De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MaVa “On the move” Egge van Huizen Ballast-Nedam Projecten Egge van Huizen Ballast-Nedam Projecten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MaVa “On the move” Egge van Huizen Ballast-Nedam Projecten Egge van Huizen Ballast-Nedam Projecten."— Transcript van de presentatie:

1 MaVa “On the move” Egge van Huizen Ballast-Nedam Projecten Egge van Huizen Ballast-Nedam Projecten

2 Korte introductie: • Egge van Huizen • Projectdirecteur Ballast-Nedam Infra Speciale Projecten • Raad van Bestuur voor Ballast-Nedam in A-lanes Roads • A-Lanes Roads : Grond -en Wegendeel ( ca 200 miljoen €) • Combinatie A-Lanes Roads : - Ballast Nedam ISP - Strabag Strassenbau - Reef Infra /Ooms Infra (Strukton)

3 Waar gaan we het over hebben? MaVa A-lanes algemeen - Iets over het project - De Botlek brug A-Lanes Roads - Rol in A-Lanes - Beschikbaarheid / fasering - Asfaltontwerp Knelpunten en uitdagingen

4 Doel van het project Verbeteren van de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven met het achterland en visa versa Ontwikkelingen in de Rotterdamse regio - Autonome groei - Aanleg Maasvlakte II Oplossen van het nautische knelpunt “Botlekbrug”

5 Wat zijn we aan het doen ? Aanpassing snelweg A15 van km 25,0 - km 62,0 Toevoegen 2 parallelwegen aan bestaande 2x3 en 2x2 rijstroken (over 16 km) Uitbreiding bestaande rijstroken van 2x2 tot 2x3 (over ca. 11 km)

6 En wat nog meer …………….? Bouw en aanpassen kunstwerken •Ontwerpen en bouwen nieuwe Botlekbrug •Renovatie van ca. 36 kunstwerken •Bouw van ca. 12 nieuwe kunstwerken •Renovatie Thomassentunnel en Botlektunnel •Installatie Dynamisch VerkeersManagementsysteem (DVM) (over ca. 37 km) Beheer en Onderhoud •Onderhoud bestaande wegsysteem tijdens realisatie •Beheer en Onderhoud nieuwe wegsysteem t/m 2035

7 Huidige Botlekbrug bottleneck spoor,weg en scheepvaart

8 Huidige Botlekbrug (gevaarlijke stoffenroute)

9 Huidige Botlekbrug versus Nieuwe Botlekbrug

10 Kengetallen Totaal benodigde materialen voor nieuwe Botlekbrug Wapening:28.500 ton Beton:30.900 m 3 Onderwaterbeton:42.100 m 3 Prefab betonelementen:1.100 m 3 Staalbrug:3.500 ton per deel Contragewicht :1.800 ton Baggeren/Grondwerk:100.000 m 3

11 Nieuwe Botlekbrug

12 Grootste beweegbare brug in Europa Twee overspanningen van 87,35 m breedte Scheepvaart hoogte gesloten: 14 m boven NAP Scheepvaart hoogte geopend : 45 m boven NAP

13 Pijlers Botlekbrug

14 Aanbruggen Botlekbrug

15 EPC (m) Bouworganisatie VOF ontwerp en bouw RWS Onderaannemers Aandeelhouders John Laing (28%), Strabag AG(24 %), Ballast –N Consessies (24 %), Strukton SP (24 %). Ballast Nedam Infra (33%), Strukton Civiel (33%), Strabag (33%), (Croon). Onderaannemer VTTI Onderaannemers Onderaannemers andere activiteiten Financier(s) Kapitaal SPC Contractorganisatie BV Arbeid MC Beheerorganisatie BV Onderhoud Wegen VTTI en TTIKunstwerkenTunnels 15 Plaats Roads in de A-lanes A 15 organisatie DBFM DBM F RWS Roads: Ballast-Nedam ISP 33 % Strabag Strassenbau 33 % Reef/Ooms 33 %

16 Combinatie A-Lanes Roads Is verantwoordelijk voor de realisatie van alle weggerelateerde onderdelen gedurende de realisatieperiode ( Juli 2011 – December 2014) Scope of work Roads: • Tijdelijke voorzieningen ( verkeersmaatregelen,tijdelijke verhardingen etc) • Grondwerken ( incl. consolidatietechnieken) • Afwateringssystemen • Verhardingen • Geleiderail en markeringen • Bebording en bewegwijzering • Geluidschermen • Portaalfundaties • Groenvoorzieningen

