De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Cometa-model Het maken van beschrijvingen op (deel)collectieniveau

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Cometa-model Het maken van beschrijvingen op (deel)collectieniveau"— Transcript van de presentatie:

1 Het Cometa-model Het maken van beschrijvingen op (deel)collectieniveau
David Coppoolse Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering Vlaamse Erfgoedbibliotheek Vormingstraject 'Duurzaam Digitaal Beheren' Module 1 | 8 en 11 april 2013

2 IN DEZE PRESENTATIE Wat is het Cometa-model? Waarom beschrijven op collectieniveau? Wat is een (deel)collectie? Welke elementen vindt je in Cometa? Welke aanvullende standaarden gebruik je het best? Overeenkomsten met internationale standaarden? Hoe verzamel je gegevens? Hoe verwerk je die in een (online) toepassing? Welke collectieregisters bestaan er al? Praktijkvoorbeelden

3 WAAROM Cometa?

4 Een beetje geschiedenis | 1
2010 Werkgroep ‘Collecties’ (binnen Prisma-traject) ADVN, Archiefbank Vlaanderen, CAG, CRKC, Erfgoedcel Leuven, Erfgoedcel Waasland, FARO, KADOC, PACKED, Resonant, Vlaamse Erfgoedbibliotheek, VVBAD Afstemmen aanpak, methoden, modellen Onderzoek huidige praktijk en internationale modellen Technische subwerkgroep FARO, PACKED, Vlaamse Erfgoedbibliotheek Gemeenschappelijk model voorstellen

5 Een beetje geschiedenis | 2
2011/2012 Operationalisering van het model FARO, PACKED, Vlaamse Erfgoedbibliotheek Documenteren model Introductie in de cultureel-erfgoedsector ‘Cometa’ (= Collectiemetadata)

6 Een beetje geschiedenis | 3
2013 > Vorming organiseren Concreet gebruik Cometa inventariseren Gebruikersgroep bijeenbrengen Ervaringen en ‘best practices’ verzamelen Verbeterpunten identificeren Update voorbereiden Van model naar standaard?

7 WAT IS COMETA? Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau Vertrekpunt, geen doel op zich Inhoudelijk model, geen technische standaard Bedoeld als ‘best practice’ Een ‘campagne’ Een brochure Een online informatiedossier Vormingsmomenten

8 Doel van Cometa Promoten van beschrijven van collecties in de Vlaamse cultureel-erfgoedsector Op een gestandaardiseerde manier Doelgroepen Alle soorten erfgoedorganisaties Professionals en amateurs Houvast bieden bij in kaart brengen collecties Gegevensmodel Werkwijze Tools

9 UITGANGSPUNTEN VAN HET MODEL
Efficiëntie Eenvormigheid bevorderen Hergebruik voor verschillende toepassingen Uitwisseling met andere organisaties Standaardisering Uitwisseling data via bestaande standaarden Voor tenminste de basisset Op basis van RSLP Collection Description Of ISAD(G), EAD, Dublin Core Brede toepasbaarheid Moet óók kunnen voorzien in specifieke behoeften

10 WAAROM COLLECTIE- BESCHRIJVINGEN MAKEN?

11 WAT IS EEN COLLECTIE? Gestructureerd geheel
Van erfgoedobjecten of -data Waartussen een aanwijsbaar verband bestaat Thema (‘mode’) Herkomst (‘abdij van Tongerloo’) Materiaaltype (‘handgedrukte boeken’) Soort objecten (‘landbouwwerktuigen’) Bewaarinstelling (‘museum M’) Mogelijk hybride Digitaal en fysiek, originelen en kopieën

12 ONDERVERDELING COLLECTIES
Collectie  Deelcollecties Altijd hiërarchisch (1:n) Moeder/Dochter of Super/Sub Synoniemen (in Cometa-context): (archief)bestand, fonds, (deel)verzameling Wat is een deelcollectie? Doel van beschrijving bepaalt segmentering, bijv. Onderzoek, reconstructie  Herkomst Behoud, bewaring  Materiaaltype Verzamelfocus, ontsluiting  Thema

