De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MSC Chain of Custody uitleg voor bedrijven in de visketen

Verwante presentaties


Presentatie over: "MSC Chain of Custody uitleg voor bedrijven in de visketen"— Transcript van de presentatie:

1 MSC Chain of Custody uitleg voor bedrijven in de visketen
Toelichting: Deze doe-het-zelf Chain of Custody (COC) presentatie is ontwikkeld door MSC Nederland voor alle bedrijven die het COC-certificeringstraject van de Marine Stewardship Council doorlopen. In het MijnMSC werkboek worden de zes stappen besproken die een bedrijf moet doorlopen om het COC-certificaat te krijgen. De eerste stap is dat het personeel moet worden geïnformeerd over: wat de MSC is en wat zij doet, waarom de COC-standaard in het leven is geroepen en wat deze inhoudt, wat de COC voor het bewuste bedrijf en de werkwijzen betekent. Deze presentatie helpt u bij het overdragen van deze informatie naar het personeel. De informatie over de MSC COC-certificering en wat dit voor uw bedrijf betekent, dient bij voorkeur te zijn gegeven voordat de certificerende instelling het bezoek ten behoeve van de certificering aflegt. Tijdens de reguliere audits die volgen nadat het certificaat is afgegeven, zal de certificeerder ook kijken in hoeverre de medewerkers op de hoogte zijn van het MSC-programma en dit in de beoordeling meenemen. Het is dus zaak deze informatie ook aan nieuwe medewerkers te geven en de bestaande werknemers bij de les te houden, bijvoorbeeld door hen regelmatig van ontwikkelingen op het gebied van MSC te informeren. Het gebruik van deze presentatie is voor iedereen vrij. Er hoeft geen toestemming aan MSC te worden gevraagd en er berust geen copyright op. Ongeautoriseerd gebruik en verspreiding van het MSC-keurmerk is echter niet toegestaan. Toestemming voor het gebruik van het ecolabel kunt u (in het Engels) aanvragen bij MSC International, Let op: Het geven van deze presentatie geeft geen garantie dat de certificeerder u het MSC certificaat zal toekennen. 1

2 Inhoud presentatie Waarom deze presentatie?
Wat is de Marine Stewardship Council en wat doen ze? De MSC Chain of Custody certificering van ons bedrijf: Waarom is de COC-certificering nodig? Wat houdt de COC in? Wat betekent dit voor onze manier van werken? Toelichting: Hier licht u de inhoud van de presentatie toe, zodat uw personeel weet wat ze kunnen verwachten. Gecertificeerd duurzame visserij 2

3 Waarom deze presentatie?
Bedrijven die met MSC gecertificeerde vis werken, hebben in veel gevallen een Chain of Custody certificaat nodig. Een voorwaarde voor het krijgen van het certificaat is dat het personeel geïnformeerd is over MSC en welke maatregelen het bedrijf neemt om te zorgen dat gecertificeerde vis niet gemengd wordt met andere vis. Een goede kennis over MSC en de COC is dus voorwaarde om met MSC gecertificeerde vis te mogen werken en hier wordt op gecontroleerd. Toelichting: Alle bedrijven die MSC-gecertificeerde vis in eigendom krijgen en deze willen doorverkopen als MSC-vis, moeten in het bezit zijn van een COC-certificaat. Alleen bedrijven die met gesloten eindverpakkingen voor de consument werken zijn uitgesloten van certificering. Het informeren van het personeel maakt onderdeel uit van de COC-certificering. De MSC wil duurzame visserijen belonen door een keurmerk af te geven dat in de markt wordt herkend en consumenten te bewegen een duurzame keuze te maken. Door de vraag naar MSC-gecertificeerde producten te promoten, wil de MSC ook andere visserijen die misschien nog niet voldoen aan de duurzaamheidscriteria voldoen, stimuleren zich te laten certificeren. Zij zullen dan verbeteringen moeten doorvoeren. MSC kan alleen een succes worden als alle partners meehelpen om deze boodschap uit te dragen. Daarom is het belangrijk dat iedereen die meedoet in het programma weet waar de MSC voor staat. En ook waarom er zulke strenge eisen aan een MSC-certificering zijn gekoppeld. Gecertificeerd duurzame visserij 3

4 De Marine Stewardship Council (MSC)
Film ‘Fish for today, fish for tomorrow’ Toelichting: De film ‘Fish for today, fish for tomorrow’ laat in 7 minuten zien wat de MSC is, waar zij voor staat en hoe het MSC principe werkt. Dit gebeurt aan de hand van interviews met mensen die bij het MSC programma betrokken zijn: van vissers tot de supermarkten. Na de film worden de belangrijkste punten in een aantal dia’s samengevat. Het tonen van de film is optioneel. Gecertificeerd duurzame visserij 4

