De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Investeringsprogramma Grote Erfgoedcomplexen 20 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Investeringsprogramma Grote Erfgoedcomplexen 20 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Investeringsprogramma Grote Erfgoedcomplexen 20 november 2013

2 Inhoudsopgave 1.Investeringsprogramma: doel, kaders, rollen 2.De Erfgoedfabriek Ontwikkelt 3.Wat doet de Erfgoedfabriek nog meer ? 4.Wat is de rol van de architect?

3 1.Investeringsprogramma: doel, kaders, rollen

4 Investeringsprogramma en horizon •Behoud erfgoed door herontwikkeling, •120 miljoen investeringsruimte (revolverend) •In 2018 20 complexen in ontwikkeling naar een nieuwe functie •Ingewikkelde objecten waarvoor de markt geen oplossing heeft •Passend in omgeving en in de Agenda van Brabant •Dus: objecten leveren een bijdrage aan vestigings- en leefklimaat en aan Brabant als topregio voor ‘kennis en innovatie’

5 Investeringsprogramma en Brabant Bijzonder leef- en werkklimaat door: •20 grote complexen van nieuwe functie voorzien •Fabrieken, kloosters, forten, kastelen: het verhaal van Brabant •Complexen meer en beter toegankelijk voor publiek

6 Investeringsprogramma en kaders •Provincie heeft rol van ontwikkelaar, eigenaar of gebiedsregisseur •Variatie in ontwikkelconcepten •Ontwikkelen met andere ondernemende partners •Vinden en verbinden nieuwe economische dragers •Economische en maatschappelijke spin-off •Geen subsidies, maar terugverdienend risicodragend investeren •Identiteit provincie versterken door verhaal van ‘makers’ levend te houden •Geen locatieontwikkeling, maar gebiedsopgave (integraliteit) •Kennis over herontwikkeling verdiepen en verbinden •Kwaliteitsborging: project- en programmaniveau •(Potentiële) projecten in Boek der Verkenningen •Uiterlijk na 5-7 jaar uitstappen

7 Investeringsprogramma en uitvoering een ondernemende provincie met een ondernemende missie die deze op Brabantse, verbindende en innovatieve wijze uitvoert onder de noemer DE ERFGOEDFABRIEK DE ERFGOEDFABRIEK

8 De Erfgoedfabriek... Ontmoet Denkt (over methodiek en aanpak herontwikkeling) Werkt (met jongeren) Toont (aan publiek en partners) Ontwikkelt (complexen) Ontmoet (partners) JOB-house

9 2. De Erfgoedfabriek Ontwikkelt

10 Gevolgde procesarchitectuur KVL Intake Verkenning Contract Project Exploitatie Beheer Ontwikkeling 71 20 6 Ontwikkelt Aantallen per november 2013 Zie ook Boek der Verkenningen enBoek der Verkenningen halfjaarlijkse rapportage Ontwikkelbedrijf

11 6 complexen in ontwikkelingcomplexen KVL Ontwikkelt

12 3. Wat doet de Erfgoedfabriek nog meer ?

13 De Erfgoedfabriek Ontmoet •Objectgerichte Ontmoetingen voor PS/GS/directie •Database ontwikkeld met 500+ relaties •Dagelijkse gesprekken met investeerders, gebruikers, ontwikkelaars •Ontmoeting met het veld in KVL (april 2013) •Social Design-aanpak met Universiteit van Eindhoven op Dutch Design Week 2013 (Dongecentrale) •Fringemeeting Nationaal Monumentencongres 2013 Ontmoet

14 De Erfgoedfabriek Toont •Key note posities op Nationale Monumentencongres 2012 en 20132013 •6 films over erfgoedcomplexen (project/verkenning)films •Open Monumentendag: complexen open •www.brabant.nl/erfgoedfabriekwww.brabant.nl/erfgoedfabriek • •2 edities Boek der Verkenningen; update Erfgoedfabriek (digitale nieuwsbrieven)Boek der Verkenningen nieuwsbrieven •Erfgoedatlas ontwikkeld (Sporen van Brabant)Erfgoedatlas •Publiciteit in Brabant MagazineBrabant Magazine Toont

15 De Erfgoedfabriek Denkt •Masteropleiding Iconen van Brabant (UvE) gaat 3e jaar in •Onderzoek UV/e naar netwerkstrategieën •Q-team (kwaliteitsteam) heeft finaal advies over programma gegeven •Steuninstellingen betrokken: Monumentenwacht, Monumentenhuis en Erfgoed Brabant en Monumentenfonds •Met Telos zijn afspraken gemaakt over coördinatie kennisvragen en adviezen van Universiteiten en Hogescholen Denkt

16 De Erfgoedfabriek Werkt: JOB-house Jongeren HBO •JOB-house = de jongerenlijn in/door de Erfgoedfabriek •JOB-house is er voor jongeren met VMBO, MBO, HBO en WO •Doel: door met erfgoed bezig te zijn, komen jongeren met erfgoed in aanraking •Rol provincie: aanjagen JOB-house initiatieven. Sommige zelf doen •NB: de provincie wordt geen werkgever of uitzendorganisatie in herbestemmingstrajecten Werkt

17 4. Welke rol spelen architecten?

18 Architecten? Jongeren HBO •waar in het herontwikkelingsproces “komen, kunnen, willen, moeten” de architecten een rol spelen •bij de eigenaar •bij idee/conceptontwikkeling •bij gebruikers en exploitanten •bij investeerders/financier •of bij tonen, denken en job house •verandert de rol van de architect •“ruimtekunstenaar” > regisseur “ruimte ontwikkeling” •zitten de architecten nog in de juiste netwerken?


Download ppt "Investeringsprogramma Grote Erfgoedcomplexen 20 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google