13 ONDERVERDELING COLLECTIES
Verschillende tendensen per sector Archiefinstellingen Herkomstprincipe (‘Archief van politicus X’) Bibliotheken Herkomst (‘Bibliotheek van schrijver Y’) Materiaaltype (‘Plannen en kaarten’) Musea Materiaaltype (‘Prentencollectie’) Periode (‘Romeinse tijd’) Thema (‘Industriële vormgeving‘)

14 ONDERVERDELING COLLECTIES
Gerelateerde collecties = Gedeelde herkomstgeschiedenis ≠ Thematische of materiële overeenkomsten Conclusie Wees pragmatisch en werk in de eerste plaats met de reeds bestaande segmentering Deelcollecties van een fictieve erfgoedinstelling

15 OPDRACHT Maak een schets van de ‘stamboom’ van de (deel)collecties die je tegenkomt in je werkomgeving Deelcollecties van een fictieve erfgoedinstelling

16 WAAROM COLLECTIES BESCHRIJVEN?
Beschrijven individuele objecten Niet altijd haalbaar Geeft geen informatie over groepen objecten en hun onderlinge relaties Geeft niet altijd het gewenste overzicht nodig voor beheer van en beleid rond collecties Collectiebeschrijvingen Informatie over (deel)collectie als geheel Omschrijving, materiaaltypes, omvang, trefwoorden, herkomst, collectiebeleid, bewaarplaats, etc.

17 Collectiebeleid en -Beheer | 1
Weten wat er in huis is Inventarissen van individuele objecten zijn overweldigend Verband tussen objecten en onderdelen van de collectie wordt duidelijker (Gebrek aan) interne organisatie van de collectie komt aan het licht © Heemkunde Vlaanderen

18 Collectiebeleid en -beheer | 2
Ontwikkelen van specifiek beleid voor deelcollecties Prioriteiten stellen tussen deelcollecties Sterktes valoriseren, zwaktes ondervangen Kerncollectie identificeren Acquisitiebeleid hierop aanpassen Samenwerkingsmogelijkheden identificeren Onderlinge afspraken rond collectiebeleid en andere vormen van samenwerking Ontwikkelen van een sectorbeleid

19 VINDBAARHEID Collecties zonder objectbeschrijvingen ontsluiten
Ontdekbaarheid van (deel)collecties verhogen Zoeken van bepaalde types collecties Versus bepaalde types objecten Atypische collecties vinden Bijv. taxidermische collectie in een bibliotheek Overkoepelend collectieregister wordt mogelijk Zoeken naar collecties over instellingen heen

20 Samenhang, belang, relevantie van groep objecten duidelijk maken
CONTEXTUALISERING Samenhang, belang, relevantie van groep objecten duidelijk maken Koppeling van objectbeschrijvingen via collectiebeschrijvingen ‘Toon info over de collectie waarin dit object zich bevindt’ ‘Toon (andere) objecten uit de collectie’ Samenhang tussen (deel)collecties duidelijk maken

21 Hoe ziet Cometa eruit?

22 Toenemende standaardisering
Gebruiksniveaus Staalkaart Gegevens die mogelijk interessant zijn in collectiebeschrijvingen Gemeenschappelijk model Gestandaardiseerde elementen Uitwisseling en hergebruik van informatie Hulpmiddel voor aggregatie Uitwisseling van data Gebaseerd op RSLP Collection Description Correspondentie met ISAD(G) en EAD Toenemende standaardisering

23 De trappen van het model
Veel detail Minder uitwisselbaar Detailniveau Weinig detail Meer uitwisselbaar Uitwisselbaarheid

24 De trappen van het model
Veel detail Minder uitwisselbaar Detailniveau Weinig detail Meer uitwisselbaar Uitwisselbaarheid

