De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Haal meer uit je kringgesprekken L ORD OF THE K RING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Haal meer uit je kringgesprekken L ORD OF THE K RING."— Transcript van de presentatie:

1 Haal meer uit je kringgesprekken L ORD OF THE K RING

2  Wat typeert deze opstelling?  Wat is er veranderd?  Hoe beïnvloedt deze opstelling de communicatie?  Wat is er remmend/stimulerend aan deze opstelling?  Wat is de rol van de leerkracht?  Hoe zit jij erbij in deze opstelling?

3 D E KRACHT VAN DE KRING Cfr. De verschillende opstellingen:  Geen begin en geen einde  Gelijkheid  Geen obstakels  Nabijheid

4 P RAKTISCH  Pauze  WC  GSM  Stopteken  Pasrecht  Syllabus en powerpoint  Vragen, bedenkingen, …  …

5 E VEN VOORSTELLEN : A RT DE C O

6 T RAINER  Johan Van de Walle  Onderwijzer – Schoolhoofd - Beheerder internaat  Speelpleinwerking – Kinder- en Jongerenwerking ‘t Leebeekje  De Sleutel sinds 1999 tot heden  Trainingen Contactsleutels (B.O.)  Trainingen Unplugged (S.O.)  Interactieve voordrachten voor leerlingen  Voordrachten voor ouders  Trainingen, vormingen aan allerlei groepen: gedetineerden,…  Art de Co - Koen Mattheeuws - in bijberoep  Trainingen en workshops: MI – CLS – Energizers – Teambuilding – Enneagram - Kernkwaliteiten

7 B ELANGRIJK INZICHT VOORAF  Persoonlijkheid van de leerkracht  Professionaliteit  Enthousiast - passie  Vriendelijk  Uitstralen van natuurlijk gezag  Relatie met de leerling  Graag zien  Afstand  Dit alles in een goed gestructureerde school  Veel mogelijkheden voor de leerlingen  Duidelijke regels

8 D OELSTELLINGEN  De kracht van de kring ervaren  Meer halen uit je kringgesprekken  Het kringgesprek  Vaker  Soepeler  Spontaner hanteren

9 W ERKWIJZE  Kennisoverdracht  Actief leren  Ervaringen delen  Klimaatgericht werken

10 I NHOUD SESSIE  Instap  Vuistregels  Praktische voorbeelden  Techniek  Onderweg: stilstaan bij vragen en verwachtingen

11 U ITNODIGING … Om te letten op mijn:  Houding  Vraagstelling  …

12 O CHTENDKRING  Zitten we allemaal goed?  Hoe voelen we ons vandaag? (+ mimiek + duim)  Rondje

13 G EVOELENSKRING MET SOKPOPPEN Tip en foto’s: Leefschool ‘t Zandhofje

14 I NSTAPOEFENING Drie maal logische rij:  Waar ik van genoot de afgelopen week was…  Wat ik bijzonder vind aan mijn werk is…  Wat ik op het einde van deze sessie graag mee naar huis wil nemen, is …/Mijn persoonlijke doelen tijdens deze sessie zijn… Verwerking

15 G RENZEN STELLEN Draagt bij tot structuur, verhoogt het welbevinden en het gevoel van geborgenheid Regels/afspraken:  Er is een duidelijk startsignaal  We luisteren naar elkaar  We wachten tot een ander kind is uitgepraat  We laten elkaar met rust …… Pictogrammen! Klassenraad!

16 Z OEK DE VALSE  Schrijf drie beweringen over jezelf/leerstof op, waarvan er één niet klopt  Je leest de drie beweringen voor  Overleg per 2 + daarna in kring: de valse bewering zoeken & keuze motiveren Verwerking

17 Z OEK DE VALSE Ik sprak met koningin Fabiola Ik heb zes petekinderen Ik werkte in Afrika

18 L EERLIJN ‘ ZOEK DE VALSE ’  Van kleuter tot middelbare school  Stapsgewijze opbouw  Aanzet door leerkracht > door leerlingen  Hoe zit het met de betrokkenheid van de leerlingen?  Mogelijke onderwerpen in de kring?

