De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie proefproject 2e man op het voertuig

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie proefproject 2e man op het voertuig"— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie proefproject 2e man op het voertuig
Evaluatie proefproject 2e man op het voertuig Beschrijvend rapport resultaten pretest Voorbereid voor De Lijn 11 april 2007 Studienummer: 07268

2 Inhoudstafel Doelstellingen en onderzoeksvraag Methodologie
Sociodemografische gegevens en reisgedrag Tevredenheid over aspecten Maatregelen om het onveiligheidsgevoel te verhogen Perceptie van verandering

3 Doelstellingen en onderzoeksvraag

4 Doelstellingen en onderzoeksvraag
Om voorvallen van agressie tegenover reizigers en chauffeurs terug te dringen heeft De Lijn een veiligheidsplan, ‘Veilig op weg’, opgesteld. Eén onderdeel van dit veiligheidsplan is de inzet van bijkomend begeleidingspersoneel op bussen en trams. Taak van dit begeleidingspersoneel is het helpen en begeleiden van reizigers, met als voornaamste doelstelling de veiligheidsbeleving van zowel reizigers als personeel van De Lijn verbeteren. Begin april 2007 start De Lijn een proefproject op in Gent en Antwerpen waarbij telkens 10 extra begeleiders op het voertuig worden ingezet. Deze personen (‘begeleiders’) maken deel uit van het personeel van De Lijn. De belangrijkste onderzoeksvraag van deze studie is: Heeft het inzetten van bijkomend begeleidingspersoneel op bus of tram een effect op het veiligheidsgevoel van de reiziger?

5 Doelstellingen en onderzoeksvraag
Om na te gaan of het inzetten van extra begeleiders op voertuigen van De Lijn een impact heeft op het veiligheidsgevoel van de reiziger is het onderzoek ingedeeld in een pretest en een posttest. De datacollectie van de pretest vindt plaats vóór de opstart van het proefproject. De datacollectie van de posttest vindt plaats minstens één maand na invoering van het proefproject.

6 Methodologie

7 Methodologie Om na te gaan of het inzetten van extra begeleiders op voertuigen van De Lijn een impact heeft op het veiligheidsgevoel van de reiziger is het onderzoek ingedeeld in een pretest en een posttest. De datacollectie van de pretest vindt plaats vóór de opstart van het proefproject. Veldwerkperiode: 20 – 31 maart 2007 De datacollectie van de posttest vindt plaats minstens één maand na invoering van het proefproject.

8 Methodologie De interviews worden uitgevoerd via face-to-face interviews op het voertuig of aan bus- of tramhaltes van De Lijn aan de hand van PAPI (Paper And Pencil Interviewing). Respondenten worden gerekruteerd aan de halte of op het voertuig van De Lijn. Rekruteringsvoorwaarden: In de voorbije maand minstens één verplaatsing hebben gedaan met de specifiek bus- of tramlijn ; niet actief zijn in “gevoelige” sectoren ; minimum 16 jaar oud zijn.

9 Methodologie De interviews zijn gebeurd op bus- en tramlijnen in Antwerpen en Gent waarop het proefproject zal lopen. In Antwerpen loopt het proefproject enkel op specifieke lijnen, in Gent loopt het project over het ganse stadsgebied. Voor deze studie zijn voor Gent een aantal drukbezette lijnen geselecteerd waarop de datacollectie gebeurt. De interviews zijn gelijkmatig gespreid over deze lijnen (zie verder). Antwerpen: Lijn 6/34 (Antwerpen zuid – Borgerhout – Berchem-Zuid) Lijn 9 (Antwerpen Berchem (Fruithoflaan) – Rijnkaai) Lijn 23 (Antwerpen Luchtbal – Zuid (Waalse Kaai)) Gent: Lijn 3: Mariakerke Post – Gentbrugge Meersemdries Lijn 5: Zwijnaarde Hekers – Van Beverenplein (Tram)lijn 4: Sint-Pietersstation – Gentbrugge Moscou (Tram)lijn 1: Flanders Expo – Evergem

10 Methodologie Er werden quota gehanteerd op leeftijd geslacht en type vervoerbewijs (cfr. infra bij de sociodemografische gegevens van de steekproef). De interviews zijn gespreid over vier momenten van de dag: Piek (‘s morgens & ‘s avonds): 30% van de interviews Dal overdag: 20% Dal avond (va 19u.): 20% Weekend: 30%

11 Sociodemografische gegevens en reisgedrag

12 Sociodemografische gegevens (1)
Antwerpen Gent

13 Sociodemografische gegevens (2)
Antwerpen Gent

14 Gebruiksfrequentie van tram of bus in de afgelopen maand Uitgesplitst volgens stad

15 Gebruiksfrequentie van tram of bus in de afgelopen maand Uitgesplitst volgens piek of daluren

16 Type vervoerbewijs bij het reizen Uitgesplitst volgens stad

17 Type vervoerbewijs bij het reizen Uitgesplitst volgens piek- of daluren

18 Tevredenheid over aspecten

19 Tevredenheid over specifieke aspecten van tram/bus Totale steekproef
V7. Kan u mij zeggen hoe tevreden u bent over elk van deze zaken specifiek voor deze bus of tramlijn?

