De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brussels Hoofdstedelijk Gewest XML-bestanden met betrekking tot gegevensinzameling 2/04/20121.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brussels Hoofdstedelijk Gewest XML-bestanden met betrekking tot gegevensinzameling 2/04/20121."— Transcript van de presentatie:

1 Brussels Hoofdstedelijk Gewest XML-bestanden met betrekking tot gegevensinzameling 2/04/20121

2 Agenda 2 april 2014 1.Inleiding 2.Oplossing inzamelingstechniek 3.XML-structuren 4.Inzamelingsperiodes 5.Bestandsnaam 6.Documentatie 7.Schematische beelden van de XSD's 8.XML-voorbeelden 2/04/2012CLIO2

3 1. Inleiding: Overzicht van de globale oplossing Plaatselijke Besturen STESUD ADEHIS Sherazade SD Works Staging Area Operational Data Store E-DWH Data Marts Oracle DB Semantic Layer BO Universe Metadata Layer Security Layer XML files SFTP Statistieken 2/04/2012CLIO3

4 2. Oplossing inzamelingstechniek Het XML-formaat maakt het mogelijk de informatie te structureren in sterkere tekstbestanden dan binaire of tabelbestanden. De structuur volgens welke de verschillende XML-bestanden zijn opgebouwd, wordt beschreven in XSD-bestanden. Die zullen gebruikt worden om de XML-bestanden goed te keuren die de plaatselijke besturen opsturen. 2/04/2012CLIO4

5 3. XML-structuren We zullen met vier XML-structuren werken, vertegenwoordigd door vier XSD-bestanden : •Kwartaalgegevens voor een personeelslid clio_workforce_trimestrial.xsd •Jaargegevens voor de personeelsleden clio_workforce_annual.xsd • Kwartaalgegevens voor het goedgekeurde statutaire kader clio_organization.xsd clio_organization.xsd • Kwartaalgegevens voor de mandaathouders clio_workforce_trimestrial_representative.xsd clio_workforce_trimestrial_representative.xsd 2/04/2012CLIO5

6 4. Inzamelingsperiodes •per kwartaal (de laatste dag van de maand die volgt op het einde van het kwartaal) Een bestand voor het personeelskader Een bestand voor de personeelsleden Een bestand voor de mandatarissen •per jaar (uiterlijk eind april van het jaar dat erop volgt) Een bestand voor de personeelsleden met hun financiële gegevens Gegevens van Kwartaal 4 van het voorgaande jaar Gegevens van Kwartaal 1 van het lopende jaar en jaargegevens van het voorgaande jaar Gegevens van Kwartaal 2 van het lopende jaar Gegevens van Kwartaal 3 van het lopende jaar 2/04/2012CLIO6

7 5. Bestandsnaam.xml het nummer van het kwartaal (1 cijfer). Is dit cijfer gelijk aan nul, dan gaat het om het jaarverslag. de code van de instelling (3 cijfers) het jaar (4 cijfers) het type gegevens : WORKFORCE (personeelslid) ORGANIZATION (personeelskader) REPRESENTATIVE (mandatarissen) FINANCIAL (financiële gegevens) XXXXXXXXXXXXXX_ III_YYYY_ T 2/04/2012CLIO7

8 6. Documentatie Een Word-document met documentatie wordt verschaft en legt de technische richtlijnen vast die gevolgd moeten worden in het kader van de gegevensinzameling. Het is opgedeeld in drie grote hoofdstukken: Het hoofdstuk XML-voorbeelden omschrijft scenario's met voorbeelden en de XML-bestanden die ermee overeenstemmen en die het mogelijk maken de verwachte gegevens beter te begrijpen.XML-voorbeelden Het hoofdstuk Beschrijving van de XSD-templates beschrijft de regels die gevolgd moeten worden voor de gegevens die in de XML- bestanden komen te staan.Beschrijving van de XSD-templates Het hoofdstuk Inleiding geeft een overzicht van de wijze waarop de XML-bestanden overgedragen moeten worden.Inleiding 2/04/2012CLIO8