19 VOORWERPKRING  Aanbrengen in grote kring, door leerling: info uitwisselen  Verder onderzoeken in subkring: waarnemingen verzamelen  Uitwisseling in grote kring + noteren/tekenen waarnemingen Bespreking:  Wat levert dit de kinderen op?  Wat is de meerwaarde (i.v.m. leren en taalstimulering)?  Schatkist/toondoos, tekening (visualiseren)  Onderzoeksvraag (vb. nieuwe schoenen)

20 V ERWERKINGSVRAGEN  Belevingsvragen: hoe was het, wat vond je ervan, hoe tevreden ben je over,…  Denkvragen: wat leer je hieruit, hoe komt dat de opdracht is gelukt,…  Opvolgingsvragen: wat neem je mee naar de volgende activiteit, hoe kan je dit gebruiken als klasafspraak,…  DENKTIJD GEVEN!!!

21 INDIVIDUEEL VOORDENKERTJE: ACTUALITEITS-/MUZIEKKRING Persoonlijke vragen:  Welk bericht is jou opgevallen? Hoe komt dat?  Welke gevoelens roept dit bericht bij jou op?  Wat moeten de anderen weten om dit bericht te kunnen begrijpen/plaatsen. Groepsvragen:  Welke vragen hebben jullie over dit onderwerp?  In welke mate vind je dit een boeiend onderwerp?  Wat zou je nog over dit onderwerp willen weten?

22 ENKELE VUISTREGEL S Wees bewust van je rol Luisteren kun je leren Recht om te passen Let op je lichaamstaal Ieder zijn waarheid Leiden & volgen

23 K RING MET AANLOOPGESPREK  Bespreek per twee de voor- en nadelen van leerlingenvolgsysteem  Maak samen een lijst van alle steden en gemeentes van Oost-Vlaanderen  Bedenk een oplossing voor ‘het dure leven’  Drietallen met rol (clim)  Atoomspel  Verdeeloefening (energize!)

24 A TOOMSPEL  Vertel iets over je allereerste hobby. Wat hield het in?  Welke hobby oefen je nu uit? Wat spreekt jou daarin aan?  Welke hobby zou je graag nog uitoefenen? Wat heb je nodig om er aan te beginnen?

25 A TOOMSPEL : VERWERKING  Wat heb je uit de gesprekken gehaald?  Wat viel je op?  Welke info was nieuw voor je?  Welke zaken deel je?  Welke hobby’s spreken je aan?  Welke hobby’s kende je niet?  Voor welk hobby zouden ze jou geld voor moeten geven, voor je het wilt beoefenen?

26 D E PRAATSTOEL Ik heb…:  Een vraag  Iets te vertellen/gedroomd/een zorg  Hulp nodig bij … Voordelen praatstoel/praatstok? Kleuters: vertelkaart (vooraf - wie wil iets in de kring vertellen?) Belang van gelijkwaardigheid (ooghoogte)!

27 S PREEKBEURTEN  Hoe zal ons schoolfeest er dit jaar uitzien?  Iedere unit staat voor een tussenkomst  Afwegen wat je zegt  Afwegen wanneer je iets inbrengt  Zwijgers hebben tijd/worden gestimuleerd en gehoord Units die over zijn?

28 E NKELE VUISTREGELS Wees bewust van je rol Luisteren kun je leren Recht om te passen Let op je lichaamstaal Ieder zijn waarheid Leiden & volgen

29 A ANVULZINNEN …  Wat ik fijn vind aan deze klas is…  Wat ik onthoud over deze trip is…  Ik heb mij dit schooljaar … gevoeld in de klas.  Wat beter kon was…  Eén iets wat ik zou veranderen is…

30 C ARROUSEL BINNEN - BUITENKRING  Neem een voorwerp uit je handtas/boekentas en vertel aan je gesprekspartner wat het over jou zegt.  Neem een voorwerp uit je handtas/boekentas en vertel wat het waardevol voor jou maakt.  Neem een voorwerp uit je handtas/boekentas, dat er eigenlijk niet in thuis hoort/er al lang uit had moeten zijn. Verwerking

