De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Adviespresentatie HSV Hoek Ruben de Haas Kenny de Rooij 10-06-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Adviespresentatie HSV Hoek Ruben de Haas Kenny de Rooij 10-06-2010."— Transcript van de presentatie:

1 Adviespresentatie HSV Hoek Ruben de Haas Kenny de Rooij

2 Intro Dit adviesrapport geeft inzicht in de ledentevredenheid van voetbalvereniging HSV Hoek. Na een representatief onderzoek van de leden zijn wij tot verschillende conclusies gekomen. Verder behandelen we de gehele organisatie binnen HSV Hoek. Tot slot komt u via dit adviesrapport te weten hoe de verhoudingen staan tussen HSV Hoek & de gemeente Terneuzen. De doelstelling van dit adviesrapport is om HSV Hoek op verschillende gebieden aanbevelingen te doen. Dit komt de club ten goede. Wij hebben dit onderzoek als goed ervaren, en zijn via deze manier zelf ook wijzer geworden wat betreft inzicht in het verenigingsleven. De ingang van sportpark ‘’Denoek‘‘

3 Adviesonderwerpen Ledentevredenheid Management & Organisatie
Beleidsrelaties

4 Inleiding ledentevredenheid
Bij het onderdeel marktonderzoek is er gekeken wat het probleem is van de dienstverlening richting de leden toe. Dit hebben we gedaan door middel van een afgenomen enquête, waarin we vragen hebben gesteld aan de hand van de volgende dimensies: Tastbare zaken Communicatie Veiligheid Competentie Prijzen De resultaten zijn verwerkt in het statistiek programma SPSS. De resultaten zijn op de volgende sheets geanalyseerd en toegelicht.

5 1.1 tastbare zaken De leden hebben over de dimensie tastbare zaken een aantal vragen voor zich gekregen over de accommodatie en alles wat daarbij hoort. Hier moet gedacht worden aan kleedkamers, kantine, tribune etc. De algemene accommodatie is drastisch aan verandering toe, zo blijkt uit de mening van de leden. De accommodatie wordt door 70,6% met een 3 beoordeeld (wat dus matig betekend). Hierbij moet gezegd worden dat ze het minst tevreden over de kleedkamers zijn. Dat is hier rechtsonder te zien. De 1e rij is de accommodatie en de 3e rij zijn de kleedkamers. Deze komen beide niet onder de 2,5. De accommodatie moet drastisch veranderd worden, de huidige accommodatie staat al jaren buitenspel in de hoofdklasse.

6 Over het algemeen zijn de leden tevreden,
1.2 communicatie De leden zijn over de dimensie communicatie gevraagd hun mening te geven over de website en hoe het bestuur speciale gelegenheden etc. communiceert met de leden. De algemene opinie van de leden is redelijk. Alle staafdiagrammen staan in het groen zoals hiernaast te zien is. Alleen moet het bestuur wel oppassen wat betreft de communicatie tussen de leden(3e rij hieronder). Dit dreigt de verkeerde kant op te gaan. Dit is hieronder duidelijk te zien: Leden hebben vaker matig aangekruist dan goed(24% tegen 9,3%). Over het algemeen zijn de leden tevreden, wel raden wij het bestuur aan de communicatie met de leden goed te onderhouden.

7 1.3 veiligheid Bij de dimensie veiligheid zijn de vragen over de veiligheid rondom het sportpark, tijdens thuiswedstrijden over controle op vuurwerk en de beveiliging van de kleedkamers gesteld. De onderdelen die het slechts gescoord hebben staan hierboven vetgedrukt. Ook kunt u het zien in de staafdiagrammen rechtsonder. We lichten deze 2 onderdelen uit, namelijk de controle op vuurwerk en beveiliging van de kleedkamers. De eerst genoemde heeft het slechtst gescoord. Van de 75 leden heeft maar liefst 66,7 % een 3 of een 4 aangekruist tegen 33,3% een 1 of een 2 wat een voldoende betekent. Bij de beveiliging van de kleedkamers geeft 50,7% een 2’tje tegen 40% een 3’tje. Hieruit komt zoals in de 4e staafdiagram te zien is een gemiddelde van 2,5 uit wat dus naar de matige kant uitgaat. Wij adviseren de controle op vuurwerk tijdens thuiswedstrijden en de beveiliging van de kleedkamers te verbeteren.