5 Wie is de MSC? Een internationale, onafhankelijke non-profit organisatie opgericht in 1997. Beheert het enige internationaal erkende eco-label voor goed beheerde, duurzame visserij dat volledig voldoet aan VN richtlijnen. Toelichting: Zoals uit de film duidelijk wordt, is de MSC in 1997 opgericht door Unilever en het Wereld Natuur Fonds. Het idee achter de MSC is om met een marktgerichte benadering vissers te stimuleren om duurzaam te (gaan) vissen. Het MSC-label wordt ingezet om duurzame vis te onderscheiden in het schap. De consument wordt er zo op gewezen dat er een duurzame keuze is en gestimuleerd deze vis te kopen. De Wereldvoedselorganisatie (FAO) van de Verenigde Naties heeft richtlijnen opgesteld waar ecokeurmerken voor duurzame visserij aan moeten voldoen. De MSC is de enige organisatie met een keurmerk voor wildgevangen vis dat aan deze VN-richtlijnen voldoet. Gecertificeerd duurzame visserij 5

6 Wat wil de MSC? Toelichting: De MSC wil met zijn programma een bijdrage leveren aan een beter beheer van de visbestanden en het zeemilieu, zodat de wereldwijde afname van de visbestanden een halt wordt toegeroepen en wordt omgekeerd. Een goed beheer van de visbestanden en oceanen is van groot belang voor iedereen die daarvan afhankelijk is, van visser tot consument. MSC missie: Bijdragen aan het omkeren van de wereldwijde afname van visbestanden en het beschermen van mariene ecosystemen en iedereen die daarvan afhankelijk is. Gecertificeerd duurzame visserij 6

7 Waarom wil de MSC dat? Handel: meest verhandelde voedselproduct
Voedselzekerheid: belangrijk(st)e dierlijke eiwitbron voor 5mlrd Aziaten en 1 op 5 Afrikanen Werkgelegenheid: 200mln mensen afhankelijk van de visketen Toelichting: Het is belangrijk dat de wereldwijde achteruitgang van de visbestanden wordt omgekeerd omdat: Er heel veel geld met de handel in vis gemoeid is en dat willen we voor de economische ontwikkeling zo houden. Vis een ontzettend belangrijk onderdeel is in onze voedselvoorziening. Vooral in derde wereldlanden is vis vaak de belangrijkste, want betaalbare, bron van dierlijke eiwitten. Deze eiwitten hebben wij nodig om gezond te blijven. Er heel veel banen verloren gaan als de visbestanden verder achteruit gaan. De visserij inclusief de hele verdere keten schept arbeidsplaatsen voor 200 miljoen mensen. Het eten van vis heeft bewezen effecten op de gezondheid van mensen. Het Voedingscentrum in Nederland adviseert daarom om twee keer per week vis te eten. Om aan deze voorwaarden te voldoen zijn gezonde visbestanden en het milieu waarin ze leven, een noodzakelijke voorwaarde. Gecertificeerd duurzame visserij 7

8 Maar... problemen in de wereldvisserij
28% wereldwijde bestanden overbevist; 52% volledig benut. Toename illegale en ongereguleerde visserij. Significante ongewenste bijvangsten koralen en riffen beschadigd door sommige vistuigen. Leefomgeving van vele vissoorten bedreigd. Toelichting: Gezonde visbestanden zijn dus een noodzakelijke voorwaarde voor een rendabele wereldhandel, voedselvoorziening en werkgelegenheid. Maar er zijn veel problemen met de visbestanden over de hele wereld. De wereldwijde visserijcapaciteit is al vele jaren veel groter dan de visbestanden. Sinds 1985 is de visserijinspanning steeds verder gegroeid en namen de vangsten alleen maar af. Vele vissers moeten dus harder vissen om minder te vangen. Dit laat zien dat vele bestanden onder druk staan. De Wereldvoedselorganisatie schat in dat 25% van de wereldwijde bestanden is overbevist en 50% op hun maximum worden bevist. Driekwart van de wereldwijde vangst komt uit visserijen die niet goed zijn beheerd. Tussen de 9-15% van de internationale vishandel komt uit illegale visserij. Daarnaast zijn er andere ongewenste effecten. Ongewenste bijvangsten van ondermaatse of niet-interessante vis is daar een van. De schatting is dat wereldwijd tussen de 8-24% van de vangst weer overboord gaat en het meestal niet overleven. Ook zijn er in sommige visserijen bijvangsten van bodemleven, zeezoogdieren of vogels. Dit alles heeft weer gevolgen voor het leefmilieu van de visbestanden. Gecertificeerd duurzame visserij

9 Voorbeeld: Noord-Atlantisch gebied
Toelichting: Deze kaart van het Noord-Atlantische gebied uit het begin van de 20e eeuw, laat de dichtheden zien van visbestanden die wij graag eten. Er zit veel vis zit rond de oostelijke kust van de Verenigde Staten en Canada en rond de Europese kustlijn. De volgende kaart, 100 jaar later in onze tijd, laat zien hoe het er dan met die visbestanden voorstaat. Omdat we steeds grotere schepen zijn gaan gebruiken met meer vangstcapaciteit, opslagcapaciteit en visopsporingsapparatuur is de visserijdruk steeds meer toegenomen. De dichtheden van de visbestanden die wij graag eten, zijn vooral door die toenemende visserijdruk steeds meer afgenomen. Sommige bestanden zijn zelfs volledig ingestort. Bijvoorbeeld de kabeljauw in de Grand Banks. De visserij is in 1992 gesloten waardoor banen verloren gingen. Echt herstel van dit bestand is echter uitgebleven. Gecertificeerd duurzame visserij

