De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Veiligheid en gezondheid hebben geen prioriteit Geert Lentz Dé arbovakdag voor de krachtige arbofunctionaris!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Veiligheid en gezondheid hebben geen prioriteit Geert Lentz Dé arbovakdag voor de krachtige arbofunctionaris!"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Veiligheid en gezondheid hebben geen prioriteit Geert Lentz Dé arbovakdag voor de krachtige arbofunctionaris!

2 Vandaag •Wat bezielt de mens om gezond en veilig te werken? •Dilemma’s op een ethische manier analyseren •manier van reageren •(arbeidsomstandigheden) leuk •wat is wel mogelijk •lef •cultuurverandering op gang brengen vanuit eigen “kracht”

3 •Wat is een ARBO professional, (PP ofwel preventieprofessional) •Wat maakt een ARBO professional krachtig, •Hoe acteer je nu, •Welke invloed heb je, •Hoe blijf je bij, •Hoe zorg je dat juist jij dat verschil maakt waardoor jouw bedrijf beter presteert. •Hoe presteert jouw bedrijf ? Te beantwoorden vragen

4 Misvattingen over ARBO professionals ? •Twijfels over de effectiviteit en invloed. •Twijfels over de durf om werkelijk deel uit te maken van het beslisproces. •Twijfels over kunde (proces kennis) •Twijfels over belangeloosheid •Twijfels over verantwoordelijkheid •Twijfels over beheersing versus kosten •Twijfels over beheersing regelgeving •Twijfels over het doorbreken van kloof tussen directie en werkvloer.

5 Twijfels van de ARBO professional •Heb ik genoeg kennis? •Kies ik de juiste aanpak? •Komt mijn boodschap goed over? •Spreek ik de juiste taal? •Heb ik het juiste netwerk?

6 Misvattingen over het ARBO zorgsysteem ? FNV nota ARBO werkt •De ri&e ontbreekt vaak, is veelal gebrekkig, staat desondanks onder druk van werkgevers, die de ri&e vooral als een administratieve last ervaren. •Het plan van aanpak ontbreekt nog vaker. •Ook de voortgangsrapportage blijft vaak achterwege. •De organisatie van de deskundige bijstand staat onder druk. •De feitelijke medezeggenschap laat te wensen over. •Een aantal prioritaire risico’s wordt onvoldoende opgepakt. •Ongevallen en beroepsziekten worden niet altijd gemeld en geregistreerd.

7 De ARBO Professional: (des)-kundig of (des)-interesse

8 •Wat maakt een ARBO professional krachtig •Door in de eerste plaats Veiligheid en Gezondheid geen prioriteit te geven

9 De worsteling •Bedrijven worstelen met hun ongevalcijfers en ziekteverzuim en de uitstraling daarvan naar de buitenwereld. •De initiatieven voor verbetering door onder meer gedrag- beïnvloeding geven niet het gewenste resultaat. •Slechts hier en daar slagen bedrijven er in om uit de malaise te treden. •Hoe zit een dergelijke aanpak in elkaar, wat zijn de succesfactoren en hoe kan de leiding daar krachtig aan bijdragen?

10 Huidige houding binnen de Industrie ‘ Alle veiligheidsproblemen worden veroorzaakt door het niet voldoen aan afspraken (Non-Compliance)

11 Compliance (Andrew Hale) ‘Dit heeft zijn eigen plaats in een veiligheids- strategie, in het bijzonder om te verzekeren dat “managers” voldoen aan hun verantwoordelijkheid om hun betrokkenheid te demonstreren en niet blind te zijn voor onveilige handelingen. Het is echter slechts een tweederangs strategie op werkvloerniveau, welke op basis van uitgebreid onderzoek uit zou moeten gaan van grote inspanningen om te bewerkstelligen dat “front-line” personeel gemotiveerd raakt en betrokken is bij de ontwikkeling en acceptatie van goede werkmethoden

12 Biologie en de Target Heeft een target van “op tijd rijden” (target 87,98%) invloed op het door rood licht rijden van treinen

13 Doel vandaag •We gaan worstelen met de begrippen over veiligheid en gezondheid •We gaan op weg met een aanpak voor verbetering, Balance ® •We gaan op zoek naar de kracht van de ARBO kracht.

14 En hoe goed doen we het ? •Hoe meet u de veiligheid, gezondheid en de Milieubelasting van uw bedrijf

15 LTIF (Aantal incidenten met verzuim per miljoen werkuren) •De bouw tussen 50 en 100 •Zware industrie tussen 15 en 5 •Petrochemische industrie rond 2 Uw bedrijf ?