8 1.4 competentie Bestuur en scouting moeten doorgaan
Over de dimensie competentie zijn er drie vragen gesteld over de inzicht van het bestuur in voetbalwereld, kwaliteiten van bestuur in omgang met de media en de inzicht van de scouting, voor nieuwe spelers. De staafdiagrammen spreken voor zich, de leden zijn over het algemeen zeer te spreken over het bestuur en de scouting. Het ‘slechtst’ gescoorde onderdeel is de inzicht van het bestuur in de voetbalwereld. Hieronder is te zien dat dit helemaal niet zo slecht is met 76% van de leden die de inzicht van het bestuur redelijk vinden. Over de dimensie competenties kan dus verder ook weinig gezegd worden, behalve verder gaan op de weg die ze zijn ingeslagen. Bestuur en scouting moeten doorgaan met de weg die zij zijn ingeslagen.

9 1.5 prijzen Bij de dimensie prijzen zijn er vragen gesteld over de contributie, aanbod voor dit geld, prijzen in de kantine en de entreeprijzen bij thuiswedstrijden. De 1e drie vragen zijn goed gescoord, met een gemiddelde van 1.8, 1.7 en 1.8. Bij de vraag over de entreeprijs bij thuiswedstrijden waren de leden echter niet tevreden. Met 58,6% van de 75 ondervraagden die deze vraag met een matig beoordeelde moet hier iets aan gedaan worden, wil de club geen supporters verliezen aan andere clubs die een niveau lager spelen maar wel acceptabele entreeprijzen hanteren voor wedstrijden van het eerste elftal. Wij adviseren de entreeprijzen rondom thuiswedstrijden van het 1e elftal te reduceren.

10 Conclusie ledentevredenheid
Als het bestuur naar de mening van de leden luistert, wordt de accommodatie helemaal vernieuwd. Doordat bij de dimensie tastbare zaken 70,6% van de ondervraagden de accommodatie matig vindt. Verder moet er beter op vuurwerk tijdens thuiswedstrijden en de kleedkamers worden gelet, want bij de dimensie veiligheid scoren deze twee punten een onvoldoende. Als Hoek meer supporters wilt werven of geen supporters wilt verliezen aan andere clubs, moeten zij de entreeprijs bij thuiswedstrijden verlagen. Bij de dimensie prijzen neigt dit onderdeel ook naar de matige kant te gaan. Bij de dimensies competenties en communicatie zijn er geen onderdelen gevonden die als matig toch slecht worden beoordeeld. De vereniging moet bij deze dimensies dus ook verder gaan met de weg die zij zijn ingeslagen.

11 Inleiding M&O Management & Organisatie Bij het onderdeel management & organisatie hebben wij gekeken hoe de organisatie van HSV Hoek in elkaar steekt en hoe deze gemanaged wordt. Dit hebben we gedaan door onderstaande punten uit te lichten: - Strategie - Organisatiestructuur - Organisatiecultuur - Besturen - HRM - Besluitvorming - Financiële situatie Al deze onderdelen hebben we in een perfomance meeting geplaatst, waardoor er simpel gekeken kan worden of de vereniging sterk, neutraal of zwak is. Tot slot hebben we HSV Hoek geadviseerd op het gebied van management en organisatie.

