De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ballast-Nedam Projecten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ballast-Nedam Projecten"— Transcript van de presentatie:

1 Ballast-Nedam Projecten
MaVa “On the move” Egge van Huizen Ballast-Nedam Projecten

2 Korte introductie: • Egge van Huizen • Projectdirecteur Ballast-Nedam Infra Speciale Projecten • Raad van Bestuur voor Ballast-Nedam in A-lanes Roads • A-Lanes Roads : Grond -en Wegendeel ( ca 200 miljoen €) • Combinatie A-Lanes Roads : - Ballast Nedam ISP - Strabag Strassenbau - Reef Infra /Ooms Infra (Strukton)

3 Waar gaan we het over hebben?
MaVa A-lanes algemeen - Iets over het project - De Botlek brug A-Lanes Roads - Rol in A-Lanes - Beschikbaarheid / fasering - Asfaltontwerp Knelpunten en uitdagingen

4 Doel van het project Verbeteren van de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven met het achterland en visa versa Ontwikkelingen in de Rotterdamse regio - Autonome groei - Aanleg Maasvlakte II Oplossen van het nautische knelpunt “Botlekbrug”

5 Aanpassing snelweg A15 van km 25,0 - km 62,0
Wat zijn we aan het doen ? Aanpassing snelweg A15 van km 25,0 - km 62,0 Toevoegen 2 parallelwegen aan bestaande 2x3 en 2x2 rijstroken (over 16 km) Uitbreiding bestaande rijstroken van 2x2 tot 2x3 (over ca. 11 km)

6 En wat nog meer …………….? Bouw en aanpassen kunstwerken
• Ontwerpen en bouwen nieuwe Botlekbrug Renovatie van ca. 36 kunstwerken Bouw van ca. 12 nieuwe kunstwerken Renovatie Thomassentunnel en Botlektunnel Installatie Dynamisch VerkeersManagementsysteem (DVM) (over ca. 37 km) Beheer en Onderhoud • Onderhoud bestaande wegsysteem tijdens realisatie Beheer en Onderhoud nieuwe wegsysteem t/m 2035

7 Huidige Botlekbrug bottleneck spoor,weg en scheepvaart

8 Huidige Botlekbrug (gevaarlijke stoffenroute)

9 Huidige Botlekbrug versus Nieuwe Botlekbrug

10 Kengetallen Totaal benodigde materialen voor nieuwe Botlekbrug
Wapening : ton Beton : m3 Onderwaterbeton : m3 Prefab betonelementen : m3 Staalbrug : ton per deel Contragewicht : ton Baggeren/Grondwerk : m3

11 Nieuwe Botlekbrug

12 Grootste beweegbare brug in Europa Twee overspanningen van 87,35 m breedte Scheepvaart hoogte gesloten: 14 m boven NAP Scheepvaart hoogte geopend : 45 m boven NAP

13 Pijlers Botlekbrug

14 Aanbruggen Botlekbrug

15 Plaats Roads in de A-lanes A 15 organisatie
RWS RWS Aandeelhouders John Laing (28%), Strabag AG(24 %), Ballast –N Consessies (24 %), Strukton SP (24 %). DBFM Financier(s) F Kapitaal SPC Contractorganisatie BV DBM EPC (m) Bouworganisatie VOF ontwerp en bouw MC Beheerorganisatie BV Onderhoud Ballast Nedam Infra (33%), Strukton Civiel (33%), Strabag (33%), (Croon). Arbeid Wegen Kunstwerken VTTI en TTI Tunnels Onderaannemer VTTI Roads: Ballast-Nedam ISP 33 % Strabag Strassenbau 33 % Reef/Ooms 33 % Onderaannemers Onderaannemers Onderaannemers Onderaannemers andere activiteiten 15

16 Combinatie A-Lanes Roads
Is verantwoordelijk voor de realisatie van alle weggerelateerde onderdelen gedurende de realisatieperiode ( Juli 2011 – December 2014) Scope of work Roads: • Tijdelijke voorzieningen ( verkeersmaatregelen,tijdelijke verhardingen etc) • Grondwerken ( incl. consolidatietechnieken) • Afwateringssystemen • Verhardingen • Geleiderail en markeringen • Bebording en bewegwijzering • Geluidschermen • Portaalfundaties • Groenvoorzieningen

