De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meerwaarde van microsimulatiemodel bij het beoordelen van EMVI Ervaringen uit aanbesteding N242-Zuidtangent-Broekerweg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meerwaarde van microsimulatiemodel bij het beoordelen van EMVI Ervaringen uit aanbesteding N242-Zuidtangent-Broekerweg."— Transcript van de presentatie:

1 Meerwaarde van microsimulatiemodel bij het beoordelen van EMVI Ervaringen uit aanbesteding N242-Zuidtangent-Broekerweg

2 2 Inhoud

3 Inleiding  N242 –Regionale stroomweg –Verbinding regio Alkmaar met noord NL  Kruispunt Zuidtangent –Ontsluit van Heerhugowaard en Langedijk op de N242 3

4 Bereikbaarheid  De provincie streeft naar het beperken van hinder en overlast bij werkzaamheden –O.a. door regionale samenwerking (Regio Regie)  Door referentie fasering een omleidingsroute mee geven –(en voorgelegd aan regie groep)  Aannemers verder uitgedaagd om de fasering van de provincie te overtreffen 4

5 Beoordeling en gunning  Gunningen op basis van ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’ (EMVI)  Beoordelingscommissie beoordeeld de werkplannen waarin de criteria zijn uitgewerkt –per criterium kon door de aannemers een fictieve korting worden verdiend  Pas na beoordeling zijn de enveloppen open gemaakt en is de economisch meest voordelige inschrijving bepaald. 5

6 Criteria  Fictieve kortingen voor verkeers- en omgevingshinder –Respectievelijk 2 en 2,8 miljoen.  Provincie heeft een RAW bestek met referentiefasering meegegeven –Aannemers gevraagd een alternatieve omleidingsroute te bedenken, die de verkeershinder verminderd  Vervolgens toets met simulatiemodel –op basis van de ingediende ‘documenten verkeershinder’ (deel van het werkplan) 6

7 Simulatie  Inzicht te krijgen in de hoeveelheid voertuigverliesuren per ingediende omleidingsroute.  Met elkaar vergelijken op verkeerskundig effect.  Model zomer 2012 spitsen en weekend  Alle details vastleggen voor Nota van Inlichtingen (NvI) 7 G H I H G I G I H Fietsoversteken 7 sec. Gildestraat Omleiding (N242) Zuidtangent industriestraat Omleiding (N242)

8 Simulatie  De fictieve korting hangt dus af van de verkeersafwikkeling tijdens de werkzaamheden en werkt als volgt: –Fictieve korting bij 0% extra voertuigverliesuren ten opzichte van de situatie zomer 2013 ‘zonder’ werkzaamheden: € 2.000.000,- –Fictieve korting bij 100% voertuigverliesuren (resultaat gelijk aan referentieomleiding zoals opgenomen in het bestek van de provincie) ten opzichte van de situatie zomer 2013 ‘zonder’ werkzaamheden € 0,- 8

9 Planfase kruispunt N242 - Zuidtangent  Knelpunten nu en in de toekomst  Prognose verkeersgroei (regionaal statisch model)  Berekeningen en ontwerp  Simulatie  Uitwerking naar VO 9

10 Fase voor aanbesteding  Uitwerken VO  Opzetten RAW-bestek  Studie naar referentie fasering en mogelijke omleidingsroutes  Inplannen werkzaamheden  Voorleggen aan regio regie –(Berekeningen met Dynasmart en Paramics) 10

11 Inlichtingen  Vooraf zijn alle relevante gegevens van het model aan alle inschrijvers beschikbaar gesteld.  Ook informatie over bijv.; hoe worden verkeersregelaars meegenomen in het model, etc.  Twee nota van inlichtingen en opleveren verschillende sets aan data, o.a. HB-matrices 11

12 Aanbestedingsfase  De door de provincie uitgedachte referentiefasering en omleidingsroute mochten ook door de aannemers worden overgenomen bij de inschrijving  Een groot aantal aannemers heeft alternatieve faseringen ingediend –Een enkele aannemer heeft hiervoor zelf verkeersmodelberekeningen uitgevoerd  Alle faseringen getoetst met microsimulatie model –Nog een aantal knelpunten is sommige faseringen, geen tijd in het proces voor verder optimaliseren 12

13 Kortingen  Na verzamelen van VVU uit model zijn de kortingen bepaald  Dit o.b.v. percentage verbetering ten opzichte van de referentie van de provincie  De aannemer die op verkeershinder de 92% korting wist te halen (BAM) heeft het werk ook mogen uitvoeren. 13

14 Resultaat  Daarmee was ook de verkeersafwikkeling ruim beter dan de referentiefasering en bijna gelijk aan de situatie zonder werkzaamheden.  Dat is een duidelijke winst die deze manier van aanbesteden heeft opgeleverd en die ten goede komt aan de weggebruikers en de omgeving. 14

15 Na Gunning  Vragen over het model  Vragen over hoe elementen van bepaalde faseringen zijn opgenomen  Eén aanvullende simulatie gedraaid (geen significant verschil)  Er kan dus discussie ontstaan  Maar door vastleggen uitgangspunten o.a. in NvI geen claims of rechtszaken 15

16 Tijdens uitvoering  Ook is het mogelijk tijdens uitvoering nog fraseringen te toetsen.  Dat is eerder gedaan bij de N242 ombouw van de ring Alkmaar.  Soms binnen een week simulatie en fasering op straat, dan goed duidelijk of de model inschatting klopt. 16

17 Invloed model op inschrijving  8 inschrijver –Anderen hebben vooraf hun kansen ingeschat en niet ingeschreven –Sommige aannemers al voor andere projecten en (veel) materieel in de directe regio –Hierdoor waren er meerdere aannemers die op voorhand goede kaarten dachten te hebben om dit werk te krijgen  Na de inschrijving is echter gebleken dat sommige aannemers, waarvan gedacht werd dat deze met goede kaarten konden scoren, deze niet konden verzilveren.  Andere aannemers die bijna de volledige fictieve korting scoorden van de verkeershinder.  Op deze wijze heeft het criterium verkeershinder een belangrijke invloed gehad op de gunning. 17

18 Winnende inschrijving  BAM, scoorde 92% van fictieve korting verkeershinder  Ook over all beste inschrijving  Heeft vooraf eigen simulatie uitgevoerd. 18

19 Winnende inschrijving 19

20 Winnende inschrijving 20

21 Winnende inschrijving 21

22 Conclusies  De uiteindelijke overlast tijdens het werk was veel lager dan de referentie fasering en bijna gelijk aan de situatie zonder werkzaamheden.  Het verkeersmodel heeft bijgedragen aan het beoordelen van de faseringen  Microsimulatiemodel essentieel door detail van faseringen en voor vertraging en de voertuigverliesuren –Ook de winnende heeft profijt gehad simulatie van eigen fasering  Belangrijk een onafhankelijke partij te hebben om de modelwerkzaamheden uit te voeren  De toepassing van een model zal waarschijnlijk leiden tot vragen –Alles goed vastleggen en open zijn over uitgangspunten!  Weekendperiode bleek ook van belang door zware faseringen 22

23 www.grontmij.nl/modellencafe 23

24 Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met: Falco de Jong T+31 30 220 73 27 EFalco.dejong@grontmij.nl www.grontmij.nl/its Twitter: @ParamicsNL 24


Download ppt "Meerwaarde van microsimulatiemodel bij het beoordelen van EMVI Ervaringen uit aanbesteding N242-Zuidtangent-Broekerweg."

Verwante presentaties


Ads door Google