12 2.1 Perfomancemeeting

13 2.2 Strategie De missie van HSV Hoek luidt als volgt: ‘’Voetbalclub HSV Hoek gelegen in Hoek leeft, beschikt over een prachtige groep vrijwilligers, heeft tientallen trouwe sponsors en wil graag met ieder lid warmte, gezelligheid en sportieve voetbal prestaties aan elkaar koppelen’’ De visie van HSV Hoek luidt als volgt: ‘’ De ambitieuze vereniging HSV Hoek streeft ernaar een waardige topklasse club te worden met regionale maar zeker ook landelijke uitstraling. In al haar activiteiten streeft HSV Hoek naar het hoogst haalbare. Zonder dat dit ten koste gaat van het bieden van een plezierige omgeving’’ Hieronder volgen enkele voorbeelden van doelstellingen die HSV Hoek heeft geformuleerd. * Binnen de dorpskern, binnen vijf jaar een nieuwe of aangepaste accommodatie realiseren, die vergelijkbaar is met verenigingen als VV IJsselmeervogels, VV Spakenburg en Quick Boys. * Binnen vijf jaar meestrijden om de titel in de topklasse zaterdag. * In het seizoen 2010/2011 zorgen voor nieuwe trainingspakken voor alle jeugdelftallen die voorzien zijn van het clublogo & de hoofdsponsor Neckermann. Deze missie is goed geformuleerd aan de hand van de theorie, het enige wat deze missie niet duidelijk weergeeft is; of de vereniging voor iedereen toegankelijk is. De missie is opgenomen in het beleidsplan. Deze visie is aan de hand van de theorie geformuleerd. Hij is opgenomen in het beleidsplan, en de meeste HSV Hoek leden kennen deze visie. Deze doelstellingen zijn door onszelf, SMART gemaakt. Dit was nog niet het geval. We adviseren HSV Hoek daarom, doelstellingen altijd SMART te formuleren. Zodat de kans groter wordt dat deze doelen behaald worden. De lange termijn doelstellingen, zijn opgenomen in het beleidsplan. De korte termijn doelstellingen niet. HSV Hoek zal in de missie moeten opnemen voor wie de vereniging toegankelijk is, ook raden wij aan de korte termijn doelen op te nemen in het beleidsplan.

14 2.3 Organisatiestructuur
De organogram aan de rechterkant van deze slide past bij HSV Hoek, het gaat al jaren via deze manier. Hierdoor hebben wij geen adviezen om dit anders of beter aan te pakken. Het loopt op dit moment zoals het moet lopen dankzij de huidige organogram. De taken zijn hier duidelijk verdeeld, en is er sprake van een lijnorganisatie. De organisatie van HSV Hoek is functiegericht gedepartementaliseerd.

15 2.4 Organisatiecultuur HSV Hoek heeft een redelijk dikke organisatiecultuur. Deze organisatiecultuur is gemeten aan de hand van het ui-model van Hofstede, waarbij de symbolen, helden, rituelen en waarden aan bod komen. Belangrijke symbolen van HSV Hoek zijn de tenues waarin de teams voetballen. Deze bestaat uit een wit shirt met een blauwe broek en blauwe kousen. Nog een sterk symbool van het Hoek is het clublogo in dit logo zijn de clubkleuren blauw en wit verwerkt. Dit logo kom je overal tegen, op presentatiegidsen, op het sportpark zelf, op de teamkleding en in de kantine. HSV Hoek heeft verschillende clubhelden, toch adviseren wij Hoek om deze helden meer waardering te geven door in de kantine foto’s of namen van deze helden op te hangen. HSV Hoek heeft erg sterke rituelen, voor iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal wordt bij opkomst van de spelers het nummer ‘Eye of the tiger’ van Survivor afgespeeld om de spelers te motiveren. Verder is er bij elke thuiswedstrijd een pupil v/d week deze mag de warming-up meedoen met de wisselspelers, het veld oplopen met de bal en een aftrap voor de officiële aftrap doen. Na de wedstrijd wordt er nog een beker uitgereikt en een foto met de twee favoriete spelers van de pupil v/d week gemaakt. HSV Hoek heeft ook een supporterskern namelijk de H-Side. Deze supportersgroep wisselt in de rust van kant, om zo achter de doelman van de tegenstander te blijven staan. Tot slot hanteert HSV Hoek ook waarden zoals bijna iedere vereniging. HSV Hoek wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. HSV Hoek is een vereniging waar iedereen lid kan worden ongeacht de voetbalcapaciteiten of culturele achtergrond. HSV Hoek hanteert een gedragsreglement voor de leden. De leden dienen zich hier aan te houden, indien dit niet gebeurd spreekt HSV Hoek van afwijkend gedrag en dit kan leiden tot een schorsing. Wij adviseren het bestuur, de helden van HSV Hoek meer waardering te geven door in de kantine van de club foto’s of namen te plaatsen van de helden. Hieruit blijkt waardering.

