De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© 2008 Universitair Ziekenhuis Gent1 Therapiebeperkende beslissingen in het UZ Gent Dr Ruth Piers Dienst Geriatrie UZ Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© 2008 Universitair Ziekenhuis Gent1 Therapiebeperkende beslissingen in het UZ Gent Dr Ruth Piers Dienst Geriatrie UZ Gent."— Transcript van de presentatie:

1 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent1 Therapiebeperkende beslissingen in het UZ Gent Dr Ruth Piers Dienst Geriatrie UZ Gent

2

3 3 3© 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Waarom ? Door toename medisch-technische mogelijkheden: leven langer kunstmatig in stand houden Wenselijk? Schade aan patiënt Schade aan familie Schade aan zorgverstrekkers Schade aan potentiële betere kandidaten (Maatschappelijk: hoge kostprijs)

4 4 4© 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Waarom ? Vermijden van disproportionele zorg MEDISCH NUTTELOOS ZINLOOS VOOR PATIENT Disproportie met verwachte prognose verwachte overleving verwachte levenskwaliteit Disproportie met wens van de patiënt/familie

5 5 5© 2008 Universitair Ziekenhuis Gent De huidige regeling rond therapiebeperking in het UZ Gent Waar willen we naartoe? Advance Care Planning of voorafgaande zorgplanning De realiteit ? NTR beslissingen in het UZ Gent: enkele cijfers

6 6 6© 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Advance Care Planning in het UZ Gent Aanbieden van kwaliteitsvolle zorg bij het einde van het leven voor de individuele patiënt en diens naasten die beantwoordt aan de wensen en de verwachtingen van de patiënt.

7 7 7© 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Advance Care Planning in het UZ Gent Dit veronderstelt dat de behandelend arts/team op voorhand nadenkt over verwachte ziekteprogressie over de aanpak wanneer het niet evolueert zoals gehoopt (plan B) dit ook tijdig en herhaaldelijk communiceert met patiënt en/of familie eerste stap is informeren dat achteruitgang mogelijk EN dat medische mogelijkheden ook beperkter worden (anticiperen op misverwachtingen)

8

9 9 9© 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Plaats van het NTR formulier Werkinstrument: wensen van patiënt helder voor alle zorgverstrekkers Reflectie van de gevoerde communicatie ACP is meer dan alleen invullen van NTR formulieren Verpleegkundigen moeten betrokken worden in therapiebeperkende beslissingen Zij hebben niet enkel een fundamentele zorgtaak bij het levenseinde, Ook hebben zij door hun continue aanwezigheid bij de patiënt en hun familie een essentiële rol als advocaat van de patiënt. Advance Care Planning in het UZ Gent

10 10 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent

11 11 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent

12 12 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent De huidige regeling rond therapiebeperking in het UZ Gent Waar willen we naartoe? Advance Care Planning of voorafgaande zorgplanning De realiteit ? NTR beslissingen in het UZ Gent: enkele cijfers

13 13 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Eindpunten Waar overlijden patiënten? Welk percentage sterft op niet-kritieke diensten en welke op IZ afdelingen? Welk percentage patiënten verbleef tijdens de laatste episode op IZ en hoelang? Frequentie van therapiebeperkende beslissingen Bij welke proportie van opgenomen patiënten werd een NTR code afgesproken? Welke NTR code? Bij hoeveel overleden patiënten werd NTR code afgesproken? Welke NTR code? Kwaliteit van therapiebeperkende beslissingen Hoeveel dagen voor overlijden werd eerste NTR code afgesproken? Welk percentage binnen de 2 dagen? Hoeveel dagen voor overlijden werd NTR code 2 of 3 afgesproken? Wat was de participatie van patiënt en/of familie in deze beslissingen? Wat was de participatie van verpleegkundigen in deze beslissingen? Piers et al. Acta Clinica 2011

14 14 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent 46% 40% 11% Overlijdensstudie Frequentie van therapiebeperkende beslissingen op hospitalisatie-afdelingen N = 228

15 15 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Maar Klemtoon ligt tot kort voor overlijden op hoog-technologische levensverlengende behandelingen Overlijdensstudie: meer dan helft van de patiënten die overlijdt in het ziekenhuis, verblijft op IZ tijdens de laatste opname Cross-sectionele studie : slechts 7% van opgenomen patiënten therapiebeperkende beslissing (NRT code 1 of meer) Piers et al. Acta Clinica 2011

