gelooft in zijn kracht, worden zij en haar familie gespaard wanneer Jericho wordt ingenomen. Als symbool van Rachab kan er een rood koord of lint op de liturgische tafel worden gelegd. Het rode (scharlaken) koord dat Rachab aan het venster bindt, wordt tot levensdraad voor het hele volk. Druiven staan dan symbool voor het beloofde land.

13 3e advent: Ruth Thema: toekomst 15 december 2013 schenken Lezingen:
Ruth 4 en Matteüs 11:2 – 11 (15) Noömi heeft alles verloren. Ze keert terug naar Betlehem. Ruth blijft haar schoonmoeder trouw. Zij schenkt haar uiteindelijk een zoon: een nieuwe toekomst opent zich.

14 Ruth Naam: Verbeelding: Betekenis: vriendschap, getrouwe.
Ruth is in haar trouw aan Noömi voor haar een (schoon) dochter voor het leven. Door haar trouw ontstaat er nieuw perspectief. Als symbool voor Ruth kunnen er korenaren of een brood op de liturgische tafel worden gelegd. Bet-lehem, de plaats waar Ruth en Noömi naartoe gaan, waar de familie van Noömi vandaan komt, betekent letterlijk ‘broodhuis’. Ooit met haar gezin gevlucht voor de honger, keert Noömi in Betlehem terug met haar schoondochter. Hier begint nieuw leven, als Ruth korenaren gaat verzamelen op het land van Boaz.

15 4e advent: Batseba 22 december 2013 2 Samuël 11 en Matteüs 1:1 - 17
Thema: toekomst Met vallen en opstaan 22 december 2013 2 Samuël 11 en Matteüs 1:1 - 17 De laatste adventszondag. Het verhaal van David en Batseba is een verhaal van vallen en opstaan. Niets gaat gemakkelijk. Maar uiteindelijk gaat ook hier de toekomst open als Salomo, vredevorst, geboren wordt.

16 Batseba Naam: Verbeelding:
Betekenis : de weelderige, dochter van de eed. In de geslachtslijst van Matteüs wordt haar naam niet genoemd. Er wordt alleen benadrukt dat zij de vrouw van een ander was, van Uria. Waarschijnlijk had ze geen andere mogelijkheid dan meegaan met koning David. De tragedie die hieruit voortvloeit is een zwarte bladzijde in het leven van de koning en de geschiedenis van Israël. Uiteindelijk wordt Batseba de moeder van Salomo: vredevorst. Toekomst wordt opnieuw geopend. Als symbool voor Batseba kan een (beeldje van) een duif op de liturgische tafel worden gezet of een veertje. De duif is het symbool voor de levensgeest (ziel) en voor vrede (Salomo). In mythen zijn duiven gewijd aan alle grote moeders en hemelkoninginnen. Ze verbeelden vrouwelijkheid en moederschap. Voor dat moederschap kan er een omslagdoek voor een baby gebruikt worden

17 Kerstmis: Maria Thema: 25 december 2013 Maria en Jezus Lezingen:
Jesaja 52:7 – 10 en Matteüs, 1:18-25 Deze kerstdag komt Maria naar voren: de laatste vrouw uit het geslachtsregister van Jezus. We horen ook het verhaal van Jozef.

18 Maria Naam: Verbeelding: Betekenis: ster van de zee (onzeker).
Maria is de Griekse vorm van het Hebreeuwse Mirjam. Maria zegt ‘ja’ tegen de boodschap van de engel, ‘ja’ op Gods heilsplan en haar plaats daarin. ‘Mij geschiede naar uw woord’. Ze is zich bewust van het heilsplan van de Eeuwige, zoals blijkt uit haar lofzang. Als symbool voor Maria kan de liturgische tafel versierd worden met (gouden) sterren. De sterren verwijzen naar het talrijke nakomelingschap van Abraham, zowel letterlijk als figuurlijk, omdat hij de vader van alle gelovigen genoemd wordt. Er is één grotere ster die verwijst naar de geboorte van Jezus, de ster die ook de wijzen volgen. Jezus zelf wordt ook wel de Morgenster genoemd. Als de Morgenster aan de hemel verschijnt, is dat het teken dat de nieuwe dag begint.

19 Verkrijgbaar bij het project:
Voor de uitvoering van het project kun je de medaillons voor de projectverbeelding en voor de verwerking van de kinderen in kleur bestellen, samen met de project cd-rom. Op de cd-rom vind je ook de vrouwen in kleur, de meerstemmige zetting van het lied en een opname, zodat je het kunt laten horen. Een powerpoint met de projectverbeelding per week om in de viering groter te laten zien. Foto’s bij de verhalen voor jarigen bij het project van Kerk in Actie. Alle verwerkingen voor de adventsperiode. Project Toekomstlied € 17,50 Los nummer Bonnefooi € 15,- Op is het Toekomstlied ook te beluisteren 

20 En daarbij… Voor thuis Uitnodigen en vieren
Thuis verder met de verhalen, in de vorm van werkjes, verhaaltjes, gebedje of gedichtje een gezellig recept? Bij het project is een decemberkalender gemaakt voor kinderen van 4-8 jaar door Narratio, 1 exemplaar € 3,50 vanaf 10 exemplaren € 2,75 vanaf 20 exemplaren € 2,00 Voor de kinderen van 8-12 jaar heeft J op materiaal gemaakt zie Om de kinderen voor de adventsweken en kerstmis, of alleen voor de kerstviering uit te nodigen hebben we een mooi kaartje. 10 stuks € 2,50 En er zijn omslagen voor de liturgie: pakje van 100 € 9,75 alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten

21 En natuurlijk een passend geschenkje
Er is ook een klein cadeautje gevonden in de sfeer van het project, leuk voor jong en oud, een geweven polsbandje in de kleuren van de adventsweken. 1 exemplaar € 1,50 vanaf 10 exemplaren € 1,35 vanaf 20 exemplaren € 1,20 vanaf 50 exemplaren € 1,00


Download ppt "Bonnefooiproject bij advent en Kerst 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google