17 Feiten en Cijfers A-Lanes Roads Grondwerken2.200.000 m 3 Zandleverantie 800.000 m 3 Secundaire bouwstoffen 450.000 m 3 Verticale drainage3.400.000 m 1 Paalmatras 60.000 m 2 Funderingsmateriaal 300.000 ton Asfaltonderlagen: 550.000 ton Asfaltdeklagen: 200.000 ton Geluidschermen 11.750 m 2

18 Doelstelling: minimaliseren verkeershinder Tijdvenster 1 (5.00-22.00 u.) overdag • Snelheidsregime= 100 km/uur • Rijbaanbreedtes conform NOA • Waarborgen consistente informatievoorziening • Blauwe bebording • Witte belijning • Verkeerssignalering aanwezig Tijdvenster 2 (22.00-5.00 u.) ‘s nachts • Capaciteit alleen omlaag als dit vanuit werkzaamheden echt noodzakelijk is. • Geen uitloop van werkzaamheden in de ochtendspits

19 Standaard Werkmethode A-Lanes A15 DAG Werkmethode A-Lanes A15 NACHT Niet van toepassing ! Maar zo ! En zo ! Fasering keuze

20 Kwaliteit huidige infrastructuur • aanwezige onderzoeksgegevens • uitvoeren aanvullend boorkernen onderzoek • uitvoeren aanvullende valgewichtdeflectiemetingen • uitvoeren DTM-meting Toekomstige verkeersbelastingen • verkeersprognoses tot 2035 • aandeel zwaar verkeer (30 tot 40.000 vrachtwagenbewegingen per dag) Wegontwerp (1)

21 Wegontwerp (2) Dimensioneringsberekeningen: kwaliteit huidige infrastructuur prognoses RWS CARE Verhardingsconstructie O.I.A. (Ontwerp Instrument Asfaltverharding)

22 Uitgangspunt ontwerp EcoSTAB Fundering (dik 250 mm) E = 600 MPa hydraulisch menggranulaat/ betongranulaat ZAND E = 120 MPA Asfalt EME (10/20 MG en 30% P.R.) Tussenlaag WinterSTAB Poreus Asfalt laagopbouw asfalt principe constructie Asfalt opbouw in 5 lagen Een poreuze deklaag met een levensduur langer dan 10 jaar (nieuw te ontwikkelen )

23 Asfalt A-lanes A15 Algemeen: • Ontwerp en uitvoering sterk beïnvloed door LYFE CYCLE • Per laag zijn TOM’s ( trade off matrix) uitgewerkt • Zowel ontwerpers/asfalt “willie wortels” als ook praktijkmensen laten sparren • Veel laboratorium onderzoek gedaan vanuit Lyfe cycle gedachte • Verscherpte toetsing op ingangscontrole van alle grondstoffen • Meer kwaliteitscontrole bij verwerking ivm meerjarig onderhoud Deklaagconstructie: • Ontwikkeling duurzame poreuze deklaag (TU Delft,Hogeschool Antwerpen,Bast Duitsland,M+P, RWS en asfaltdeskundigen) • Proefvakken op het tracé met uitgebreid testprogramma (geluid/stroefheid etc) • Samenwerking met RWS tav de ontwikkeling

24 Asfaltpakket ca 1,80 m

25 Aanbrengen asfalt

26 Zuidelijke parallelbaan

27 Vaanplein toepassing AVI bodemas

28 Beneluxplein

29 Knelpunten/uitdagingen • Veel stakeholders → veel belangen soms tegenstrijdig→ veel afstemming • Benodigde vergunningen ( ca 2000 stuks) • Aantal en de mate van gevoeligheid Kabels en Leidingen • Industrieel gebied ( de city never sleeps) • DBFM contract vraagt een totaal andere benadering (F en M component ) • Boetes zijn hoog • Krappe bouwtijd door strakke toezeggingen in de aanbieding (24/7 werken) • Lyfe cycle is leidend in het ontwerp • In korte tijd een grote organisatie optuigen ( ca 350 man)

30 MaVa “trekt verder tot 2015” Dank voor uw aandacht


Download ppt "MaVa “On the move” Egge van Huizen Ballast-Nedam Projecten Egge van Huizen Ballast-Nedam Projecten."

Verwante presentaties


Ads door Google