De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkkapitaalkrachtige Supply Chains

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkkapitaalkrachtige Supply Chains"— Transcript van de presentatie:

1 Werkkapitaalkrachtige Supply Chains
Supply chain finance Werkkapitaalkrachtige Supply Chains

2 Inhoud Inleiding Doel van het project Hoe werkt SCF?
Wat levert SCF op? Plan van aanpak Organisatie Pilotbedrijven Commitment Vervolgstappen 10 goede redenen om deel te nemen Contactgegevens

3 Inleiding (1/3) Concurrentie vindt steeds meer plaats tussen supply chains in plaats van tussen individuele bedrijven. De meeste supply chains richten zich op het optimaliseren van goederen- en informatiestromen en laten kansen liggen op het gebied van financiële stromen. Als gevolg van de kredietcrisis is er een krapte ontstaan in de beschikbaarheid van geld en is de prijs ervan gestegen. Het midden- en kleinbedrijf heeft hier meer last van dan het grootbedrijf. Bedrijven willen graag over werkkapitaal beschikken om bijvoorbeeld lonen te betalen, voorraden te financieren, leningen af te lossen, rente te betalen, fusies en overnames te financieren, te investeren in innovatie en groei, etc.). Hierdoor hebben buyers en suppliers tegengestelde belangen bij het maken van afspraken over betalingscondities. De buyer wil zo laat mogelijk betalen en de supplier wil zo snel mogelijk zijn geld hebben. Vaak hebben buyers de macht in de keten en rekken zij betaaltermijnen (eenzijdig) op ten koste van hun (MKB) suppliers.

4 Inleiding (2/3) Door middel van een eenvoudig rekenmodel kunnen de effecten van financierings- en betalingscondities op de supply chain berekend worden: Situatie 1. Buyer verlengt betaaltermijn met 30 dagen Buyer-Supplier Win-Loose Vrij werkkapitaal blijft gelijk (verschuiving) Financieringskosten nemen toe met 30% Alle voordelen naar de buyer ten koste van de supplier

5 Inleiding (3/3) Steeds vaker realiseren bedrijven zich dat het niet verstandig is om financiële kosten en risico’s op kleinere/zwakkere partijen in de supply chain af te wentelen. Supply chain finance (SCF) is een (nieuwe) veelbelovende oplossing die grotere, kredietwaardige bedrijven (buyers) in staat stelt om financiële kosten en risico’s in supply chains te optimaliseren. SCF is mogelijk omdat de financieringskosten van dit soort bedrijven over het algemeen lager zijn dan die van hun supplier(s). Door middel van een speciale structuur kunnen zij hun leverancier(s) van dit kostenvoordeel laten profiteren. De ontwikkelingen en mogelijkheden op SCF gebied staan nog in de kinderschoenen. Internationaal wordt het vooral in de retail en automotive toegepast, in Nederland maken KNP en Philips er al gebruik van. In deze presentatie staat wat SCF is en op welke wijze de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) initiatieven op dit gebied wil ontwikkelen.

6 Doel van het project De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) heeft vanuit haar aandeelhouders (Prov. N-Br. En Min. van EZ) de taak om innovatieve projecten te ontwikkelen met het bedrijfsleven. We doen dat in verschillende industriële sectoren, o.a. met de focus op supply chains De BOM wil supply chains (grote, kredietwaardige bedrijven én hun suppliers/dienstverleners) waarvoor de regio Zuid-Nederland een belangrijke schakel vormt, ondersteunen bij het optimaliseren van financiële stromen en het toepassen van SCF in het bijzonder: Versterken supply chains en concurrentiepositie Vrijmaken werkkapitaal Verlagen kosten Verlagen risico’s Verminderen administratieve rompslomp Verbeteren management informatie Verminderen disputen Verbeteren relaties Opbouw van kennis en expertise Stimuleren (regionale) economie

7 Hoe werkt SCF? De buyer bepaalt of hij SCF wil toepassen of niet. Als hij dit wil dan zijn er minimaal vier partijen betrokken bij een SCF transactie: buyer, supplier(s), SCF webplatform en één of meerdere financiële instellingen. De supplier kan bevoorschot worden zodra de buyer de desbetreffende factuur goedgekeurd heeft. Supplier(s) Buyer Plaatsen goedgekeurde rekeningen Bekijken rekeningen, kasstromen en aanbieden rekeningen voor versnelde betaling Ontvangen en beoordelen betalingsaanvragen SCF webplatform Financiële instelling(en) Leveren goederen/diensten Sturen rekeningen Bevoorschotten betalingsaanvragen Betalen leverancier of financiële instelling in het geval van bevoorschotting

8 Wat levert SCF op? (1/2) Door middel van een eenvoudig rekenmodel kunnen de effecten van SCF ZONDER betaaltermijnverlenging op de supply chain berekend worden: Situatie 2. Koper biedt SCF oplossing aan ZONDER betaaltermijnverlenging Koper-verkoper Loose-win Vrij werkkapitaal neemt toe met 39% Financieringskosten nemen af met 28% Alle voordelen naar de verkoper ten koste van de koper

