De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden

Verwante presentaties


Presentatie over: "seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden"— Transcript van de presentatie:

1 PRVMZ - Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord-Brabant
seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant. Dinsdag 15 november 2011 Udenhout Inleiding door Hans de Goeij Zorg, Senioren en uw belang nu en in de toekomst in Brabant. Nieuwe tijden, nieuwe kijk.

2

3 PRVMZ - Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord-Brabant
seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant. Over de eigen horizon willen, kunnen, gaan kijken 7 paradigmashifts: kunnen die de gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning ook nog eens paradoxaal helpen ?

4 PRVMZ - Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord-Brabant
Nog maar 100 jaar geleden zag de spreekkamer van die enkele arts die er was nog zo uit….

5 Terug naar nu en wat komt er demografisch op ons af in 25 jaar:
Groter (5% meer inwoners) Ouder (40% meer 65+ (3 milj.), minder jongeren, grijze druk (28%) Anders (50% meer allochtoon 2,3 milj.), steeds meer 1-persoonshuishoudens Rijker (gemiddeld inkomen en vermogen stijgt) Schever ( 2010 nu werkend : ouderen is 10 op 3; op 6 ) * Kansrijker (meer kennis, meer ICT mogelijkheden) Chronischer (gevolg van het succes in de preventie, gezondheidsbescherming, cure/care) Lastiger (hogere opleiding, individueler, mondiger) Veranderlijker (second opinion, alternatieve geneeswijzen, Zorg2.0) Zelfstandiger (domotica, informele zorg, thuiszorg) Diverser (leefstijl verschillen, sociaal economische gezondheidsverschillen)

6 Wat komt er demografisch op ons af in 25 jaar:
Groter Ouder Anders Zorg 0.0 Rijker Schever naar Zorg1.0 Kansrijker Chronischer naar Zorg2.0 Lastiger Veranderlijker naar Zorg3.0 ? Zelfstandiger Diverser Nu al:  10  5 …….. (=>5 => 50) !!

7 Schijnbaar onoplosbare vraagstukken komen op ons af.
seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant. Schijnbaar onoplosbare vraagstukken komen op ons af. Dubbele vergrijzing, stijging van de kosten van de zorg, nog hogere zorgpremies, te weinig personeel in de zorg en overbelasting van mantelzorgers, …. Wat een getob….. Daarnaast biedt de wetenschap steeds meer mogelijkheden waardoor nieuwe ethische dilemma's ontstaan…. Veel kan steeds meer, maar moet ook alles etc...??

8 Over de horizon kijken…..
PRVMZ - Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord-Brabant seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant. Seniorenbelang Valkenswaard Over de horizon kijken….. Naar de toekomst willen , kunnen, gaan kijken….. Of toch nee: de toekomst maken….! 1. Lijnen doortrekken of 2. Scenario denken 3. Paradigmashifts die ook nog paradoxaal zijn.

9 Over de horizon kijken…..
PRVMZ - Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord-Brabant seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant. Seniorenbelang Valkenswaard Over de horizon kijken….. Naar de toekomst willen , kunnen, gaan kijken….. Of toch nee: de toekomst maken….! 1. Lijnen doortrekken of 2. Scenario denken 3. Paradigmashifts die ook nog paradoxaal zijn.

10 Over de horizon kijken…..
PRVMZ - Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord-Brabant seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant. Seniorenbelang Valkenswaard Over de horizon kijken….. Naar de toekomst willen , kunnen, gaan kijken….. Algemene roep om meer preventie Preventweb probeert daar het gesprek over aan te gaan en discussie over te voeren; en niet alleen dat. Dus praten er over maar ook vooral doen!. Zie Presentatie:

11

12

13 Verbinden gezondheid met andere terreinen vice versa
*Lalonde model *Extended Chronic Care model *Intervention-mapping *Preventie-zorg keten (CVZ) *Sociale marketing technieken

14 Seniorenbelang Valkenswaard
seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant. Seniorenbelang Valkenswaard VANDAAG: andere manieren om tegen deze schijnbaar onoplosbare  problemen aan te kijken, Kijken over de horizon, of ook verleggen van die horizon. Gedachten verzameld in 7 paradoxen. Paradox is een situatie die tegenstrijdig lijkt en tegen ons gevoel voor logica, onze verwachting of onze intuïtie indruist. Een paradox ontstaat vaak doordat we uitgaan van een denkfout of een verkeerde redenering.

