De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 LV 17 maart 2011. 2 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 3.Mededelingen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 LV 17 maart 2011. 2 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 3.Mededelingen,"— Transcript van de presentatie:

1 1 LV 17 maart 2011

2 2 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken 4.Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies 5.Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan 6.De situatie op de huidige baan 7.De financiële verantwoording over Het verslag van de kascommissie 9.De begroting over Rondvraag LV 17 maart 2011

3 3 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken 4.Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies 5.Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan 6.De situatie op de huidige baan 7.De financiële verantwoording over Het verslag van de kascommissie 9.De begroting over Rondvraag LV 17 maart 2011

4 4 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken 4.Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies 5.Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan 6.De situatie op de huidige baan 7.De financiële verantwoording over Het verslag van de kascommissie 9.De begroting over Rondvraag LV 17 maart 2011

5 5 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken 4.Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies 5.Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan 6.De situatie op de huidige baan 7.De financiële verantwoording over Het verslag van de kascommissie 9.De begroting over Rondvraag LV 17 maart 2011

6 6 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken 4.Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies 5.Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan 6.De situatie op de huidige baan 7.De financiële verantwoording over Het verslag van de kascommissie 9.De begroting over Rondvraag LV 17 maart 2011

7 Bestuursamenstelling Uittredend zijn: Bert Gall Hannie Hoekstra Frits Helders

8 Bestuursamenstelling Voordracht nieuwe bestuursleden Ben Hoes Bas de la Parra Wim Naardin

9 Bestuursamenstelling Voorzitter Henk van Kooijk Secretaris Wim Jansen IT Penningmeester Peter Kooper Kascommissie Leden administratie Wim Naardin Externe Communicatie Externe communicatie & Publiciteit Sponsoring Nieuwe baan Ben Hoes Golfsport Wex & Weco Nobra & Nightbal commissies Referee & Marshal commissie Jeugd & Handicart commissies Bas de la Parra Nieuwe leden & Medewerkers GVB & H+R commissies I&O commissie P&0 voor Pro & Clubmanager Fons Raaijmaakers Interne Communicatie Redactie commissie Clubhuis commissie Organisator CVO Ondersteunend aan het bestuur clubmanager Harrie Maas

10 10 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken 4.Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies 5.Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan 6.De situatie op de huidige baan 7.De financiële verantwoording over Het verslag van de kascommissie 9.De begroting over Rondvraag LV 17 maart 2011

11 3-Sporenbeleid Huidige baan in optimale conditie houden Meewerken en stimuleren overgang naar bosgebied west Openstaan voor alternatieven

12 12 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken 4.Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies 5.Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan 6.De situatie op de huidige baan 7.De financiële verantwoording over Het verslag van de kascommissie 9.De begroting over Rondvraag LV 17 maart 2011

13 Huidige baan Veiligheid Kwaliteit van de greens Kwaliteit “Door de baan”

14 14 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken 4.Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies 5.Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan 6.De situatie op de huidige baan 7.De financiële verantwoording over Het verslag van de kascommissie 9.De begroting over Rondvraag LV 17 maart 2011

15 15 Resultaat 2010 Vereniging •begroting: nadelig saldo € •resultaat: voordelig saldo € Clubhuis (nieuw) •resultaat: nadelig saldo € Totaal resultaat Vereniging en Clubhuis: nadelig saldo € excl. definitieve verrekening met Sportstichting (huur en verdeling kosten en subsidies) LV 17 maart 2011

16 16 exploitatie Vereniging 2010 (1) omschrijving resultaatbegrotingresultaat begroting vereniging&baan totaal inkomsten subtotaal kosten ver subtotaal kosten baan totaal kosten exploitatiesaldo totaal LV 17 maart 2011

17 17 exploitatie Vereniging 2010 (5) toelichting verschil begroting en realisatie •andere indeling kosten •bestuur&organisatie: lustrum, licenties&website, diversen •Clubhuis > clubhuisadministratie •personeel: andere indeling, kosten clubmanager (50%>clubhuisadministratie) •diversen: meer uitbesteding groenonderhoud •afschrijvingen&reserveringen > deel naar clubhuisadministratie •contributie-inkomsten: meer nieuwe leden dan begroot •diversen: meevaller verrekening met Sportstichting LV 17 maart 2011

18 18 exploitatie Vereniging 2010 (2) omschrijving resultaatbegrotingresultaat begroting inkomsten contributies&kasgelden weco jeugdcommissie advertenties subsidies sponsors bankrente&kosten diversen (onvoorzien) totaal inkomsten LV 17 maart 2011

19 19 exploitatie Vereniging 2010 (3) omschrijving resultaatbegrotingresultaat begroting kosten vereniging bestuur&organisatie contributie NGF clubhuis publicaties weco&wex jeugdcommissie overige commissies subtotaal vereniging LV 17 maart 2011

