De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De economische waarde van de (geestelijke) gezondheidszorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "De economische waarde van de (geestelijke) gezondheidszorg"— Transcript van de presentatie:

1 De economische waarde van de (geestelijke) gezondheidszorg
Onderwerp: Er is niet genoeg aandacht voor de baten van de zorg. Alex van Geldrop, MSc

2 Programma | 11:45 – 12:30u | 05/11/2013 | Q-net
Persoonlijk Inleiding: waarom is dit relevant? Wat zijn de kosten en de baten van de ggz De economische waarde van depressiezorg Tot slot Stelling: We moeten veel meer te weten komen over de maatschappelijke baten van de geestelijke gezondheidszorg

3 Persoonlijk: Alex van Geldrop
Hengelo (O) Universiteit Twente Bachelor Psychologie Master Business Administration

4 Persoonlijk: Alex van Geldrop
Belastingdienst Stichting Toekomstbeeld der Techniek Quick scan Fraude en ICT Quick scan Zorg & Technologie GGZ Nederland Master thesis: The economic value of depression treatment Junior Beleidsadviseur Samen Sterk tegen Stigma In between jobs / aan het oriënteren op de arbeidsmarkt…… (of een ander cliché voor werkloos en op zoek naar een baan).

5 Inleiding De komende jaren is de zorg hét grote maatschappelijk issue Iedereen wil de beste zorg, ongeacht de kosten Maar vervolgens zijn de maatschappelijke kosten niet houdbaar en daardoor ontstaan discussies

6 Maatschappelijke discussie over de zorg

7 De kosten van de zorg Kosten gezondheidszorg: +- € per jaar! Bron: CBS

8 De kosten van de geestelijke gezondheidszorg
Kosten ggz-sector: +- € per jaar. Kosten psychische aandoeningen: € (in 2007) per jaar! Bron: CBS

9 Baten van de ggz Maar zorg levert ons ook enorm veel op:
Gezondheid! Zowel mentaal als fysiek. Maar ook: Mensen zijn in staat eerder aan het werk te gaan Betere schoolprestaties (lager drop-out percentage) Minder overlast in wijken en dus minder kosten aan bv. politie-inzet (verslavingszorg) Minder mantelzorg

10 Baten van de ggz De kosten van de ggz zijn dus bekend. Hoe verhouden de baten zich hiertoe? We weten het niet! GGZ Nederland heeft gevraagd om te onderzoeken wat er bekend is

11 Baten van de ggz Bepaalde behandelingen zijn (kosten)effectiever dan andere behandelingen (bv. ‘care as usual’). Er is dus een behandeleffect. Bepaalde behandelingen leiden tot betere resultaten op het gebied van werk dan andere behandelingen Maar… we weten niet wat de grootte van dit effect is! “we do not know the economic burden of untreated and/or inappropriately treated versus appropriately treated depression” (Donohue & Pincus, 2007)

12 Baten van de ggz Waarom is kennis over de effectgrootte van belang?
De patiënt wil voornamelijk weten welke behandeling het meeste effectief is. Om op beleidsniveau goed onderbouwde beslissingen te kunnen maken, is informatie over zowel de kosten als de baten noodzakelijk. Het gegeven dat de kosten binnen de ggz sneller zijn gestegen dan binnen andere sectoren is slechts van belang als dit niet heeft geleid tot betere resultaten. Zonder kennis van de baten kan er geen volledig inhoudelijke discussie plaatsvinden over de (on)zin van bezuinigingen of andere maatregelen.

13 Baten van de ggz (Hoe) kunnen we deze baten inzichtelijk maken?
Besloten om binnen het kader ‘depressie en werk’ te opereren Wat is er bekend over de effecten van depressie op werk? Wat is er bekend over de effecten van depressie op werk wanneer er geen behandeling plaatsvindt? Wat is er bekend over de effecten van depressie op werk wanneer er wel gepaste behandeling plaatsvindt? Wat is er niet bekend over de effecten van depressie(zorg) op werk? Is het mogelijk de ‘gaps in knowledge’ te vullen?

