De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Social media anno 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Social media anno 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Social media anno 2011

2

3 Wist je dat, in 60 seconden:
Zoekmachine Google meer dan queries afhandelt foto’s worden geüpload op Flickr 600 video’s worden geüpload op YouTube, of wel 25 + uur aan inhoud status updates, wall-berichten en reacties worden gepubliceerd op sociale netwerksite Facebook 70 nieuwe domeinen worden geregistreerd 168+ miljoen s worden gestuurd 320 nieuwe accounts en tweets worden gegenereerd op netwerk- en nieuwssite Twitter Meer dan 13, 000 keer iPhone-applicaties worden gedownload nieuwe berichten worden gepubliceerd op Micro-blogging platform Tumbler Meer dan 1700 keer de webbrowser Firefox wordt gedownload Meer dan 50 keer het populaire blogging platform WordPress wordt gedownload WordPress Plugins worden meer dan 125 keer gedownloaded 100 accounts worden aangemaakt op de professionele netwerksite LinkedIn 40 nieuwe vragen worden gesteld op YahooAnswers.com 100 + vragen worden gesteld over Answers.com Een nieuw artikel wordt gepubliceerd op Associated Content, ‘s werelds grootste bron van community gemaakte content Een nieuwe definitie wordt toegevoegd op UrbanDictionary.com nieuwe advertenties worden gemaakt op Craigslist minuten van telefoongesprekken gemaakt worden door Skype-gebruikers uur muziek streaming wordt gedaan door gepersonaliseerde internetradio provider Pandora Scribd word gelezen, het grootste ‘sociale’ lees uitgeverij

4 Trends/geschiedenis werving selectie http://www. youtube. com/watch
social media de nieuwe realiteit? Social media revolution 2011 :

5 Nieuwe wervingsvormen 2.0 Aanleiding
Gevoel van onbehagen. Wervingsvormen veranderen op dit moment razendsnel. Weten veel P&O-ers, lijnmanagers nog wel hoe het daadwerkelijk in de praktijk toegaat?

6 Nieuwe wervingsvormen 2.0 Agenda
Hoe worden social media gebruikt m.b.t werving? Wat zijn de gevolgen van social media voor de kwaliteit van werven? Wat zijn de effecten van social media op de wervingsmethodieken? Wat zijn de gevaren van social media? Wat zijn de gevolgen van social media voor andere wervingsvormen? Conclusies en aanbevelingen

7 Wat verstaan we onder social media?
Definitie social media: “Sites’ waarop gebruikers zelf content creëren door middel van het plaatsen van berichten, het uploaden van video’s, foto’s, muziek of podcast met het doel dit te delen met anderen.

8 Waarom Social Media?

9 Functies van social media
Zakendoen/business genereren relaties opbouwen en versterken kennis opdoen, ideeën en opinies  opdoen de naamsbekendheid vergroten innovatie stimuleren, Aanwezig zijn / zichtbaar zijn in vakgebied Organisaties moeten luisteren Weinig middelen, hoog bereik personeel werven!

10 Relevantie social media voor werving Ad 1
Doelgroep: vooral jongeren vanaf 13 jaar 80%, Functie: vooral social talk, en reclame Niveau: vooral mbo-ers Aantal gebruikers: 10 miljoen (vooral ned.) Goed middel om te binden. Neemt af in populariteit Nut voor organisaties: start een publieke pagina voor extra naamsbekendheid

11 Ad 2 Doelgroep: 35% tussen 25-34 jaar (wat ouder dan Hyves)
Functie vooral social talk, netwerkgroepen, reclame Niveau: meer mannen en hoger opgeleid dan Hyves Aantal gebruikers: 500 miljoen Nut voor organisaties: Zeer interessante site voor organisaties die hoogopgeleide, internationale studenten zoeken. Rijk werft hier actief voor EU trainees (

12 Ad 3 Doelgroep: duidelijk gericht op vakmensen op HBO niveau. Gemiddeld 41 jaar en 15 jaar werkervaring Mannen zijn vaker actief gebruiker dan vrouwen Slechts 4% is jonger dan 25 jaar Functie: vooral netwerken, kennisdeling, werven. Niveau: Vanaf MBO+ Aantal gebruikers: 70 miljoen. In Nederland 1.4 miljoen, waarvan Recruiters! , 75% van de P&O-ers heeft linkedIn profiel