15 Seniorenbelang Valkenswaard
seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant. Seniorenbelang Valkenswaard Paradigma is in de wetenschap een samenhangend stelsel van theorie en modellen die een denkkader vormen waarbinnen de werkelijkheid geanalyseerd en beschreven wordt. Een paradigmaverschuiving (ook wel een revolutie in de wetenschap, is een ontwikkeling in de wetenschap die leidt tot een dramatisch ander beeld van hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Vaak ontstaat bij zo'n ontwikkeling een grote tegenstelling tussen de voor- en tegenstanders. Deze ontwikkeling wordt doorgaans afgedwongen doordat zich in de werkelijkheid met groeiende aantal gevallen verschijnselen voordoen, die niet langer vanuit het oude paradigma kunnen worden verklaard, en zelfs in volledige tegenspraak lijken te zijn. Meestal blijkt pas achteraf, wanneer de aanhangers van het oude, al te beperkt gebleken beeld hun invloed en macht hebben verloren, dat er sprake was van een echte revolutie.

16 seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden
van ouderenbonden Noord-Brabant. Seniorenbelang Valkenswaard Even als voorbeeld terug: Hoe was het met de gezondheid 125 jaar geleden bijv. in Brabant ??

17 Noord Brabant: 125 jaar terug Seniorenbelang Valkenswaard Landbouw
PRVMZ - Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord-Brabant seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant. Seniorenbelang Valkenswaard Noord Brabant: Landbouw 0,5 miljoen inwoners Tilburg grootste stad Begin en expansie industrialisatie Vakbeweging Maatschappelijke en politieke bewustwording Kruiswerk Gasthuizen Wet uitoefening geneeskunst, Staatstoezicht etc.. Zusters van Liefde Opleiding voor verpleegkundigen Etc. 125 jaar terug

18 Noord Brabant, maar: 125 jaar terug Seniorenbelang Valkenswaard
PRVMZ - Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord-Brabant seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant. Seniorenbelang Valkenswaard Noord Brabant, maar: Leefomstandigheden erbarmelijk………. Sloten, openriool, open mestvaalt ………. Milieu en ongezondheid ………. Geen dokter en verloskundige in wegen en velden te bekennen … .(dr med AAA Barning, 1841 gevestigd Tb, Nascholing nu nog zijn naam) Geen geld voor zorgvoorzieningen ………. Kindersterfte stijgt van 10% naar wel 30% ………. Nieuwe vormen van zorg en vereniging ………. 125 jaar terug

19 seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden
van ouderenbonden Noord-Brabant. Seniorenbelang Valkenswaard Maar: hoe ziet de toekomst eruit als we aan gezondheid en gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning denken?

20 Resultaten in het verleden zijn niet gebaseerd op de toekomst !
seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant. Seniorenbelang Valkenswaard Disclaimer: Resultaten in het verleden zijn niet gebaseerd op de toekomst !

21 7 Paradoxale Paradigmashifts zorg over 10-25 jaar
PRVMZ - Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord-Brabant seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant. Seniorenbelang Valkenswaard 7 Paradoxale Paradigmashifts zorg over jaar Vrijwilligerschap is verplicht  Meer diversiteit en meer collectiviteit.  Nieuwe wederkerigheid van het individu.  Living – together - apart  Uitwisseling van kennis voor arbeid  Meerzaamheid tegen eenzaamheid  Afschalen van zorg bij toenemende zorgvraag.

22 Paradoxale Paradigmashift 1
PRVMZ - Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord-Brabant seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant. Seniorenbelang Valkenswaard Paradoxale Paradigmashift 1 Vrijwilligerschap is verplicht sociale vorming, sociale dienstplicht vrijwilligersschap i.p.v. zorgpremie te betalen iedereen is een vrijwilliger toegewezen techniek helpt consumenten met elkaar te communiceren

23 Paradoxale Paradigmashift 2
PRVMZ - Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord-Brabant seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant. Seniorenbelang Valkenswaard Paradoxale Paradigmashift 2 Vrijwilligerschap is verplicht  Meer diversiteit en meer collectiviteit geaccepteerde meerdeling basisnormen sober levensbestendig wonen van huis naar zorg verhypotheken invloed van collectiviteiten

24 Paradoxale Paradigmashift 3
PRVMZ - Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord-Brabant seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant. Seniorenbelang Valkenswaard Paradoxale Paradigmashift 3 Vrijwilligerschap is verplicht  Meer diversiteit en meer collectiviteit.  Nieuwe wederkerigheid van het individu.  jong zorgt voor grootouder samenwonen kinderopvang door grootouders

