De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"— Transcript van de presentatie:

1 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
CLIO XML-bestanden met betrekking tot gegevensinzameling 2/04/2012 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2 Agenda 2 april 2014 CLIO Inleiding Oplossing inzamelingstechniek
XML-structuren Inzamelingsperiodes Bestandsnaam Documentatie Schematische beelden van de XSD's XML-voorbeelden 2/04/2012 CLIO CLIO 2

3 1. Inleiding: Overzicht van de globale oplossing
Staging Area E-DWH Semantic Layer Plaatselijke Besturen Operational Data Store Data Marts Statistieken SFTP BO Universe XML files STESUD ADEHIS Sherazade SD Works SFTP Oracle DB Oracle DB Oracle DB Metadata Layer Security Layer 2/04/2012 CLIO CLIO

4 2. Oplossing inzamelingstechniek
Het XML-formaat maakt het mogelijk de informatie te structureren in sterkere tekstbestanden dan binaire of tabelbestanden. De structuur volgens welke de verschillende XML-bestanden zijn opgebouwd, wordt beschreven in XSD-bestanden. Die zullen gebruikt worden om de XML-bestanden goed te keuren die de plaatselijke besturen opsturen. 2/04/2012 CLIO CLIO 4

5 3. XML-structuren We zullen met vier XML-structuren werken, vertegenwoordigd door vier XSD-bestanden : Kwartaalgegevens voor een personeelslid clio_workforce_trimestrial.xsd Kwartaalgegevens voor de mandaathouders clio_workforce_trimestrial_representative.xsd Kwartaalgegevens voor het goedgekeurde statutaire kader clio_organization.xsd Jaargegevens voor de personeelsleden clio_workforce_annual.xsd 2/04/2012 CLIO CLIO

6 4. Inzamelingsperiodes CLIO
per kwartaal (de laatste dag van de maand die volgt op het einde van het kwartaal) Een bestand voor het personeelskader Een bestand voor de personeelsleden Een bestand voor de mandatarissen per jaar  (uiterlijk eind april van het jaar dat erop volgt) Een bestand voor de personeelsleden met hun financiële gegevens Gegevens van Kwartaal 4 van het voorgaande jaar Gegevens van Kwartaal 1 van het lopende jaar en jaargegevens van het voorgaande jaar Gegevens van Kwartaal 2 van het lopende jaar Gegevens van Kwartaal 3 van het lopende jaar 2/04/2012 CLIO CLIO

7 CLIO 5. Bestandsnaam XXXXXXXXXXXXXX_ III_ YYYY_ T .xml
het nummer van het kwartaal (1 cijfer). Is dit cijfer gelijk aan nul, dan gaat het om het jaarverslag. het jaar (4 cijfers) de code van de instelling (3 cijfers) het type gegevens : WORKFORCE (personeelslid) ORGANIZATION (personeelskader) REPRESENTATIVE (mandatarissen) FINANCIAL (financiële gegevens) 2/04/2012 CLIO CLIO

8 6. Documentatie Een Word-document met documentatie wordt verschaft en legt de technische richtlijnen vast die gevolgd moeten worden in het kader van de gegevensinzameling. Het is opgedeeld in drie grote hoofdstukken: Het hoofdstuk Inleiding geeft een overzicht van de wijze waarop de XML-bestanden overgedragen moeten worden. Het hoofdstuk Beschrijving van de XSD-templates beschrijft de regels die gevolgd moeten worden voor de gegevens die in de XML-bestanden komen te staan. Het hoofdstuk XML-voorbeelden omschrijft scenario's met voorbeelden en de XML-bestanden die ermee overeenstemmen en die het mogelijk maken de verwachte gegevens beter te begrijpen. 2/04/2012 CLIO CLIO 8

9 7. Schematische beelden van de XSD's
Kwartaalgegevens voor het goedgekeurde statutaire kader 2/04/2012 CLIO CLIO

10 7. Schematische beelden van de XSD's
Kwartaalgegevens voor een personeelslid 2/04/2012 CLIO CLIO

11 7. Schematische beelden van de XSD's
Kwartaalgegevens voor een personeelslid/loopbaan 2/04/2012 CLIO CLIO

