De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop: Inleiding tot de OEES Claudia Claes & Riet Steel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop: Inleiding tot de OEES Claudia Claes & Riet Steel"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop: Inleiding tot de OEES Claudia Claes & Riet Steel
Studiedag Efficiëntie en Effectiviteit 28 september 2012

2 Overzicht presentatie
Situering Twee instrumenten: De POS De OEES Vragen

3 Situering Quality of Life als meetbaar construct
Evidence-based practices en het gebruik van logic program modellen

4 QOL QOL als meetbaar construct (Schalock et al., 2010)
Multidimensioneel met kerndomeinen Beïnvloed door persoonlijke- en omgevingsfactoren Domeinen zijn universeel,alhoewel ze kunnen verschillen in waarde en belang Assessment van QOL domeinen is gebaseerd op cultureel sensitieve indicatoren (Schalock et al., 2010)

5 Evidence-based practice model

6 Logic Program Model Individu Organizatie Maatschappij Vraagstelling
Assessment Diagnose Ondersteuning High performance teams PCP Sysem of supports Programma opties Beleid Evidence indicatoren Gedrags-verandering Fysieke verandering QOL… Efficiëntie metingen Effectiviteits-metingen SES Tewerkstelling Wonen

7 Program Logic Model van Ondersteuning
Problemen Multi- dimensionele beeldvorming Wensen + Onder- steunings- Behoeften Risico’s Behoeften Strategie= Doelen Acties Hulpbronnen Ondersteuningsproces Toets Uitkomsten Kwaliteit van Bestaan (subj + obj) Quality of Life P D C A Vraagverduidelijking Ondersteuning Uitkomsten

8 Twee instrumenten Personal Outcome Scale (POS)
Organizational Effectiveness & Efficiency Scale (OEES)

9 Personal Outcomes Scale
Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal Schaal voor de beoordeling van de individuele kwaliteit van bestaan Dr. Jos van Loon Prof.dr. Geert van Hove Prof.dr. Robert Schalock Lic. Claudia Claes 2008

10 Opzet van de schaal Meten van ‘outcomes’: uitkomsten of resultaten van ondersteuning Meten van de kwaliteit van bestaan Model van Schalock en Verdugo (2002) m.b.t. QOL: Drie factoren, acht domeinen, drie indicatoren per domein Twee interviews met vragenlijsten: gesprek met de cliënt (of proxies): Zelfbeoordeling plus gesprek met de professional: Geobjectiveerde beoordeling

11 Persoonlijke Ontwikkeling
Persoonlijke Ontwikkeling gaat over jouw opleiding en scholing (inclusief “een leven lang leren”) en persoonlijke competenties (inclusief het leren en toepassen van vaardigheden). Voordat je de items gaat beantwoorden, kun je eerst even over het volgende nadenken. Het leren over / van de dingen waar jij geïnteresseerd in bent. Het leren van vaardigheden zodat je minder afhankelijk bent. In staat zijn om voor jezelf te zorgen. In staat zijn om voor je zelf op te komen. Zelf toegang hebben tot informatie / informatie op kunnen zoeken.

12 In welke mate ben je in staat zelfstandig te eten, rechtop te gaan staan en te gaan zitten, naar de wc te gaan en jezelf aan te kleden? Over het algemeen Met hulp Kan ik niet onafhankelijk zelfstandig In welke mate ben je in staat maaltijden klaar te maken, schoon te maken, zelfstandig op pad te gaan en medicijnen te nemen? Ben je vaardigheden aan het leren om zelfstandiger te worden, volg je cursussen of een opleiding? Veel Enkele Weinig tot geen Is er gelegenheid voor jou om te laten zien welke vaardigheden je bezit? Vaak Soms Zelden tot nooit Heb je toegang tot informatie waar je geïnteresseerd in bent: bijvoorbeeld een krant,een tijdschrift, internet of een bibliotheek? In ruime mate Enigszins Niet of nauwelijks Gebruik je een computer, een telefoon of een rekenmachine? Vaak Soms Zelden tot nooit

13 Organizational Effectiveness & Efficiency Scale
Organisationele Effectiviteits en Efficiëntieschaal Robert L. Schalock Miguel A. Verdugo Chun-Shin Lee and Tim Lee Jos van Loon and Kees Swart Claudia Claes

14 Ontwikkeling van de schaal
Literatuuronderzoek Identificeren evidence-based indicatoren van organisatie prestatie en performantie management Conceptmapping Aggregeren indicatoren in conceptueel en meetkader, voortbouwend op 4 wijdverspreide performantie gebaseerde perspectieven Balance Score Card Client / consument Groei Financieel Interne Processen

15 Ontwikkeling van de schaal
Opbouw initiële schaal 20 items, 5 per perspectief, opgebouwd uit 3 of meer indicatoren 3-punten beoordelingsschaal Effectiveness + Efficiency Index = Sustainability Index Fieldtesting bij potentiele gebruikers potentieel gebruik (Taiwan) toepasbaarheid en helderheid (Spanje) betrouwbaarheid en validiteit (Vlaanderen) bepalen aangewezen afname, analyse en rapportage Vertaling en publicatie 4 talen: Chinees, Engels, Nederlands, Spaans

16 Items De organisatie stemt haar diensten of ondersteuning af op gemeten en/of aangegeven ondersteuningsbehoeften De organisatie rapporteert het aantal cliënten dat in een meer onafhankelijke, productieve en ‘community-based’ woonomgeving leeft en werkt. De organisatie evalueert persoonlijke uitkomsten. De organisatie rapporteert de samengevoegde persoonlijke uitkomsten. De organisatie gebruikt technologie om de persoonlijke uitkomsten te verbeteren. De organisatie verwoordt haar missie en beoogde resultaten. De organisatie wendt de beschikbare middelen aan om de beoogde resultaten te halen. De organisatie ontwikkelt programma opties. De organisatie ontwikkelt en evalueert high performance teams. De organisatie controleert de job tevredenheid en ontwikkelt programma’s die leiden tot jobverrijking.

