De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Investeringsprogramma Grote Erfgoedcomplexen 20 november 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Investeringsprogramma Grote Erfgoedcomplexen 20 november 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Investeringsprogramma Grote Erfgoedcomplexen 20 november 2013

2 Inhoudsopgave Investeringsprogramma: doel, kaders, rollen
De Erfgoedfabriek Ontwikkelt Wat doet de Erfgoedfabriek nog meer ? Wat is de rol van de architect?

3 Investeringsprogramma:
doel, kaders, rollen

4 Investeringsprogramma en horizon
Behoud erfgoed door herontwikkeling, 120 miljoen investeringsruimte (revolverend) In complexen in ontwikkeling naar een nieuwe functie Ingewikkelde objecten waarvoor de markt geen oplossing heeft Passend in omgeving en in de Agenda van Brabant Dus: objecten leveren een bijdrage aan vestigings- en leefklimaat en aan Brabant als topregio voor ‘kennis en innovatie’

5 Investeringsprogramma en Brabant
Bijzonder leef- en werkklimaat door: 20 grote complexen van nieuwe functie voorzien Fabrieken, kloosters, forten, kastelen: het verhaal van Brabant Complexen meer en beter toegankelijk voor publiek

6 Investeringsprogramma en kaders
Provincie heeft rol van ontwikkelaar, eigenaar of gebiedsregisseur Variatie in ontwikkelconcepten Ontwikkelen met andere ondernemende partners Vinden en verbinden nieuwe economische dragers Economische en maatschappelijke spin-off Geen subsidies, maar terugverdienend risicodragend investeren Identiteit provincie versterken door verhaal van ‘makers’ levend te houden Geen locatieontwikkeling, maar gebiedsopgave (integraliteit) Kennis over herontwikkeling verdiepen en verbinden Kwaliteitsborging: project- en programmaniveau (Potentiële) projecten in Boek der Verkenningen Uiterlijk na 5-7 jaar uitstappen

7 Investeringsprogramma en uitvoering
een ondernemende provincie met een ondernemende missie die deze op Brabantse, verbindende en innovatieve wijze uitvoert onder de noemer DE ERFGOEDFABRIEK

8 De Erfgoedfabriek ... Denkt Toont Werkt(met jongeren) Ontmoet Ontmoet
Ontwikkelt (complexen) Ontmoet (partners) Denkt (over methodiek en aanpak herontwikkeling) Werkt(met jongeren) Toont (aan publiek en partners) JOB-house

9 2. De Erfgoedfabriek Ontwikkelt

10 Gevolgde procesarchitectuur
Ontwikkelt Gevolgde procesarchitectuur 71 Intake 20 Verkenning Contract Beheer Ontwikkeling KVL 6 Project Aantallen per november 2013 Zie ook Boek der Verkenningen en halfjaarlijkse rapportage Ontwikkelbedrijf Exploitatie

11 6 complexen in ontwikkeling
Ontwikkelt 6 complexen in ontwikkeling KVL

12 3. Wat doet de Erfgoedfabriek nog meer ?

13 De Erfgoedfabriek Ontmoet
Objectgerichte Ontmoetingen voor PS/GS/directie Database ontwikkeld met 500+ relaties Dagelijkse gesprekken met investeerders, gebruikers, ontwikkelaars Ontmoeting met het veld in KVL (april 2013) Social Design-aanpak met Universiteit van Eindhoven op Dutch Design Week 2013 (Dongecentrale) Fringemeeting Nationaal Monumentencongres 2013

14 De Erfgoedfabriek Toont
Key note posities op Nationale Monumentencongres 2012 en 2013 6 films over erfgoedcomplexen (project/verkenning) Open Monumentendag: complexen open 2 edities Boek der Verkenningen; update Erfgoedfabriek (digitale nieuwsbrieven) Erfgoedatlas ontwikkeld (Sporen van Brabant) Publiciteit in Brabant Magazine

15 De Erfgoedfabriek Denkt
Masteropleiding Iconen van Brabant (UvE) gaat 3e jaar in Onderzoek UV/e naar netwerkstrategieën Q-team (kwaliteitsteam) heeft finaal advies over programma gegeven Steuninstellingen betrokken: Monumentenwacht, Monumentenhuis en Erfgoed Brabant en Monumentenfonds Met Telos zijn afspraken gemaakt over coördinatie kennisvragen en adviezen van Universiteiten en Hogescholen

16 De Erfgoedfabriek Werkt: JOB-house
JOB-house = de jongerenlijn in/door de Erfgoedfabriek JOB-house is er voor jongeren met VMBO, MBO, HBO en WO Doel: door met erfgoed bezig te zijn, komen jongeren met erfgoed in aanraking Rol provincie: aanjagen JOB-house initiatieven. Sommige zelf doen NB: de provincie wordt geen werkgever of uitzendorganisatie in herbestemmingstrajecten Jongeren HBO

17 4. Welke rol spelen architecten?

18 Architecten? waar in het herontwikkelingsproces “komen, kunnen, willen, moeten” de architecten een rol spelen bij de eigenaar bij idee/conceptontwikkeling bij gebruikers en exploitanten bij investeerders/financier of bij tonen, denken en job house verandert de rol van de architect “ruimtekunstenaar” > regisseur “ruimte ontwikkeling” zitten de architecten nog in de juiste netwerken? Jongeren HBO


Download ppt "Investeringsprogramma Grote Erfgoedcomplexen 20 november 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google