De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LV 17 maart 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LV 17 maart 2011."— Transcript van de presentatie:

1 LV 17 maart 2011

2 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording
Opening en vaststelling agenda Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan De situatie op de huidige baan De financiële verantwoording over 2010 Het verslag van de kascommissie De begroting over 2011 Rondvraag LV 17 maart 2011

3 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording
Opening en vaststelling agenda Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan De situatie op de huidige baan De financiële verantwoording over 2010 Het verslag van de kascommissie De begroting over 2011 Rondvraag LV 17 maart 2011

4 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording
Opening en vaststelling agenda Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan De situatie op de huidige baan De financiële verantwoording over 2010 Het verslag van de kascommissie De begroting over 2011 Rondvraag LV 17 maart 2011

5 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording
Opening en vaststelling agenda Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan De situatie op de huidige baan De financiële verantwoording over 2010 Het verslag van de kascommissie De begroting over 2011 Rondvraag LV 17 maart 2011

6 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording
Opening en vaststelling agenda Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan De situatie op de huidige baan De financiële verantwoording over 2010 Het verslag van de kascommissie De begroting over 2011 Rondvraag LV 17 maart 2011 6 6

7 Bestuursamenstelling
Uittredend zijn: Bert Gall Hannie Hoekstra Frits Helders

8 Bestuursamenstelling
Voordracht nieuwe bestuursleden Ben Hoes Bas de la Parra Wim Naardin

9 Bestuursamenstelling

10 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording
Opening en vaststelling agenda Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan De situatie op de huidige baan De financiële verantwoording over 2010 Het verslag van de kascommissie De begroting over 2011 Rondvraag LV 17 maart 2011

11 Huidige baan in optimale conditie houden
3-Sporenbeleid Huidige baan in optimale conditie houden Meewerken en stimuleren overgang naar bosgebied west Openstaan voor alternatieven

12 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording
Opening en vaststelling agenda Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan De situatie op de huidige baan De financiële verantwoording over 2010 Het verslag van de kascommissie De begroting over 2011 Rondvraag LV 17 maart 2011

13 Kwaliteit van de greens Kwaliteit “Door de baan”
Huidige baan Veiligheid Kwaliteit van de greens Kwaliteit “Door de baan”

14 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording
Opening en vaststelling agenda Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan De situatie op de huidige baan De financiële verantwoording over 2010 Het verslag van de kascommissie De begroting over 2011 Rondvraag LV 17 maart 2011

15 Resultaat 2010 Vereniging begroting: nadelig saldo € 15.000
resultaat: voordelig saldo € 1.322 Clubhuis (nieuw) resultaat: nadelig saldo € Totaal resultaat Vereniging en Clubhuis: nadelig saldo € excl. definitieve verrekening met Sportstichting (huur en verdeling kosten en subsidies) LV 17 maart 2011 15 15

16 exploitatie Vereniging 2010 (1)
omschrijving 2009 2010 2011 resultaat begroting vereniging&baan totaal inkomsten subtotaal kosten ver. 64.265 73.800 87.618 86.500 subtotaal kosten baan totaal kosten exploitatiesaldo 17.273 1.322 totaal LV 17 maart 2011 16 16

17 exploitatie Vereniging 2010 (5)
toelichting verschil begroting en realisatie andere indeling kosten bestuur&organisatie: lustrum, licenties&website, diversen Clubhuis > clubhuisadministratie personeel: andere indeling, kosten clubmanager (50%>clubhuisadministratie) diversen: meer uitbesteding groenonderhoud afschrijvingen&reserveringen > deel naar clubhuisadministratie contributie-inkomsten: meer nieuwe leden dan begroot diversen: meevaller verrekening met Sportstichting LV 17 maart 2011 17 17

18 exploitatie Vereniging 2010 (2)
omschrijving 2009 2010 2011 resultaat begroting inkomsten contributies&kasgelden weco 4.243 10.000 7.805 7.500 jeugdcommissie 2.689 3.000 2.580 2.500 advertenties 615 4.000 2.090 4.640 subsidies 1.681 1.750 2.288 2.170 sponsors 3.134 3.100 1.134 3.775 bankrente&kosten 4.661 2.143 2.100 diversen (onvoorzien) 6.612 -2.500 5.999 totaal inkomsten 215688 203695 LV 17 maart 2011 18 18

19 exploitatie Vereniging 2010 (3)
omschrijving 2009 2010 2011 resultaat begroting kosten vereniging bestuur&organisatie 20.953 24.300 49.528 45.000 contributie NGF 9.832 10.000 9.240 clubhuis 9.579 13.300 publicaties 7.356 9.000 9.482 12.000 weco&wex 5.136 8.200 7.052 8.000 jeugdcommissie 7.690 6.000 7.893 7.500 overige commissies 3.719 3.000 4.423 4.000 subtotaal vereniging 64.265 73.800 87.618 86.500 LV 17 maart 2011 19 19

20 exploitatie Vereniging 2010 (4)
omschrijving 2009 2010 2011 resultaat begroting kosten baan personeel ivd 31.312 31.000 45.910 50.000 overig personeel 17.724 29.200 9.340 10.000 huur groenvelden* 9.700 9.540 diversen 34.041 26.400 40.979 42.000 afschr.&reserv. 25.755 43.500 20.979 21.000 subtotaal baan LV 17 maart 2011 20 20

