De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PowerShell: een introductie Jetze Mellema

Verwante presentaties


Presentatie over: "PowerShell: een introductie Jetze Mellema"— Transcript van de presentatie:

1 PowerShell: een introductie Jetze Mellema jetze.mellema@imara-ict.nl

2 Over de auteur • Infrastructuur Consultant • AD, Exchange, Office 365, etc. • MVP Exchange Server • PowerShell ervaringsdeskundige

3 Stellingen

4 Stelling 1 • PowerShell is een hype, die waait wel weer over

5 Stelling 2 • Ik beheer vooral Windows Server 2003, ik heb niets aan PowerShell

6 Stelling 3 • Zo’n ding bestaat altijd uit een werkwoord en zelfstandig naamwoord, ofzo…

7 PowerShell Een introductie

8 Wat is PowerShell? • Shell • Scripttaal

9 Waar komen we vandaan? • sh, bash, ksh, csh • command.com – MS-DOS – Windows 95/98/Me • cmd.exe – Windows NT 3.1 en hoger • VBScript, Jscript, etc.

10 Dus PowerShell is nieuw? • Aankondiging in 2003! • Vroeger: PowerShell v1 • Nu: PowerShell v2 • Binnenkort: PowerShell v3

11 Cmdlets, de bouwblokken • Werkwoord + zelfstandig naamwoord • Get-Process • Remove-ADuser • Stop-Service • Piping (|) en redirection ( )

12 Cmdlets, en dan? • Cmdlets, parameters en waardes: – Get-EventLog -LogName Application -Newest 5 – Start-Service -Name VSS -Verbose – Set-Location d:\scripts

13 Cmdlets, en dan? • Cmdlets, parameters en waardes: – Get-EventLog -LogName Application -Newest 5 – Start-Service -Name VSS -Verbose – Set-Location d:\scripts

14 Hoe vind ik mijn weg? • PowerShell v2: 410 cmdlets • Tab completion • Get-Help • Aliassen

15 Demo • Basics

16 Tekst of objecten? • Unix, DOS, NT shells: tekst • PowerShell: objecten • PowerShell draait “bovenop”.Net Framework

17 Een voorbeeld • Import-CSV • Import-CSV | foreach { doe iets }

18 Demo • Tekst of objecten • Import

19 PowerShell Providers • Provider maakt deel van systeem beschikbaar voor PowerShell • Filesystem • Uniform navigeren

20 Providers • Standaard providers – Filesystem (default) – Certificates – Environment – Function – Registry – Variables

21 Providers • Active Directory • Exchange • DNS • SQL • BizTalk • IIS 7.0 • SharePoint • …

22 Werken met providers • Set-Location (cd, chdir, sl) • Get-ChildItem (dir, gci, ls) • Remove-Item (del, erase, rd, ri, rm, rmdir)

23 Providers • Set-ItemProperty HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tc pip6\Parameters DisabledComponents 0xffffffff -type dword • Set-Location SQLSERVER:\SQL\localhost\DEFAULT\Databases • Get-ChildItem env:LOGONSERVER • Get-Item "ad:\CN=administrator,cn=users,DC=lab,DC=l ocal"

24 Modules • PSSnapin: – PowerShell v1 – C# • Module – PowerShell v2 – Functies, scripts • Module importeren: nieuwe functionaliteit

25 Werken met modules • %windir%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\ powershell.exe -noexit -command import- module ActiveDirectory

26 Werken met modules • %SystemRoot%\system32\WindowsPowerShel l\v1.0\powershell.exe -NoExit - ImportSystemModules

27 Werken met modules • Get-Module • Import-Module • Get-Module -ListAvailable | Import-Module

28 Demo • Modules

29 Scripts • Opslaan als.ps1 • Functies • Commentaar • Begrijp wat je leent

30 Demo • Scripts

31 Windows 8 • (Bijna) alles PowerShell! • Import-Module ADDSDeployment • Install-ADDSForest - CreateDNSDelegation:$false -DatabasePath "C:\Windows\NTDS" -DomainMode "Win8" - DomainName "windows8.local" - DomainNetBIOSName "WINDOWS8" -ForestMode "Win8" -InstallDNS:$true -LogPath "C:\Windows\NTDS" -RebootOnCompletion:$true - SYSVOLPath "C:\Windows\SYSVOL" -Force:$true

32 Windows 8 • AD CS Administration Cmdlets • AD CS Deployment Cmdlets • AD DS Administration Cmdlets • App Installation Cmdlets • AppLocker Cmdlets • Best Practices Analyzer Cmdlets • BranchCache Cmdlets • Cluster-Aware Updating Cmdlets • Deduplication Cmdlets • Direct Access Client Cmdlets • DISM Cmdlets • Failover Clusters Cmdlets • Hyper-V Cmdlets • International Settings Cmdlets • iSCSI Cmdlets • iSCSI Target Cmdlets • Microsoft Online Backup Cmdlets • MultiPath I/O (MPIO) Cmdlets • Network Connectivity Status Cmdlets • Network Load Balancing Cmdlets • Net TCP/IP Cmdlets • PKI Client Cmdlets • Print Management Cmdlets • Remote Access Cmdlets • Server Manager Cmdlets • Storage Cmdlets • VAMT Cmdlets • Windows Data Access Components (WDAC) Cmdlets • Web Server (IIS) Administration Cmdlets Cmdlets • WHEA Cmdlets • Windows Assessment Services Cmdlets • Windows PowerShell Web Access Cmdlets • Windows Server Update Services (WSUS) Cmdlets

33 Windows 8

34 • Autoloading van modules • Scheduled jobs • PowerShell workflow • PowerShell Web Access • Map Network Drives •…•…

35 En dan nog dit • Import-Module ServerManager • Get-WindowsFeature • Add-WindowsFeature Telnet-Client

36 En dan nog dit • PowerShell ISE (PowerShell-ISE)

37 En dan nog dit

38 Hoe verder? • Doen! • Bronnen: – http://jeffwouters.nl/ http://jeffwouters.nl/ – http://macfacts.org/ http://macfacts.org/ – http://blogs.msdn.com/b/powershell/ http://blogs.msdn.com/b/powershell/ – http://jetzemellema.blogspot.com/ http://jetzemellema.blogspot.com/

39 Vragen? • jetze.mellema@imara-ict.nl jetze.mellema@imara-ict.nl • @JetzeMellema


Download ppt "PowerShell: een introductie Jetze Mellema"

Verwante presentaties


Ads door Google