9 7. Schematische beelden van de XSD's Kwartaalgegevens voor het goedgekeurde statutaire kader 2/04/2012CLIO9

10 7. Schematische beelden van de XSD's Kwartaalgegevens voor een personeelslid 2/04/2012CLIO10

11 7. Schematische beelden van de XSD's Kwartaalgegevens voor een personeelslid/loopbaan 2/04/2012CLIO11

12 7. Schematische beelden van de XSD's Kwartaalgegevens voor de mandatarissen 2/04/2012CLIO12

13 7. Schematische beelden van de XSD's Kwartaalgegevens voor de mandatarissen/loopbaan 2/04/2012CLIO13

14 7. Schematische beelden van de XSD's Jaargegevens voor de personeelsleden 2/04/2012CLIO14

15 7. Schematische beelden van de XSD's Jaargegevens voor de personeelsleden/jaarlijkse kosten 2/04/2012CLIO15

16 7. Schematische beelden van de XSD's Elk element dat een waarde krijgt, zal de valideringsregels kunnen volgen overeenkomstig de XSD-valideringen die beschikbaar zijn in de documentatie. Voorbeeld: Jaargegevens voor de personeelsleden/jaarlijkse kosten Waarde tussen -50.000 en 50.000 Bestaat uit 3 of 5 cijfers Bestaat uit 2 cijfers 2/04/2012CLIO16

17 8. XML-voorbeelden In de technische documentatie vinden we XML-voorbeelden terug die gebaseerd zijn op fictieve scenario's voor elk van de bestanden voor de gegevensinzameling. Via die voorbeelden krijgt u een beter beeld van de gegevens die verwacht worden. In oktober 2012 wordt er in Sint-Lambrechts-Woluwe een mandataris verkozen als gemeenteraadslid op de lijst "GEMEENTEBEHEER". Tijdens zijn mandaat, op 12 juli 2017, beslist hij om onafhankelijk te gaan zetelen. In 2018 wordt hij niet herkozen, maar in oktober 2024 wordt hij op de LB-lijst verkozen tot gemeenteraadslid en wordt hij schepen. Als de burgemeester in functie sterft, wordt hij in januari 2026 burgemeester. In april 2030 wordt hij opnieuw verkozen, en in maart 2031 gaat hij met pensioen. Voorbeeldscenario voor een mandataris 2/04/2012CLIO17

18 9. Gedetailleerd parcours van de documentatie • Navigeren door het document en meer uitleg over de valideringsregels. • Parcours van het XML-voorbeeld volgens het scenario "Effectief Kwartaal Mandataris". 2/04/2012CLIO18

19 9. Gedetailleerd parcours van de documentatie Voor elk element van het XML-bestand vinden we de verschillende velden terug die hieronder beschreven worden: Diagram: Visuele voorstelling van de beschreven entiteit. Geeft een schematisch overzicht. Voorbeelden : 2/04/2012CLIO19

20 9. Gedetailleerd parcours van de documentatie Type: Deze zone beschrijft het soort gegevens waartoe de entiteit behoort. De mogelijke gegevenstypes zijn: •een datum •een geheel getal •een decimaal getal •een reeks van karakters •elk ander in dit document voorgedefinieerd XML-type Voor een enkelvoudig type dat in het document wordt gedefinieerd zal er een link zijn naar het hoofdstuk dat er verband mee houdt. Naast het type krijgen we ook te zien of het veld verplicht of optioneel is. Ook het aantal keren dat een entiteit kan voorkomen in het XML-bestand wordt vermeld. Voorbeeld : xs:unsignedShort Verplicht Komt maximaal één keer voor 2/04/2012CLIO20

