De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MSC Chain of Custody uitleg voor bedrijven in de visketen www.msc.org/nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MSC Chain of Custody uitleg voor bedrijven in de visketen www.msc.org/nl."— Transcript van de presentatie:

1 MSC Chain of Custody uitleg voor bedrijven in de visketen www.msc.org/nl

2 Inhoud presentatie 1.Waarom deze presentatie? 2.Wat is de Marine Stewardship Council en wat doen ze? 3.De MSC Chain of Custody certificering van ons bedrijf: •Waarom is de COC-certificering nodig? •Wat houdt de COC in? •Wat betekent dit voor onze manier van werken? Gecertificeerd duurzame visserij

3 Waarom deze presentatie? •Bedrijven die met MSC gecertificeerde vis werken, hebben in veel gevallen een Chain of Custody certificaat nodig. •Een voorwaarde voor het krijgen van het certificaat is dat het personeel geïnformeerd is over MSC en welke maatregelen het bedrijf neemt om te zorgen dat gecertificeerde vis niet gemengd wordt met andere vis. •Een goede kennis over MSC en de COC is dus voorwaarde om met MSC gecertificeerde vis te mogen werken en hier wordt op gecontroleerd. Gecertificeerd duurzame visserij

4 De Marine Stewardship Council (MSC) Film ‘Fish for today, fish for tomorrow’ Gecertificeerd duurzame visserij

5 Wie is de MSC? •Een internationale, onafhankelijke non-profit organisatie opgericht in 1997. •Beheert het enige internationaal erkende eco- label voor goed beheerde, duurzame visserij dat volledig voldoet aan VN richtlijnen. Gecertificeerd duurzame visserij

6 Wat wil de MSC? Gecertificeerd duurzame visserij MSC missie: Bijdragen aan het omkeren van de wereldwijde afname van visbestanden en het beschermen van mariene ecosystemen en iedereen die daarvan afhankelijk is.

7 Waarom wil de MSC dat? Gecertificeerd duurzame visserij •Handel: meest verhandelde voedselproduct •Voedselzekerheid: belangrijk(st)e dierlijke eiwitbron voor 5mlrd Aziaten en 1 op 5 Afrikanen •Werkgelegenheid: 200mln mensen afhankelijk van de visketen

8 Maar... problemen in de wereldvisserij Gecertificeerd duurzame visserij •28% wereldwijde bestanden overbevist; 52% volledig benut. •Toename illegale en ongereguleerde visserij. •Significante ongewenste bijvangsten •koralen en riffen beschadigd door sommige vistuigen. •Leefomgeving van vele vissoorten bedreigd.

9 Gecertificeerd duurzame visserij Voorbeeld: Noord-Atlantisch gebied

10 Gecertificeerd duurzame visserij •Voorbehouden aan vis uit visserijen die aan de MSC-standaard voldoen. •Het keurmerk biedt consumenten de keuze om duurzame vis te kopen. •Leidt tot marktvoordelen voor gecertificeerde vissers. •Creëert daarmee prikkels voor andere visserijen. Met MSC-keurmerk gezonde visbestanden en oceanen realiseren

11 De wereldmarkt Gecertificeerd duurzame visserij •>3.800 producten in ruim 60 landen •MSC retailwaarde: >USD 1.5 mld •Wereldwijde retail commitments •Foodservice groeimarkt

12 Markt Nederland Gecertificeerd duurzame visserij •Chain of Custody certificaten: - >140 gecertificeerde bedrijven in keten - ca. 50 viswinkels incl. Visgilde - 2 bedrijfscateraars en KLM - 7 restaurants - 1 take away pizza keten •Producten: - >430 producten met ecolabel - 2 e op ‘MSC wereldranglijst’ •Consumentenherkenning: - 14% (geholpen, begin 2009)

13 •63 gecertificeerde visserijen en 131 in beoordeling •Totaal 7mln ton vis voor menselijke consumptie •Totaal in programma ca. 12% wereldvangst voor menselijke consumptie Visserijen in programma Gecertificeerd duurzame visserij Opportunities for fisheries Actueel Nederlandstalige overzicht: www.msc.org/nl/documenten/MSC_20100202_Visserijen_in_het_MSC-programma.pdf/view

14 Visserij Nederland Gecertificeerd duurzame visserij •4 visserijen MSC gecertificeerd: - PFA Noordzeeharing (2006) - Ekofish Group Noordzeeschol (2009) - PFA N-O Atl. makreel (2009) - SNV Noordzeetong met staand want •5 in beoordeling: - SNV Hollandse garnaal - PFA Atlantoharing - Osprey trawlers twinrig Noordzeeschol - PO Mosselen mosselvisserij en –cultuur - Ver. Zeeuwse hangcultures mosselen