31 C ARROUSEL : I NHOUDEN  Spreekwoorden  Vragen over de leerstof  Variatie: mix en ruil…

32 C ARROUSEL : KENNISMAKING  Wat ik komend weekend ga doen is…  Hoe ik mijn vakantie graag doorbreng is…  Mijn ochtendritueel bestaat uit…  Over mijn familie kan ik zeggen dat…  Wat je moet weten over mij is….  Mijn lijfspreuk is…

33 C ARROUSEL  Kernwoorden via de naam  Waar ik over wil vertellen is…  De complimentenkring  Evalueer en leer Aan de hand van muziek, dobbelsteen,… Tip: hou er één in de gaten

34 D E CAUSEUSE  Nabij en toch veraf  Intiem  Bespreken van persoonlijke vragen  Interpersoonlijke intelligentie  Metafoor

35 W EB  De symboliek van het koord en verbondenheid  Elk komt aan de beurt  Passers horen erbij  Heen en terug  Dwars over de kring (idem bal)  Tip: handen of stoelpoot

36 W EB  Evaluatie  Een verhaal maken  Pro en contralijn/opeenvolging  Complimentenkring (heen en terug)  Een markante gebeurtenis in de geschiedenis van het land (opsomlijn)

37 S TELLINGENKRING  De leerkracht presenteert een stelling.  Iedereen neemt een positie in: er zijn in de kring evenveel stoelen ‘voor’ als ‘tegen’.  Een frisdrankautomaat op de school  Externe vragen om toezicht te doen bij de maaltijden  Ieder geeft zijn/haar mening.  Reageren mag, zolang je de andere laat uitspreken.

38 E NKELE VUISTREGELS Wees bewust van je rol Luisteren kun je leren Recht om te passen Let op je lichaamstaal Ieder zijn waarheid Leiden & volgen

39 S TIJL TRAINER  Wat deed zij? Wat liet zij?  Belang van:  Oogcontact  Vraagstelling  Lichaamstaal  Echo  Polite imperative  Veiligheid bieden  Ruimte voor inbreng

40 A NDERE PRAKTIJKVOORBEELDEN  Themadagen: woensdag = krantdag  Themakring: muziek, dieren, voorlezen, filosoferen, …  Maandthema’s: mijn beste vriend, de persoon van wie ik het meest hou  Samen stil zijn  Barometer  Gebeurtenis aangrijpen  Favoriete voorwerp  Onderwerpen vooraf indienen via een ideeëndoos  Muurkrant

41 A NDERE PRAKTIJKVOORBEELDEN  Poëziekring  Verhaal, gedichtenboek, de Bijbel/Koran als instap  Portfolio’s gebruiken  Termen in de groep gooien  Waar denk je dat je buur het wil over hebben?  Peilen naar beleving schoolgebeuren  Wat leeft vandaag?  Ik zit met een ei (vogelhuisje)

42 A NDERE PRAKTIJKVOORBEELDEN  Borddiscussie  Blad in het midden  Pim pam pet: het lot bepaalt  Hoe werkt dat ding?  Wat vond je van de leerkracht?

43 B OTERBRIEFJES  Met briefje = spreker, zonder = luisteraar  Briefje doorgeven aan buur  Koppels schuiven op  Vertel in de kring wat je hoorde over de ander  Drempelverlagend

44 B OTERBRIEFJES  Welk boek wil je aanbevelen en waarom?  Welk soort boeken lees je graag?  Welk kinderboek herinner jij je nog?  Wat wil je zeker nog lezen?  Welke schrijver vind je ‘top’?

45 www.artdc.becotrain@skynet.be

46 Z WIJGENDE LEERLINGEN ?  Wat is hun signaal?  (Hoe) leren zij?  Wat gebeurt er bij mij als ze (blijven) zwijgen?

47 L ATEN LEIDEN  Opleiden  Stapsgewijs  Evalueren met de groep (start met +)

48 V RAAGSTELLING  Wil je ons daarover iets meer vertellen?  Doel  Concreet  Aanvullen  Beter begrip  Tijd winnen  Open trekken

49 H ERVERWOORDEN  Heb ik het goed begrepen dat…  Je bedoelt dat…


Download ppt "Haal meer uit je kringgesprekken L ORD OF THE K RING."

Verwante presentaties


Ads door Google