De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg, Senioren en uw belang nu en in de toekomst in Brabant. Nieuwe tijden, nieuwe kijk. Dinsdag 15 november 2011 Udenhout Inleiding door Hans de Goeij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg, Senioren en uw belang nu en in de toekomst in Brabant. Nieuwe tijden, nieuwe kijk. Dinsdag 15 november 2011 Udenhout Inleiding door Hans de Goeij."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg, Senioren en uw belang nu en in de toekomst in Brabant. Nieuwe tijden, nieuwe kijk. Dinsdag 15 november 2011 Udenhout Inleiding door Hans de Goeij DGVA@XS4ALL.NL seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

2

3 Over de eigen horizon willen, kunnen, gaan kijken 7 paradigmashifts: kunnen die de gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning ook nog eens paradoxaal helpen ? seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

4 Nog maar 100 jaar geleden zag de spreekkamer van die enkele arts die er was nog zo uit….

5 Terug naar nu en wat komt er demografisch op ons af in 25 jaar: 1.Groter (5% meer inwoners) 2.Ouder (40% meer 65+ (3 milj.), minder jongeren, grijze druk (28%) 3.Anders (50% meer allochtoon 2,3 milj.), steeds meer 1-persoonshuishoudens 4.Rijker (gemiddeld inkomen en vermogen stijgt) 5.Schever ( 2010 nu werkend : ouderen 65+ is 10 op 3; 2040 10 op 6 ) * 6.Kansrijker (meer kennis, meer ICT mogelijkheden) 7.Chronischer (gevolg van het succes in de preventie, gezondheidsbescherming, cure/care) 8.Lastiger (hogere opleiding, individueler, mondiger) 9.Veranderlijker (second opinion, alternatieve geneeswijzen, Zorg2.0) 10.Zelfstandiger (domotica, informele zorg, thuiszorg) 11.Diverser (leefstijl verschillen, sociaal economische gezondheidsverschillen) 5 * Aantal werkenden: http://docs.minszw.nl/pdf//135/2004/135_2004_1_8008.pdf

6 Wat komt er demografisch op ons af in 25 jaar: 1.Groter 2.Ouder 3.Anders Zorg 0.0 4.Rijker 5.Schevernaar Zorg1.0 6.Kansrijker 7.Chronischer naar Zorg2.0 8.Lastiger 9.Veranderlijkernaar Zorg3.0 ? 10.Zelfstandiger 11.Diverser Nu al: 17  10  5 …….. (=>5 => 50) !!

7 •Schijnbaar onoplosbare vraagstukken komen op ons af. –Dubbele vergrijzing, –stijging van de kosten van de zorg, –nog hogere zorgpremies, –te weinig personeel in de zorg –en overbelasting van mantelzorgers, …. Wat een getob….. •Daarnaast biedt de wetenschap steeds meer mogelijkheden –waardoor nieuwe ethische dilemma's ontstaan…. –Veel kan steeds meer, maar moet ook alles etc...?? seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

8 Of toch nee: de toekomst maken….! 1. Lijnen doortrekken of 2. Scenario denken of 3. Paradigmashifts die ook nog paradoxaal zijn. Over de horizon kijken….. Naar de toekomst willen, kunnen, gaan kijken….. Seniorenbelang Valkenswaard seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

9 Of toch nee: de toekomst maken….! 1. Lijnen doortrekken of 2. Scenario denken of 3. Paradigmashifts die ook nog paradoxaal zijn. Over de horizon kijken….. Naar de toekomst willen, kunnen, gaan kijken….. Seniorenbelang Valkenswaard seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

10 Algemene roep om meer preventie Preventweb probeert daar het gesprek over aan te gaan en discussie over te voeren; en niet alleen dat. Dus praten er over maar ook vooral doen!. Zie www.preventweb.nlwww.preventweb.nl Presentatie: www.preventcongres.nl/images/stories/Achtergronddocumenten/prev10.sessie%201.kraaijenhagen.pdf www.preventcongres.nl/images/stories/Achtergronddocumenten/prev10.sessie%201.kraaijenhagen.pdf Over de horizon kijken….. Naar de toekomst willen, kunnen, gaan kijken….. Seniorenbelang Valkenswaard seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

11 www.preventweb.nl

12

13 Verbinden gezondheid met andere terreinen vice versa *Lalonde model *Extended Chronic Care model *Intervention-mapping *Preventie-zorg keten (CVZ) *Sociale marketing technieken