12 7. Schematische beelden van de XSD's
Kwartaalgegevens voor de mandatarissen 2/04/2012 CLIO CLIO

13 7. Schematische beelden van de XSD's
Kwartaalgegevens voor de mandatarissen/loopbaan 2/04/2012 CLIO

14 7. Schematische beelden van de XSD's
Jaargegevens voor de personeelsleden 2/04/2012 CLIO

15 7. Schematische beelden van de XSD's
Jaargegevens voor de personeelsleden/jaarlijkse kosten 2/04/2012 CLIO CLIO

16 7. Schematische beelden van de XSD's
Jaargegevens voor de personeelsleden/jaarlijkse kosten Elk element dat een waarde krijgt, zal de valideringsregels kunnen volgen overeenkomstig de XSD-valideringen die beschikbaar zijn in de documentatie. Voorbeeld: Waarde tussen en Bestaat uit 3 of 5 cijfers Bestaat uit 2 cijfers 2/04/2012 CLIO CLIO

17 8. XML-voorbeelden In de technische documentatie vinden we XML-voorbeelden terug die gebaseerd zijn op fictieve scenario's voor elk van de bestanden voor de gegevensinzameling. Via die voorbeelden krijgt u een beter beeld van de gegevens die verwacht worden. Voorbeeldscenario voor een mandataris In oktober 2012 wordt er in Sint-Lambrechts-Woluwe een mandataris verkozen als gemeenteraadslid op de lijst "GEMEENTEBEHEER". Tijdens zijn mandaat, op 12 juli 2017, beslist hij om onafhankelijk te gaan zetelen. In 2018 wordt hij niet herkozen, maar in oktober 2024 wordt hij op de LB-lijst verkozen tot gemeenteraadslid en wordt hij schepen. Als de burgemeester in functie sterft, wordt hij in januari 2026 burgemeester. In april 2030 wordt hij opnieuw verkozen, en in maart 2031 gaat hij met pensioen. 2/04/2012 CLIO CLIO

18 9. Gedetailleerd parcours van de documentatie
Navigeren door het document en meer uitleg over de valideringsregels. Parcours van het XML-voorbeeld volgens het scenario "Effectief Kwartaal Mandataris". Slide voor de technische presentatie. 2/04/2012 CLIO CLIO 18

19 9. Gedetailleerd parcours van de documentatie
Voor elk element van het XML-bestand vinden we de verschillende velden terug die hieronder beschreven worden: Diagram: Visuele voorstelling van de beschreven entiteit. Geeft een schematisch overzicht. Voorbeelden : Slide voor de technische presentatie. 2/04/2012 CLIO CLIO 19

20 9. Gedetailleerd parcours van de documentatie
Type: Deze zone beschrijft het soort gegevens waartoe de entiteit behoort. De mogelijke gegevenstypes zijn: een datum een geheel getal een decimaal getal een reeks van karakters elk ander in dit document voorgedefinieerd XML-type Voor een enkelvoudig type dat in het document wordt gedefinieerd zal er een link zijn naar het hoofdstuk dat er verband mee houdt. Naast het type krijgen we ook te zien of het veld verplicht of optioneel is. Ook het aantal keren dat een entiteit kan voorkomen in het XML-bestand wordt vermeld. Slide voor de technische presentatie. Voorbeeld : xs:unsignedShort Verplicht Komt maximaal één keer voor 2/04/2012 CLIO CLIO 20

21 9. Gedetailleerd parcours van de documentatie
Beschrijving: Beschrijving van een veld die het mogelijk maakt het werkgebied ervan te vatten. Gebruikt door: Dit veld zal beschikbaar zijn in het kader van een type dat bepaald wordt in het document en biedt informatie over de entiteiten die dit type gebruiken. Het onderwerp omschreven in dit onderdeel krijgt een hyperlink naar het hoofdstuk daarover. Ouder: Beschikbaar naargelang de getoonde entiteit en geeft een hyperlink naar de ouderentiteit. Voorbeeld: In het geval van de entiteit HomeCountryCode in het schema hierboven. HomeLocationRepresentativeType Kind(eren): Beschikbaar naargelang de getoonde entiteit en biedt een hyperlink naar de kinderentiteit(en). Voorbeeld: In het geval van de entiteit HomeLocationRepresentativeType in het schema hierboven. HomeCountryCode HomePostalCode Slide voor de technische presentatie. 2/04/2012 CLIO CLIO 21