16 2.5 Besturen Wij hebben jeugdvoorzitter Ronny Verhage geïnterviewd. Dit hebben we gedaan met de insteek om erachter te komen, wat voor soort voorzitter deze man is en of hij bij HSV Hoek past. Nadat wij het interview met Ronny hadden afgenomen, zijn we er aan de hand van de theorie achtergekomen dat hij het type bricoleur is met enkele afwijkingen van een ingenieur. Een bricoleur is een type dat honkvastig is, in staat is om uiteenlopende taken uit te voeren. Bricoleurs zoeken naar eenduidige en praktische oplossingen vooral gericht op korte termijn. Tot slot laten bricoleurs zich niet leiden door emoties. HSV Hoek heeft met deze jeugdvoorzitter iemand in huis die in staat is uiteenlopende taken uit te voeren, verder is Ronny honkvastig. Dit zijn positieve punten voor de club. Een bricoleur is wel een type dat bij HSV Hoek hoort. Honkvastig, veel leden zitten al jaren bij HSV Hoek en verlaten deze club voor geen enkele andere. Iemand die uiteenlopende taken kan uit voeren, dit past bij HSV Hoek omdat het een relatief kleine vereniging is, en het daarom altijd handig is dat bestuursleden meerdere taken kunnen uitvoeren. Zodat problemen snel opgelost kunnen worden. Wanneer HSV Hoek alleen maar bricoleurs in het bestuur had gehad, was het fout gegaan, omdat bricoleurs toch hoofdzakelijk denken aan de korte termijn. Daarom is het het beste als er een mix is van verschillende typen voorzitters die elkaar kunnen aanvullen in het bestuur zitten. Wij adviseren HSV Hoek, een type bricoleur te koesteren omdat deze personen honkvastig zijn en in staat zijn meerdere taken uit te voeren.

17 2.6 HRM HSV Hoek had het afgelopen seizoen genoeg vrijwilligers. Maar omdat volgend seizoen het eerste elftal van HSV Hoek gaat uitkomen in de topklasse van het amateurvoetbal zullen er nieuwe vrijwilligers moeten worden toegevoegd aan de huidige groep vrijwilligers. Hierbij moet er worden gedacht aan kantinepersoneel en veldmeesters. HSV Hoek werft deze vrijwilligers vooral mondeling in de kantine van HSV Hoek zelf, door navraag te doen bij de leden of ze geïnteresseerd zijn. Verder plaatst HSV Hoek advertenties op de website van de club zelf, om zo nieuwe vrijwilligers aan haar te binden. De begeleiding van de vrijwilligers is verschillend, trainers en leiders van de elftallen worden goed begeleid. Maar bij het kantinepersoneel en elftalbegeleiders is dit een heel stuk minder, wij denken daarom dat HSV Hoek hier meer rendement uit kan halen. Alle vrijwilligers van HSV Hoek worden beloond door middel van een etentje één keer per seizoen en hoeven geen contributie te betalen. Verder ontvangt het kantinepersoneel een polo van HSV Hoek, en krijgen trainers kleding van de club zoals een coachjas en een trainingspak. Wij adviseren HSV Hoek, de vrijwilligers op de trainers en leiders na beter te begeleiden zodat er meer rendement uit deze vrijwilligers gehaald kan worden.

18 2.7 Besluitvorming HSV Hoek neemt haar besluiten op een democratische wijze. Dit wil zeggen dat elk bestuurslid bij vergaderingen zijn of haar mening mag geven wanneer er een probleem binnen de club is ontstaan. Vervolgens wordt de oplossing gekozen waar de meeste bestuursleden het met elkaar over eens zijn. Het voordeel van deze besluitvorming is dat elk bestuurslid haar mening mag uitspreken en er samen problemen worden opgelost en dat er bijna altijd een oplossing komt. Het nadeel van een democratische besluitvorming is dat er vaak enkele personen het niet eens zijn met de wijziging die wordt doorgevoerd doordat de meeste stemmen gelden. Wij vinden dat HSV Hoek deze besluitvorming zo moet houden zoals het is en hebben daarom geen advies voor de club.

