De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 LV 17 maart 2011. 2 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 3.Mededelingen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 LV 17 maart 2011. 2 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 3.Mededelingen,"— Transcript van de presentatie:

1 1 LV 17 maart 2011

2 2 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 3.Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken 4.Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies 5.Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan 6.De situatie op de huidige baan 7.De financiële verantwoording over 2010 8.Het verslag van de kascommissie 9.De begroting over 2011 10.Rondvraag LV 17 maart 2011

3 3 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 3.Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken 4.Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies 5.Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan 6.De situatie op de huidige baan 7.De financiële verantwoording over 2010 8.Het verslag van de kascommissie 9.De begroting over 2011 10.Rondvraag LV 17 maart 2011

4 4 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 3.Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken 4.Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies 5.Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan 6.De situatie op de huidige baan 7.De financiële verantwoording over 2010 8.Het verslag van de kascommissie 9.De begroting over 2011 10.Rondvraag LV 17 maart 2011

5 5 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 3.Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken 4.Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies 5.Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan 6.De situatie op de huidige baan 7.De financiële verantwoording over 2010 8.Het verslag van de kascommissie 9.De begroting over 2011 10.Rondvraag LV 17 maart 2011

6 6 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 3.Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken 4.Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies 5.Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan 6.De situatie op de huidige baan 7.De financiële verantwoording over 2010 8.Het verslag van de kascommissie 9.De begroting over 2011 10.Rondvraag LV 17 maart 2011

7 Bestuursamenstelling Uittredend zijn: Bert Gall Hannie Hoekstra Frits Helders

8 Bestuursamenstelling Voordracht nieuwe bestuursleden Ben Hoes Bas de la Parra Wim Naardin

9 Bestuursamenstelling Voorzitter Henk van Kooijk Secretaris Wim Jansen IT Penningmeester Peter Kooper Kascommissie Leden administratie Wim Naardin Externe Communicatie Externe communicatie & Publiciteit Sponsoring Nieuwe baan Ben Hoes Golfsport Wex & Weco Nobra & Nightbal commissies Referee & Marshal commissie Jeugd & Handicart commissies Bas de la Parra Nieuwe leden & Medewerkers GVB & H+R commissies I&O commissie P&0 voor Pro & Clubmanager Fons Raaijmaakers Interne Communicatie Redactie commissie Clubhuis commissie Organisator CVO Ondersteunend aan het bestuur clubmanager Harrie Maas

10 10 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 3.Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken 4.Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies 5.Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan 6.De situatie op de huidige baan 7.De financiële verantwoording over 2010 8.Het verslag van de kascommissie 9.De begroting over 2011 10.Rondvraag LV 17 maart 2011

11 3-Sporenbeleid Huidige baan in optimale conditie houden Meewerken en stimuleren overgang naar bosgebied west Openstaan voor alternatieven

12 12 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 3.Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken 4.Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies 5.Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan 6.De situatie op de huidige baan 7.De financiële verantwoording over 2010 8.Het verslag van de kascommissie 9.De begroting over 2011 10.Rondvraag LV 17 maart 2011

13 Huidige baan Veiligheid Kwaliteit van de greens Kwaliteit “Door de baan”

14 14 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 3.Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken 4.Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies 5.Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan 6.De situatie op de huidige baan 7.De financiële verantwoording over 2010 8.Het verslag van de kascommissie 9.De begroting over 2011 10.Rondvraag LV 17 maart 2011

15 15 Resultaat 2010 Vereniging •begroting: nadelig saldo € 15.000 •resultaat: voordelig saldo € 1.322 Clubhuis (nieuw) •resultaat: nadelig saldo € 22.860 Totaal resultaat Vereniging en Clubhuis: nadelig saldo € 21.538 excl. definitieve verrekening met Sportstichting (huur en verdeling kosten en subsidies) LV 17 maart 2011