14 De economische waarde van depressiezorg
Cijfers: Depressie Werkzame beroepsbevolking % met depressie 4,20% Totaal # werknemers met depressie % dat zorg ontvangt 58,50% Totaal # werkn. met depr. met zorg Verzuimdagen 22,8 Zorgkosten Bron: NEMESIS – II Kosten van Ziekten CBS Statline

15 De economische waarde van depressiezorg
Verder weten we (uit de literatuur) dat: Bepaalde behandelingen van depressie effect hebben Op verzuimdagen Op productiviteit Behandeling van depressie is (lang) niet altijd adequaat/gepast Behandeling van depressie heeft ook een preventieve werking (helpt chronische depressie te voorkomen)

16 De economische waarde van depressiezorg
Hoe krijg je inzicht in de situatie ‘geen behandeling’? Het klassieke experiment Een statistische berekening gebaseerd op QALY-gewichten en andere cijfers en aannames Een cross-culturele vergelijking Een langdurige monitor Een inschatting op basis van de actoren die het meest bekend zijn met de effecten van depressie

17 De economische waarde van depressiezorg
Deskundigen beantwoorden de vragen die voor hen relevant zijn Relevante vragen per beroepsgroep Bedrijfsarts Verzekeringsarts Arbeidsdeskundige Psychiater / Psycholoog Werkgever Verdeling Ernst depressie Gepaste zorg Verzuimdagen Presenteïsme N = 37

18 De economische waarde van depressiezorg
Er is geen (significant) effect gevonden tussen behandeling en arbeidsverzuim!

19 De economische waarde van depressiezorg
Er is een significant effect gevonden tussen de behandeling van depressie en de productiviteit van werknemers. Gemiddelde productiviteit van werknemers met depressie T0 - Diagnose T1UTR - Onbehandeld T1TR - Behandeld Gemiddelde S.D. Mild 67.31% 12.4 81.15% 91.54% 7.7 Matig 48.08% 8.5 60.38% 15.6 13.1 Ernstig 25.00% 10.0 38.85% 23.9 65.00% 20.8

20 De economische waarde van depressiezorg
Een groot deel van patiënten met depressie ontvangt geen passende zorg. Bijna de helft van de groep patiënten met een lichte depressie Bijna een kwart van de groep patiënten met een zware depressie

21 De economische waarde van depressiezorg
Met kennis over de volgende onderwerpen: Productiviteit bij werknemers met depressie voor behandeling en bij één jaar na diagnose (zowel met als zonder behandeling) Aantal verzuimdagen bij werknemers Aantal patiënten met depressie dat adequate zorg ontvangt Gemiddelde productiviteit per uur (externe bron) Gemiddeld aantal gewerkte uren per jaar (externe bron) Kunnen we bereken dat de gewonnen productiviteit door depressiezorg over de periode van één jaar €436 miljoen is (Als alle patiënten gepaste zorg zouden ontvangen, stijgt dit tot €653 miljoen per jaar)

22 De economische waarde van depressiezorg
Bedrag aan de conservatieve kant De baten blijven langer dan één jaar bestaan De baten bestaan niet alleen uit effecten op ziekteverzuim en productiviteit Zorg die niet adequaat/passend is wordt verondersteld geen positief effect te hebben Maar hoe betrouwbaar? Zijn deskundigen betrouwbaar of hebben zij (onbewust) een bias in hun oordeel? Zijn deskundigen goed in staat de productiviteit van werknemers in te schatten?

23 Tot slot Het onderzoek geeft een grove schatting van de economische bijdrage van depressiezorg Maar er is (veel) ruimte voor verfijning Desondanks zijn de resultaten nuttig omdat zij kunnen helpen meer balans in de discussie over de zorgkosten te brengen

24 Tot slot De vraag voor u om mee te nemen… In hoeverre zijn de baten (naast gezondheidswinst) van ggz voor u van belang? Hoe empirische data te verzamelen van patiënten met depressie die geen zorg ontvangen

25 Afsluiting | 11:45 – 12:3ou | 05/11/2013 | Q-net
Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "De economische waarde van de (geestelijke) gezondheidszorg"

Verwante presentaties


Ads door Google