25 BASIS, PLUS, EXTRA Cometa Basis Cometa Plus Minimale gegevensset
Publieke ontsluiting van erfgoedcollecties Maximale uitwisselbaarheid Via internationale standaarden Cometa Plus Uitgebreide gegevensset Beheersfuncties en beleidsontwikkeling Uitwisselbaar binnen Vlaanderen O.a. voor Cijferboek Cultureel-erfgoed

26 BASIS, PLUS, EXTRA Cometa Extra Aanvullende gegevens
Instellings- of subsectorspecifiek Geen of beperkte uitwisseling Onderlinge afspraken noodzakelijk Collectie langspeelplaten, Bibliotheca Wasiana vzw – Sint-Niklaas © Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Fotografie: Stefan Tavernier

27 SECTIES 1. Algemeen 2. Agenten 3. Relaties 4. Inhoud
5. Collectiebeleid 6. Ontsluiting 7. Rechten 8. Behoud en beheer Collectie Ernest Closson ( ) Conservatorium Brussel - Erasmushogeschool © Vlaamse Erfgoedbibliotheek - Fotografie: Stefan Tavernier

28 ELEMENTEN | SECTIE 1-2 Sectie Cometa Basis | Cometa Plus 1. Algemeen
Naam Identificatienummer Collectietype Beschrijving Beheerhistoriek (Provenance) Materialen Taal Verzamelperiode Ouderdom Opmerkingen Locatie Eigendom 2. Agenten Eigenaar Beheerder Collectievormer

29 ELEMENTEN | SECTIE 3-4 Sectie Cometa Basis | Cometa Plus 3. Relaties
Supercollectie Subcollectie Gerelateerde collectie Gerelateerde publicatie 4. Inhoud Concept Object Naam Plaats Periode 5. Collectiebeleid Acquisitiestatus Onderdeel kerncollectie? Collectiebeleidsplan? Samenvatting collectiebeleid

30 ELEMENTEN | SECTIE 6-7 Sectie Cometa Basis | Cometa Plus
6. Ontsluiting Registratiesysteem Registratiegraad Digitaliseringgraad Raadpleegbaarheid fysieke objecten Raadpleegbaarheid digitale objecten 7. Rechten Regime Rechthebbenden 8. Behoud en beheer Passieve conservatie (preservering) Actieve conservatie & restauratie Digitaal depot

31 GEGEVENS PER MATERIAALTYPE
Cometa Basis: Alleen omvang Cometa Plus: Ook ontsluiting, digitalisering, behoud Voorbeeld voor een audiovisuele collectie Materiaaltype Omvang Ontsluiting Digitalisering Behoud Geregistreerd/ Beschreven Online beschreven Offline beschreven Digitaal/ Gedigitaliseerd Offline toegankelijk Online toegankelijk In digitaal depot Te behandelen fysieke objecten Reeds behandelde fysieke objecten Filmopnames (diverse formaten) # uur % Filmrollen/-banden, andere dragers # exemplaren Video-opnames (diverse formaten) Videobanden, andere dragers Muziek-/ geluidsopnames

32 OPDRACHT Vul voor een (deel)collectie in je werkomgeving het Cometa-enquêteformulier in

33 3333 SECTIE 1: Algemeen Identificatie en beschrijvende gegevens van de collectie Elementen: Naam → Hulptabel Agent Identificatienummer → Tekst, bijv. ISIL Collectietype → Cometa-lijst Beschrijving → Tekst Beheerhistoriek (Provenance) → Tekst Materialen → Tabel Taal → Lijst, bijv. ISO 639 Verzamelperiode → Jaartal Ouderdom → Jaartal Opmerkingen → Tekst Locatie → Hulptabel Locatie Eigendom → Cometa-lijst

34 SECTIE 2: AgentEN Bij de collectie betrokken personen en organisaties
3434 SECTIE 2: AgentEN Bij de collectie betrokken personen en organisaties Elementen: Eigenaar Beheerder Hulptabel Agent Collectievormer

35 SECTIE 3: Relaties Samenhang met andere collecties Elementen:
3535 SECTIE 3: Relaties Samenhang met andere collecties Elementen: Moedercollectie Deelcollectie Gerelateerde collectie Gerelateerde publicaties → Tekst Tekst (Naam, ID) of Link