20 Tevredenheid over specifieke aspecten van tram/bus Uitgesplitst volgens piek- en daluren
V7. Kan u mij zeggen hoe tevreden u bent over elk van deze zaken specifiek voor deze bus of tramlijn?

21 Tevredenheid over specifieke aspecten van tram/bus Uitgesplitst volgens stad
V7. Kan u mij zeggen hoe tevreden u bent over elk van deze zaken specifiek voor deze bus of tramlijn?

22 Belangrijkste reden voor ontevredenheid over veiligheid Uitgesplitst volgens stad
V8. Waarom bent u niet tevreden over het gevoel van veiligheid op deze bus of tram?

23 Belangrijkste reden voor ontevredenheid over veiligheid Uitgesplitst volgens piek- en daluren
V8. Waarom bent u niet tevreden over het gevoel van veiligheid op deze bus of tram?

24 Onveiligheidsgevoel op bus of tram Moment op de dag wanneer men zich onveilig voelt
Totale steekproef Totaal Antwerpen Totaal Gent V11. Heeft u zich de voorbije maanden al eens minder veilig gevoeld op een bus of tram van De Lijn? 23% Ja 25% Ja 21% Ja Enkel op deze bus-of tramlijn 42% 33% 52% Ook op andere bus- of tramlijnen 26% 27% 26% Op een andere bus- of tramlijn 32% 40% 23% Op een weekdag 64% 75% 54% In het weekend 18% 10% 25% Zowel op een weekdag als in het weekend 19% 15% 22% ‘s Morgens 7% 7% 8% Overdag 34% 42% 26% ‘s Avonds 59% 52% 66%

25 Onveiligheidsgevoel op de bus of tram van De Lijn Plaats op moment van onveiligheidsgevoel
V15. Toen u zich minder veilig voelde was dit dan vooral op een specifieke plaats in bus of tram?

26 Maatregelen om het onveiligheids- gevoel te verhogen

27 Maatregelen om veiligheidsgevoel te verhogen Totale steekproef
V16. Zou u kunnen aangeven in welke mate deze ingreep/maatregel volgens u het veiligheidsgevoel bij de reiziger kan verbeteren?

28 Maatregelen om veiligheidsgevoel te verhogen Uitgesplitst volgens piek- of daluren
V16. Zou u kunnen aangeven in welke mate deze ingreep/maatregel volgens u het veiligheidsgevoel bij de reiziger kan verbeteren?

29 Maatregelen om veiligheidsgevoel te verhogen Uitgesplitst volgens stad
V16. Zou u kunnen aangeven in welke mate deze ingreep/maatregel volgens u het veiligheidsgevoel bij de reiziger kan verbeteren?

30 Perceptie van verandering

31 Recente veranderingen op de bus/tram Uitgesplitst volgens stad
V9. Heeft u de indruk dat er in vergelijking met een maand geleden iets veranderd is op de bus of tram?

32 Recente veranderingen op de bus/tram Uitgesplitst volgens piek en daluren
V9. Heeft u de indruk dat er in vergelijking met een maand geleden iets veranderd is op de bus of tram?

33 Gepercipieerde veranderingen op bus/tram Uitgesplitst volgens stad
V10. Wat is er volgens u veranderd op bus of tram in vergelijking met een maand geleden?

34 Waarnemen van extra begeleiders op de tram/bus Uitgesplitst volgens stad
V11. Bent u al eens meegereden met een bus of tram waarop extra begeleiders van De Lijn aanwezig waren?

35 Waarnemen van extra begeleiders op de tram/bus Uitgesplitst volgens piek en daluren
V11. Bent u al eens meegereden met een bus of tram waarop extra begeleiders van De Lijn aanwezig waren?

36 Belangrijkste rol van de extra begeleiders op tram/bus Uitgesplitst volgens stad
V18. Wat is volgens u de rol van deze extra begeleiders op bus of tram?

37 Belangrijkste rol van de extra begeleiders op tram/bus Uitgesplitst volgens piek- en daluren
V18. Wat is volgens u de rol van deze extra begeleiders op bus of tram?

38 Gevoel van veiligheid bij aanwezigheid begeleiders Uitgesplitst volgens stad
V19. In welke mate voelt u zich veiliger als er extra begeleiders van De Lijn op bus of tram aanwezig zijn?

39 Gevoel van veiligheid bij aanwezigheid begeleiders Uitgesplitst volgens piek en daluren
V19. In welke mate voelt u zich veiliger als er extra begeleiders van De Lijn op bus of tram aanwezig zijn?

40 Vragen? Thierry Meerschaert Synovate NV Rooigemlaan 2 bus 4 9000 Gent
België Tel +32 (0) Fax +32 (0)


Download ppt "Evaluatie proefproject 2e man op het voertuig"

Verwante presentaties


Ads door Google