22 9. Gedetailleerd parcours van de documentatie
Validaties: Omschrijft de validatieregels die de beschreven entiteit zal moeten volgen: minimale waardes, maximale waardes, pattern (gestructureerd formaat dat gevolgd moet worden, zoals een rijksregisternummer), moet zich in een welbepaalde lijst bevinden, … Voorbeelden : Slide voor de technische presentatie. 2/04/2012 CLIO CLIO 22

23 9. Gedetailleerd parcours van de documentatie
XML-voorbeeldscenario voor een mandataris In oktober 2012 wordt er in Sint-Lambrechts-Woluwe een mandataris verkozen als gemeenteraadslid op de lijst "GEMEENTEBEHEER". Tijdens zijn mandaat, op 12 juli 2017, beslist hij om onafhankelijk te gaan zetelen. In 2018 wordt hij niet herkozen, maar in oktober 2024 wordt hij op de LB-lijst verkozen tot gemeenteraadslid en wordt hij schepen. Als de burgemeester in functie sterft in januari 2026 wordt hij ????????? In januari 2028 gaat hij met pensioen. Bestanden: Slide voor de technische presentatie. 2/04/2012 CLIO CLIO 23

24 9. Gedetailleerd parcours van de documentatie
In oktober 2012 wordt er in Sint-Lambrechts-Woluwe een mandataris verkozen als gemeenteraadslid op de lijst "GEMEENTEBEHEER". Inhoud van het bestand REPRESENTATIVE _018_2012_4.xml: Slide voor de technische presentatie. 2/04/2012 CLIO CLIO 24

25 9. Gedetailleerd parcours van de documentatie
Tijdens zijn mandaat, op 12 juli 2017, beslist hij om onafhankelijk te gaan zetelen. Gedeeltelijke inhoud van het bestand REPRESENTATIVE _018_2017_3.xml: Slide voor de technische presentatie. 2/04/2012 CLIO CLIO 25

26 9. Gedetailleerd parcours van de documentatie
In 2018 wordt hij niet herkozen, maar in oktober 2024 wordt hij op de LB-lijst verkozen tot gemeenteraadslid en wordt hij schepen. Gedeeltelijke inhoud van het bestand REPRESENTATIVE _018_2024_4.xml: Slide voor de technische presentatie. 2/04/2012 CLIO CLIO 26

27 9. Gedetailleerd parcours van de documentatie
Als de burgemeester in functie sterft in januari 2026 wordt hij ????????? Gedeeltelijke inhoud van het bestand REPRESENTATIVE _018_2026_1.xml: Slide voor de technische presentatie. 2/04/2012 CLIO CLIO 27

28 9. Gedetailleerd parcours van de documentatie
In januari 2028 gaat hij met pensioen. Gedeeltelijke inhoud van het bestand REPRESENTATIVE _018_2028_1.xml: Slide voor de technische presentatie. 2/04/2012 CLIO CLIO 28

29 Upload / Download van de CLIO-bestanden
FTP-server WINSCP GEM 004 WINSCP OCMW 102 CLIO DWH BODS WINSCP WINSCP GEM 001 2/04/2012 CLIO CLIO

30 Eigenschappen Gebruik van de tool WINSCP (of andere klant-FTP) om de gegevens up te loaden naar de MINERVE-server Elke gebruiker heeft toegang tot zijn eigen container en kan daarin lezen en schrijven. Elke container omvat twee mappen: INBOX voor de eventuele ontvangen bestanden OUTBOX voor de verzending van bestanden naar BPB 2/04/2012 CLIO CLIO

31 Vraag- en antwoordsessie
2/04/2012 CLIO CLIO


Download ppt "Brussels Hoofdstedelijk Gewest"

Verwante presentaties


Ads door Google