13 Ad 3 vervolg Nut voor organisaties:
Zeer interessante site voor organisaties die hoogopgeleid personeel zoeken. Als je proactief zoekt naar kandidaten ouder dan 25 jaar met een hbo- of universitaire opleiding, dan kun je niet meer om dit sociale medium heen . Met een eigen LinkedInprofiel kun je via de functie Advanced People Search eenvoudig potentiële kandidaten in kaart brengen. De grootte van het eigen netwerk en de handigheid met zoektermen is van invloed op het resultaat Ook voor het ‘passief’ werven van kandidaten biedt LinkedIn veel mogelijkheden. Zo kun je via bondige advertentieteksten binnen een vooraf geselecteerde doelgroep werven. Daarnaast kun je vacatures kenbaar maken voor de gehele gebruikersgroep

14 andere cijfers, conclusies van de media zelf
De gemiddelde leeftijd op basis van deze leeftijdsgroepen ziet er als volgt uit: Hyves: 26,9 jaar
Facebook: 30,6 jaar
LinkedIn: 30,2 jaar Eye-opener: de gemiddelde leeftijd op LinkedIn lijkt iets lager te zijn dan die van Facebook; ik had anders verwacht.

15 Ad 4 Twitter Functie tot nu toe: vooral korte,onzin, berichtjes. Essentie ” what are you doing? Toekomstige functie externe- maar vooral interne communicatie: Het op de hoogte houden van collega’s: waar weinig direct contact met elkaar is. Kennis delen met collega’s: Ontstaat er een vraag dan kan met Twitter collega’s eenvoudiger worden bereikt dan per .

16 Ad 4 vervolg Urgente alertservice: Tussen afdelingen in een organisatie, kan er via een account bedrijfsalerts en nieuwtjes worden verspreid, dus ook interne vacatures! Trend: steeds meer een gekoppelde functie met Websites, vooraan-kondigen evenementen, vacatures, chatkanaal, interne communicatie etc.

17 Ad 4 vervolg twitter Eee

18 Employee referral programma!
Door de opkomst van social media geeft deze wervingsvorm geweldig veel nieuwe mogelijkheden (wordt te weinig gebruik van gemaakt) Onderzoek: meest effectieve manier om kwalitatief goed personeel te werven; Personeel blijft langer en zijn meer tevreden dan bij het gebruik van andere wervingsvormen

19 Employee referral programma
Wijs recruiters aan die zich specialiseren in referrals. Gebruik je goede medewerkers voor connecties. Laat medewerkers verhalen schrijven over je bedrijf Beloon je medewerkers niet te goed Bron: Sullivanwww.ere.net/2011/08/15/the-complete-list-of-employee-referral-program-best-practices-part-1-of-2/

20 Onderzoek m.b.t social media en werving
Groot onderzoek NOA (N=21750); 52 % van de beroepsbevolking oriënteert zich via vacaturesites en 7 procent oriënteert zich via social media (14% hoger van de hoogopgeleiden). - werkzoekenden vinden het makkelijker om via vacaturesites een baan te vinden. Deze sites zijn daar expliciet op gericht Generatie Y heeft behoefte aan structuur ( N=1306) ( we denken het tegenovergestelde)

21 Onderzoek m.b.t social media en werving
Onderzoek linkedIn. Nederland loopt internationaal achterop, 6% van werkgevers maakt er gebruik van, (n=3200 HR functionarissen) Er is  echter geen rekening gehouden met bereikcijfers in relatie tot latent zoekenden. Zij raadplegen veelal wel de social media 75% P&O-ers heeft LinkedIn (N=100!) 37% gebruikt het als wervingsinstrument On line profielen zijn niet betrouwbaar

22 Onderzoek m.b.t social media en werving
Echter: Deloitte: “Twee keer zoveel bezoekers komen binnen op onze carrièresite via sociale media als via traditionele vacaturesites” Conclusie: tegenstrijdige onderzoeksresultaten

23 Ander “ nieuwe” wervingsvormen
Nuttig voor werkgevers: PR en imagoverbetering. Potentiële sollicitanten informeren over het bedrijf. Zie loflist voor beste werkgevers: Mooi instrument voor werkgevers om te verwijzen naar, positieve, persberichten Nuttig voor sollicitanten. Met gortdroge cv’ s op word kom je er niet mee. Mondjesmaat op you tube