17 Feiten en Cijfers A-Lanes Roads
Grondwerken m3 Zandleverantie m3 Secundaire bouwstoffen m3 Verticale drainage m1 Paalmatras m2 Funderingsmateriaal ton Asfaltonderlagen: ton Asfaltdeklagen: ton Geluidschermen m2

18 Doelstelling: minimaliseren verkeershinder
Tijdvenster 1 ( u.) overdag Snelheidsregime= 100 km/uur Rijbaanbreedtes conform NOA Waarborgen consistente informatievoorziening Blauwe bebording Witte belijning Verkeerssignalering aanwezig Tijdvenster 2 ( u.) ‘s nachts Capaciteit alleen omlaag als dit vanuit werkzaamheden echt noodzakelijk is. Geen uitloop van werkzaamheden in de ochtendspits

19 Fasering keuze Niet van toepassing ! Maar zo ! En zo ! Standaard
Werkmethode A-Lanes A15 DAG Maar zo ! Werkmethode A-Lanes A15 NACHT En zo !

20 Wegontwerp (1) Kwaliteit huidige infrastructuur
aanwezige onderzoeksgegevens uitvoeren aanvullend boorkernen onderzoek uitvoeren aanvullende valgewichtdeflectiemetingen uitvoeren DTM-meting Toekomstige verkeersbelastingen verkeersprognoses tot 2035 aandeel zwaar verkeer (30 tot vrachtwagenbewegingen per dag)

21 Wegontwerp (2) Dimensioneringsberekeningen: RWS CARE prognoses O.I.A.
kwaliteit huidige infrastructuur RWS CARE Verhardingsconstructie prognoses O.I.A. (Ontwerp Instrument Asfaltverharding)

22 Uitgangspunt ontwerp EcoSTAB
Poreus Asfalt Asfalt opbouw in 5 lagen Een poreuze deklaag met een levensduur langer dan 10 jaar (nieuw te ontwikkelen ) Tussenlaag WinterSTAB laagopbouw asfalt principe constructie Asfalt EME (10/20 MG en 30% P.R.) Fundering (dik 250 mm) E = 600 MPa hydraulisch menggranulaat/ betongranulaat ZAND E = 120 MPA

23 Asfalt A-lanes A15 Algemeen: Deklaagconstructie:
• Ontwerp en uitvoering sterk beïnvloed door LYFE CYCLE • Per laag zijn TOM’s ( trade off matrix) uitgewerkt • Zowel ontwerpers/asfalt “willie wortels” als ook praktijkmensen laten sparren • Veel laboratorium onderzoek gedaan vanuit Lyfe cycle gedachte • Verscherpte toetsing op ingangscontrole van alle grondstoffen • Meer kwaliteitscontrole bij verwerking ivm meerjarig onderhoud Deklaagconstructie: • Ontwikkeling duurzame poreuze deklaag (TU Delft,Hogeschool Antwerpen,Bast Duitsland,M+P, RWS en asfaltdeskundigen) • Proefvakken op het tracé met uitgebreid testprogramma (geluid/stroefheid etc) • Samenwerking met RWS tav de ontwikkeling

24 Asfaltpakket ca 1,80 m

25 Aanbrengen asfalt

26 Zuidelijke parallelbaan

27 Vaanplein toepassing AVI bodemas

28 Beneluxplein

29 Knelpunten/uitdagingen
• Veel stakeholders → veel belangen soms tegenstrijdig→ veel afstemming • Benodigde vergunningen ( ca 2000 stuks) • Aantal en de mate van gevoeligheid Kabels en Leidingen • Industrieel gebied ( de city never sleeps) • DBFM contract vraagt een totaal andere benadering (F en M component ) • Boetes zijn hoog • Krappe bouwtijd door strakke toezeggingen in de aanbieding (24/7 werken) • Lyfe cycle is leidend in het ontwerp • In korte tijd een grote organisatie optuigen ( ca 350 man)

30 MaVa “trekt verder tot 2015”
Dank voor uw aandacht


Download ppt "Ballast-Nedam Projecten"

Verwante presentaties


Ads door Google