19 2.8 Kwaliteitsmanagement
Productkwaliteit HSV Hoek stelt eisen aan het veld, over het veld van Hoek wordt vaak geklaagd door tegenstanders, trainers en eigen spelers. Het ligt in vergelijking met andere hoofdklasse clubs niet super. Bij andere hoofdklasse clubs wordt veelal gebruikt gemaakt van kunstgras. HSV Hoek beschikt over gewoon gras. Omdat HSV Hoek binnen 5 jaar op een nieuwe accommodatie speelt, wil het twee kunstgras velden. Waarbij één hoofdveld met kunstgras & één trainingsveld met kunstgras. Dit heeft de voorzitter van HSV Hoek verteld tijdens zijn Nieuwjaarsspeech. Proceskwaliteit HSV Hoek stelt eisen aan de trainingen van het eerste & tweede team. De trainingen moeten van goede kwaliteit zijn, omdat deze twee teams op hoofdklasse niveau spelen. Voor deze elftallen zorgt HSV Hoek voor gediplomeerde trainers. Verder stimuleert HSV Hoek jeugdtrainers een trainerscursus bij de KNVB te volgen, dit is helaas wel op eigen kosten. Hierdoor wordt het niveau van de trainingen verhoogd. Gebruikerskwaliteit HSV Hoek stelt eisen aan de kleedkamers, in de kleedkamers hangt een reglement wat elk team moet doen, na een training of wedstrijd om zo de kleedkamers goed te onderhouden. Verder wordt de kantine iedere dinsdag grondig schoongemaakt. Dit verwachten de leden ook van de kleedkamers en kantine. Tot slot verwachten de leden van HSV Hoek een goede organisatie waarin duidelijke afspraken zijn. Maatschappelijke kwaliteit Een aantal vrijwilligers van HSV Hoek halen iedere zaterdag het oud papier op in het dorp Hoek. Hierdoor haalt het geld binnen voor de club, maar toont het ook haar maatschappelijke bijdrage. Verder doet HSV Hoek mee aan de grote clubactie hierdoor steunt Hoek ieder een jaar een ander maatschappelijk doel, en haalt het geld binnen voor de club. Wij adviseren HSV Hoek, de trainerscursus voor jeugdtrainers te bekostigen, dit komt ten goede aan de jeugdopleiding. Op langere termijn zal deze investering zich terugwinnen.

20 2.9 Financiële situatie Administratief systeem Voor de ledenadministratie wordt er gebruik gemaakt van een zelf ontwikkeld systeem, namelijk Excel. Voor de boekhouding wordt er gebruik gemaakt van een aangekocht professioneel systeem, dit programma heet Davilex. Het financieel jaarverslag wordt jaarlijks in beeld gebracht. Onder het financieel jaarverslag vallen respectievelijk de begroting, winst- en verliesrekening en de balans. De begroting en de balans worden jaarlijks gepresenteerd op de ALV. De winst- en verliesrekening wordt per kwartaal in beeld gebracht. Belastingen HSV Hoek is de volgende belastingen aan de gemeente verschuldigd: Onroerend goed belasting, loonbelasting, omzetbelasting voor kantine inkomsten, omzetbelasting voor diensten, waterschapsbelasting, rioolbelasting en afvalstoffenbelasting. Contributie Het bestuur bepaalt de hoogte van de contributie, op onderstaande tabel staan de hoogtes van deze contributie aangegeven. De contributie voor de junioren bedraagt tussen de €65,- en €75,- voor de pupillen is deze €60, voor spelende senioren €110,- en voor niet spelende senioren €75,- Overige geldstromen HSV Hoek genereert haar inkomsten hoofdzakelijk via sponsorinkomsten, hiervoor heeft het een aparte sponsorstichting namelijk de stichting promotie HSV Hoek. De mogelijkheden om de club te steunen bestaat uit verschillende sponsorpakketten. HSV Hoek heeft zo’n 100 verschillende sponsoren zowel regionaal als nationaal. Vlotman HSV Hoek heeft verschillende uitgaven zoals salarissen en reiskosten deze vallen onder proces- en capaciteitskosten, overige uitgaven deze vallen onder procesuitgaven, kosten KNVB deze vallen ook onder procesuitgaven, kosten overige activiteiten deze vallen ook onder procesuitgaven, accommodatiekosten deze vallen onder capaciteitskosten en tot slot wedstrijduitgaven deze vallen ook onder capaciteitskosten.

