De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Persoonlijk geïntegreerde evaluatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Persoonlijk geïntegreerde evaluatie"— Transcript van de presentatie:

1 Persoonlijk geïntegreerde evaluatie

2 Persoonlijk geïntegreerde evaluatie
Hoe kan ik mijn PGE opvatten? - aanknoping bij vorige sessie Feedback uit voorbije PGE Bespreking in groep: Plenum Besluit Persoonlijk geïntegreerde evaluatie

3 Persoonlijk geïntegreerde evaluatie
Overschrijdt de afzonderlijke vakken Belangrijk om linken te leggen Vanuit het modulethema je eigen leerwinst aangeven Dit leidt tot een gefundeerde kijk op je eigen situatie Heeft een verbetering van je persoonlijke praxis tot doel, Persoonlijk geïntegreerde evaluatie

4 Persoonlijk geïntegreerde evaluatie
Persoonlijke reflectie Een persoonlijke verwerking van de cursussen. De cursist toont aan wat het leereffect is en hoe de deskundigheid is toegenomen. KHIVO: Professionalisering van leerkrachten met positief effect op het leren van leerlingen. Persoonlijk geïntegreerde evaluatie

5 Professionalisering 1. Uitdagen huidige onderwijstheorie/overtuigingen
2. Ontwikkelen nieuwe kennis/vaardigheden 4. Observeren van verbeteringen in de leerlingenresultaten 3. Aanbrengen (kleine) veranderingen Professionalisering van leerkrachten Werner Bosman DPB-Gent

6 MIJN LEERWINST? 1. Uitdaging – aandachtspunt dat ik mij stel vanuit ….. 4. Observeren en reflecteren over de verbeteringen van de leerlingenresultaten Effecten van mijn actie? 2. Ontwikkelen nieuwe vaardigheden Vanuit cursus 1 cursus 2 cursus 3 Cursus 4 Cursus 5 3. Aanbrengen (kleine) veranderingen Professionalisering van leerkrachten Werner Bosman DPB-Gent

7 1. Uitdaging – aandachtspunt dat ik mij stel vanuit …..
Het thema van deze module gaat over school en samenleving. De samenleving verwacht van het onderwijs dat we kinderen en jongeren voorbereiden om te kunnen functioneren binnen een maatschappij. Het is daarom belangrijk dat we kwaliteitsvol werken aan de totale ontwikkeling van kinderen waarbij niet enkel de taal– en denkontwikkeling centraal staan, maar waar ook de technische, muzische, sociale, morele en andere aspecten van de ontwikkeling van kinderen van evenwaardig belang zijn. De samenleving verwacht dat kinderen en jongeren kunnen omgaan met elkaar en zich kunnen gedragen en dat ze een attitude hebben ontwikkeld om levenslang te leren. Techniek is daarbij een onderdeel dat niet meer weg te denken is uit de samenleving… Mijn doelstelling Zorgen voor kwaliteitsvol techniekonderwijs binnen mijn klas en school met aandacht voor hoogbegaafdheid….

8 2. Ontwikkelen nieuwe vaardigheden Vanuit cursus 1, cursus 2, cursus 3, …
Eerst bekijk ik vanuit het opvoedingsproject van onze school of wij oog hebben voor de 5 kwaliteiten van onderwijs en of wij de kleuters in contact brengen met de verschillende domeinen volgens het opvoedingsconcept van het katholiek basisonderwijs met een gerichte aandacht op het domein techniek (cursus Actuele Opvoedings- & Onderwijsanalyses) Daarna reflecteer ik in hoeverre ik als klastitularis van de derde kleuterklas kwaliteitsvol techniekonderwijs voorzie voor mijn kinderen (cursus Schoolmanagement & Kwaliteitszorg en cursus Techniek) Door gebruik te maken van gesprekken met collega’s en de driehoek van het sociale (cursus Sociologie en Techniek) ga ik na wat de feiten zijn betreffende techniekonderwijs op schoolniveau. Als laatste stap ga ik na of we aan de hand van techniek een wezenlijke bijdrage kunnen leveren bij de omgang met kinderen met hoogbegaafdheid (open lezing van Prof. Dr. Tessa Kieboom)