14 •VANDAAG: andere manieren om tegen deze schijnbaar onoplosbare problemen aan te kijken, •Kijken over de horizon, of ook verleggen van die horizon. •Gedachten verzameld in 7 paradoxen. •Paradox is een situatie –die tegenstrijdig lijkt –en tegen ons gevoel voor logica, onze verwachting of onze intuïtie indruist. •Een paradox ontstaat vaak doordat we uitgaan van een denkfout of een verkeerde redenering. Seniorenbelang Valkenswaard seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

15 •Paradigma is in de wetenschap een samenhangend stelsel van theorie en modellen die een denkkader vormen waarbinnen de werkelijkheid geanalyseerd en beschreven wordt. •Een paradigmaverschuiving (ook wel een revolutie in de wetenschap, is een ontwikkeling in de wetenschap die leidt tot een dramatisch ander beeld van hoe de werkelijkheid in elkaar zit. •Vaak ontstaat bij zo'n ontwikkeling een grote tegenstelling tussen de voor- en tegenstanders. •Deze ontwikkeling wordt doorgaans afgedwongen doordat zich in de werkelijkheid met groeiende aantal gevallen verschijnselen voordoen, die niet langer vanuit het oude paradigma kunnen worden verklaard, en zelfs in volledige tegenspraak lijken te zijn. •Meestal blijkt pas achteraf, wanneer de aanhangers van het oude, al te beperkt gebleken beeld hun invloed en macht hebben verloren, dat er sprake was van een echte revolutie. Seniorenbelang Valkenswaard seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

16 Even als voorbeeld terug: Hoe was het met de gezondheid 125 jaar geleden bijv. in Brabant ?? Seniorenbelang Valkenswaard seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

17 125 jaar terug •Landbouw •0,5 miljoen inwoners •Tilburg grootste stad •Begin en expansie industrialisatie •Vakbeweging •Maatschappelijke en politieke bewustwording •Kruiswerk •Gasthuizen •Wet uitoefening geneeskunst, Staatstoezicht etc.. •Zusters van Liefde •Opleiding voor verpleegkundigen •Etc. Noord Brabant: Seniorenbelang Valkenswaard seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

18 Noord Brabant, maar: •Leefomstandigheden erbarmelijk………. •Sloten, openriool, open mestvaalt ………. •Milieu en ongezondheid ………. •Geen dokter en verloskundige in wegen en velden te bekennen … –.(dr med AAA Barning, 1841 gevestigd Tb, Nascholing nu nog zijn naam) •Geen geld voor zorgvoorzieningen ………. •Kindersterfte stijgt van 10% naar wel 30% ………. •Nieuwe vormen van zorg en vereniging ………. 125 jaar terug Seniorenbelang Valkenswaard seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

19 Maar: hoe ziet de toekomst eruit als we aan gezondheid en gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning denken? Seniorenbelang Valkenswaard seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

20 Disclaimer: Resultaten in het verleden zijn niet gebaseerd op de toekomst ! Seniorenbelang Valkenswaard seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

21 7 Paradoxale Paradigmashifts zorg over 10-25 jaar 1. Vrijwilligerschap is verplicht 2. Meer diversiteit en meer collectiviteit. 3. Nieuwe wederkerigheid van het individu. 4. Living – together - apart 5. Uitwisseling van kennis voor arbeid 6. Meerzaamheid tegen eenzaamheid 7. Afschalen van zorg bij toenemende zorgvraag. Seniorenbelang Valkenswaard seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

22 1.Vrijwilligerschap is verplicht •sociale vorming, sociale dienstplicht •vrijwilligersschap i.p.v. zorgpremie te betalen •iedereen is een vrijwilliger toegewezen •techniek helpt consumenten met elkaar te communiceren Paradoxale Paradigmashift 1 Seniorenbelang Valkenswaard seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

23 Paradoxale Paradigmashift 2 1.Vrijwilligerschap is verplicht 2. Meer diversiteit en meer collectiviteit •geaccepteerde meerdeling •basisnormen sober •levensbestendig wonen •van huis naar zorg verhypotheken •invloed van collectiviteiten Seniorenbelang Valkenswaard seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

24 Paradoxale Paradigmashift 3 1.Vrijwilligerschap is verplicht 2. Meer diversiteit en meer collectiviteit. 3. Nieuwe wederkerigheid van het individu. • jong zorgt voor grootouder •samenwonen •kinderopvang door grootouders Seniorenbelang Valkenswaard seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