16 16 exploitatie Vereniging 2010 (1) omschrijving 2009 2010 2011 resultaatbegrotingresultaat begroting vereniging&baan totaal inkomsten200.069198.600215.688203.695 subtotaal kosten ver.64.26573.80087.61886.500 subtotaal kosten baan118.532139.800126.749133.000 totaal kosten182.532213.600214.366219.500 exploitatiesaldo17.273-15.0001.322-15.805 totaal200.069198.600215.688203.695 LV 17 maart 2011

17 17 exploitatie Vereniging 2010 (5) toelichting verschil begroting en realisatie •andere indeling kosten •bestuur&organisatie: lustrum, licenties&website, diversen •Clubhuis > clubhuisadministratie •personeel: andere indeling, kosten clubmanager (50%>clubhuisadministratie) •diversen: meer uitbesteding groenonderhoud •afschrijvingen&reserveringen > deel naar clubhuisadministratie •contributie-inkomsten: meer nieuwe leden dan begroot •diversen: meevaller verrekening met Sportstichting LV 17 maart 2011

18 18 exploitatie Vereniging 2010 (2) omschrijving 2009 2010 2011 resultaatbegrotingresultaat begroting inkomsten contributies&kasgelden176.434175.250191.648181.010 weco4.24310.0007.8057.500 jeugdcommissie2.6893.0002.5802.500 advertenties6154.0002.0904.640 subsidies1.6811.7502.2882.170 sponsors3.1343.1001.1343.775 bankrente&kosten4.6614.0002.1432.100 diversen (onvoorzien)6.612-2.5005.9990 totaal inkomsten200.069198.600215688203695 LV 17 maart 2011

19 19 exploitatie Vereniging 2010 (3) omschrijving 2009 2010 2011 resultaatbegrotingresultaat begroting kosten vereniging bestuur&organisatie20.95324.30049.52845.000 contributie NGF9.83210.0009.24010.000 clubhuis9.57913.30000 publicaties7.3569.0009.48212.000 weco&wex5.1368.2007.0528.000 jeugdcommissie7.6906.0007.8937.500 overige commissies3.7193.0004.4234.000 subtotaal vereniging64.26573.80087.61886.500 LV 17 maart 2011

20 20 exploitatie Vereniging 2010 (4) omschrijving 2009 2010 2011 resultaatbegrotingresultaat begroting kosten baan personeel ivd31.31231.00045.91050.000 overig personeel17.72429.2009.34010.000 huur groenvelden*9.700 9.54010.000 diversen34.04126.40040.97942.000 afschr.&reserv.25.75543.50020.97921.000 subtotaal baan118.532139.800126.749133.300 LV 17 maart 2011

21 21 balans Vereniging ultimo 2010 (1) omschrijving01-01-201031-12-2010 activa bezittingen48.24751.667 liquide middelen262.381200.623 vorderingen40.48280.910 totaal activa351.110333.200 LV 17 maart 2011

22 22 balans Vereniging ultimo 2010 (2) omschrijving01-01-201031-12-2010 passiva crediteuren33.8202.509 vooruitgefactureerde contributies160.278150.985 bestemmingsfondsen34.50034.000 tussentelling schulden228.598187.494 kort vreemd vermogen4.34317.215 vermogen100.896127.169 exploitatiesaldo (winst)17.2741.322 totaal passiva351.110333.200 LV 17 maart 2011

23 23 contributie & tarieven 2012 (=2011) •gewone leden€ 300 •homeclub elders€ 225 •jeugdleden€ 65 •junior (student) leden€ 155 •algemene leden (AL)€ 70 alle bedragen excl. € 5 voor niet-automatische incasso (met factuur) •entreegeld (excl. jeugdleden en AL)€ 75 •entreegeld jeugdleden€ 50 •proefleden (max. 6 maanden tot GVB)€ 125 •greenfee (dagkaart)€ 15 •greenfee oefenaccommodatie (dagkaart) € 5 LV 17 maart 2011