36 SECTIE 4: Inhoud Inhoudelijke trefwoorden Elementen Concept Object
3636 SECTIE 4: Inhoud Inhoudelijke trefwoorden Elementen Concept abstract begrip → Lijst, bijv. AAT-NED, UDC Object naam specifiek ding → Tekst Naam persoon of organisatie → Lijst, bijv. ODIS, RKD Plaats geografische locatie → Lijst, bijv. TGN, NIS Tijd tijdstip of periode → Lijst, bijv. AAT-NED

37 SECTIE 5: Collectiebeleid
3737 SECTIE 5: Collectiebeleid Ontwikkeling van de collectie Elementen: Acquisitiebeleid Acquisitiemethode Kerncollectie? Collectiebeleidsplan Samenvatting collectiebeleid → Tekst Cometa-lijsten

38 SECTIE 6: Ontsluiting Raadpleging van de collectie Elementen:
3838 SECTIE 6: Ontsluiting Raadpleging van de collectie Elementen: Registratiesysteem → Hulptabel Systeem Raadpleegbaarheid fysieke objecten → Cometa-lijsten Raadpleegbaarheid → Cometa-lijst digitale objecten → Link Registratiegraad → % Digitaliseringsgraad → %

39 SECTIE 7: Rechten Intellectueel eigendom Elementen:
3939 SECTIE 7: Rechten Intellectueel eigendom Elementen: Regime → Cometa-lijst Rechthebbenden gekend/achterhaalbaar → %

40 SECTIE 8: Behoud en beheer
4040 SECTIE 8: Behoud en beheer Conservering en preservering Elementen: Passieve conservering → Cometa-lijst Te behandelen objecten → % Reeds behandelde objecten → % Digitaal depot → %

41 HULPTABELLEN en RELATIES
4141 HULPTABELLEN en RELATIES

42 4242 HULPTABEL: locatie De (fysieke of digitale) bewaarplaats van de collectie Elementen: Locatienaam Postadres Postcode Land → bijv. ISO 3166 URL Beheerder → Hulptabel Agent Toegangsvoorwaarden Zie ook

43 HULPTABEL: Agent Gerelateerde personen en organisaties Elementen Naam
4343 HULPTABEL: Agent Gerelateerde personen en organisaties Elementen Naam Identificatienummer Rol Organisatie Telefoonnummer → bijv. E.123 Faxnummer → bijv. E.123 adres → bijv. E.123 Biografie/Geschiedenis Zie ook

44 HULPTABEL: systeem Registratiesysteem Elementen: Systeemnaam
4444 HULPTABEL: systeem Registratiesysteem Elementen: Systeemnaam Publieke raadpleegbaarheid → Cometa-lijst URL Toelichting Type systeem → Cometa-lijst Herkomst systeem → Cometa-lijst Standaarden

45 ELEMENTEN – Werkwijze Leg vast welke elementen je gebruikt
4545 ELEMENTEN – Werkwijze Leg vast welke elementen je gebruikt Basis, Plus, Extra Wat wel, wat niet Leg vast hoe je ze gebruikt Invoerregels Eigen lijsten Gebruik standaarden Standaardterminologieën Standaardcodes Raadpleeg CEST!

46 ELEMENTEN – Internationale Standaarden
Uitgangspunt Cometa Basis = uitwisselbaar via bestaande internationale standaarden ‘Cross-walks’ beschikbaar voor RSLP-Collection Description Archief, Museum, Bibliotheek (UK) Basis voor Cometa ISAD(G) & EAD Archief Dublin Core Sectoroverschrijdend Tip: Kies je internationale standaard en breidt die uit met de bijkomende Cometa-elementen

47 AANVULLENDE STANDAARDEN

48 CEST Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox
Overzicht van standaarden voor digitaal erfgoed Standaard = Erkende afspraken, specificaties, criteria Over een product, dienst of methode Aangevuld met praktijkmaterialen Voortdurend in ontwikkeling Folder CEST