10 Met MSC-keurmerk gezonde visbestanden en oceanen realiseren
Voorbehouden aan vis uit visserijen die aan de MSC-standaard voldoen. Het keurmerk biedt consumenten de keuze om duurzame vis te kopen. Leidt tot marktvoordelen voor gecertificeerde vissers. Creëert daarmee prikkels voor andere visserijen. Toelichting: Hoe wil MSC bijdragen aan het terugkeren van de achteruitgang van de bestanden? Dat doet ze door het inzetten van een ecokeurmerk. Alleen vis die uit duurzame visserij komt, mag het keurmerk dragen. Dat keurmerk wordt op de verkooppunten gebruikt om de duurzaam gevangen vis te onderscheiden. Consumenten kunnen zo zien dat ze ook kunnen kiezen voor duurzaam gevangen vis. Door de vraag naar duurzame vis in de markt te stimuleren, krijgen vissers die het keurmerk hebben marktvoordelen. Zij worden dus beloond voor de maatregelen die ze hebben genomen. Dit moet er toe leiden dat ook andere vissers worden geprikkeld om hun voorbeeld te volgen. Meestal betekent dit dat vissers grote verbeteringen moeten doorvoeren om het label voor duurzame visserij van de MSC te mogen voeren. Gecertificeerd duurzame visserij 10

11 De wereldmarkt >3.800 producten in ruim 60 landen
MSC retailwaarde: >USD 1.5 mld Wereldwijde retail commitments Foodservice groeimarkt Toelichting: Het aantal producten dat wereldwijd beschikbaar is, is in 2009 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2008 en de vraag blijft toenemen. [Nota bene: de actuele cijfers zijn beschikbaar via of via het MSC kantoor in Den Haag]. Supermarkten van over de hele wereld hebben publiekelijk aangekondigd dat MSC de kern van hun aankoopbeleid voor duurzame vis is of gaat worden. Ook in de restaurantwereld neemt de belangstelling toe. Gecertificeerd duurzame visserij

12 Markt Nederland Chain of Custody certificaten:
- >140 gecertificeerde bedrijven in keten - ca. 50 viswinkels incl. Visgilde - 2 bedrijfscateraars en KLM - 7 restaurants - 1 take away pizza keten Producten: - >430 producten met ecolabel - 2e op ‘MSC wereldranglijst’ Consumentenherkenning: - 14% (geholpen, begin 2009) Toelichting: Actuele cijfers zijn verkrijgbaar bij het MSC kantoor in Den Haag. Ook voor Belgische bedrijven kunnen we landeninformatie leveren. Gecertificeerd duurzame visserij 12

13 Visserijen in programma
Opportunities for fisheries Visserijen in programma 63 gecertificeerde visserijen en 131 in beoordeling Totaal 7mln ton vis voor menselijke consumptie Totaal in programma ca. 12% wereldvangst voor menselijke consumptie Toelichting: Het concept van de MSC blijkt goed te werken. Er zitten anno maart 2009 al meer dan 190 visserijen in het MSC-programma, waarvan er 63 zijn gecertificeerd. Samen zijn de MSC gecertificeerde visserijen goed voor een jaarlijkse vangst van bijna 4 miljoen ton vis, schaal- en schelpdieren. De visserijen die in het beoordelingstraject zitten vertegenwoordigen nog eens 3 miljoen ton. De gecertificeerde visserijen plus de visserijen die nog in beoordeling zijn vertegenwoordigen ongeveer 12% van de wereldwijde visvangst zoals gerapporteerd door de FAO. [Nota bene: de actuele cijfers zijn beschikbaar via of via het MSC kantoor in Den Haag]. Actueel Nederlandstalige overzicht: Gecertificeerd duurzame visserij

14 Visserij Nederland 4 visserijen MSC gecertificeerd:
- PFA Noordzeeharing (2006) - Ekofish Group Noordzeeschol (2009) - PFA N-O Atl. makreel (2009) - SNV Noordzeetong met staand want 5 in beoordeling: - SNV Hollandse garnaal - PFA Atlantoharing - Osprey trawlers twinrig Noordzeeschol - PO Mosselen mosselvisserij en –cultuur - Ver. Zeeuwse hangcultures mosselen Toelichting: Actuele cijfers zijn verkrijgbaar bij het MSC kantoor in Den Haag. Ook voor Belgische bedrijven kunnen we landeninformatie leveren. Gecertificeerd duurzame visserij 14

15 De MSC standaarden voor duurzame visserij en voor ketenbewaking
Toelichting: Nu we het hebben gehad over wat de MSC precies is, is het volgende onderdeel van de presentatie de uitleg over de 2 standaarden die MSC toepast: de standaard voor duurzame visserij en de standaard voor de ketentracering. Gecertificeerd duurzame visserij