16 Op zoek naar gevaar Hoe slagen we er in dat gevaar een vriend wordt ? (Een vriend behandel je met respect, een vijand met angst)

17 En hoe meet je gevaar ? Hoe bepalen jullie of een gevaar acceptabel is

18 Oprechte aandacht •Respect •Transparantie •Controle •Zorg •Betrokkenheid •Doeltreffendheid •Initiatief •Invloed •dialoog

19 Kenmerken Balance ® •Eenvoudige instrumenten die alle niveaus in de organisatie bereiken •Niet op zoek naar schuldigen, maar op zoek naar onderliggende oorzaken •Evenwicht tussen veiligheidsprestaties en inspanningen (Veiligheid heeft geen prioriteit)

20 Voorwaarden voor succes •100% committment hoogste leider •Geaccepteerd Plan (winnaars hebben plan, verliezers excuses) •Consistentie in beleid en uitvoering

21 Nog meer voorwaarden voor succes •Overtuiging dat Veiligheid en gezondheid geen prioriteit hebben •Krachten richten op inspanningen die helpen de juiste omstandigheden te scheppen •Geen Concessies! Je werkt veilig en gezond of je werkt niet !

22 Stel vast wat de behoefte is (noodzaak voor Balance interventie) GROEIMETER EVENTUEEL ONDERSTEUND DOOR EEN CULTUURONDERZOEK.

23 Waarom deze meting? Transparantie: Zichtbaar maken waar de verschillen zitten bij de verschillende disciplines binnen organisaties (denk aan: Middenkader, Uitvoerenden, OR, Directie, Stafdiensten) in perceptie als het om de eigen veiligheidssituatie gaat; zichtbaar maken wat de grootste verbetering(en) oplevert; Doelmatigheid: Elke interventie moet ook doelmatig zijn. De juiste balans tussen inspanning en resultaat. Dat wil zeggen dat er geen interventies zouden moeten worden opgetuigd die veel energie kosten, maar minder effectief zijn dan wanneer de interventie een ander onderdeel zou hebben belicht. Het voorkomt suboptimalisatie en een laag draagvlak voor de verandering; Doeltreffendheid: Als de keuze is gemaakt en de doelmatigheid ervan is vastgesteld, kan de doeltreffendheid ervan maximaal tot zijn recht komen; Referentiekader: Het model biedt de organisatie een scherp referentiekader dat na bepaalde tijd wederom kan worden getoetst om zodoende een bevestiging te krijgen van de doeltreffendheid van de getroffen maatregelen.

24 Wat gebeurt er met de uitslag? De uitkomsten zijn perfect geschikt om intern tot een dialoog te komen over de verschillen die ongetwijfeld zullen blijken. Waarom scoort (als voorbeeld) groep A zeer hoog op bepaalde stellingen en groep B juist laag? Met de uitwerking wordt de onderneming tevens de spiegel voorgehouden waar men staat. Uitkomsten kunnen input zijn voor het nieuwe jaarplan, latere metingen kunnen tonen of er sprake is van groei. Werkwijze De werkwijze is relatief eenvoudig. Werk de principes 1 t/m 8 per blok af. U scoort een 1, 2, 3, 4 of een 5. De betekenis van de score is steeds aangegeven. Het is GEEN wedstrijd. Goed of fout bestaat dus niet. Voor een stelling een ‘5’ scoren terwijl u weet dat een ‘3’ dichter in de buurt van de werkelijkheid ligt, doet u uzelf en het bedrijf geen plezier. Immers, daar waar u laag scoort liggen ook de kansen om weer te verbeteren! Succes! Doel en werkwijze

25 U maakt een foto van de huidige situatie. FOUT of GOED bestaat niet. Vul dit antwoord in zoals u naar uw eigen organisatieonderdeel kijkt. Wees eerlijk. Weet u het niet? Vul dan een 1 in. Immers, als u het niet weet is dit minimaal niet met u gecommuniceerd of is u niet helder.

26 Organisatie ontwikkelingsfase 1.Pathologisch 2.Reactief 3.Calculatief 4.Pro-actief 5.Generatief De score van de meting is een indicatie voor de fase waarin de organisatie zich bevindt.