49

50 CEST  PRAKTIJK CEST Praktijk: Ik wil collecties…
inventariseren digitaliseren bewaren toegankelijk maken Welke standaarden, handleidingen, modeldocumenten, evaluatietools, case studies gebruik ik dan best? Vormingstraject PACKED / FARO in 2013

51 CEST  PRAKTIJK

52 CEST  COMETA

53 DEN Digitaal Erfgoed Nederland Goed beschrijven  goed digitaliseren
Hoe goed digitaliseren? Set van minimale eisen voor digitalisering van erfgoed Goed beschrijven  goed digitaliseren

54

55 Hoe begin je aan het beschrijven van (deel)collecties?

56 1. Maak een plan Objectieven Mensen en middelen Doelpubliek
Breed publiek? Onderzoekers? Erfgoedbeheerders? Beleidsmakers? Detailniveau Volledigheid  Herbruikbaarheid Diepgang  Tijdsinvestering Actualiteitswaarde  Nu of later?

57 2. Kies een model Gebruik Cometa Kies je standaardterminologie
Welke elementen gebruik je? Welke voeg je toe? (= Cometa Extra) Kies je standaardterminologie Zie CEST en DEN voor bronnen Documenteer je schema Wat wel / niet / toegevoegd? Interpretatiemarge

58

59 3. Regel opslag en terbeschikkingstelling
Gestructureerd formaat Spreadsheet, databank Ga online indien mogelijk Toegangsrechten Integreer met andere gegevens en systemen Objectregistratie CollectiveAccess, Brocade, LIBIS, Adlib Dossiers, Bibliotheca Wasiana vzw – Sint-Niklaas © Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Fotografie: Stefan Tavernier

60 Collective Access Webtoepassing voor ontsluiten en beheren van collecties Open source-software Installatieprofielen FARO geschikt voor Cometa Integratie van collectie- en objectregistratie Schermafdruk CollectiveAccess Providence Catalogiseer- en databeheermodule

61 4. Verzamel de gegevens Systematische aanpak Via een formulier
Welke instellingen? Welke (deel)collecties? Via een formulier Sjabloon op Hergebruik bestaande gegevens Uit de eigen instelling(en) Uit bestaande collectieregisters Strategie voor actualisering Peildatum

62 VOORBEELD SJABLOON ENQUÊTE

63 HERGEBRUIK GEGEVENS Vlaamse Collectieregisters Archiefbank Vlaanderen
Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken Vlaamse Erfgoedbibliotheek Muziekbank Vlaanderen Resonant Verborgen schatten. Repertorium van lokale erfgoedhouders in de provincie Antwerpen Provincie Antwerpen / Heemkunde Gouw Antwerpen

64 COLLECTIEBESCHRIJVINGEN IN DE PRAKTIJK

65

66 Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken
Insteek: Type collectie (‘bibliotheek’) 2006/2007: Project ‘Collecties Online’ VVBAD, Erfgoedbibliotheken Vlaanderen Voor het eerst gestandaardiseerde kwalitatieve en kwantitatieve informatie over (deel)collecties van erfgoedbibliotheken Opgenomen in Vlabidoc (VVBAD) Gebaseerd op RSLP-Collection Description 2010 Verbeterde ontsluiting via afzonderlijke website Op basis van Drupal 6

67 Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken
2011/12 Herformatering records op basis van Cometa Nog niet ‘Cometa compliant’ Integratie met STCV- en Abraham-databank Objectregistratie Cometa (Plus) implementeren Update op basis van Traject collectiebeleid partnerbibliotheken Vlaamse Erfgoedbibliotheek Sectorbevraging (?)