16 MSC-standaard voor duurzame visserij
Geen overbevissing/ gezond vis-bestand Ecosysteem moet functie behouden. Er moet een effectief beheer zijn. Toelichting: De MSC-standaard voor duurzame visserij kent drie principes: Het visbestand waar op wordt gevist moet gezond zijn. Of, als het bestand net tegen de grens van gezondheid aanzit, moet er een aantoonbaar werkend herstelplan zijn. Het ecosysteem moet zijn functie behouden. Als er wordt gevist, breng je altijd schade toe aan het zeemilieu. Maar het gaat er om dat die schade zo beperkt mogelijk wordt en dat als er in het verleden schade is toegebracht, er herstelmaatregelen worden genomen. Tenslotte moet het beheer effectief zijn. Deze drie principes zijn uitgesplitst in criteria. Op deze criteria wordt beoordeeld. Gemiddeld moet op elk principe minimaal een 8 worden gehaald. Scoor je ergens lager dan een 6, dan kun je niet worden gecertificeerd. Als je op een criterium een cijfer tussen de 6 en 8 haalt, dan krijg je een huiswerkopgave mee om binnen een bepaalde tijd naar een 8 te groeien. Het certificaat is 5 jaar geldig. Elk jaar wordt beoordeeld of de visserij nog aan de voorwaarden voldoet. Gecertificeerd duurzame visserij 16

17 Chain of Custody certificering
Consument koopt een visproduct met de zekerheid dat dit uit een visserij komt die daadwerkelijk MSC gecertificeerd is. Gecertificeerde visserij Gecertificeerde secundaire verwerker Gecertificeerd verkoopkanaal Gecertificeerde primaire producent Toelichting: Als de visserij het MSC certificaat heeft gekregen, willen we er zeker van zijn dat de investering die de visser heeft gedaan niet verloren gaat. Als een consument een vis met MSC-keurmerk koopt, moet hij er zeker van kunnen zijn dat het ook echt een MSC-vis is. En dat er niet ergens tussen de vangst en de aankoop een ‘MSC stempel’ op een vis die helemaal niet uit een gecertificeerde visserij komt is gezet. Dat zou zeer demotiverend zijn voor de vissers die vaak veel veranderingen hebben door moeten voeren om het label te krijgen. En dat geldt natuurlijk ook voor handelaren en verwerkers die met MSC gecertificeerde vis werken. Tenslotte zou het ook heel slecht zijn voor de geloofwaardigheid van het MSC-programma en daarmee voor het behalen van de doelstellingen van MSC. Om die reden heeft de MSC een Chain of Custody standaard ontwikkeld. In het kort betekent dit dat alle schakels tussen de vangst van MSC gecertificeerde vis en de eindverkoop van de MSC vis, gecertificeerd moeten zijn om ervoor te zorgen dat de consument er zeker van kan zijn dat het MSC-keurmerk op de verpakking ook een MSC gecertificeerde vis in de verpakking betekent. Alleen producten uit een gecertificeerde toevoerketen mogen het MSC-keurmerk voeren. Gecertificeerd duurzame visserij 17

18 Certificering altijd door derde, onafhankelijke partij
MSC Principes en Criteria voor Duurzame Visserij zet de standaarden Accrediterende instelling (ASI) Certificeerder Visserij accrediteert certificeert MSC Chain of Custody Standaard voor Traceerbaarheid Visverwerker, vishandelaar, supermarkt, restaurant toezicht op Toelichting: De MSC beoordeelt niet zelf of de visserij voldoet aan de standaard voor duurzame visserij of aan de standaard voor de ketentracering. Hiervoor maakt de MSC gebruik van onafhankelijke derde partijen, de certificeerders. Een onafhankelijke organisatie houdt toezicht op de certificerende bureaus. Net zoals een andere onafhankelijke organisatie toezicht houdt op de MSC. Gecertificeerd duurzame visserij 18

19 De Chain of Custody certificering voor de visketen
Toelichting: Wat voor ons bedrijf belangrijk is, is de standaard voor ketentracering oftewel de Chain of Custody. Om de vis uit een gecertificeerde visserij uiteindelijk met het keurmerk er op aan de consument te verkopen, moeten alle tussenliggende schakels ook gecertificeerd zijn. Gecertificeerd duurzame visserij

20 MSC traceerbaarheidsprogramma: Chain of Custody
Chain = keten Custody = zorg In de hele keten wordt er voor gezorgd dat gecertificeerde vis apart wordt behandeld en niet vermengd raakt met andere producten. Pas dan mag gecertificeerde vis met het MSC-keurmerk er op worden verkocht. Toelichting: De Chain of Custody betekent letterlijk dat in de hele keten tussen vangst van MSC-vis en eindverkoop ervan, ervoor wordt gezorgd dat de MSC gecertificeerde vis apart wordt behandeld van andere vis. Pas als daarvoor is gezorgd mag de vis uit een MSC gecertificeerde visserij met het MSC-keurmerk er op worden verkocht. Ons bedrijf gaat met MSC-vis werken en dat betekent dus dat wij aan de COC-standaard van de Marine Stewardship Council moeten voldoen. Pas als wij het MSC certificaat behaald hebben, mogen we het MSC keurmerk op de verpakkingen van de MSC gecertificeerde vis zetten. Tot die tijd mogen we wel met MSC gecertificeerde vis werken, maar niet het keurmerk gebruiken of de vis als MSC gecertificeerde vis verkopen. Om het keurmerk te mogen gebruiken, moeten we – nadat we het certificaat hebben gehaald - ook een licentieovereenkomst afsluiten met MSC. Gecertificeerd duurzame visserij

