De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agis en Achmea Zorgkantoren Voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe zorgaanbieders 2014 December 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agis en Achmea Zorgkantoren Voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe zorgaanbieders 2014 December 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Agis en Achmea Zorgkantoren Voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe zorgaanbieders 2014 December 2013

2 Programma  13.30 uurWelkom  13.35 uurAWBZ Keten  13.50 uurZorgtoewijzing en Voorschrift ZTW  14.20 uurPauze  14.35 uurHelpdesk AZR  14.45 uurZorginkoop  15.20 uurRondvraag en afsluiting

3 AWBZ Keten en meer Sander Bloemheuvel Procesbeheerder AWBZ

4 AZR informatiestromen en Ketenpartners Aanmeldfunctionaliteit CIZ 10 32 1110 457

5 AZR informatiestromen en Ketenpartners Agis en Achmea Zorgkantoren Azera

6 Communicatiestromen Zorginkoop Zorgtoewijzing en HelpdeskAZR Locatie Zwolle (Achmea zorgkantoor) Locatie Amersfoort (Agis zorgkantoren) Zorgtoewijzing en HelpdeskAZR incl. AW319

7 Achmea: www.achmeazorgkantoor.nl Agis: www.agiszorgkantoren.nl

8 U vindt hier informatie over o.a: 1.Zorginkoop 2.(Aanvullend)Voorschrift 3.Foutcodetool AZR en AW319 4.Rekenmodule en vertaaltabel 5.Nieuwe zorgaanbieders 6.Nieuws

9 www.zorgregistratie.nl

10 Zorgtoewijzing Regina van der Meij Casebehandelaar Zorgtoewijzing

11 Zorgtoewijzing Wat kan Zorgtoewijzing voor u betekenen? •Beantwoording van vragen over de toewijzing van een indicatie •Vragen over de leveringsstatussen van de toegewezen zorg •Toewijzen van functies die door een vorige aanbieder al zijn beëindigd •Vragen over de combinatie van zorg in natura en PGB •Adviseren bij moeilijke casuïstiek •Toelichting op wet- en regelgeving rond de AWBZ en zorgtoewijzing in het bijzonder

12 Zorgtoewijzing Wat doet Zorgtoewijzing nog meer? •Bemiddelen voor de cliënten zonder voorkeur •Organiseren van operationele ketenoverleggen •Wachtlijstcontroles

13 Zorgtoewijzing Wat doet Zorgtoewijzing niet? •Beantwoording van financiële vragen •De looptijd van indicatiebesluiten aanpassen •Toewijzingen muteren nadat het indicatiebesluit is toegewezen aan een voorkeursaanbieder •Een MUT-datum corrigeren •Een leveringsstatus wijzigen

14 Zorgtoewijzing Wat kunt u, als aanbieder, zelf doen? •Raadpleeg voor gecontracteerd zorgaanbod de websites via www.agiszorgkantoren.nl en www.achmeazorgkantoor.nlwww.agiszorgkantoren.nl www.achmeazorgkantoor.nl •Indicatiebesluiten digitaal doorsturen naar een andere aanbieder •Mutatieformat Zorgtoewijzing invullen als aanvraag via AZR technisch niet mogelijk isMutatieformat Zorgtoewijzing •Zorgen voor een juiste leveringsstatus bij toegewezen zorg

15 Voorschrift Zorgtoewijzing en Aanvullend Voorschrift http://www.agiszorgkantoren.nl/Ik_lever_zorg/Bureau_Zorgtoewijzing http://www.achmeazorgkantoor.nl/zorgaanbieders/zorgtoewijzing http://www.agiszorgkantoren.nl/Ik_lever_zorg/Bureau_Zorgtoewijzing http://www.achmeazorgkantoor.nl/zorgaanbieders/zorgtoewijzing

16 Voorschrift ZTW 1.Dossierhouderschap •Wat is dossierhouderschap? •Wat verwachten wij van een dossierhouder? 2.Soorten toewijzingen •Reguliere zorg •Transferzorg •Overbruggingszorg •Alternatieve zorg •Administratieve toewijzing

17 Voorschrift ZTW 3. Leveringsstatussen •Actief wachtend (wekelijkse rapportages) •Wenswachtend •Slapend wachtend •In zorg •Einde zorgvraag 4. Spoedzorg •Wat is spoedzorg? •Wat zijn de spelregels? •Spoedzorg aanvragen bij het CIZ, www.ciz.nlwww.ciz.nl

18 Bereikbaarheid Zorgtoewijzing Locatie Amersfoort (Agis) –Regio Apeldoorn-Zutphen: bztw-azeo@agisweb.nlztw-azeo@agisweb.nl –Regio Amsterdam: bztw-adam@agisweb.nlztw-adam@agisweb.nl –Regio 't Gooi (inclusief Almere): bztw-gooi@agisweb.nlztw-gooi@agisweb.nl –Regio Utrecht:bztw-utrecht@agisweb.nlztw-utrecht@agisweb.nl Telefoonnummer Zorgtoewijzing: 0900 2020 458 (optie 1 voor zorgtoewijzing) Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur Locatie Zwolle (Achmea) –Regio Drenthe, Zwolle en Flevolandbzt.zwolle@achmea.nlbzt.zwolle@achmea.nl –Regio Rotterdambzt.rotterdam@achmea.nlbzt.rotterdam@achmea.nl –Regio Kennemerland, Zaanstreek/Waterlandbzt.amsterdam@achmea.nlbzt.amsterdam@achmea.nl –GZ en GGZ bzt.gz-ggz@achmea.nlbzt.gz-ggz@achmea.nl Telefoonnummer Zorgtoewijzing: 0900 2352 989 Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

