De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom ! Informatieavond Klas 2 Mavo 2012 - 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom ! Informatieavond Klas 2 Mavo 2012 - 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom ! Informatieavond Klas 2 Mavo 2012 - 2013

2 Programma: -welkom -algemene zaken -uw zorg – onze zorg - afwezigheid in de les -kiezen -met de mentor mee! Informatieavond klas 2

3 Algemene zaken Dhr. D. Catsburg Teamleider onderbouw Mavo/Havo Contact: 079-3411041 E-mail: dcatsburg@onc.nl

4 Informatieavond 2 e klas Ouderpanels Heeft u belangstelling om in een ouderklankbordgroep zitting te nemen? Wilt u dan de onderstaande gegevens aan de mentor doorgeven, dan wordt er binnenkort contact met u opgenomen. •Naam •Email •Klas(sen) van uw kind(eren)

5 Informatieavond klas 2 Uw zorg – onze zorg Informatie over de zorg en mogelijkheden omtrent extra begeleiding op het ONC Jan Zellenrath Zorgcoördinator Contact: 079-3411041 E-mail: jzellenrath@onc.nl

6 Informatieavond klas 2 •Afwezigheid in de les •Informatie over absentie en uitsturen Jeanette van WijkAnja Troostheide VerzuimcoördinatorCoördinator externe zakenContact: 079-3411041 E-mail: jvanwijk@onc.nlE-mail: jtroostheide@onc.nljvanwijk@onc.nljtroostheide@onc.nl l

7 Voorlichting ONC parkdreef Studiekring staat voor  Plezier in leren, lezen en huiswerk maken  Een gestructureerde, motiverende omgeving om te leren leren  Een plek om te werken aan hiaten, leerproblemen en zelfvertrouwen  Studievaardigheden  Resultaat!  Kijk op onze website: www.studiekring.nl/zoetermeer  Vraag meer informatie aan bij het secretariaat van Studiekring ◊ info@studiekring.nl ◊ Tel. 030 – 272 14 44 ◊ Vestigingsmanager Lisanne van Helten( lisannevanhelten@studiekring.onc.nl)

8 Van klas 2 Mavo naar klas 3 Mavo op het Oranje Nassau College De decaan helpt bij vak en sectorkeuze Kiezen

9 De drie leerwegen: •Theoretische leerweg (TL) Parkdreef en Clauslaan •Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) Clauslaan •Basisberoepsgerichte leerweg (BBL) Clauslaan

10 Sectoren en verplichte vakken •Zorg & welzijn biologie •Techniek wiskunde en natuurkunde (Nsk1) •Economie economie •Landbouw biologie

11 Ik laat vallen... •Van 2 ---> 3 Mavo –vakken laten vallen •Van 3 ---> 4 Mavo –vakken laten vallen 4 Mavo heeft 7 eindexamenvakken.

12 Verplichte vakken ? •Algemene vakken Verplicht voor iedereen •Sectorgebonden vak Voor de sector verplicht •Keuzevakken Vrij te kiezen

13 Algemene / verplichte vakken Voor iedereen in 3 Mavo: NederlandsMentorles Engels Maatschappelijke Oriëntatie EconomieGodsdienst LOMuziek Maatschappijleer Wiskunde Beeldende vormingEconomie

14 Sectorgebonden vakken Sector Verplicht TechniekWien nsk1 (= natuurkunde) Zorg & WelzijnBio EconomieEc LandbouwBio

15 Keuze vakken Naast het verplichte vak zijn er keuzevakken. Je kunt zo kiezen voor 2 sectoren b.v. Techniek en Economie 4 vakken kiezen uit •Nsk1 (= natuurkunde)-Fa •Nsk2 (= scheikunde)-Du •Bio-Gs •Ak Je moet fa en/of du kiezen.

16 Beslismomenten 2e rapport Advies voor bepaalde leerroute 3e rapport Voorlopige advies rapport vergadering 4e rapport Bevordering naar 3e klas

17 Naar 3KBL  de wereld vergaat ?? 3M3KBL 4M4 KBL MBO

18 Help.. De school helpt de leerlingen kiezen met vakken en leerroute •Lessen loopbaanoriëntatie in 2 mavo. •Gesprekken met de mentor/decaan •Test(en): Sectoren Vragen Lijst (februari)

19 Vragen? Gesprek met de mentor over cijfers, inzet, vaardigheden en leerroute. De mentor kan doorverwijzen naar decaan. Wacht s.v.p. de test(en) even af. U krijgt uitslag van de test (SVL) thuis te zien. Er komt eerst een advies over TL of misschien KBL. Leerling leert zelf vakkeuze maken.

20 In maart nog zaken onduidelijk ? Mail: jboersma@onc.nl Afspraak tussen 08.00 uur en 16.00 uur kan altijd.

21 Informatieavond klas 2 Waar is welke mentor? Daan VeenstraM2Alok 24M Peter EredicsM2Blok 29K Marieke Keesmaat /M2Clok 20K Janco Hol Marco SebelM2Dlok 25M Shirley MunshiM2Elok 28K Suzanne v KlaverenM2Flok 21M Wij wensen u verder een prettige en informatieve avond


Download ppt "Welkom ! Informatieavond Klas 2 Mavo 2012 - 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google