21 In praktijk betekent Chain of Custody:
MSC gecertificeerde vis dient gescheiden te blijven van niet-gecertificeerde vis. Gecertificeerde vis moet duidelijk identificeerbaar zijn. Registratie van alle inkomende en uitgaande gecertificeerde vis (inkoop-afval-verkoop). Ervoor zorgen dat ecolabel alleen op gecertificeerde vis terecht kan komen. Toelichting: In praktijk betekent de Chain of Custody: zie de tekst op de dia. In de volgende dia's wordt per stap in het bedrijfsproces uitgelegd wat de Chain of Custody inhoudt. Gecertificeerd duurzame visserij

22 MSC Chain of Custody voorwaarden gelden voor:
Inkoop. Ontvangst. Opslag en verwerking. Verkoop. Administratie. Toelichting: De Chain of Custody standaard van de MSC stelt voorwaarden aan het omgaan met MSC gecertificeerde vis op het moment van inkoop, ontvangst, opslag en verwerking, verkoop en de administratie. In de volgende dia's worden de voorwaarden voor elke stap uitgelegd. Het kan goed zijn dat niet alle stappen voor jullie even belangrijk of van toepassing zijn. De mensen die aan de verwerkingslijn staan bijvoorbeeld, zullen niets met inkoop te maken hebben. Maar bij de Chain of Custody gaat het om het hele proces, van het moment dat de MSC gecertificeerde vis binnenkomt totdat hij de deur uitgaat. Omdat iedereen in het bedrijf onderdeel uitmaakt van dat proces, is het ook belangrijk dat jullie weten wat er in andere gedeeltes in het bedrijf moet gebeuren om met MSC gecertificeerde vis te werken. Gecertificeerd duurzame visserij 22

23 Inkoop COC-voorwaarden
Check dat degene bij wie je inkoopt MSC gecertificeerd is. Als je gebruikt maakt van een handelaar: check of deze MSC gecertificeerd is. Check regelmatig de geldigheid van deze certificaten op de MSC website ( Werk je met een nieuwe leverancier, check dan of ze gecertificeerd zijn. Informeer je certificeerder over de nieuwe leverancier. Geef bij het bestellen duidelijk aan dat het MSC gecertificeerd moet zijn en dat deze in geen geval kan worden vervangen. Toelichting: We beginnen bij de inkoop. Voor de inkopers geldt een aantal gouden regels. Deze staan weergegeven op de dia [neem de punten op de dia door]. Het belangrijkste voor iedereen om hier te onthouden, is dat bij het inkopen van MSC gecertificeerde vis we er altijd op moeten letten dat degene waarvan we kopen MSC gecertificeerd is en dit certificaat ook nog steeds geldig is. En dat we MSC-vis die we inkopen nooit mogen vervangen door eenzelfde soort die niet gecertificeerd is. Als we bijvoorbeeld MSC gecertificeerde haring willen inkopen en die is op, dan mag de leverancier die niet vervangen door een haring die niet gecertificeerd is en die vervolgens als MSC gecertificeerde vis door onze keten schuiven. Gecertificeerd duurzame visserij 23

24 Ontvangst CO- voorwaarden
Check dat de vis apart verpakt is, met MSC aanduiding er op en met het COC-certificaatnummer van de leverancier (bijv. MML-C-1019). Op de pakbon moet het COC nummer van de leverancier gekoppeld staan aan de geleverde gecertificeerde vis. Check of de hoeveelheden gecertificeerde vis die zijn afgeleverd kloppen met de hoeveelheid volgens de pakbon. Teken de pakbon en bewaar deze voor je administratie. Toelichting: Zodra de vis binnenkomt, moeten we een aantal zaken controleren. [neem de punten op de dia door] Het allerbelangrijkste om te onthouden is dat we geen MSC gecertificeerde vis in ontvangst nemen als niet duidelijk op de verpakking en de pakbon staat dat het MSC gecertificeerd is en als de hoeveelheden MSC gecertificeerde vis die worden afgeleverd niet kloppen met de hoeveelheden op de pakbon.  Weiger de ontvangst van gecertificeerde vis als deze niet duidelijk is gemerkt op de verpakking en de pakbon of als de hoeveelheden niet kloppen! Gecertificeerd duurzame visserij 24