15 De MSC standaarden voor duurzame visserij en voor ketenbewaking Gecertificeerd duurzame visserij

16 Geen overbevissing / gezond vis- bestand Ecosysteem moet functie behouden. Er moet een effectief beheer zijn. MSC-standaard voor duurzame visserij Gecertificeerd duurzame visserij

17 Chain of Custody certificering Alleen producten uit een gecertificeerde toevoerketen mogen het MSC-keurmerk voeren. Gecertificeerd duurzame visserij Consument koopt een visproduct met de zekerheid dat dit uit een visserij komt die daadwerkelijk MSC gecertificeerd is. Gecertificeerde visserij Gecertificeerde secundaire verwerker Gecertificeerd verkoopkanaal Gecertificeerde primaire producent

18 Certificering altijd door derde, onafhankelijke partij Gecertificeerd duurzame visserij MSC Principes en Criteria voor Duurzame Visserij zet de standaarden Accrediterende instelling (ASI) CertificeerderVisserij accrediteert certificeert MSC Chain of Custody Standaard voor Traceerbaarheid Visverwerker, vishandelaar, supermarkt, restaurant toezicht op

19 De Chain of Custody certificering voor de visketen Gecertificeerd duurzame visserij

20 MSC traceerbaarheidsprogramma: Chain of Custody •Chain = keten •Custody = zorg Gecertificeerd duurzame visserij In de hele keten wordt er voor gezorgd dat gecertificeerde vis apart wordt behandeld en niet vermengd raakt met andere producten. Pas dan mag gecertificeerde vis met het MSC- keurmerk er op worden verkocht.

21 Gecertificeerd duurzame visserij In praktijk betekent Chain of Custody: •MSC gecertificeerde vis dient gescheiden te blijven van niet- gecertificeerde vis. •Gecertificeerde vis moet duidelijk identificeerbaar zijn. •Registratie van alle inkomende en uitgaande gecertificeerde vis (inkoop-afval-verkoop). •Ervoor zorgen dat ecolabel alleen op gecertificeerde vis terecht kan komen.

22 MSC Chain of Custody voorwaarden gelden voor: •Inkoop. •Ontvangst. •Opslag en verwerking. •Verkoop. •Administratie. Gecertificeerd duurzame visserij

23 Inkoop COC-voorwaarden •Check dat degene bij wie je inkoopt MSC gecertificeerd is. •Als je gebruikt maakt van een handelaar: check of deze MSC gecertificeerd is. •Check regelmatig de geldigheid van deze certificaten op de MSC website (http://cert.msc.org/supplierdirectory) •Werk je met een nieuwe leverancier, check dan of ze gecertificeerd zijn. •Informeer je certificeerder over de nieuwe leverancier. •Geef bij het bestellen duidelijk aan dat het MSC gecertificeerd moet zijn en dat deze in geen geval kan worden vervangen. Gecertificeerd duurzame visserij

24 Ontvangst CO- voorwaarden •Check dat de vis apart verpakt is, met MSC aanduiding er op en met het COC-certificaatnummer van de leverancier (bijv. MML-C-1019). •Op de pakbon moet het COC nummer van de leverancier gekoppeld staan aan de geleverde gecertificeerde vis. •Check of de hoeveelheden gecertificeerde vis die zijn afgeleverd kloppen met de hoeveelheid volgens de pakbon. •Teken de pakbon en bewaar deze voor je administratie. Gecertificeerd duurzame visserij  Weiger de ontvangst van gecertificeerde vis als deze niet duidelijk is gemerkt op de verpakking en de pakbon of als de hoeveelheden niet kloppen!

25 Verwerken (1) COC-voorwaarden •Zorg ervoor dat MSC gecertificeerde vis niet kan worden vermengd met niet-gecertificeerde vis. •Gecertificeerde vis moet apart worden verwerkt van andere vis. •Zorg ervoor dat de vis in het hele bedrijfsproces apart wordt gehouden, van opslag tot verwerking, verpakking en verzending. Gecertificeerd duurzame visserij

26 Verwerken (2) COC-voorwaarden •Apart houden betekent: - op verschillende tijden verwerken of - aparte verwerkingslijnen voor MSC gecertificeerde vis. •Hoe dit gebeurt is afhankelijk van het bedrijf. Er is geen ‘één goede manier’. De certificeerder beoordeelt of aan de voorwaarden wordt voldaan. Gecertificeerd duurzame visserij

27 Verkopen COC-voorwaarden •Zet je MSC COC-nummer op je factuur. •Maak een afspraak met de afnemers over hoe te handelen als je geen MSC gecertificeerde vis meer voorradig hebt – gebruik niet zo maar een niet MSC gecertificeerde vis van de zelfde soort als substituut! •Administreer alle verkopen. Gecertificeerd duurzame visserij