19 Pauze

20 Helpdesk AZR Angela Dow Medewerker Helpdesk AZR

21 Helpdesk AZR Wat doet de Helpdesk AZR en wat kunnen wij voor u betekenen? •Beantwoorden van technische vragen rondom AZR •Proactief en reactief ondersteuning bieden •Aanpreekpunt m.b.t. rapportages/lijstwerk •Uitval berichtenverkeer •Beantwoorden van vragen over AW319 (alleen op locatie Zwolle) •Testwerkzaamheden •CAK-berichtenverwerking

22 Rapportages/Lijstwerk •Cliënten in Zorg •Wachtende cliënten •Bewonerslijst •Afgesloten ZTW met MAZ zonder MUT •Aflopende indicaties •AW33 zonder AW34 retour •Actief wachtenden (wekelijks) Let op: de bestanden worden maandelijks in een beveiligde ZIP verstuurd. Neem contact op met de Helpdesk AZR voor het wachtwoord.

23 Centrale rol AZR-coördinator •Communicatie en coördinatie binnen uw organisatie •Instrueren van uw collega’s •Contactpersoon richting HelpdeskAZR •Aanspreekpunt voor technische zaken AZR, wachtlijstbeheersing, escalaties en monitoring •Aanspreekpunt bij geweigerde aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT) •Ontvanger van de rapportages

24 Bereikbaarheid HelpdeskAZR Locatie Amersfoort (Agis) E-mail: helpdeskazr@agisweb.nl Telefoonnummer: 0900 2020 458 (optie 2 voor technische vragen) Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uurhelpdeskazr@agisweb.nl Locatie Zwolle (Achmea) E-mail: azrinfo@achmea.nl Telefoonnummer: 0900 2974 636 (voor zowel technische vragen als AW319) Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uurazrinfo@achmea.nl

25 Zorginkoop AWBZ Hans Warringa Business Analist GZ

26 Zorginkoop: Onderwerpen •Aanleveren realisatiecijfers •AW319 •Betaling •Planning 2014/2015 •Overige aandachtspunten

27 Zorginkoop: Aanleveren productiecijfers •Realisatieformat Zorginkoop (Excelformat) Totaal per prestatie, per kavel Aanlevering uiterlijk 15 de van de maand Termijnen: 12 maanden! Vragen? Neem contact op met uw contactpersoon. •CAK (Centraal Administratie Kantoor) www.hetcak.nl CAK Zakelijk

28 Zorginkoop: AW319 •VECOZO certificaat •Software aanschaffen voor aanmaken AW319 •Landelijke site: www.declarerenawbzzorg.nl voor het declaratieprotocol AWBZ 2014www.declarerenawbzzorg.nl •www.agiszorgkantoren.nl en www.achmeazorgkantoor.nl voor het aanvullende declaratieprotocol AWBZ 2014www.agiszorgkantoren.nlwww.achmeazorgkantoor.nl •AW320 retourbericht •Vragen? Neem contact op met HelpdeskAZR (locatie Zwolle)

29 Zorginkoop: Betaling •Afrekenen o.b.v. budgetmodel of prijsmodel (prijsmodel: tot overschrijding contracteerruimte of na de herschikking 2014) •Vanaf 1 april 2014 realisatiecijfers vs AW319

30 Zorginkoop: Planning 2014/2015 •Januari 2014: Start zorglevering 2014 •Juni/Juli: Indienen offerte zorginkoop 2015 (Informatie op onze website vanaf april 2014) •Augustus/Oktober 2014: Afhandeling Zorginkoop •September/Oktober 2014: Herschikking 2014 (definitieve afspraak) •Februari 2015: Nacalculatie 2014 •In 2014 transitie gemeente

31 Zorginkoop: Overige aandachtspunten Informeren zorgkantoor bij speciale situaties: • Wijziging bestuurslid • Liquiditeitsproblematiek

32 Aandachtspunten vóór 1 januari en daarna •Zorg dat u beschikt over een AGB-code •Controleer of deze vóór 1 januari op de landelijke AZR-AGB-codelijst staat. Is dit niet het geval, neem contact op met uw contactpersoon bij Zorginkoop. •Beschik over een VECOZO certificaat dat ook geschikt is voor het declareren van de AW319 •Zorg ervoor dat AZR berichten uitgewisseld kunnen worden via een softwareprogramma •Controleer bij uw ICT afdeling of met wachtwoord beveiligde ZIP bestanden worden tegengehouden (u ontvangt de rapportages in een met wachtwoord beveiligd ZIP bestand) •Neem na ontvangst van de eerste rapportages contact op met de Helpdesk AZR voor het juiste wachtwoord •Lever tijdig uw realisatiecijfers en de AW319 aan

33 Vragen?

34 Bedankt voor uw komst!


Download ppt "Agis en Achmea Zorgkantoren Voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe zorgaanbieders 2014 December 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google