De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom hebben christenen het altijd over Jezus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom hebben christenen het altijd over Jezus"— Transcript van de presentatie:

1 Waarom hebben christenen het altijd over Jezus
Waarom hebben christenen het altijd over Jezus? God is toch de belangrijkste?

2 Onbereikbare geliefde…. (Unintended Muse)
Jij zou mijn onbereikbare geliefde kunnen zijn om mijn leven uitgebreid te leven Jij zou degene kunnen zijn van wie ik altijd zal houden Jij zou degene kunnen zijn die luistert naar mijn diepste ondervragingen Jij zou degene kunnen zijn van wie ik altijd zal houden Ik zal er zijn zo snel ik kan Maar ik ben bezig de gebroken stukken te lijmen van het leven dat ik vroeger had Eerst was er degene die me uitdaagde Al mijn dromen en al mijn balans Ze kon nooit zo goed zijn als jij Jij zou mijn onbereikbare geliefde kunnen zijn om mijn leven uitgebreid te leven Jij zou degene moeten zijn van wie ik altijd zal houden Ik zal er zijn zo snel ik kan Maar ik ben bezig de gebroken stukken te lijmen van het leven dat ik vroeger had Ik zal er zijn zo snel ik kan Maar ik ben de bezig gebroken stukken te lijmen van het leven dat ik vroeger had

3 Dit lied is een lied over onmacht Liefde te willen geven maar er zijn allerlei blokkades Onmacht om je kapotte leven weer goed te krijgen

4 Jezus doet het voor je Hij maakt je kapotte relatie met God weer in orde Hij zet je leven weer op de rails Hij neemt de blokkades weg

5 Klaaglied van Jezus Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt, maar jullie hebben het niet gewild. (Luc. 13 : 34) Waarmee zal ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: “Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen.” (Matth. 11: 16)

6 Lied: O Yerushalayim (Adrian Snell)
O Jeruzalem, Jeruzalem Ik speelde op de fluit voor jou En je danste niet, je danste niet Hoe vaak heb Ik verlangd Je kinderen te verzamelen Maar je was niet bereid Je wilde Me niet Ik zeg je, je zult Me niet meer zien totdat je zult horen: Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.

7 Wie is Jezus?

8 Aanwijzingen voor het bestaan van Jezus buiten het Nieuwe Testament zijn onder andere gegeven door:
Tacitus, een Romein historicus Suetonius, een Romeins historicus 3 Josephus, een Joods historicus

9 Historisch zijn we er wel achter dat Jezus echt heeft bestaan.
Buiten de bijbel om is er ook veel over Hem geschreven. Voor velen is Hij iemand geweest, zo anders dan alle anderen dat Hij alleen daardoor al op viel. Voor hen is Hij iemand waar men nog van onder indruk is. Een man zoals Hij viel op door zijn wonderlijk gedrag.

10 De Joodse geschiedschrijver Josephus:
“Nu was er ongeveer in die tijd een wijze man, Jezus. Als wij hem tenminste een man kunnen noemen, want hij verrichte wonderen – hij was een leraar van wie de mensen met plezier de waarheid aannemen. Hij trok vele Joden aan en ook velen van de heidenen. Hij was (de) Christus, en toen Pilatus hem, op aanraden van enkele vooraanstaande mensen uit ons midden, had veroordeeld tot het kruis, lieten degenen die Hem liefhadden, hem niet in de steek, want hij verscheen weer levend aan hen op de derde dag. De profeten van God hadden dit voorspeld, evenals tienduizend andere wonderlijke dingen over hem. De groep Christenen, genoemd naar hem, bestaat tot op de dag van vandaag.” (blz 23 Een kwestie van leven)

11 Hoe weten we dat wat in de bijbel staat betrouwbaar is?

12 Opstel schrijven

13 Opstel over papagaaien in de boom
Zes leerlingen schrijven over de papagaaien in de boom

14 Schrijver wanneer geschreven oudste exemplaar afstand in tijd aantal Herodotus v.Chr. 900 n.Chr jaar 8 Thucydides v.Chr. 900 n.Chr jaar 8 Ceasar’s Gallische Oorlogen v.Chr. 900 n.Chr. 950 jaar 9-10 Romeinse Geschiedenis Van Livius 59 v.Chr.-17 n.Chr. 900 n.Chr. 900 jaar 20 Nieuwe Testament n.Chr. 130 n.Chr Grieks (compl.exemplaar Latijn 350 n.Chr.) 300 jaar overige

15 Jezus was volledig mens
Hij had een menselijk lichaam Vermoeidheid Joh. 4:6 Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur Honger Matt.4:2 Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger

16 Jezus had menselijke emoties: Boosheid Marcus 11:15-17 Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen; hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver Liefde Marcus 10 : 21 Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’ Verdriet Joh. 11 : Diep bewogen vroeg hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’

17 Jezus had menselijke ervaringen zoals: Verleiding Marcus 1 : 13 Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Leren Lucas 2 : 52 Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Werken Marcus 6 : 3 Hij is toch die timmerman Gehoorzaamheid Lucas 2 : 51 Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam.

18 Was Hij meer dan alleen maar een mens
Was Hij meer dan alleen maar een mens? Was Hij meer dan een groot geestelijk leider?

