De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Middeleeuwen tot 1900.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Middeleeuwen tot 1900."— Transcript van de presentatie:

1 De Middeleeuwen tot 1900

2 De tijdbalk

3 Enkele geleerden uit die tijd:
Galileo Galilei Nicolaus Copernicus 15 feb 1564 Johannes Kepler 27 dec 1571 Marcello Malpighi 1628 Christiaan Huygens 14 april 1629 Antoni van Leeuwenhoek 1632 Robert Hooke 1635 Jan Swammerdam 12 feb 1637 Isaac Newton 25 dec 1642 Edmund Halley 8 nov. 1656 CarolusLinnaeus 1707 George Buffon1707 Lamarck 1744 Volta, Alessandro 1745 Georges Cuvier 23 augustus 1769 Faraday Michael Charles Lyell 14 nov.1797 Charles Darwin 1809 Theodor Schwann 1810;celthrorie Gregor Johann Mendel 1822 Louis Pasteur 27 dec 1822 Ernst Haeckel 1834: maakte werk van Darwin bekend. Johann Friedrich Miescher 1844

4 Galileo Galilei 1564-1642 Nicolaus Copernicus 1473-1543
Grondlegger van de moderne astronomie Ontdekte de vier manen van Jupiter Beweerde dat de zon in het midden stonden dat alle planeten om de zon draaiden. Ontdekte ook dat de zon vlekken heeft De maan die kraters bevat Grondlegger van de latere dynamica(klassieke mechanica) van Newton Bewees als eerste dat de manen van Jupiter on de planeet draaide Hij wist de schijngestalte van Venus te verklaren Nicolaus Copernicus Grondlegger van de Heliocentrische theorie Grondlegger moderne sterrekunde Schreef over de omwentelingen van hemellichamen (De Revolutionibus Orbium Coelestium)

5 - Grondlegger van fysiologie Bestudeerde de huid,nier en lever
Marcello Malpighi Grondlegger van fysiologie Bestudeerde de huid,nier en lever Beschreef de ontwikkeling van de kippenei (kippenembryo) Ontdekte dat insecten ademen door tracheeën Ontdekte de capillaire, en verbondenheid tussen aders en slagaders en vele andere ontdekkingen zoals; papillen, vingerafdrukken Verder heeft hij ook planten bestudeerd Johannes Kepler 27 dec Wetten van Kepler Schreef over de atmosferische lichtbreking, Lens en de werking van het oog Schreef over de supernova van 1604, in dit boek waren ook zijn eerste twee wetten beschreven. Voorspelde de venusovergang (verschuiving van venus voor de zon) Kikkerlong; getekend door Malpighi 1681 Ontwikkeling kippenei venusovergang Beweging der planeten

6 Ontdekker van lichtbreking (prisma)
Isaac Newton 25 dec Ontdekker van lichtbreking (prisma) Zijn 1ste drie fundamentele ontdekkingen; universele gravitatie, differentiaal- en integraalrekening en dispersie* Hij beschreef de zwaartekrachtwet* en de wetten van Newton* deze wetten heeft hij in en boek geschreven bekend als; Principia Antoni van Leeuwenhoek Bracht verbeteringen aan de microscoop*(zie Cornelis Drebbel) Grondlegger van celbiologie en microbiologie Hij leerde zichzelf glazen blazen en maakte grote verbeteringen aan lenzen die er toen al waren (hoge kwaliteit) Beschreef alles dat hij ontdekt had met zijn microscoop, die ook in andere talen was/is vertaald De zwaartekracht of gravitatie is een aantrekkende kracht die twee massa's op elkaar uitoefenen. Differentiaalrekening is een wiskundige rekenmethode voor het vaststellen van de veranderingen die grootheden ondergaan als er bij samenhangende grootheden oneindig kleine veranderingen (differenties) optreden. Integraalrekening en differentiaalrekening worden samen wel omschreven als hogere wiskunde. Menselijk sperrma 1,2,3,4, Honden sperma 8,7,6,5 microscoop

7 Jean-Baptiste Lamarck 1744-1829
Carolus Linnaeus Publiceerde in 1735 het boek Systema Naturae waarin hij een systematische nomenclatuur voor planten beschreef Grondlegger van het classificeren Hij maakte scheiding tussen dieren en planten Jean-Baptiste Lamarck Maakte onderscheid tussen vertebraten en invertebraten Hij schreef Animaux sans Vertèbres Hij was de eerste die het woord biologie gebruikte Hij was de auteur van een aantal pre-darwinistisch evolutionaire ideeën Zijn evolutietheorie gepubliceerd in Philosophie zoologique , vond toen geen doorbraak vanwege kritiek van (wetenschappeijke) derden

8 Georges Cuvier 23 augustus 1769 – 1832
Hij was vooral bekend wegens zijn catastrofisme tegenover de Britse uniformitarianisme Hij zei dat de aardlagen ontstonden door catastrofale vorming* Cuvier was de tegenstander van Lamarck omtrent de evolutietheorie Grondlegger paleontologische anatomie Hij schreef ook een werk over de dierenrijk Hij was de eerste met feiten over het uitsterven van dieren (fossielen) Faraday Michael 1791 – 1867 Ontdekte hoe chloor* vloeibaar gemaakt kon worden in 1823 In 1825 ontdekte hij de verbinding benzeen* Legde de basis van elektrochemie en deed experimenten met elektrolyse Zijn ideeën over magnetische inductie, maakte de weg vrij voor de wetten Maxwell in 1865 Cuvier’s animals

9 Charles Darwin 1809 – 1882 Grondlegger van de evolutietheorie Ontdekte veel over de evolutie tijdens zijn reis met de ‘Beagle’ (marineonderzoekschip) Tijdens deze reis werd zijn passie voor de natuur groter en verzamelde hij veel planten, fossielen, gesteenten en dieren Ontwikkelde de theorie dat alle levende organismen uit een oervorm komen Na 20 jaren publiceerde hij zijn theorie over de evolutie door natuurlijke selectie; The origin of species bij means of natural selection (1859) na deze editie kwamen er een reeks gecorrigeerde edities uit, de laaste was in 1872

10

11 Louis Pasteur 1822 – 1895 Gregor Johann Mendel 1822 – 1884
Uitvinder van het pasteuriseren Ontdekking van de Pasteurtechnieken Maakte een vaccin tegen hondsdolheid Ontdekte dat veel ziekten werden veroorzaakt door micro-organismen Introduceerde sterilisatie van gereedschappen en wondverbanden\ Ontdekte dat er meerdere gistcellen zijn Gregor Johann Mendel – 1884 Vader van de erfelijkheidsleer (genetica) De wetten van Mendel Deed zijn experimenten met erwten,en bestudeerde ze op verschillende kenmerken zoals

12 Celtheorie samen met Schleider
Johann Friedrich Miescher Ontdekker van DNA Theodor Schwann 1810 – 1882 Celtheorie samen met Schleider Hij introduceerde de begrippen cytoblastema (protoplasma) en metabolisme Verdeling van de weefsel in 5 soorten Grondlegger histologie Ontdekte pepsine in de maagsap Toonde de aan dat gist een rol speelde bij fermentatie

13 Jan Swammerdam 12 feb 1637 – 1680 Ontdekte de rodebloedlichaampjes Beschreef de structuur van de hersenen, longen en ruggemerg Grondlegger voor entomologie

14 Bronnen Wikipedia Syllabus Geschiedenis van de Biologie

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


Download ppt "De Middeleeuwen tot 1900."

Verwante presentaties


Ads door Google