17 Items De organisatie vergelijkt eenheidskosten (kosten per uur, dag, maand) tussen verschillende locaties of afdelingen (bv. tewerkstellingsprogramma’s, residentietypes, onderwijsprogramma’s) De organisatie rapporteert het percentage van het budget dat wordt gebruikt voor de ondersteuning van de cliënt. De organisatie controleert de relatie tussen sociaal kapitaal en agency based kapitaal. De organisatie gebruikt vaste en variabele (indirecte en directe) kostencalculaties om een begroting met groei te kunnen maken. De organisatie gaat partnerschappen aan. De organisatie verbindt programmacomponenten van input, output, throughput met elkaar. De organisatie gebruikt een geïntegreerd informatie managementsysteem overheen verschillende geografische locaties en programma types. De organisatie toont de relatie aan tussen eenheden van aangeboden diensten/ondersteuning en vastgestelde ondersteuningsbehoeften. De organisatie gebruikt effectiviteit en efficiëntie indicatoren als basis voor continue kwaliteitsverbetering. De organisatie gebruikt data voor verschillende doeleinden.

18 Voorbeeld: ITEM 9, Groei perspectief
De organisatie ontwikkelt en evalueert high performance teams. Indicatoren: De organisatie beschrijft haar huidige benadering in de ontwikkeling en het inzetten van teams. De organisatie ontwikkelt een teamcultuur. De organisatie evalueert de effectiviteit en efficiëntie van haar high performance team(s) Voorbeelden: De organisatie beschikt over protocollen omtrent de vergaderingen, samenstelling en specifieke taken van de teams. Er zijn strategieën voor het oplossen van conflicten; … Score: 1 2

19 Voorbeeld: ITEM 18, Interne Processen
De organisatie toont de relatie aan tussen eenheden van aangeboden diensten/ondersteuning en vastgestelde ondersteuningsbehoeften. Indicatoren: De organisatie heeft een gestandaardiseerde aanpak in het bepalen van de eenheden van dienstverlening (zie item 11). De organisatie heeft een gestandaardiseerde aanpak voor het bepalen van de individuele ondersteuningsbehoeften (zie item 1) De organisatie kan empirisch het verband aantonen tussen eenheden van aangeboden diensten/ondersteuning en de gemeten ondersteuningsbehoeften van de persoon. De organisatie rapporteert de resultaten van vraag C. Voorbeelden: Er is een beschrijving van een gestandaardiseerde aanpak om eenheden van dienstverlening te definiëren; er is een gestandaardiseerde aanpak voor het bepalen van individuele ondersteuningsbehoeften; er zijn studies die het verband tussen aangeboden diensten/ondersteuning en de gemeten ondersteuningsbehoeften van de cliënt onderzoeken of evalueren. Score: 1 2

20 Scoring

21 Uitkomst uitgedrukt in chartdiagram

22 Uitkomst uitgedrukt in chart

23

24 Pilootstudie Doel: Schaal vertaald naar Nederlands
Betrouwbaarheid en validiteit nagaan Perceptie duidelijkheid en relevantie Schaal vertaald naar Nederlands Afname van 3 stafmedewerkers in 14 organisaties Medewerking 2 studenten Bestuurskunde

25 Pilootstudie Medewerking 14 organisaties
13 Vlaams (VAPH), 1 Nederlands Dagcentrum Omega Dagcentrum Sint-Niklaas Dagcentrum ‘t Veldzicht De Beweging De Bosuil De Vierklaver Den Achtkanter Emiliani Humival Katrinahof Klim Oostrem Pegode Stichting Arduin

26 Pilootstudie: Ervaringen en eerste resultaten
Client Minderheid organisaties werkt reeds met gemeten (en geaggregeerde) persoonlijke uitkomsten QOL cliënten Groei Gemiddeld hoge scores  innovatie en kwaliteitsverbetering, clientgericht & gediversifieerd aanbod, VTO-beleid, … Financieel Scores sterk bepaald door Vlaamse context Interne Processen Grote aandacht voor procesmatig werken, minderheid organisaties werkt met PLM (uitkomsten beperkt in beeld)

27 Pilootstudie: Ervaringen en eerste resultaten
Meerwaarde consensusscore Houdt organisatie spiegel voor: zet aan tot reflectie, bijsturing, strategische planning Verschil in score beïnvloed door grootte organisatie Invloed Vlaamse context: regelgeving, financiering, … (bvb evolutie naar PGB) Vnl invloed op scoring indicatoren Financieel perspectief Sommige formuleringen en voorbeelden bij indicatoren nog voor verbetering vatbaar

28 Wordt vervolgd… Rapport pilootstudie
Bijstelling instrument door internationale auteursploeg Lancering definitief Engelstalig instrument januari 2013? Vertaling en lancering Nederlandstalig instrument voorjaar 2013? Vervolgonderzoek & gebruik in praktijk

29 Vragen?

30 E-QUAL – Expertisecentrum Quality of Life
Claudia Claes 09 / Riet Steel

31


Download ppt "Workshop: Inleiding tot de OEES Claudia Claes & Riet Steel"

Verwante presentaties


Ads door Google