25 Verwerken (1) COC-voorwaarden
Zorg ervoor dat MSC gecertificeerde vis niet kan worden vermengd met niet-gecertificeerde vis. Gecertificeerde vis moet apart worden verwerkt van andere vis. Zorg ervoor dat de vis in het hele bedrijfsproces apart wordt gehouden, van opslag tot verwerking, verpakking en verzending. Toelichting: Als de levering van de MSC gecertificeerde vis helemaal klopt en we hebben de vis in ontvangst genomen, hebben wij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de MSC gecertificeerde vis ook MSC gecertificeerde vis blijft. Dit betekent dat de MSC gecertificeerde vis in het hele bedrijfsproces apart moeten worden gehouden van alle andere vis. De MSC gecertificeerde vis moet dus zo worden opgeslagen dat het voor iedereen duidelijk is dat het om MSC-vis gaat. Hetzelfde geldt voor de verwerking, het verpakken en het verzenden. Gecertificeerd duurzame visserij 25

26 Verwerken (2) COC-voorwaarden
Apart houden betekent: - op verschillende tijden verwerken of - aparte verwerkingslijnen voor MSC gecertificeerde vis. Hoe dit gebeurt is afhankelijk van het bedrijf. Er is geen ‘één goede manier’. De certificeerder beoordeelt of aan de voorwaarden wordt voldaan. Toelichting: Bij het apart houden van MSC gecertificeerde vis voor de opslag kan iedereen zich wel wat voorstellen. Je praat over eigen, goed gemerkte schappen, een goed gemarkeerd MSC rek in de vriescel, of dat soort zaken. Bij het verwerken kun je aan verschillende dingen denken. Je kunt bijvoorbeeld de MSC gecertificeerde vis als eerste verwerken en pas als dat klaar is de niet-gecertificeerde vis. Maar je kunt ook een verwerkingslijn inrichten die alleen voor MSC gecertificeerde vis wordt gebruikt. Wat belangrijk is, is om te houden is dat ieder bedrijf anders is. Hoe een bedrijf ervoor zorgt dat hij bij het verwerken het risico uitsluit dat MSC gecertificeerde vis kan worden gemixt met niet MSC gecertificeerde vis, is een eigen verantwoordelijkheid. De MSC kan dat niet voorschrijven. Een visfileerbedrijf is immers anders dan een restaurant en ook binnen fileerderijen en restaurants wordt heel verschillend gewerkt. De certificeerder kijkt tijdens zijn auditbezoek of de manier waarop de MSC gecertificeerde vis in ons bedrijf gescheiden wordt gehouden, voldoet aan de voorwaarden. Later tijdens deze presentatie hebben we het er over hoe wij dit gaan aanpakken. Gecertificeerd duurzame visserij 26

27 Verkopen COC-voorwaarden
Zet je MSC COC-nummer op je factuur. Maak een afspraak met de afnemers over hoe te handelen als je geen MSC gecertificeerde vis meer voorradig hebt – gebruik niet zo maar een niet MSC gecertificeerde vis van de zelfde soort als substituut! Administreer alle verkopen. Toelichting: Bij de verkoop van de MSC gecertificeerde vis moet altijd het Chain of Custody nummer op de rekening en pakbon worden vermeld. Dit is nodig om de vis door de hele keten te kunnen terugtraceren en ook voor de administratie van MSC gecertificeerde vis in de volgende schakel in de keten. Belangrijk is ook dat er goede afspraken worden gemaakt met de afnemers over wat we doen als de MSCgecertificeerde vis die ze willen niet meer voorradig is. We mogen in ieder geval nooit in zo’n situatie de MSC-vis vervangen door een substituut dat niet MSC gecertificeerd is en doen alsof het MSC gecertificeerde vis is. Gecertificeerd duurzame visserij 27

28 Hou een goede administratie bij COC-voorwaarden
Aantoonbaar kunnen maken waar iedere MSC batch vandaan kwam. Aantoonbaar kunnen maken uit welke aangeleverde MSC batches iedere nieuwe MSC batch is samengesteld. Administreer welke verwerkingshandelingen op de MSC batches zijn gedaan. Administreer de gewichten van: inkomende MSC gecertificeerde vis. eindproduct. afval. Bewaar deze administratie 3 jaar. Toelichting: Het laatste, maar zeker niet het minst belangrijke, onderdeel van de Chain of Custody voorwaarden is dat er een goede administratie wordt bijgehouden, waaruit duidelijk wordt wat er van binnenkomst van de MSC gecertificeerdevis totdat hij de deur uit gaat, gebeurt. Zie de dia voor de voorwaarden waaraan moet worden voldaan [neem de punten door]. Als onderdeel van de jaarlijkse audits doet de certificeerder massabalans-berekeningen. Als er meer MSC gecertificeerdevis uitgaat dan er binnenkomt, dan klopt dit niet. Alleen door een goede administratie bij te houden, kan een bedrijf uiteindelijk aantonen dat zij netjes omgaan met MSC gecertificeerdevis. Gecertificeerd duurzame visserij 28