25 Paradoxale Paradigmashift 4
PRVMZ - Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord-Brabant seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant. Seniorenbelang Valkenswaard Paradoxale Paradigmashift 4 Vrijwilligerschap is verplicht  Meer diversiteit en meer collectiviteit.  Nieuwe wederkerigheid van het individu.  Living-together-apart  alleenwonend is excentriek meer generatie woningen en eenheden seniorenstad

26 Paradoxale Paradigmashift 5
PRVMZ - Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord-Brabant seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant. Seniorenbelang Valkenswaard Paradoxale Paradigmashift 5 Vrijwilligerschap is verplicht  Meer diversiteit en meer collectiviteit.  Nieuwe wederkerigheid van het individu.  Living-together-apart  Uitwisseling van kennis voor arbeid jongeren ontwikkelingslanden tijdelijk halen en brengen Leven(s) lang leren ………

27 Paradoxale Paradigmashift 6
PRVMZ - Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord-Brabant seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant. Seniorenbelang Valkenswaard Paradoxale Paradigmashift 6 Vrijwilligerschap is verplicht  Meer diversiteit en meer collectiviteit.  Nieuwe wederkerigheid van het individu.  Living-together-apart  Uitwisseling van kennis voor arbeid  Meerzaamheid tegen eenzaamheid virtuele contacten, om-niet Re-bay.com kontakten: ouderen verzorgen door jongeren

28 Paradoxale Paradigmashift 7
PRVMZ - Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord-Brabant seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant. Seniorenbelang Valkenswaard Paradoxale Paradigmashift 7 Vrijwilligerschap is verplicht  Meer diversiteit en meer collectiviteit.  Nieuwe wederkerigheid van het individu.  Living-together-apart  Uitwisseling van kennis voor arbeid  Meerzaamheid tegen eenzaamheid  Afschalen zorg bij toenemende zorgvraag complex =>basiszorg =>zelfmanagement => preventie De ‘Nieuwe Eerste Lijn’, ‘anderhalfde ‘ lijn etc.. Meer basis zorg dichter in de buurt , complexe zorg niet altijd dichtbij De nieuwe ziekenhuis dokter; leven lang leren; leren door leren; leren door doen Zorg ( denk aan 17 => 10 =>5 ….. =>4=> etc..)

29 PRVMZ - Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord-Brabant
seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant. Seniorenbelang Valkenswaard Samengevat: 7 paradoxale paradigmashifts in de zorg over 10 tot 25 jaar Vrijwilligerschap is verplicht  Meer diversiteit en meer collectiviteit.  Nieuwe wederkerigheid van het individu.  Living-together-apart  Uitwisseling van kennis voor arbeid  Meerzaamheid tegen eenzaamheid  Afschalen van zorg bij toenemende zorgvraag.

30 Toegift sheets voorbeeld Brabant etc.
Seniorenbelang Valkenswaard seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant. Toegift sheets voorbeeld Brabant etc.

31 Toegift 1e agendapunt tgv 7 Paradoxale shift
PRVMZ - Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord-Brabant seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant. Seniorenbelang Valkenswaard Toegift 1e agendapunt tgv 7 Paradoxale shift Invloed op de Ruimtelijke Ordenings agenda, woningbouw, stads- en streekontwikkeling, stadsrenovatie, herinrichting openbare ruimte , ter wegbereiding van: 1. Vrijwilligerschap is verplicht 2. Meer diversiteit en meer collectiviteit. 4.  Living-together-apart

32 Toegift 2e agendapunt tgv 7 Paradoxale shift
PRVMZ - Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord-Brabant seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant. Seniorenbelang Valkenswaard Toegift 2e agendapunt tgv 7 Paradoxale shift 2. Invloed op de mentale samenlevingsagenda van cultuur, omgaan met elkaar, ter wegbereiding van: 3.  Nieuwe wederkerigheid van het individu. 5.  Uitwisseling van kennis voor arbeid  6. Meerzaamheid tegen eenzaamheid

33 Toegift 3e agendapunt tgv 7 Paradoxale shift
PRVMZ - Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord-Brabant seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden van ouderenbonden Noord-Brabant. Seniorenbelang Valkenswaard Toegift 3e agendapunt tgv 7 Paradoxale shift Zorgagenda, naast aandacht voor infrastructuur van de arbeids-voorziening in de zorg , anders, beter, korter en afschalend opleiden, Leven Lang Leren, en de nieuwe Ziekenhuisdokter : kans voor regio Medical School, denk aan, ter wegbereiding van: 7.  Afschalen zorg bij toenemende zorgvraag.


Download ppt "seniorenraadsleden en afdelingsbestuursleden"

Verwante presentaties


Ads door Google