16 16 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Participatie van patiënt Participatie van patiënt of familie in slechts 47% van NTR beslissingen bij opgenomen patiënten In minder dan 10% genoteerd op NTR formulier Verschil in perceptie tussen verpleegkundigen en artsen Artsen meer optimistisch over graad van betrokkenheid ! Maar Piers et al. Acta Clinica 2011

17 17 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Vaststelling Therapiecodeformulier: Wordt niet frequent of te laattijdig ingevuld Er wordt hierover onvoldoende gecommuniceerd Met patiënt en/of familie Binnen het team ACP wordt louter aan het invullen van het formulier gerelateerd

18 18 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Weerstanden Moeilijk omgaan met prognostische onzekerheid PATIËNT / FAMILIE / VPK Wat is medisch nutteloos ?? Niet altijd te voorspellen in individueel geval ! Prognostische paralyse Communicatie verloopt moeilijk Scharniermomenten (nieuw CT onderzoek, bloedafname,…) worden niet benut om gesprek aan te gaan over veranderde situatie en/of mogelijks in vraag stellen/aanpassen beleid

19 Niet effectieve ACP ‘Ongepaste’ medische zorg Emoties Attitude / Visie Kennis en vaardigheden ARTS / VPK

20 Niet effectieve ACP ‘Ongepaste’ medische zorg Attitude / Visie Opgeleid om te genezen Dood wordt gezien als medisch falen Reddende engel syndroom Alle medische mogelijkheden moeten opgebruikt worden (‘alles gedaan voor die patiënt’) Patiënt informeren = patiënt ‘kwaad’ doen (patiënt beschermen)

21 Kennis en vaardigheden Over mogelijkheden van palliatieve zorg Onduidelijkheden / schrik voor legale gevolgen Recht van de arts om iets niet te doen (informeren versus toestemming vragen) Onvoldoende communicatievaardigheden (verbaal en non-verbaal) Niet effectieve ACP ‘Ongepaste’ medische zorg

22 Niet effectieve ACP ‘Ongepaste’ medische zorg Emoties Vindt ZKH dit belangrijk? Tijd hebben/vinden/maken ‘prestatiegeneeskunde’ Infodoorstroming tussen gezondheidswerkers als patiënt van afdeling/setting verandert Context Emoties rond doodgaan en sterven in eigen leven Emoties ontstaan vanuit empathie/sympathie voor de patiënt Vrees de schuld te krijgen, vrees om boosheid uit te lokken Gevoelens van onmacht, woede, …

23 Niet effectieve ACP ‘Ongepaste’ medische zorg Emoties Attitude / Visie Kennis en vaardigheden PATIENT en/of FAMILIE Niet accepteren van slechte prognose Projecteren van ervaringen op eigen situatie Over mogelijkheden van geneeskunde Over rechten

24 24 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Aanpak Lange termijn … Multifacettair …

25 Emoties Attitude / Visie Kennis en vaardigheden Intervisie (Ethische) reflectie Context Vorming van zorgverstrekkers informeren / communicatie Vraag hulp! PST, palliatieve referent Informeren van patiënten/familie Basisopleidingen Stagemeesters Audits Eenvormige NTR formulieren, doorstroming tussen verschillende settings

26 26 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Werkgroep ACP binnen EC, UZ Gent Ziekenhuisbrede vormingsavonden 2007: eenvormig NTR document Rondgang in ziekenhuis met vorming 338/792 (43%) van vpk // 237 / 392 (60%) van artsen 2009-2010: elektronisch NTR formulier NTR popt op bij nieuwe opname… validering noodzakelijk… Rondgang bij artsen en hoofdverpleegkundigen (26 medische stafs) 2014-2015: Nieuwe meting en vormingsronde

27 27 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Andere initiatieven ManaMa specialistische geneeskunde: intervisie, communicatievaardigheden Ethische reflectie op afdelingen Informatiebrochures …

28 28 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent


Download ppt "© 2008 Universitair Ziekenhuis Gent1 Therapiebeperkende beslissingen in het UZ Gent Dr Ruth Piers Dienst Geriatrie UZ Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google