29 Nogmaals: er is niet ‘één goede manier’
Bedrijven hebben verschillende bedrijfsprocessen. Ieder bedrijf moet aantoonbaar maken hoe met het specifieke systeem aan de MSC-standaard wordt voldaan. Bijvoorbeeld: hoe houdt u uw MSC gecertificeerde vis apart van niet-gecertificeerde vis in uw opslagruimte?: We kopen alleen maar MSC gecertificeerde vis in. Een afgescheiden deel van de ruimte met een streep op de vloer of afgezonderd door een touw. Een aparte vriezer die we alleen voor MSC gebruiken. Elk van deze manieren kan voor u de geschikte manier zijn! Toelichting: Dit waren de belangrijkste voorwaarden die worden gesteld aan Chain of Custody certificering. Het is belangrijk om nogmaals te benadrukken dat er niet één goede manier is. Het organiseren van Chain of Custody processen is voor ieder bedrijf maatwerk omdat ieder bedrijf anders is. [gebruik het voorbeeld in de dia om dit nog een keer uit te leggen]. Gecertificeerd duurzame visserij

30 Het verkrijgen van het MSC Chain of Custody certificaat
De certifering wordt niet door MSC gedaan, maar door een derde, onafhankelijke partij. In een auditbezoek komt de certificeerder kijken of aan de eerdergenoemde voorwaarden wordt voldaan. Voldoen de traceerbaarheidssystemen, administratiesystemen en is het personeel bekend met MSC en de COC maatregelen? Als er uitstaande punten zijn, worden afspraken gemaakt over het oplossen ervan. Toelichting: Nu we de voorwaarden hebben doorgelopen waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het Chain of Custody certificaat, is het ook handig om te weten hoe een bedrijf in het bezit komt van het certificaat. Zoals in het begin al werd verteld, werkt het MSC certificeringssysteem op basis van een beoordeling door een derde, onafhankelijke partij: de certificeerder. De certificeerder krijgt van het bedrijf opdracht om de certificering uit te voeren. De certificeerder komt dan beoordelen of het bedrijf aan de MSC-voorwaarden voldoet. Van te voren heeft het bedrijf informatie gekregen over de voorwaarden en wat er moet gebeuren zodat ze zich kunnen voorbereiden. De zogenaamde audit door de certificeerder duurt meestal een hele dag, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de activiteiten en andere factoren. Het hele bedrijf en plan van aanpak voor MSC wordt onder de loep genomen. Op het einde van de audit deelt de certificeerder zijn bevindingen met het bedrijf. De certificeerder stelt ook een auditrapport op. Als er nog uitstaande punten zijn moeten die eerst worden opgelost. Als vervolgens alles in orde is, neemt het certificeringsbureau het definitieve besluit over de certificering. Een bedrijf mag zich pas MSC gecertificeerd noemen en het keurmerk gebruiken als het certificaat is afgegeven. Voordat het ecolabel mag worden gebruikt, moet het bedrijf eerst een ecolabellicentieovereenkomst sluiten met MSC  Pas als aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt het certificaat afgegeven en mag het bedrijf zich MSC gecertificeerd noemen! Gecertificeerd duurzame visserij

31 Monitoring Chain of Custody
Geldigheid certificaat: 3 jaar. Elke 6 tot 18 maanden audit. Geplande en onaangekondigde audits (controle bedrijfssystemen voor opslag en verwerking, massabalansberekeningen, etc.). Daarnaast doet de MSC zelf: ‘Tracebacks’: samples van vis met keurmerk worden door de hele keten teruggetraceerd. DNA-tests. Toelichting: Het Chain of Custody certificaat is drie jaar geldig. Daarna moet er weer een nieuwe audit worden gedaan. In de tussentijd komt de certificeerder ook kijken of alles wel in orde is. Elke 6 to 18 maanden is er een controleaudit. Vaak zijn deze aangekondigd, maar er vinden ook onaangekondigde bezoeken plaats. Tijdens de controle wordt gekeken of de procedures voor het apart hanteren van MSC gecertificeerde vis nog goed in werking zijn, worden er massabalans-berekeningen gedaan en worden ook aan willekeurige personeelsleden vragen gesteld over MSC gecertificeerde vis. Ruim voordat het certificaat verstrijkt moet een nieuwe certificeringsaudit worden gedaan om ervoor te zorgen dat er geen gat ontstaat tussen het einde van het oude certificaat en het opnieuw uitgegeven certificaat! De MSC voert in aanvulling op de audits van de certificeerders ook zelf een aantal extra controles uit. MSC-personeel koopt regelmatig MSC gecertificeerde producten die door de hele keten worden teruggetraceerd om te kijken of alles in orde is. Verder wordt aan de hand van DNA tests gekeken of de vis die in de verpakking zit ook wel de soort is die op de verpakking staat. De inkomsten die MSC krijgt over de contributies die voor het gebruik van het ecolabel worden opgelegd, worden grotendeels gebruikt voor de controle op het systeem. Voor alle bedrijven die MSC gecertificeerd zijn en die zich daarvoor hebben ingespannen, is het belangrijk dat die investering ook beschermd wordt. Gecertificeerd duurzame visserij