68 AFBAKENING SCOPE VAN HET REGISTER
Definitie van ‘erfgoedbibliotheekcollectie’ Een erfgoedbibliotheekcollectie is een verzameling cultureel en/of wetenschappelijk documentair patrimonium van geschreven en gedrukte publicaties (handschriften, boeken en periodieken), gedigitaliseerde en elektronische publicaties en publicaties op andere dragers van regionaal, nationaal of internationaal belang en die met de intentie van een lange-termijnbewaring wordt beheerd (eventueel aangevuld) en (in mindere of meerdere mate) wordt beschikbaar gesteld. Criteria Vormelijk Inhoudelijk

69 CRITERIA VOOR INCLUSIE
Vormelijk De collectie is fysiek en/of bibliografisch te scheiden van de algemene bibliotheekcollectie Inhoudelijk Manuscripten en historische fondsen tot = altijd erfgoedcollectie Collecties van na 1830 Erkend als een belangrijke bron Begrenst onderwerpsveld Zo volledig mogelijk

70 CRITERIA VOOR EXCLUSIE
Collecties van knipsels, efemera en documentair en/of archivalisch materiaal Utilitaire collecties (zoals vakbibliotheek museum) Algemene collecties (bijv. openbare bibliotheek) Collecties die niet kunnen worden afgescheiden van de algemene bibliotheekcollectie Zeer kleine collecties Privé-collecties

71 Collectiewijzer – RSLP-CD – Cometa

72 Collectiewijzer – RSLP-CD – Cometa

73

74 INHOUD 174 instellingen 288 collectiebeschrijvingen
Bevraagd via papieren enquête Feedback wisselend van kwaliteit 288 collectiebeschrijvingen Van zeer globaal tot vrij granulair Inhoud velden niet altijd even eenvormig Onderscheid deelcollecties wisselt per instelling Herkomst, Materiaaltype, Thema Omvang (aantallen) eerder indicatief

75

76

77

78

79

80 Insteek: Collectiebewarende instellingen (‘Heemkundige kringen provincie Antwerpen) Eén beschrijving per organisatie Contactgegevens Documenttypes Uitgebreide beschrijving (lopende tekst) Enquêteformulier per organisatie Meer gedetailleerde gegevens

81

82

83

84 MUZIEKBANK VLAANDEREN
Insteek: Thematisch (‘muziek’) Beschrijving van ‘bestanden’ Archieven en collecties Momenteel 368 (conversie oude databank nog lopend) Beperkt aangevuld met beschrijving ‘objecten’ Topstukken of bijzondere stukken uit een bestand Standaarden: ISAD(G) en Cometa Cometa is volledig geïmplementeerd Uitwisseling met Archiefbank Vlaanderen in ontwikkeling Systeem CollectiveAccess (databank) Drupal (website)

85

86

87

88

89 Archiefbank Vlaanderen
Online databank sinds 2005 Vlaamse private archiefbestanden en collecties Doel Hulpmiddel voor onderzoekers en geïnteresseerden Overzicht van bewaarde Vlaamse erfgoed Stimuleren van ‘archival awareness’ Volumes (2011) 7844 archieffiches 2554 bewaarplaatsen 380 invoerders

90 Archiefbank Vlaanderen
Standaarden ISAD(G): Archiefbestand / Collectie ISAAR: Archiefvormers / Verzamelaars ISDIAH: Bewaarplaats Cometa Archiefbank-velden = Cometa Basis + enkele Cometa Plus-velden Invoer Door bewaarder (begeleiding, handleiding) Door medewerker Archiefbank

91 CASE Heemkundige kringen
Project i.s.m. Heemkunde Gouw Antwerpen en Provincie Antwerpen (2005) Heterogene collecties Archieven Documenten opgemaakt en ontvangen door een persoon of organisatie bij het uitvoeren van zijn taken of activiteiten Collecties Documenten of voorwerpen (vaak rond een thema) doelbewust verzameld door iemand

92 HETEROGENE COLLECTIES
Heemkring bewaart Bidprentjesverzameling Vlaggen Geschonken archief familie X Geschonken archief fanfare Y In bewaring gegeven archief brouwerij Z Prentencollectie Tijdschriften Knipselcollectie Museum bewaart Museale objecten Archieven van kunstenaars

93 REGISTRATIEMETHODE Eén (archief)fiche per heemkring
Inhoudsbeschrijving opgedeeld: Bibliotheek Archieven Genealogisch materiaal Iconografisch materiaal Pers Andere