9 Wat levert SCF op? (2/2) Door middel van een eenvoudig rekenmodel kunnen de effecten van SCF MET betaaltermijnverlenging op de supply chain berekend worden: Situatie 3. Koper biedt supply chain finance oplossing MET betaaltermijnverlenging van 30 dagen Koper-verkoper Win-win Vrij werkkapitaal neemt toe met 72% Financieringskosten nemen af met 22% Voordelen eerlijk verdeeld over koper en verkoper

10 Projectaanpak Gezamenlijk programma, voor alle deelnemers
Bedrijfsspecifieke business cases, pilots en planning Concrete resultaten (bepalen go/no-go per fase) Indiening in een innovatieprogramma voor verkrijgen van ondersteunende middelen Fase 1. Uitwerken en indienen projectaanvraag Fase 2. Beoordelen projectaanvraag en toekennen subsidie Fase 3. Voorbereiden project Fase 4. Uitwerken business cases Fase 5. Implementeren pilots Fase 6. Opschalen pilots A. Delen kennis en ervaring B. Programma management Indicatieve planning 27-apr-10 30-sep-10 (go/no-go) 29-oct-10 31-jan-11 (go/no-go) 16-dec-11 (go/no-go) 15-dec-12

11 Projectorganisatie Stuurgroep Programma Management Pilot 1 Pilot 2
Vertegenwoordigers pilotbedrijven Deskundige(n), inclusief kennisinstellingen BOM Programma Management Deskundige(n), inclusief kennisinstellingen BOM Pilot 1 Pilot 2 Pilot n Pilotbedrijf (initiator) Leverancier(s) pilotbedrijf ICT leverancier(s) Financiële instelling(en) Deskundige(n), inclusief kennisinstellingen

12 Pilotbedrijven Randvoorwaarden projectaanvraag
Richtlijn voor omzet > 250 miljoen Euro Vestiging in Zuid(west-)Nederland of leveranciers in Zuid(west-)Nederland Bereidheid om in supply chain finance te investeren Bereidheid om data ter beschikking te stellen voor de business case Bereidheid om samen te werken met kennisinstellingen, bedrijven en publieke co-financiers Bereidheid om opgedane ervaringen te delen en te verspreiden Bereidheid om logistieke bedrijven deel te laten nemen aan de pilot

13 Commitment (1/3) Het projectvoorstel wordt ingediend in een regionaal innovatieprogramma (Pieken in de Delta) op 27 april Hiervoor is commitment nodig van de deelnemende bedrijven: In het projectvoorstel dient een beschrijving en planning opgenomen te worden voor wat betreft de activiteiten en inspanning (FTE’s, €’s). In principe committeert u zich voor de looptijd van het hele project. U zit echter zelf aan het stuur van de inhoud, planning en resultaten van uw eigen pilotproject binnen het totale project. Als tijdens de projectaanvraag of de uitvoering van het project blijkt dat uw doelstellingen niet gerealiseerd (kunnen) worden dan kunt u tussentijds uitstappen na fase 2 (beoordelen projectaanvraag en toekennen subsidie), fase 4 (uitwerken business case) of fase 5 (implementeren pilot). E.e.a. zal door middel van een zogenaamde ‘samenwerkingsverklaring’ geformaliseerd dienen te worden.

14 Commitment (2/3) Gedurende de komende maanden kunnen we u met kennis en capaciteit ondersteunen met: eerste high-level verkenning van ‘what’s in it for me?’ beschrijven van een pilotproject (activiteiten en begroting) motiveren/mobiliseren van uw ketenpartners

15 Commitment (3/3) De volgende bedrijven hebben zich al gecommitteerd:
AON (deskundige) BOM (initiator) Controlpay (ICT leverancier) DPA Supply Chain (deskundige) ING (financiële instelling) Rabobank (financiële instelling) Technische Universiteit Eindhoven (kennisinstelling) NHTV, Breda (kennisinstelling) De volgende bedrijven hebben serieuze belangstelling: ASML FEI Koninklijke Philips Electronics Mexx

16 Vervolgstappen Uitwerken projectplan februari
Benaderen deelnemers februari-april Uitwerken pilotprojecten maart-april Uitwerken projectvoorstel april Indienen projectvoorstel 27 april Verwachte goedkeuring project* Q3 - Q4 *Startdatum project hangt af van tijdstip waarop subsidie toegekend wordt. Pilotbedrijven kunnen eerder starten als zij bereid zijn om hun projectkosten zelf te dragen in afwachting van de subsidie aanvraag.

17 10 goede redenen om deel te nemen
U versterkt op innovatieve wijze uw supply chain. U verbetert uw relaties met leveranciers. U maakt werkkapitaal vrij. U verlaagt uw financieringskosten. U stimuleert de (regionale) economie. U vergroot uw netwerk (intern/extern) U neemt uw eigen bedrijfsspecifieke case, pilot en planning, deel aan een gezamenlijk programma (delen van ervaring en kennis). U krijgt een resultaatgerichte aanpak en kunt per mijlpaal bepalen of u verder wilt gaan of niet. U wordt begeleidt door deskundigen, inclusief kennisinstellingen. U kunt aanspraak maken op een bijdrage voor een deel van uw projectkosten.

18 Contactgegevens N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
Twan van Lankveld (Projectmanager) Goirleseweg 15 Postbus 3240 5003 DE  Tilburg Tel: +31(0) Fax: +31(0) Mobiel: +31(0) Website:


Download ppt "Werkkapitaalkrachtige Supply Chains"

Verwante presentaties


Ads door Google