De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over ‘Greed’: obsceniteit en prudentie. • Een voorbeeld uit de mercantilistische economie: de tulpomanie van 1636-1637 -Democratisering van de smaak -Kopen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over ‘Greed’: obsceniteit en prudentie. • Een voorbeeld uit de mercantilistische economie: de tulpomanie van 1636-1637 -Democratisering van de smaak -Kopen."— Transcript van de presentatie:

1 Over ‘Greed’: obsceniteit en prudentie

2 • Een voorbeeld uit de mercantilistische economie: de tulpomanie van 1636-1637 -Democratisering van de smaak -Kopen van de ‘rechten’ op bollen -Variëren van verkoopeenheden -Massale toeloop van speculanten ‘Ik investeer, hij speculeert, zij gokken’ Uit: Simon Schama (1988), Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw, Amsterdam:Contact, 356-370

3 Over ‘Greed’: obsceniteit en prudentie ‘Wel tevergeefs heb ick tot noch toe dan soo sueren arbeydt ghedaen, ofte veele ouders soo ghewroet ende gheslooft; wat behoeven dan de kooplieden eenigen stijl, often haer goet over zee te pericliteeren? wat behoeven de kinderen eenich ambacht te leeren? wat schipper behoeft soo schrickelijcken en de danghereusen see over te seylen? wat soldaat behoeft om so kleen ghewin zijn leven te hasarderen soo men soo ken winnen’ (o.c. 368)

4 Over ‘Greed’: obsceniteit en prudentie Wat is er veranderd? - Economics: the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses Uit: Lionel Robbins (1935), Essays on the Nature and Significance of Economic Science -Homo oeconomicus als ‘model’: het individu dat beschikt over alle relevante informatie, nodig om de nutswaarde te maximaliseren bij aanwending van schaarse middelen op efficiënte wijze -Economische wetenschap: het wetenschapsideaal van de natuurwetenschappen

5 Over ‘Greed’: obsceniteit en prudentie Het begrip ‘obscenitieit’ -De cultuur-politieke analyse van Jean Baudrillard n.a.v. het verschijnsel ‘obesitas’ -Geen moreel oordeel maar: betekenissen die woekeren en het ‘normale’ schema overwoekeren. -Normaliteit slechts contextueel te verstaan

6 Over ‘Greed’: obsceniteit en prudentie Kent de markt ‘waarden’? -Over vrijheid, preferenties en horizonten -Over ‘gedrag’ en ‘handelen’ Nieuwe richtingen in de economische wetenschap

7 Over ‘Greed’: obsceniteit en prudentie Naar: Daniel K. Finn, (2006), The moral ecology of markets. Assesing Claims about Markets and Justice, Cambridge:Cambridge University Press • Markets are human institutions • Analyzing human institutions asks for analysing contexts • like in ecology: no singel species of plant or animal can be understood without reference to its pattern of relations between organisms and environment

8 Over ‘Greed’: obsceniteit en prudentie • The environment of markets is their social, political and cultural context • Human behavior in markets is embedded in these contexts, better: in the layering of these contexts • These contexts ask for empirical analysis and moral assesments as they are configurations of competing claims

9 Over ‘Greed’: obsceniteit en prudentie • The bunch of conversations is a bunch of paradigmatic approaches of these competing claims • Economics has always a reference to daily life (markets) • This daily life is filled with moral valuation

10 Over ‘Greed’: obsceniteit en prudentie • The lack of a true dialogue on morality of markets cannot be attributed to the depth of disagreement of issues involved. • The cacaphony of voices asks for a framework of the debates.

11 Over ‘Greed’: obsceniteit en prudentie Nieuwe urgentie voor ‘waarden-debat’ over de markt na utilitarisme Belang van prudentie (foresight, knowledge, intelligent action) uit: David Kasper (2011), Can morality do without prudence?, in: Philosophia 39: 311-326 Perspectief van een deugd-ethiek in een welvaartseconomie Model van een zorg-ethiek in een welvaartseconomie


Download ppt "Over ‘Greed’: obsceniteit en prudentie. • Een voorbeeld uit de mercantilistische economie: de tulpomanie van 1636-1637 -Democratisering van de smaak -Kopen."

Verwante presentaties


Ads door Google