32 Chain of Custody audits: meest voorkomende bevindingen
Niet naar MSC verwijzen op de rekening (minor). Scheidingssystemen voor opslag en verwerking onvoldoende (major/minor). Incorrect gebruik van het ecolabel (major/minor). Claimen dat men MSC gecertificeerd is voordat het certificaat daadwerkelijk is afgegeven (major). Niet van gecertificeerde leveranciers kopen wanneer via een handelsmaatschappij wordt gekocht (major). Personeel heeft geen training gehad of kan niet vertellen wat MSC en Chain of Custody inhoudt (major/minor). Toelichting: Dit zijn de meest voorkomende bevindingen die er tijdens de certificeringsaudit of de controles naar voren komen. Als bij de certificeringsaudit een major wordt geconstateerd, moeten corrigerende maatregelen worden genomen voordat het certificaat wordt afgegeven. Majors bij een controleaudit kunnen er in het ergste geval toe leiden dat het certificaat wordt ingetrokken. Een aantal MSC gecertificeerde bedrijven in de wereld is de afgelopen jaren het certificaat kwijtgeraakt omdat er stelselmatig voeten werd getreden met de Chain of Custody voorwaarden en niet gecertificeerde vis als MSC werd (door)verkocht. Bij een minor wordt er een afspraak gemaakt over de aanpak en kijkt de certificeerder in de controleaudits of het punt is afgehandeld. Bij een certificeringsaudit wordt het altijd als een major aangemerkt als het bedrijf zijn plan voor apart houden van de vis niet goed rond heeft of als geen training aan het personeel is gegeven. Gecertificeerd duurzame visserij

33 Het gebruik van het ecolabel
Toelichting: Het is al een aantal keren kort aan de orde geweest dat MSC certificering niet automatisch betekent dat het bedrijf dan het keurmerk mag gebruiken. Daarom ook hierover een korte toelichting. Gecertificeerd duurzame visserij

34 Regels ecolabel gebruik (1)
Het MSC-keurmerk is een geregistreerd en beschermd handelsmerk en gebruik is daarom aan regels gebonden: Er moet een ecolabellicentieovereenkomst getekend zijn. Regels voor grootte, kleur, bijvoegingen, plaatsing, naam product, etc. Elk product (of andere uiting met het ecolabel er op) moet vooraf zijn goedgekeurd door MSC International. Er zijn afdrachten verschuldigd voor gebruik: Verpakkingen niet voor consumenten (omzetgerelateerd vast deel). Consumentenverpakkingen (omzetgerelateerde vast deel + royalty van 0,5% over de omzet van MSC-producten). Toelichting: Het gebruik van het MSC-ecolabel is vanwege de status als geregistreerd en beschermd handelsmerk aan bepaalde regels gebonden. Het belangrijkste is om te onthouden dat wie het ecolabel wil gebruiken hiervoor een overeenkomst met MSC International moet afsluiten. Ook moet iedere uiting waarop het keurmerk wordt gebruikt – of het nu om het ecolabel op een consumentenverpakking gaat, of op visitekaartjes, of de website van het bedrijf – vooraf ter goedkeuring aan MSC International zijn voorgelegd. De regels voor het gebruik en afdrachten vindt u op Gecertificeerd duurzame visserij 34

35 Regels ecolabel gebruik (2)
MSC International (MSCI) is een non-profit stichting die de ecolabelcontributies gebruikt voor: Marketing en communicatie van het MSC keurmerk. Borgen van de kwaliteit en geloofwaardigheid van het keurmerk. Controle en juridische vervolging indien nodig. Misbruik wordt vervolgd indien MSCI en partij in overtreding niet tot overeenstemming komen. Toelichting: MSC maakt geen winst op de ecolabel-inkomsten. De inkomsten vloeien terug in het programma en worden onder andere gebruikt voor kwaliteitsborging en controle. Ongeautoriseerd gebruik van het ecolabel wordt vervolgd als er geen overeenstemming kan worden bereikt tussen MSC International en de overtreder. Gecertificeerd duurzame visserij 35

36 Wat betekent dit voor ons bedrijf?
Toelichting: Nadat de algemene informatie over de MSC en het Chain of Custody programma is gegeven, licht u nu aan uw personeel toe welke maatregelen uw bedrijf neemt om te voldoen aan de Chain of Custody voorwaarden. U kunt hier uw eigen dia's invoegen waarop u uitlegt hoe uw bedrijf invulling gaat geven aan de MSC Chain of Custody voorwaarden. Als u vragen heeft over of u voor een goede aanpak kiest, bijvoorbeeld als u nog geen bezoek heeft gehad van de auditor, neem dan contact op met uw certificeerder. Mocht na de audit blijken dat u aanpassingen moet doen, en u heeft de training al gegeven, dan dient u het personeel over deze aanpassingen te informeren. Zorg er ook voor dat daarna de door uzelf toegevoegde dia's worden geactualiseerd. Hiermee zorgt u ervoor dat het personeel dat de training in de toekomst nog moet krijgen, actuele informatie krijgt. Gecertificeerd duurzame visserij

37 Toelichting: Ruimte voor uw eigen dia’s.


Download ppt "MSC Chain of Custody uitleg voor bedrijven in de visketen"

Verwante presentaties


Ads door Google