21 balans Vereniging ultimo 2010 (1)
omschrijving activa bezittingen 48.247 51.667 liquide middelen vorderingen 40.482 80.910 totaal activa LV 17 maart 2011 21 21

22 balans Vereniging ultimo 2010 (2)
omschrijving passiva crediteuren 33.820 2.509 vooruitgefactureerde contributies bestemmingsfondsen 34.500 34.000 tussentelling schulden kort vreemd vermogen 4.343 17.215 vermogen exploitatiesaldo (winst) 17.274 1.322 totaal passiva LV 17 maart 2011 22 22

23 contributie & tarieven 2012 (=2011)
gewone leden € 300 homeclub elders € 225 jeugdleden € 65 junior (student) leden € 155 algemene leden (AL) € alle bedragen excl. € 5 voor niet-automatische incasso (met factuur) entreegeld (excl. jeugdleden en AL) € 75 entreegeld jeugdleden € 50 proefleden (max. 6 maanden tot GVB) € 125 greenfee (dagkaart) € 15 greenfee oefenaccommodatie (dagkaart) € 5 LV 17 maart 2011 23 23

24 exploitatie Clubhuis 2010 (1)
omschrijving 2010 2011 resultaat begroting totaal inkomsten horeca 47.864 60.000 subtotaal clubhuis diversen 35.346 30.000 subtotaal bestuur&organisatie 14.460 10.000 subtotaal inkoop horeca 20.917 25.000 totaal kosten 70.724 65.000 exploitatiesaldo -5.000 LV 17 maart 2011 24 24

25 exploitatie Clubhuis 2010 (5)
toelichting verschil realisatie 2010 en begroting 2011 boekhoudverschil nog op te lossen (ledensaldo&kasverschillen) geen aanloopkosten minder kleine inventaris minder kosten clubhuismanager prijsverhogingen inkoop omzetverhoging door extra activiteiten en acties geen prijsaanpassingen in 2011 taakstelling: in 2012 break-even te realiseren LV 17 maart 2011 25 25

26 exploitatie Clubhuis 2010 (2)
omschrijving 2010 2011 resultaat begroting kosten clubhuis algemeen klantenacties 116 kleine inventaris 7.570 reparatie&onderhoud 1.972 onderhoud Kassa&Kiosk 1.599 licenties Kassasoftware 1.263 huur* 9.540 verbruik GWE 2.743 afschrijvingen 7.498 verzekeringen 532 clubhuiscommissie 2.513 subtotaal algemeen 35.346 30.000 LV 17 maart 2011 26 26

27 exploitatie Clubhuis 2010 (3)
omschrijving 2010 2011 resultaat begroting kosten bestuur&organisatie vrijwilligersvergoeding 767 opleidingskosten 265 clubhuismanager 11.352 bureaukosten 95 administratie 1.802 bankkosten&rente 178 subtotaal best.&organisatie 14.460 10.000 LV 17 maart 2011 27 27

28 balans Clubhuis 31-12-2010 bezittingen 34.785 liquide middelen 4.837
omschrijving activa passiva bezittingen 34.785 liquide middelen 4.837 vorderingen 1.080 ledensaldo 3.602 crediteuren 712 RC Vereniging 66.618 schulden 70.933 belastingen* -7.371 exploitatiesaldo (verlies) 22.860 totaal 63.562 LV 17 maart 2011 28 28

29 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording
Opening en vaststelling agenda Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan De situatie op de huidige baan De financiële verantwoording over 2010 Het verslag van de kascommissie De begroting over 2011 Rondvraag LV 17 maart 2011

30 Verkiezing Kascommissie
Verslag Kascommissie Verkiezing Kascommissie

31 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording
Opening en vaststelling agenda Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan De situatie op de huidige baan De financiële verantwoording over 2010 Het verslag van de kascommissie De begroting over 2011 Rondvraag LV 17 maart 2011

32 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording
Opening en vaststelling agenda Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan De situatie op de huidige baan De financiële verantwoording over 2010 Het verslag van de kascommissie De begroting over 2011 Rondvraag LV 17 maart 2011

33 Pauze LV 17`maart 2011

34 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 2. Dialoog
De kernwaarden van onze vereniging De feitelijke en de gewenste situatie De conclusies LV 17 maart 2011

35 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 2. Dialoog
De kernwaarden van onze vereniging De feitelijke en de gewenste situatie De conclusies LV 17 maart 2011 35 35

36 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 2. Dialoog
De kernwaarden van onze vereniging De feitelijke en de gewenste situatie De conclusies LV 17 maart 2011 36 36

37 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 2. Dialoog
De kernwaarden van onze vereniging De feitelijke en de gewenste situatie De conclusies LV 17 maart 2011 37 37

38 Volgende Ledenvergadering
jaarvergadering donderdag 22 maart 2012 LV 17 maart 2011

39 Sluiting LV 17 maart 2011 39 39

40 LV 25 maart 2010


Download ppt "LV 17 maart 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google