24 Gevaren van social media
Privacy is nauwelijks meer gewaarborgd, Wie is hier wereldvreemd?; Nieuwe gedragscode NVP artikel 5.1 “De bij derden, waaronder websites, verkregen informatie zal indien relevant!! aan de sollicitant worden medegedeeld cq met de sollicitant worden besproken met uitdrukkelijke vermelding van de bron” Werknemers die onwelgevallige zaken vermelden over het bedrijf. Opstellen social media protocol (zie: Lees op die site ook 10 risico’s van social media voor HR. Gefrustreerde sollicitanten die zich via social media beklagen over het bedrijf. Gevolgen kwaliteit van werving: Niet elke doelgroep die je wilt bereiken, bereik je er mee

25 Gevolgen social media voor andere wervingsvormen
Jobboards. Jobboards zoals Monsterboard e.a zullen niet meer bestaan of in ieder geval niet in de huidige vorm Advertenties in de krant, krijgen hooguit een verwijzingsfunctie naar jobboards, sites van organisaties of social media

26 Gevolgen social media voor andere wervingsvormen
3 werving & selectiebureau’s Voordeel: zorgvuldige voorselectie Social media biedt de mogelijkheid om kandidaten intensiever te volgen. Het gebruik van social media gekoppeld aan de persoonlijke relatie die een W&S bureau aangaat met de kandidaten, biedt een klant grote voordelen.  Vb Interne database’ koppelen aan LinkedIn, zodat men over een up-to-date beschikt van de kandidaat

27 Conclusies social media m.b.t werving
Tegenstrijdige onderzoeksresultaten; ROI meten blijkt nog altijd lastig: echte harde cijfers zijn vaak niet te koppelen aan sociale media inzet; Nederland loopt internationaal achterop; Nu vooral een PR instrument voor werkgevers, en info instrument voor werkzoekenden; Nog niet tot volle wasdom gekomen; Grote groep potentiële sollicitanten gebruikt het nog niet; op termijn uitstervend ras; Maak je als organisatie geen gebruik van social networks dan mis je belangrijke doelgroepen;

28 Conclusies social media m.b.t werving
Snel en relatief goedkoop medium; Rol van recruiter wordt anders Binnen 5 jaar de belangrijkste wervingsvorm; Jobsites zoals Monsterboard zullen niet meer in de huidige vorm bestaan; Werkgevers worstelen met hun keuze voor werving, terwijl potentiële werkzoekenden steeds actiever zijn op social media;

29 Conclusies vervolg: Deloitte over social media
“Twee keer zoveel bezoekers komen binnen op onze carrièresite via sociale media als via traditionele vacaturesites” Deloitte heeft een site: werkenbijdeloitte.nl en is nadrukkelijk aanwezig op sociale mediaplatforms als Hyves, Twitter, LinkedIn en Facebook; Recruiting via social media legt de nadruk niet zozeer op het binnenhengelen van mensen, maar juist op het promoten van vacatures en evenementen; Vacatures zijn makkelijker te vinden, maar belangrijker is te zien wat Deloitte te bieden heeft als werkgever. Dat gebeurt indirect door ‘bewijsstukjes’ als blogs, tweets van personeels-leden en op LinkedIn. ‘We geven Deloitte een gezicht ‘ Stagiaires benaderen Deloitte al via Twitter

30 Aanbevelingen Maak een responsanalyse van de verschillende wervingsvormen Kies voor een wervingsvorm die bij de doelgroep past (dat kan behoorlijk verschillen!) Ben je op zoek naar de passieve of de actieve zoeker? Reageer als werkgever binnen 2 dagen anders verlies je de beste kandidaten; Maak intern afspraken m.b.t het gebruik van social media; Bepaal als recruiter de juiste trefwoorden. Hoe? Kruip in de huid van de doelgroep. Zoek 15 termen, kijk naar synoniemen, afkortingen vertalingen, typefouten. Vb manager, afdelingshoofd, coördinator F&A, finance, financiën;

31 Aanbevelingen vervolg
Werkgevers moeten meer gaan communiceren met de buitenwereld. Niet zenden maar echt interacteren! Niet slechts aanwezig zijn op social media maar daar ook participeren in conversaties; Er moet een bedrijfbeeld ontstaan dat de doelgroep aanspreekt, waardoor de keuze op jou als werkgever valt en niet op die ander; Fundamenteel: Maak een strategisch wervingsplan! Daar ontbreekt het aan, we lopen hollend achter hypes aan zonder dat we weten of dit de juiste methodiek is.

32 Ten slotte Gebruik employee referall.
Meer dan ooit is het voor HR belangrijk om de verhouding tussen mogelijke wervingskanalen in te blijven schatten en de juiste te kiezen

33 Relevante website


Download ppt "Social media anno 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google