21 2.10 Afsluiting M&O HSV Hoek is aan de hand van de theorie, toch wel als een sterke vereniging naar voren gekomen. Dit heeft het vooral te danken aan de sterke clubcultuur, een goede structuur, een duidelijke geformuleerde strategie en een sterk financieel gedeelte waarbij de sponsors heel erg belangrijk zijn voor de inkomsten van HSV Hoek. Toch hebben wij op verschillende management & organisatie onderdelen een kritisch puntje aangekaart. Zoals wij vinden dat de club de trainerscursus voor jeugdtrainers moet bekostigen. En dat HSV Hoek de vrijwilligers op een betere manier moet begeleiden, om zo meer rendement uit de vereniging te halen. Wanneer HSV Hoek deze punten probeert te verbeteren, blijft de club zich op een positieve manier ontwikkelen.

22 Inleiding sportbeleid
Beleidsrelaties met gemeente Terneuzen Bij het onderdeel sportbeleid wordt er uitgelegd op welke terreinen de vereniging een relatie heeft met de gemeente en hoe deze relatie zich uit. Op de volgende sheets worden de belangrijkste relaties tussen de gemeente en de vereniging behandeld op vijf verschillende beleidsterreinen.

23 3.1 Ambtelijke relaties Ruimtelijke ordening/onderhoud De vereniging heeft geen relatie met de gemeente qua accommodatie. Dit komt doordat de accommodatie geen gemeentelijke eigendom is maar van de club zelf. Welzijn Er is geen welzijnsnota. Wel worden er verenigingsactiviteiten georganiseerd, waarbij de gemeente dit weinig tot helemaal niet (financieel) steunt. Orde en veiligheid Hoek heeft te maken met regels van de KNVB waar ze zich aan moeten houden i.v.m. veiligheid. Hoek heeft hierbij niks te maken met de gemeente Terneuzen zelf, want de club bekostigd alles zelf. Citymarketing/Topsport De gemeente Terneuzen en Hoek werken samen om meer mensen te laten sporten, meer talenten op te leiden (die later goed genoeg zijn voor Hoek of hoger) en om Hoek het uitgangbord van Zeeland te laten worden. Belastingen en subsidies Hoek moet drie gemeentelijke belastingen aan de club betalen. Dit zijn rioolbelasting, waterschapsbelasting en onroerend goed belasting. Verder krijgt de vereniging een algemene subsidieverordening van de gemeente. Wij adviseren HSV Hoek, beter te samenwerken met de gemeente Terneuzen. Dit kan zich op verschillende punten terugbetalen, waardoor HSV Hoek kan scoren.