20 20 exploitatie Vereniging 2010 (4) omschrijving resultaatbegrotingresultaat begroting kosten baan personeel ivd overig personeel huur groenvelden* diversen afschr.&reserv subtotaal baan LV 17 maart 2011

21 21 balans Vereniging ultimo 2010 (1) omschrijving activa bezittingen liquide middelen vorderingen totaal activa LV 17 maart 2011

22 22 balans Vereniging ultimo 2010 (2) omschrijving passiva crediteuren vooruitgefactureerde contributies bestemmingsfondsen tussentelling schulden kort vreemd vermogen vermogen exploitatiesaldo (winst) totaal passiva LV 17 maart 2011

23 23 contributie & tarieven 2012 (=2011) •gewone leden€ 300 •homeclub elders€ 225 •jeugdleden€ 65 •junior (student) leden€ 155 •algemene leden (AL)€ 70 alle bedragen excl. € 5 voor niet-automatische incasso (met factuur) •entreegeld (excl. jeugdleden en AL)€ 75 •entreegeld jeugdleden€ 50 •proefleden (max. 6 maanden tot GVB)€ 125 •greenfee (dagkaart)€ 15 •greenfee oefenaccommodatie (dagkaart) € 5 LV 17 maart 2011

24 24 exploitatie Clubhuis 2010 (1) omschrijving resultaat begroting totaal inkomsten horeca subtotaal clubhuis diversen subtotaal bestuur&organisatie subtotaal inkoop horeca totaal kosten exploitatiesaldo LV 17 maart 2011

25 25 exploitatie Clubhuis 2010 (5) toelichting verschil realisatie 2010 en begroting 2011 •boekhoudverschil nog op te lossen (ledensaldo&kasverschillen) •geen aanloopkosten •minder kleine inventaris •minder kosten clubhuismanager •prijsverhogingen inkoop •omzetverhoging door extra activiteiten en acties •geen prijsaanpassingen in 2011 taakstelling: in 2012 break-even te realiseren LV 17 maart 2011

26 26 exploitatie Clubhuis 2010 (2) omschrijving resultaat begroting kosten clubhuis algemeen klantenacties116 kleine inventaris7.570 reparatie&onderhoud1.972 onderhoud Kassa&Kiosk1.599 licenties Kassasoftware1.263 huur*9.540 verbruik GWE2.743 afschrijvingen7.498 verzekeringen532 clubhuiscommissie2.513 subtotaal algemeen LV 17 maart 2011

27 27 exploitatie Clubhuis 2010 (3) omschrijving resultaat begroting kosten bestuur&organisatie vrijwilligersvergoeding767 opleidingskosten265 clubhuismanager bureaukosten95 administratie1.802 bankkosten&rente178 subtotaal best.&organisatie LV 17 maart 2011

28 28 balans Clubhuis omschrijving activapassiva bezittingen liquide middelen4.837 vorderingen1.080 ledensaldo crediteuren 712 RC Vereniging schulden belastingen* exploitatiesaldo (verlies) totaal LV 17 maart 2011

29 29 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken 4.Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies 5.Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan 6.De situatie op de huidige baan 7.De financiële verantwoording over Het verslag van de kascommissie 9.De begroting over Rondvraag LV 17 maart 2011

30 Verslag Kascommissie Verkiezing Kascommissie

31 31 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken 4.Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies 5.Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan 6.De situatie op de huidige baan 7.De financiële verantwoording over Het verslag van de kascommissie 9.De begroting over Rondvraag LV 17 maart 2011

32 32 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken 4.Verkiezing bestuurskandidaten, mutaties in de commissies 5.Uiteenzetting van het 3-sporenbeleid nieuwe baan 6.De situatie op de huidige baan 7.De financiële verantwoording over Het verslag van de kascommissie 9.De begroting over Rondvraag LV 17 maart 2011

33 Pauze LV 17`maart

34 34 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 2. Dialoog 1.De kernwaarden van onze vereniging 2.De feitelijke en de gewenste situatie 3.De conclusies LV 17 maart 2011

35 35 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 2. Dialoog 1.De kernwaarden van onze vereniging 2.De feitelijke en de gewenste situatie 3.De conclusies LV 17 maart 2011

36 36 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 2. Dialoog 1.De kernwaarden van onze vereniging 2.De feitelijke en de gewenste situatie 3.De conclusies LV 17 maart 2011

37 37 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 2. Dialoog 1.De kernwaarden van onze vereniging 2.De feitelijke en de gewenste situatie 3.De conclusies LV 17 maart 2011

38 38 Volgende Ledenvergadering jaarvergadering donderdag 22 maart 2012 LV 17 maart 2011

39 39 Sluiting LV 17 maart 2011

40 40 LV 25 maart 2010


Download ppt "1 LV 17 maart 2011. 2 Agenda LV 17 maart 2011 Deel 1. Verantwoording 1.Opening en vaststelling agenda 2.Goedkeuring notulen LV 8 juli 2010 3.Mededelingen,"

Verwante presentaties


Ads door Google