25 Paradoxale Paradigmashift 4 1.Vrijwilligerschap is verplicht 2. Meer diversiteit en meer collectiviteit. 3. Nieuwe wederkerigheid van het individu. 4. Living-together-apart • alleenwonend is excentriek •meer generatie woningen en eenheden •seniorenstad Seniorenbelang Valkenswaard seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

26 Paradoxale Paradigmashift 5 1.Vrijwilligerschap is verplicht 2. Meer diversiteit en meer collectiviteit. 3. Nieuwe wederkerigheid van het individu. 4. Living-together-apart 5. Uitwisseling van kennis voor arbeid •jongeren ontwikkelingslanden tijdelijk •halen en brengen •Leven(s) lang leren ……… Seniorenbelang Valkenswaard seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

27 Paradoxale Paradigmashift 6 1.Vrijwilligerschap is verplicht 2. Meer diversiteit en meer collectiviteit. 3. Nieuwe wederkerigheid van het individu. 4. Living-together-apart 5. Uitwisseling van kennis voor arbeid 6. Meerzaamheid tegen eenzaamheid •virtuele contacten, om-niet Re-bay.com •kontakten: ouderen verzorgen door jongeren Seniorenbelang Valkenswaard seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

28 Paradoxale Paradigmashift 7 1.Vrijwilligerschap is verplicht 2. Meer diversiteit en meer collectiviteit. 3. Nieuwe wederkerigheid van het individu. 4. Living-together-apart 5. Uitwisseling van kennis voor arbeid 6. Meerzaamheid tegen eenzaamheid 7. Afschalen zorg bij toenemende zorgvraag •complex =>basiszorg =>zelfmanagement => preventie •De ‘Nieuwe Eerste Lijn’, ‘anderhalfde ‘ lijn etc.. •Meer basis zorg dichter in de buurt, •complexe zorg niet altijd dichtbij •De nieuwe ziekenhuis dokter; •leven lang leren; leren door leren; leren door doen •Zorg2.0 ( denk aan 17 => 10 =>5 ….. =>4=>50 etc..) Seniorenbelang Valkenswaard seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

29 Samengevat: 7 paradoxale paradigmashifts in de zorg over 10 tot 25 jaar 1. Vrijwilligerschap is verplicht 2. Meer diversiteit en meer collectiviteit. 3. Nieuwe wederkerigheid van het individu. 4. Living-together-apart 5. Uitwisseling van kennis voor arbeid 6. Meerzaamheid tegen eenzaamheid 7. Afschalen van zorg bij toenemende zorgvraag. Seniorenbelang Valkenswaard seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

30 Toegift sheets voorbeeld Brabant etc. Seniorenbelang Valkenswaard seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

31 Toegift 1 e agendapunt tgv 7 Paradoxale shift 1.Invloed op de Ruimtelijke Ordenings agenda, woningbouw, stads- en streekontwikkeling, stadsrenovatie, herinrichting openbare ruimte, ter wegbereiding van: 1. Vrijwilligerschap is verplicht 2. Meer diversiteit en meer collectiviteit. 4. Living-together-apart Seniorenbelang Valkenswaard seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

32 Toegift 2 e agendapunt tgv 7 Paradoxale shift 2. Invloed op de mentale samenlevingsagenda van cultuur, omgaan met elkaar, ter wegbereiding van: 3. Nieuwe wederkerigheid van het individu. 5. Uitwisseling van kennis voor arbeid 6. Meerzaamheid tegen eenzaamheid Seniorenbelang Valkenswaard seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.

33 Toegift 3 e agendapunt tgv 7 Paradoxale shift 3.Zorgagenda, naast aandacht voor infrastructuur van de arbeids-voorziening in de zorg, anders, beter, korter en afschalend opleiden, Leven Lang Leren, en de nieuwe Ziekenhuisdokter : kans voor regio Medical School, denk aan, ter wegbereiding van: 7. Afschalen zorg bij toenemende zorgvraag. Seniorenbelang Valkenswaard seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant.


Download ppt "Zorg, Senioren en uw belang nu en in de toekomst in Brabant. Nieuwe tijden, nieuwe kijk. Dinsdag 15 november 2011 Udenhout Inleiding door Hans de Goeij."

Verwante presentaties


Ads door Google