24 3.2 Politieke mogelijkheden in de nieuwe gemeenteraad
Ondersteuning aan sporttalenten Hoek kan een voorstel doen om te helpen bij het zoeken van regionale jeugdtalenten en die laten meetrainen met Jumbo Assist, zodat deze spelers beter worden en later mee kunnen met de 1e selectie van Hoek. Beweegwijzer 50+ Hoek kan een 50+ team opstarten en helpen bij het organiseren van een eigen 50+ competitie in de gemeente. Zo komen er misschien meer leden bij en komt de vereniging ook voor de inwoners van de gemeente Terneuzen in een positief daglicht. Het oplossen van maatschappelijke knelpunten d.m.v. organiseren van sportactiviteiten De uitstraling van Hoek kan beter worden(waardoor er meer publiek komt bij thuiswedstrijden), wanneer Hoek sportactiviteiten organiseert voor in het dorp waarbij ieder kind, hoe jong/oud of uit welk land ze ook komen mee kan doen. Hierdoor komen (allochtone) kinderen met elkaar in aanraking en leren ze dus ook andere kinderen kennen. Wijk- en kerngericht aanbod Hoek kan helpen bij het bouwen van meer sportveldjes, voetbalkooien en alle andere dingen die te maken hebben met sport. Hierdoor kan de gemeente Terneuzen anders tegen Hoek gaan aankijken en misschien in de toekomst de vereniging financieel steunen. HSV Hoek moet meer bijdragen aan sportactiviteiten binnen de gemeente om er zelf beter van te worden.

25 Afsluiting Sportbeleid
De conclusie is dat HSV Hoek en de gemeente Terneuzen weinig met elkaar te maken hebben. Dit kan en moet beter, omdat Hoek en de gemeente elkaar nodig hebben. Hoek kan profijt hebben van de gemeente Terneuzen, wanneer de gemeente de vereniging in het algemeen meer steunt dan nu het geval. Dit kan bijvoorbeeld financiële steun zijn die Hoek goed kan gebruiken, wanneer zij de Topklasse in gaan en de accommodatie moeten gaan vernieuwen. De gemeente Terneuzen kan profijt van Hoek hebben, om meer mensen buiten Zeeland naar de gemeente Terneuzen te laten komen. Hoek speelt al jarenlang als enige club uit Zeeland in de Hoofdklasse(en volgend jaar in de Topklasse, waardoor ze elk weekend op RTL7 komen). De gemeente kan hier zijn voordeel uit halen, want hoe meer publiciteit hoe meer mensen naar de gemeente komen en dit betekent extra inkomsten.

26 Afsluiting totale adviesrapport
Met deze sheet zijn we aan het einde van ons adviesrapport gekomen. We zijn blij dat we deze opdracht hebben mogen maken en dat we de kans hebben gekregen meer van HSV Hoek te weten zijn gekomen. Doordat het contact met Ronny Verhage al erg goed was, is de communicatie goed verlopen. We hebben enkele jeugdspelers geïnterviewd over hem, in deze antwoorden konden we ons wel vinden, omdat we hemzelf hetzelfde hebben ervaren. Het verhaal dat we geschreven hebben over de geschiedenis van HSV Hoek staat bij ons allebei ook nog op ons netvlies. Nadat we deze opdracht kregen, kwamen we allebei tegelijk met dit verhaal, toen HSV Hoek zover in de Amstel Cup was gekomen. Wat betreft ledentevredenheid, moet HSV Hoek volgens ons vooral werken aan de samenwerking met de gemeente om een nieuwe accommodatie te realiseren. Dit is erg belangrijk met het oog op de topklasse, en de tevredenheid van de eigen leden. Verder raden Hoek aan de veiligheid rondom thuiswedstrijden en in kleedkamers te beveiligen. Voor de veiligheid rondom thuiswedstrijden zou Hoek vrijwilligers kunnen werven die dit in de gaten houden. In de kleedkamers zouden kluisjes moeten komen zodat hier de waardevolle spullen opgeslagen kunnen worden, tijdens trainingen en wedstrijden. Op management gebied hebben wij enkele aanbevelingen gedaan zoals wij vinden dat de club de trainerscursus voor jeugdtrainers van HSV Hoek moet bekostigen. En dat ze hun helden meer waardering moet geven, door middel van afbeeldingen of namen op te hangen in de kantine. Tot slot willen wij HSV Hoek bedanken voor de kans die we hebben gekregen om het verenigingsonderzoek uit te voeren.

27 Wij hopen dat HSV Hoek iets aan onze adviezen heeft, en dat ze er energie in willen steken. Zodat de club zich kan blijven doorontwikkelen, en zoals de missie van Hoek luidt, altijd het hoogste nastreven.


Download ppt "Adviespresentatie HSV Hoek Ruben de Haas Kenny de Rooij 10-06-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google