27 HSE improvement

28

29

30 Oefenen Waar komt u uit?

31 Hoe bereik je effectiviteit

32 De negen kritische veiligheidsprocessen en de daaraan gelieerde waarden

33 respect transparantie controle zorg betrokken-heid doeltreffend-heid initiatiefinvloeddialoog

34 INSPANNINGS- RESULTAAT (hoe meet je inspanningen)

35 DASHBOARD    Resultaat INSPANNING WF= 1WF= 2WF= 3WF= 4 WF= 5WF= 6WF= 7WF= 8WF= 10 Verzuimongeval Geregistreerd Ongeval / Inc. WPO RI&E / PVA WPBWPD MELDEN AFHANDELEN WERK- OVERLEG JP Norm= 1,2 JP Norm= 15,0 JP Norm= 80% JP Norm= 0,5 pppj JP Norm= 80% Score Punten Score Punten Score Punten Score Punten Score Punten Score Punten Score Punten Score Punten Score Punten 0,0100,010 100 % 10 100 % 10 100 % 10 100 % 10 >5 pppj 10 100 % 10 100 % 10 <0,39<3,09 >90 % 9 9 9 9 >3 pppj 9 >90 % 9 9 <0,68<6,08 >85 % 8 8 8 8 >2 pppj 8 >85 % 8 8 <1,27 <12, 0 7 >80 % 7 7 7 7 >0,5 pppj 7 >80 % 7 7 JP6 6 6 6 6 6 6 6 6 >1,25 >12, 0 5 <80 % 5 5 5 5 <0,5ppp j 5 <80 % 5 5 >3,04 >30, 0 4 <70 % 4 4 4 4 <0,4 pppj 4 <70 % 4 4 >5,03 >50, 0 3 <60 % 3 3 3 3 <0,3 pppj 3 <60 % 3 3 >7,02 >70, 0 2 <50 % 2 2 2 2 <0,2 pppj 2 <50 % 2 2 >9,01 >90, 0 1 <40 % 1 1 1 1 <0,1 pppj 1 <40 % 1 1

36 9 weegfactoren voor 2 resultaatgebieden en 7 inspanningen Managen op inspanningen! PRAKTIJKVOORBEELD METEN INSPANNINGEN VOLGENS BALANCE

37

38 Oefening met ballen

39 Voorbeelden van middelen •Stop en Go kaartje

40 Geeft de legitimatie van de directie in handen om niet onveilig aan het werk te hoeven gaan. STOP! & GO!

41 STOP!&GO! is een hulpmiddel om tot een dialoog te komen, GEEN doel op zich!; het maakt mensen BEWUSTER van de risico’s. Want: •STOP!&GO! benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de uitvoerenden; •STOP!&GO! leidt tot wederzijds respect tussen leiding en uitvoerenden. SAMENVATTEND

42 Aanspreken

43 Per 2-tal: Kies iemand die de ander aanspreekt. Stel: U treft op de werkplek een ongewenste situatie aan. Zie foto’s 1, 2 & 3. Degene die aangesproken wordt verricht de gevaarlijke handeling of is verantwoordelijk voor de getoonde situatie. Degene die aanspreekt maakt duidelijk dat dit natuurlijk niet kan, tracht daar de ander daarvan te overtuigen en maakt tot slot een concrete verbeterafspraak. Let op: Aanspreken en tot afspraak komen mag maximaal 2 minuten duren! 1 B 3 Brandgevaar (ondanks bordje worden toch pallets opgeslagen) 2 Valgevaar (Reparatie onderdeel zonder gebruik hulpmiddelen) Struikelgevaar (Ontbreken van orde en netheid)

44

45 Wat verder?? •Streef naar continue dialoog •Stuur voordurend op onderliggende oorzaken (dus zoek geen schuldigen) •Zorg dat wederzijds respect dominant aanwezig is •Zorg dat bedrijfsdoelstellingen en inspanningen synchroon lopen •Moedig natuurlijk Leiderschap in natuurlijke teams aan

46 Werkhouding •De werkhouding (en sturing) moet niet gericht zijn op het afhebben (resultaat), maar op het werk (dan volgt het afhebben vanzelf) No hay caminos, hay que caminar

47 En hoe zit het met blij zijn??  Ontkramping en spel versterken de aandacht  Uitstelgedrag Maakt niet blij (is een veel gemaakte fout, het geen antwoord geven op herhaaldelijk gestelde vragen)

48 © Advisafe Waarom zou je voor veiligheid kiezen in je organisatie? Wat levert het op?

49 © Advisafe Veilig werken is gezond thuiskomen! Veiligheid leidt tot een stimulerende werkomgeving Wat je leert door veilig te werken kan ook op andere bedrijfsterreinen worden gebruikt / benut: - verhogen van de kwaliteit - verhogen van de arbeidsproductiviteit - verlagen van het ziekteverzuim (aandacht!) - terugdringen van ongevallenschades (aandacht!) - systematisch leren werken (lerende organisatie)

50

51 € EURO’S,= Op elk ongeval dat niet plaatsvindt wordt € 18.000,= inverdiend.

52 Alles draait om de eenvoud •Zorg dat je aandacht besteed aan de 9 processen en houd rekening met cultuurverschil !


Download ppt "Workshop Veiligheid en gezondheid hebben geen prioriteit Geert Lentz Dé arbovakdag voor de krachtige arbofunctionaris!"

Verwante presentaties


Ads door Google