94 www.archiefbank.be 1.02 Identificatienr 1.11 Locatie 1.01 Naam
1.09 Ouderdom 1.03 Collectietype 1.06 Materialen

95 1.04 Beschrijving

96 1.04 Beschrijving

97 Ervaringen Gevolg één fiche: verborgen collecties
deelcollectie archief deelarchief fonds virtuele collectie Gevolg één fiche: verborgen collecties Waardevolle en omvangrijke archieven en deelcollecties niet afzonderlijk zichtbaar Sinds 2011: functionaliteit om collecties en deelcollecties te onderscheiden

98 Ervaringen Voordelen Moeilijkheid Verwantschap duidelijk
collectie deelcollectie archief deelarchief fonds virtuele collectie Voordelen Verwantschap duidelijk Rijkdom zichtbaar Extra context per onderdeel Moeilijkheid Wanneer deelcollectie maken?

99 ANDERE COMETA-INITIATIEVEN IN VLAANDEREN
Provincie West-Vlaanderen Erfgoeddatabank en -website met registratie op (deel)collectieniveau Uitbreiding van AdLib Enterprise 7 Stad Antwerpen / Universiteit Antwerpen Uitbreiding bibliotheekcatalogus met (deel)collectiebeschrijvingen Nieuwe module binnen de Anet Brocade-software

100 ANDERE COMETA-INITIATIEVEN IN VLAANDEREN
Erfgoedcel CO7 (zuidelijke Westhoek) Inventarisering lokale erfgoedcollecties ter Voorbereiding regionaal erfgoeddepot Overleg Cultuur regio Kortrijk In kaart brengen lokale archeologische vondstenensembles Universiteitsbibliotheek Leuven Beschrijven erfgoedcollecties Opname in het LIBIS-bibliotheeksysteem

101 Meer informatie

102 BROCHURE

103 www.cometamodel.be Inleidende brochure
Waarom zou je op collectieniveau beschrijven? Wat is een (deel)collectie? Wat is Cometa? Hoe begin je aan het beschijven van (deel)collecties? Details van de elementen van het model Duidelijke omschrijving Bijkomende standaarden (bijv. terminologiebronnen)

104 www.cometamodel.be Sjablonen Links en achtergrondinformatie
Vragenlijst (ODT + DOC) Correspondentietabel met internationale standaarden (EAD, RSLP-DC, ISAD(G), DC) Links en achtergrondinformatie Contactgegevens Vragen Feedback

105 Dit document wordt ter beschikking gesteld onder Creative Commons-licentie ‘Naamsvermelding-NietCom­mercieel-GelijkDelen 2.0 België (CC BY-NC-SA 2.0)’ < met als bijkomende bepaling dat de afbeeldingen met een copyrightvermelding niet voor afgeleide werken of andere doeleinden mogen worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden. Dit document bouwt voort op een presentatie van 31 januari 2012 en bevat bijdragen van Henk Vanstappen (PACKED), Bart De Nil (FARO) en Katrien Weyns (Archiefbank).

106 OVER DE VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK

107 Vlaamse Erfgoedbibliotheek
Universiteits-bibliotheek Antwerpen Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (Antwerpen) Openbare Bibliotheek Brugge Provinciale Bibliotheek Limburg (Hasselt) Universiteits-bibliotheek Gent Universiteits-bibliotheek Leuven

108 Vlaamse Erfgoedbibliotheek
Netwerk van erfgoedbibliotheken Opgericht in 2008 op vraag Vlaamse overheid Vanuit de samenwerking tussen de partnerbibliotheken zorgen voor Zichtbare erfgoedbibliotheeksector Expertiseontwikkeling en -deling Collectiebeleid Duurzame bewaring Bibliografische ontsluiting Digitale collecties Publiekswerking

109

110

111

112

113

114 Contact


Download ppt "Het Cometa-model Het maken van beschrijvingen op (deel)collectieniveau"

Verwante presentaties


Ads door Google