24 24 exploitatie Clubhuis 2010 (1) omschrijving 20102011 resultaat begroting totaal inkomsten horeca47.86460.000 subtotaal clubhuis diversen35.34630.000 subtotaal bestuur&organisatie14.46010.000 subtotaal inkoop horeca20.91725.000 totaal kosten70.72465.000 exploitatiesaldo-22.860-5.000 LV 17 maart 2011

25 25 exploitatie Clubhuis 2010 (5) toelichting verschil realisatie 2010 en begroting 2011 •boekhoudverschil nog op te lossen (ledensaldo&kasverschillen) •geen aanloopkosten •minder kleine inventaris •minder kosten clubhuismanager •prijsverhogingen inkoop •omzetverhoging door extra activiteiten en acties •geen prijsaanpassingen in 2011 taakstelling: in 2012 break-even te realiseren LV 17 maart 2011

26 26 exploitatie Clubhuis 2010 (2) omschrijving 20102011 resultaat begroting kosten clubhuis algemeen klantenacties116 kleine inventaris7.570 reparatie&onderhoud1.972 onderhoud Kassa&Kiosk1.599 licenties Kassasoftware1.263 huur*9.540 verbruik GWE2.743 afschrijvingen7.498 verzekeringen532 clubhuiscommissie2.513 subtotaal algemeen35.34630.000 LV 17 maart 2011

27 27 exploitatie Clubhuis 2010 (3) omschrijving 20102011 resultaat begroting kosten bestuur&organisatie vrijwilligersvergoeding767 opleidingskosten265 clubhuismanager11.352 bureaukosten95 administratie1.802 bankkosten&rente178 subtotaal best.&organisatie14.46010.000 LV 17 maart 2011

28 28 balans Clubhuis 31-12-2010 omschrijving activapassiva bezittingen34.785 liquide middelen4.837 vorderingen1.080 ledensaldo 3.602 crediteuren 712 RC Vereniging 66.618 schulden70.933 belastingen*-7.371 exploitatiesaldo (verlies)22.860 totaal63.562 LV 17 maart 2011

29 29 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 3.Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken 4.Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies 5.Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan 6.De situatie op de huidige baan 7.De financiële verantwoording over 2010 8.Het verslag van de kascommissie 9.De begroting over 2011 10.Rondvraag LV 17 maart 2011

30 Verslag Kascommissie Verkiezing Kascommissie

31 31 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 3.Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken 4.Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies 5.Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan 6.De situatie op de huidige baan 7.De financiële verantwoording over 2010 8.Het verslag van de kascommissie 9.De begroting over 2011 10.Rondvraag LV 17 maart 2011

32 32 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 3.Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken 4.Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies 5.Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan 6.De situatie op de huidige baan 7.De financiële verantwoording over 2010 8.Het verslag van de kascommissie 9.De begroting over 2011 10.Rondvraag LV 17 maart 2011

33 Pauze LV 17`maart 201133

34 34 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 2. Dialoog 1.De kernwaarden van onze vereniging 2.De feitelijke en de gewenste situatie 3.De conclusies LV 17 maart 2011

35 35 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 2. Dialoog 1.De kernwaarden van onze vereniging 2.De feitelijke en de gewenste situatie 3.De conclusies LV 17 maart 2011

36 36 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 2. Dialoog 1.De kernwaarden van onze vereniging 2.De feitelijke en de gewenste situatie 3.De conclusies LV 17 maart 2011

37 37 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 2. Dialoog 1.De kernwaarden van onze vereniging 2.De feitelijke en de gewenste situatie 3.De conclusies LV 17 maart 2011

38 38 Volgende Ledenvergadering jaarvergadering donderdag 22 maart 2012 LV 17 maart 2011

39 39 Sluiting LV 17 maart 2011

40 40 LV 25 maart 2010


Download ppt "1 LV 17 maart 2011. 2 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 3.Mededelingen,"

Verwante presentaties


Ads door Google