28 Hou een goede administratie bij COC-voorwaarden •Aantoonbaar kunnen maken waar iedere MSC batch vandaan kwam. •Aantoonbaar kunnen maken uit welke aangeleverde MSC batches iedere nieuwe MSC batch is samengesteld. •Administreer welke verwerkingshandelingen op de MSC batches zijn gedaan. •Administreer de gewichten van: –inkomende MSC gecertificeerde vis. –eindproduct. –afval. •Bewaar deze administratie 3 jaar. Gecertificeerd duurzame visserij

29 Nogmaals: er is niet ‘één goede manier’ •Bedrijven hebben verschillende bedrijfsprocessen. •Ieder bedrijf moet aantoonbaar maken hoe met het specifieke systeem aan de MSC-standaard wordt voldaan. •Bijvoorbeeld: hoe houdt u uw MSC gecertificeerde vis apart van niet-gecertificeerde vis in uw opslagruimte?: –We kopen alleen maar MSC gecertificeerde vis in. –Een afgescheiden deel van de ruimte met een streep op de vloer of afgezonderd door een touw. –Een aparte vriezer die we alleen voor MSC gebruiken.  Elk van deze manieren kan voor u de geschikte manier zijn! Gecertificeerd duurzame visserij

30 Het verkrijgen van het MSC Chain of Custody certificaat •De certifering wordt niet door MSC gedaan, maar door een derde, onafhankelijke partij. •In een auditbezoek komt de certificeerder kijken of aan de eerdergenoemde voorwaarden wordt voldaan. Voldoen de traceerbaarheidssystemen, administratiesystemen en is het personeel bekend met MSC en de COC maatregelen? •Als er uitstaande punten zijn, worden afspraken gemaakt over het oplossen ervan. Gecertificeerd duurzame visserij  Pas als aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt het certificaat afgegeven en mag het bedrijf zich MSC gecertificeerd noemen!

31 Monitoring Chain of Custody •Geldigheid certificaat: 3 jaar. •Elke 6 tot 18 maanden audit. •Geplande en onaangekondigde audits (controle bedrijfssystemen voor opslag en verwerking, massabalansberekeningen, etc.). Gecertificeerd duurzame visserij Daarnaast doet de MSC zelf: •‘Tracebacks’: samples van vis met keurmerk worden door de hele keten teruggetraceerd. •DNA-tests.

32 Chain of Custody audits: meest voorkomende bevindingen Gecertificeerd duurzame visserij •Niet naar MSC verwijzen op de rekening (minor). •Scheidingssystemen voor opslag en verwerking onvoldoende (major/minor). •Incorrect gebruik van het ecolabel (major/minor). •Claimen dat men MSC gecertificeerd is voordat het certificaat daadwerkelijk is afgegeven (major). •Niet van gecertificeerde leveranciers kopen wanneer via een handelsmaatschappij wordt gekocht (major). •Personeel heeft geen training gehad of kan niet vertellen wat MSC en Chain of Custody inhoudt (major/minor).

33 Het gebruik van het ecolabel Gecertificeerd duurzame visserij

34 •Het MSC-keurmerk is een geregistreerd en beschermd handelsmerk en gebruik is daarom aan regels gebonden: •Er moet een ecolabellicentieovereenkomst getekend zijn. •Regels voor grootte, kleur, bijvoegingen, plaatsing, naam product, etc. •Elk product (of andere uiting met het ecolabel er op) moet vooraf zijn goedgekeurd door MSC International. • Er zijn afdrachten verschuldigd voor gebruik: •Verpakkingen niet voor consumenten (omzetgerelateerd vast deel). •Consumentenverpakkingen (omzetgerelateerde vast deel + royalty van 0,5% over de omzet van MSC-producten). Regels ecolabel gebruik (1) Gecertificeerd duurzame visserij

35 •MSC International (MSCI) is een non-profit stichting die de ecolabelcontributies gebruikt voor: •Marketing en communicatie van het MSC keurmerk. •Borgen van de kwaliteit en geloofwaardigheid van het keurmerk. •Controle en juridische vervolging indien nodig. •Misbruik wordt vervolgd indien MSCI en partij in overtreding niet tot overeenstemming komen. Gecertificeerd duurzame visserij Regels ecolabel gebruik (2)

36 Wat betekent dit voor ons bedrijf? Gecertificeerd duurzame visserij

37


Download ppt "MSC Chain of Custody uitleg voor bedrijven in de visketen www.msc.org/nl."

Verwante presentaties


Ads door Google