19 Lied: Wie is Hij De een zegt: Jezus was een timmerman De ander zegt Hij was een rare snuiter De derde vindt er niets bijzonders aan Een wijze man een flierefluiter Wie is Hij Wat zeg jij Een dwaas een Don Quichot Is Hij de Zoon van God?

20 Is Hij de Zoon van God? De een zegt; Jezus was een goeie vent
De ander zegt: Hij was een vrijheidsstrijder Een derde ziet in hem een super man Een groot profeet of een misleider. Wie is Hij Wat zeg jij Een dwaas een Don Quichot Is Hij de Zoon van God?

21 Maria dacht dat Hij de tuinman was Waar zij in de graftuin tegenaan liep. Zij vroeg Hem waar de Heer gebleven was Zij zag Hem pas toen Hij haar naam riep. Wie is Hij Wat zeg jij Een dwaas een Don Quichot Is Hij de Zoon van God?

22 Wat Jezus zegt over Zichzelf:
Ik ben het brood des levens Joh. 6:35 Ik ben het Licht der wereld Joh. 8:12 Ik ben de opstanding en het Leven Joh.11:25 Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven Joh.14:6 Wie Mij heeft gezien heeft de Vader gezien Joh.14:9

23 Hoe weten we dat wat Hij gezegd heeft betrouwbaar is
Hoe weten we dat wat Hij gezegd heeft betrouwbaar is? Kijk naar Zijn manier van onderwijs hoe Hij werkte hoe zijn karakter was/is De vervulling van profetieën uit het Oude Testament Zijn overwinning op de dood

24 Hoe weten we dat Hij werkelijk is opgestaan uit de dood
Hoe weten we dat Hij werkelijk is opgestaan uit de dood? Het lege graf Als het lichaam er nog had gelegen zouden de soldaten dan niet met dat lichaam door de straten zijn gegaan om dat te laten zien?

25 Jezus geboortedag is voorspeld Micha 5 : 1
Misschien kun je profetieën in vervulling laten gaan, maar een profetie over je eigen geboortedag kan niemand zelf in vervulling laten gaan. En ook niet waar je geboren wordt.

26 Het leven met Jezus is een belevenis

27 Een Picknick met Jezus Johannes 6

28 Met Jezus op ziekenbezoek
Jezus geneest de blinde Bartemeus Marc. 10 vanaf vers 46 Jezus geneest een melaatse Matth.8: 1-4

29 Met Jezus op een bruiloft
Johannes 2

30 Met Jezus op een begrafenis
De jongeling van Nain Lukas : 11-17

31 40 dagen onderwijs aan de discipelen:
Na de opstanding 40 dagen onderwijs aan de discipelen: Hand. 1 De discipelen: Hebben geen twijfel meer Laten zich in gevangenissen opsluiten Laten zich martelen

32 Wie Hij was Elly & Rikkert
1 Toen Jezus wandelde op aarde Reisde de schare met hem mee Ze kwamen luisteren naar zijn woorden Wanneer Hij leerde bij de zee Wie Hij was werd niet begrepen Zelfs niet toen Hij de broden brak Maar niemand had ooit zo gesproken Zoals Hij sprak

33 Wie Hij was 2 En de blinden werden ziende De lammen danste bij de poort Zwakken en zieken bracht men bij hem En Hij genas hen met zijn woord Wie Hij was werd niet begrepen Toch was Hij meer dan een profeet Want niemand deed nog nooit die dingen Die Hij deed

34 Wie Hij was 3 En toen de tijd kwam om te lijden Gingen zijn liefste vrienden heen En in het allerdiepste duister Liet zelfs de Vader hem alleen Wie Hij was werd niet begrepen Het was of Hij alles nu bedierf En toch was niemand ooit gestorven Zoals Hij stierf

35 Wie Hij was 4 Van toen af ging het leven verder De mooie droom leek nu voorbij Toch was het moeilijk te vergeten De wijze woorden die Hij zei Wie hij was werd pas begrepen Toen men zijn graf gevonden heeft Want Jezus was verrezen En Hij leeft Hij leeft Hij leeft

36

37 De term de Drie-enige God kom je niet in de Bijbel tegen
Maar in de Bijbel vind je dat overal terug: De vader die over de Zoon praat: dit is Mijn geliefde Zoon Matt. 3 :16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. 17 En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde.’ De Zoon die naar de Vader verwijst: Joh. 14 : 23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken. Wat Jezus over de Heilige Geest en over de Vader zegt: Joh. 14: 26 Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest die de Vader jullie namens Mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.

38 God belooft de Verlosser
Jezus en Mohammed God belooft de Verlosser Abraham Ismaël – Izaak Ezau - Jacob

39 Maakt het verschil door wie we gered worden
Het maakt wel verschil dat we Degene die ons gered heeft ook daarvoor de eer geven.

40 Jezus en Boeddha Het christelijk geloof is niet iets wat wij zelf als mens bedacht zullen hebben. Boeddha is wel wat de mensen aanspreekt. Het gaat om welvaart Jezus was volstrekt anders dan men had gedacht; Hij was niet de Koning en Vorst waar men zo graag tegenop wilde kijken. Jezus kwam nederig. Hij kwam om te dienen. En uiteindelijk liet Hij zich kruisigen. Je Held aan het kruis, dat bedenk je toch niet.


Download ppt "Waarom hebben christenen het altijd over Jezus"

Verwante presentaties


Ads door Google