21 9. Gedetailleerd parcours van de documentatie Gebruikt door: Dit veld zal beschikbaar zijn in het kader van een type dat bepaald wordt in het document en biedt informatie over de entiteiten die dit type gebruiken. Het onderwerp omschreven in dit onderdeel krijgt een hyperlink naar het hoofdstuk daarover. Beschrijving: Beschrijving van een veld die het mogelijk maakt het werkgebied ervan te vatten. Ouder: Kind(eren): Beschikbaar naargelang de getoonde entiteit en geeft een hyperlink naar de ouderentiteit. Voorbeeld: In het geval van de entiteit HomeCountryCode in het schema hierboven. HomeLocationRepresentativeType Beschikbaar naargelang de getoonde entiteit en biedt een hyperlink naar de kinderentiteit(en). Voorbeeld: In het geval van de entiteit HomeLocationRepresentativeType in het schema hierboven. HomeCountryCode HomePostalCode 2/04/2012CLIO21

22 9. Gedetailleerd parcours van de documentatie Validaties: Omschrijft de validatieregels die de beschreven entiteit zal moeten volgen: minimale waardes, maximale waardes, pattern (gestructureerd formaat dat gevolgd moet worden, zoals een rijksregisternummer), moet zich in een welbepaalde lijst bevinden, … Voorbeelden : 2/04/2012CLIO22

23 9. Gedetailleerd parcours van de documentatie In oktober 2012 wordt er in Sint-Lambrechts-Woluwe een mandataris verkozen als gemeenteraadslid op de lijst "GEMEENTEBEHEER". Tijdens zijn mandaat, op 12 juli 2017, beslist hij om onafhankelijk te gaan zetelen. In 2018 wordt hij niet herkozen, maar in oktober 2024 wordt hij op de LB-lijst verkozen tot gemeenteraadslid en wordt hij schepen. Als de burgemeester in functie sterft in januari 2026 wordt hij ????????? In januari 2028 gaat hij met pensioen. XML-voorbeeldscenario voor een mandataris Bestanden: 2/04/2012CLIO23

24 9. Gedetailleerd parcours van de documentatie In oktober 2012 wordt er in Sint-Lambrechts-Woluwe een mandataris verkozen als gemeenteraadslid op de lijst "GEMEENTEBEHEER". Inhoud van het bestand REPRESENTATIVE _018_2012_4.xml : 2/04/2012CLIO24

25 9. Gedetailleerd parcours van de documentatie Tijdens zijn mandaat, op 12 juli 2017, beslist hij om onafhankelijk te gaan zetelen. Gedeeltelijke inhoud van het bestand REPRESENTATIVE _018_2017_3.xml: 2/04/2012CLIO25

26 9. Gedetailleerd parcours van de documentatie In 2018 wordt hij niet herkozen, maar in oktober 2024 wordt hij op de LB-lijst verkozen tot gemeenteraadslid en wordt hij schepen. Gedeeltelijke inhoud van het bestand REPRESENTATIVE _018_2024_4.xml: 2/04/2012CLIO26

27 9. Gedetailleerd parcours van de documentatie Als de burgemeester in functie sterft in januari 2026 wordt hij ????????? Gedeeltelijke inhoud van het bestand REPRESENTATIVE _018_2026_1.xml: 2/04/2012CLIO27

28 9. Gedetailleerd parcours van de documentatie In januari 2028 gaat hij met pensioen. Gedeeltelijke inhoud van het bestand REPRESENTATIVE _018_2028_1.xml: 2/04/2012CLIO28

29 Upload / Download van de CLIO- bestanden FTP-server BODS GEM 004 OCMW 102 … GEM 001 WINSCP CLIO DWH WINSCP 2/04/2012CLIO29

30 Eigenschappen • Gebruik van de tool WINSCP (of andere klant- FTP) om de gegevens up te loaden naar de MINERVE-server • Elke gebruiker heeft toegang tot zijn eigen container en kan daarin lezen en schrijven. • Elke container omvat twee mappen: • INBOX voor de eventuele ontvangen bestanden • OUTBOX voor de verzending van bestanden naar BPB 2/04/2012CLIO30

31 2/04/2012CLIO31 Vraag- en antwoordsessie


Download ppt "Brussels Hoofdstedelijk Gewest XML-bestanden met betrekking tot gegevensinzameling 2/04/20121."

Verwante presentaties


Ads door Google