De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom ! Informatieavond Klas 2 Mavo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom ! Informatieavond Klas 2 Mavo"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom ! Informatieavond Klas 2 Mavo 2012 - 2013

2 Informatieavond klas 2 Programma: - welkom - algemene zaken
- uw zorg – onze zorg - afwezigheid in de les - kiezen - met de mentor mee!

3 Informatieavond klas 2 Algemene zaken Dhr. D. Catsburg
Teamleider onderbouw Mavo/Havo Contact:

4 Informatieavond 2e klas
Ouderpanels Heeft u belangstelling om in een ouderklankbordgroep zitting te nemen? Wilt u dan de onderstaande gegevens aan de mentor doorgeven , dan wordt er binnenkort contact met u opgenomen . Naam Klas(sen) van uw kind(eren)

5 Informatieavond klas 2 Uw zorg – onze zorg
Informatie over de zorg en mogelijkheden omtrent extra begeleiding op het ONC Jan Zellenrath Zorgcoördinator Contact:

6 Informatieavond klas 2 Afwezigheid in de les
Informatie over absentie en uitsturen Jeanette van Wijk Anja Troostheide Verzuimcoördinator Coördinator externe zaken Contact: Contact: l

7 Voorlichting ONC parkdreef
Studiekring staat voor Plezier in leren, lezen en huiswerk maken Een gestructureerde, motiverende omgeving om te leren leren Een plek om te werken aan hiaten, leerproblemen en zelfvertrouwen Studievaardigheden Resultaat! Kijk op onze website: Vraag meer informatie aan bij het secretariaat van Studiekring Tel. 030 – Vestigingsmanager Lisanne van Helten( Weet waarom ouders voor ons kiezen en zorg dat ze dat ook terugzien op de vestiging en in de communicatie. Lokaal marketingplan: welke activiteiten ga je doen, wanneer en met welk doel? Verenigde krachten: één week met open avonden, leer van andere vestigingen of werk samen, communiceer dezelfde boodschap (gebruik de huisstijl, zie marketingvaklokaal)‏ Studiekring

8 Kiezen Van klas 2 Mavo naar klas 3 Mavo op het Oranje Nassau College De decaan helpt bij vak en sectorkeuze

9 De drie leerwegen: Theoretische leerweg (TL) Parkdreef en Clauslaan
Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) Clauslaan Basisberoepsgerichte leerweg (BBL) Clauslaan

10 Sectoren en verplichte vakken
Zorg & welzijn biologie Techniek wiskunde en natuurkunde (Nsk1) Economie economie Landbouw biologie

11 Ik laat vallen ... Van 2 ---> 3 Mavo vakken laten vallen
4 Mavo heeft 7 eindexamenvakken.

12 Verplichte vakken ? Algemene vakken Verplicht voor iedereen
Sectorgebonden vak Voor de sector verplicht Keuzevakken Vrij te kiezen

13 Algemene / verplichte vakken
Voor iedereen in 3 Mavo: Nederlands Mentorles Engels Maatschappelijke Oriëntatie Economie Godsdienst LO Muziek Maatschappijleer Wiskunde Beeldende vorming Economie

14 Sectorgebonden vakken
Sector Verplicht Techniek Wi en nsk1 (= natuurkunde) Zorg & Welzijn Bio Economie Ec Landbouw Bio

15 Keuze vakken Naast het verplichte vak zijn er keuzevakken.
Je kunt zo kiezen voor 2 sectoren b.v. Techniek en Economie 4 vakken kiezen uit Nsk1 (= natuurkunde) - Fa Nsk2 (= scheikunde) - Du Bio Gs Ak Je moet fa en/of du kiezen.

16 Beslismomenten 2e rapport Advies voor bepaalde leerroute 3e rapport
Voorlopige advies rapport vergadering 4e rapport Bevordering naar 3e klas

17 Naar 3KBL  de wereld vergaat ??
3M KBL 4M KBL MBO

18 Help .. De school helpt de leerlingen kiezen met vakken en leerroute
Lessen loopbaanoriëntatie in 2 mavo . Gesprekken met de mentor/decaan Test(en): Sectoren Vragen Lijst (februari)

19 Vragen? Gesprek met de mentor over cijfers, inzet, vaardigheden
en leerroute. De mentor kan doorverwijzen naar decaan. Wacht s.v.p. de test(en) even af. U krijgt uitslag van de test (SVL) thuis te zien. Er komt eerst een advies over TL of misschien KBL. Leerling leert zelf vakkeuze maken.

20 In maart nog zaken onduidelijk ?
Mail: Afspraak tussen uur en uur kan altijd.

21 Wij wensen u verder een prettige en informatieve avond
Informatieavond klas 2 Waar is welke mentor? Daan Veenstra M2A lok 24M Peter Eredics M2B lok 29K Marieke Keesmaat / M2C lok 20K Janco Hol Marco Sebel M2D lok 25M Shirley Munshi M2E lok 28K Suzanne v Klaveren M2F lok 21M Wij wensen u verder een prettige en informatieve avond


Download ppt "Welkom ! Informatieavond Klas 2 Mavo"

Verwante presentaties


Ads door Google