De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PowerShell: een introductie

Verwante presentaties


Presentatie over: "PowerShell: een introductie"— Transcript van de presentatie:

1 PowerShell: een introductie
Jetze Mellema

2 Over de auteur Infrastructuur Consultant
AD, Exchange, Office 365, etc. MVP Exchange Server PowerShell ervaringsdeskundige

3 Stellingen

4 Stelling 1 PowerShell is een hype, die waait wel weer over

5 Stelling 2 Ik beheer vooral Windows Server 2003, ik heb niets aan PowerShell

6 Stelling 3 Zo’n ding bestaat altijd uit een werkwoord en zelfstandig naamwoord, ofzo…

7 PowerShell Een introductie

8 Wat is PowerShell? Shell Scripttaal

9 Waar komen we vandaan? sh, bash, ksh, csh command.com cmd.exe
MS-DOS Windows 95/98/Me cmd.exe Windows NT 3.1 en hoger VBScript, Jscript, etc.

10 Dus PowerShell is nieuw?
Aankondiging in 2003! Vroeger: PowerShell v1 Nu: PowerShell v2 Binnenkort: PowerShell v3

11 Cmdlets, de bouwblokken
Werkwoord + zelfstandig naamwoord Get-Process Remove-ADuser Stop-Service Piping (|) en redirection (< en >)

12 Cmdlets, en dan? Cmdlets, parameters en waardes:
Get-EventLog -LogName Application -Newest 5 Start-Service -Name VSS -Verbose Set-Location d:\scripts

13 Cmdlets, en dan? Cmdlets, parameters en waardes:
Get-EventLog -LogName Application -Newest 5 Start-Service -Name VSS -Verbose Set-Location d:\scripts

14 Hoe vind ik mijn weg? PowerShell v2: 410 cmdlets Tab completion
Get-Help Aliassen

15 Demo Basics

16 Tekst of objecten? Unix, DOS, NT shells: tekst PowerShell: objecten
PowerShell draait “bovenop” .Net Framework

17 Een voorbeeld Import-CSV Import-CSV | foreach { doe iets }

18 Demo Tekst of objecten Import

19 PowerShell Providers Provider maakt deel van systeem beschikbaar voor PowerShell Filesystem Uniform navigeren

20 Providers Standaard providers Filesystem (default) Certificates
Environment Function Registry Variables

21 Providers Active Directory Exchange DNS SQL BizTalk IIS 7.0 SharePoint

22 Werken met providers Set-Location (cd, chdir, sl)
Get-ChildItem (dir, gci, ls) Remove-Item (del, erase, rd, ri, rm, rmdir)

23 Providers Set-ItemProperty HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters DisabledComponents 0xffffffff -type dword Set-Location SQLSERVER:\SQL\localhost\DEFAULT\Databases Get-ChildItem env:LOGONSERVER Get-Item "ad:\CN=administrator,cn=users,DC=lab,DC=local"

24 Modules PSSnapin: Module Module importeren: nieuwe functionaliteit
PowerShell v1 C# Module PowerShell v2 Functies, scripts Module importeren: nieuwe functionaliteit

25 Werken met modules %windir%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -noexit -command import-module ActiveDirectory

26 Werken met modules %SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -NoExit -ImportSystemModules

27 Werken met modules Get-Module Import-Module
Get-Module -ListAvailable | Import-Module

28 Demo Modules

29 Scripts Opslaan als .ps1 Functies Commentaar Begrijp wat je leent

30 Demo Scripts

31 Windows 8 (Bijna) alles PowerShell! Import-Module ADDSDeployment
Install-ADDSForest -CreateDNSDelegation:$false -DatabasePath "C:\Windows\NTDS" -DomainMode "Win8" -DomainName "windows8.local" -DomainNetBIOSName "WINDOWS8" -ForestMode "Win8" -InstallDNS:$true -LogPath "C:\Windows\NTDS" -RebootOnCompletion:$true -SYSVOLPath "C:\Windows\SYSVOL" -Force:$true

32 Windows 8 AD CS Administration Cmdlets AD CS Deployment Cmdlets
AD DS Administration Cmdlets App Installation Cmdlets AppLocker Cmdlets Best Practices Analyzer Cmdlets BranchCache Cmdlets Cluster-Aware Updating Cmdlets Deduplication Cmdlets Direct Access Client Cmdlets DISM Cmdlets Failover Clusters Cmdlets Hyper-V Cmdlets International Settings Cmdlets iSCSI Cmdlets iSCSI Target Cmdlets Microsoft Online Backup Cmdlets MultiPath I/O (MPIO) Cmdlets Network Connectivity Status Cmdlets Network Load Balancing Cmdlets Net TCP/IP Cmdlets PKI Client Cmdlets Print Management Cmdlets Remote Access Cmdlets Server Manager Cmdlets Storage Cmdlets VAMT Cmdlets Windows Data Access Components (WDAC) Cmdlets Web Server (IIS) Administration Cmdlets Cmdlets WHEA Cmdlets Windows Assessment Services Cmdlets Windows PowerShell Web Access Cmdlets Windows Server Update Services (WSUS) Cmdlets

33 Windows 8

34 Windows 8 Autoloading van modules Scheduled jobs PowerShell workflow
PowerShell Web Access Map Network Drives

35 En dan nog dit Import-Module ServerManager Get-WindowsFeature
Add-WindowsFeature Telnet-Client

36 En dan nog dit PowerShell ISE (PowerShell-ISE)

37 En dan nog dit

38 Hoe verder? Doen! Bronnen: http://jeffwouters.nl/ http://macfacts.org/

39 Vragen? @JetzeMellema


Download ppt "PowerShell: een introductie"

Verwante presentaties


Ads door Google