9 3. Aanbrengen (kleine) veranderingen
Keano (3C): Ik vond het heel leuk, omdat we dan de kinderen van het eerste leerjaar leren kennen. . 3. Aanbrengen (kleine) veranderingen

10 Doordat ik enkele aanpassingen gedaan heb op het vlak van techniek binnen mijn klaswerking, heb ik concrete veranderingen op technisch vlak kunnen waarnemen bij mijn kinderen. Sommige kleuters hebben meer interesse gekregen in bouwen en werken met bouwplannen, anderen kwamen zelf tot creatieve bouwwerken, dit mee doordat ik kleuters meer heb laten duiden wat ze gedaan hebben rond techniek. Het enthousiast laten tonen of vertellen over technische activiteiten, zette andere kinderen aan om technisch aan de slag te gaan. Anderen hebben meer zelfvertrouwen gekregen. Bijvoorbeeld bij de timmeractiviteit werd er eerst vooral gekeken en hulp gevraagd bij het zagen. Naarmate de timmerhoek meer aan bod kwam, gingen kleuters over tot het zelf handelen en elkaar ondersteunen bij deze vaardigheid. Door bij waarnemingen zelf vaker technische vragen te stellen en te duiden uit welke materies bepaalde dingen zijn gemaakt, komen kleuters dit zelf spontaan vertellen of vragen. 4. Observeren en reflecteren over de verbeteringen van de leerlingenresultaten Effecten van mijn actie?

11 In onderstaand besluit wil ik concreet verwoorden wat mijn leerwinsten zijn op vlak van kennis, inzichten en vaardigheden. Ik zal me daarbij niet enkel beperken tot de cursusonderdelen die ik gebruikt heb binnen mijn persoonlijke geïntegreerde evaluatie, maar ook tot de andere cursussen waar ik zeker zaken van zal meenemen naar mijn klaspraktijk en schoolwerking. …. Vanuit de cursus Gedragspsychologie heb ik nu meer kennis betreffende gedragsproblemen, hun kenmerken, oorzaken en mogelijke aanpak. Naar aanleiding van het oefenmoment met handpoppen binnen de cursus Gedragspsychologie heb ik het boek “Emoties in de kleuterklas” gelezen. Het is een methode met dierenhandpoppen ter bevordering van de sociale en emotionele ontwikkeling bij kleuters. Deze methode zou ik in de toekomst willen uitproberen in mijn klas. Mijn leerwinst ?

12 FEEDBACK : Vorm Respecteer de afspraken over de lay-out
PGE = zakelijke tekst – niet verhalend – opgelet met spreektaal Overzichtelijke bladspiegel Gebruik illustraties 15 bladzijden – bijlagen beperken Vergeet de bronnenlijst niet Zoek iemand die je werk grondig naleest FEEDBACK : Vorm

13 FEEDBACK : Inhoud Beperkte beschrijving van je professionele situatie
5 cursussen evenwaardig verwerken Niet louter beschrijvend – inzichten uit te cursussen opnemen Inzichten op klas-, school- en beleidsniveau Besluiten = leerwinsten aangeven Opgelet met foutieve informatie Link met modulethema? FEEDBACK : Inhoud

14 FEEDBACK : Voorstelling
Verzorgd en rustig spreken Kies een aantal items waar je dieper op ingaat Illustreer uitspraken uit uw schriftelijk werk Begin niet over totaal iets anders Voorzie gerust een houvast (staakwoorden) En PPT of attributen moeten een meerwaarde bieden Reageer accuraat, slagvaardig FEEDBACK : Voorstelling

15 Hoe kan je dit tot uiting brengen in je PGE?
Uit de adviesgroep: “ De PGE is veeleer een kans om te tonen dat de dhos-opleiding zijn nut bewijst in de eigen praktijk Hoe kan je dit tot uiting brengen in je PGE? Bespreking in groep

16 Bespreking in groep Welke stappen zet je bij het uitwerken van je PGE?
Zie je nu al een ‘kader’ voor de uitbouw van je PGE? Wat zou de rode draad kunnen zijn met het modulethema? Welke onderwerpen uit de cursus kan je aangrijpen om te reflecteren over je eigen klas of school? Bespreking in groep

17 Plenum: belangrijke elementen in een sterke PGE.

18 Veel succes!


Download ppt "Persoonlijk geïntegreerde evaluatie"

Verwante presentaties


Ads door Google