De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Nijl Door Egypte stroomt een hele lange rivier. Die rivier heet "De Nijl". 1 Keer per jaar, in augustus, stroomde deze rivier over. Al het land eromheen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Nijl Door Egypte stroomt een hele lange rivier. Die rivier heet "De Nijl". 1 Keer per jaar, in augustus, stroomde deze rivier over. Al het land eromheen."— Transcript van de presentatie:

1

2 De Nijl Door Egypte stroomt een hele lange rivier. Die rivier heet "De Nijl". 1 Keer per jaar, in augustus, stroomde deze rivier over. Al het land eromheen kwam onder water te staan. Daar bleef het zo'n 6 weken liggen. De mensen in Egypte waren de "hemel dankbaar" dat die overstroming ieder jaar gebeurde. Want nu was de grond langs de rivier vruchtbaar geworden. En dan konden de mensen daar wat op verbouwen. Zo konden de Egyptenaren aan voedsel komen. Maar dat was niet alleen belangrijk. Ook voor vervoer is hij erg belangrijk. De enige aangename manier van vervoer is over het water. Omdat veel mensen bij de Nijl wilden wonen, ontstonden er langzaam dorpen en steden. En dat was heel bijzonder in die tijd ! En als er veel mensen bij elkaar wonen, heb je regels en wetten nodig. Anders gaan mensen ruzie maken. Omdat al die mensen met elkaar gingen samenwerken, ontstond er in Egypte een cultuur. Mensen leerden van elkaar.

3

4

5

6

7 De piramiden Een piramide bouwen duurt vele jaren. Duizenden Egyptenaren, geen slaven, waren nodig om dit geweldige stenenbouwwerk te bouwen. De grootste piramide ter wereld en een van de zeven wereldwonderen van de Oude Tijd, de Khufu piramide te Gizeh, was na meer dan 22 jaar klaar. Het is nog steeds niet duidelijk hoe de Egyptenaren deze piramiden bouwden. De Oude Egyptenaren hadden geen vrachtauto's, geen ijzeren gereedschap, geen stalen kabels en zelfs de eenvoudigste katrollen waren niet aanwezig. Toch lukt het hen bergen van steen te bouwen, met een precisie die werkelijk aan het ongelooflijke grenst. Tussen 2700 en 1640 voor Christus werden er langs de Nijl-oevers meer dan 80 piramiden gebouwd, waaronder trappiramiden, knikpiramiden en gladde piramiden die ons bekender voorkomen. De binnenkant van de piramiden was van kalksteen. De buitenkant van een sterkere soort kalksteen. Piramiden zijn de graven van koningen. Ze werden met al hun kostbaarheden en soms hun kleren en huisdieren begraven.

8 De Egyptologen (dat zijn mensen die alles van Egypte bestuderen) hebben verschillende soorten piramiden onderscheiden. Hieronder staan de 4 verschillende typen: 1 = Mastabagraf (2920 v. Chr v. Chr.) 2 = Trappiramide (2649 v. Chr v. Chr.) 3 = Knikpiramide (2575 v. Chr v. Chr.) 4 = Echte piramide (2575 v. Chr v. Chr.)

9 Sfinx Voor de piramiden staan meestal sfinxen om de piramide te bewaken. Een sfinx is een beeld in de vorm van een leeuw met een menselijk gezicht. Deze sfinx is ongeveer 70 meter lang, 20 meter hoog en 14 meter breed en werd uit de rotsen gehouwen.

10 Het grote Egypte werd geregeerd door een koning (farao)
Het grote Egypte werd geregeerd door een koning (farao). Als de farao stierf, werd iemand anders in zijn familie koning. De Egyptenaren dachten dat de farao door de goden gestuurd was om hen te helpen. Dat betekende dat de farao half mens en half goddelijk was. Na zijn dood zou de farao in het rijk van de goden verder leven, maar dan moest zijn lichaam na de dood goed bewaard blijven. Nadat een farao gestorven was, haalde men de hersenen en andere delen van het lichaam eruit. Daarna bedekten ze het lichaam met een zoutachtig wit poeder. Zo bleef de farao dagenlang liggen, tot zijn lichaam uitgedroogd was. Daarna werd het lichaam gewassen en werd de farao in een soort verband gewikkeld. (Dat noem je mummificeren) De farao krijgt nog een masker op zijn hoofd. Tenslotte werd hij in zijn versierde doodskist gelegd (sarcofaag) Naast zijn graf lagen allerlei kostbare voorwerpen en sieraden, want de farao zou die wel eens nodig kunnen hebben na zijn dood.

11 Zielen redden. De ziel kon alleen eeuwig leven als ook het lichaam behouden bleef. Daarom werd het gemummificeerd. Door deze speciale behandeling bleef het eeuwenlang goed. Aan Egyptische mummies kunnen we zien hoe de Egyptenaren eruitzagen. De mummies van rijke Egyptenaren werden in mooie kisten in versierde graven gelegd. De mummies van armere mensen werden begraven in eenvoudige kuil in het hete woestijnzand. MUMMIFICEREN. Zo werd een mummie gemaakt: 1.De ingewanden werden verwijderd. 2.Het lichaam werd behandeld met zout. 3.En ingewreven met geurende zalf. 4.Tenslotte werd het in linnen gewikkeld.

12 Hiëroglyfen De oude Egyptenaren hadden een beeldschrift. Ieder tekeningetje was een woord. Dus als je een vogel tekende, bedoelde je ook vogel. We noemen het schrift van de Egyptenaren "hiëroglyfen". Dat betekent : "heilige inkrassingen" Je leest het van boven naar beneden. De Egyptenaren noemden het "de taal van de Goden.“ Langzaam werden de tekens anders. Dat duurde honderden jaren. Later werd het Egyptische schrift fonetisch. Dat betekent dat ieder tekentje een klank is. (Voorbeeld: een slang maakt een "ffff"-geluid, dus een slang staat voor een "f-klank") In het Egyptisch schreef men alleen medeklinkers. De klinkers moest men er zelf bij bedenken en uitspreken. D.t .s n..t .rg m.kk.l.k z..ls j. z..

13

14

15 Schrijf je naam in hiërogliefen:


Download ppt "De Nijl Door Egypte stroomt een hele lange rivier. Die rivier heet "De Nijl". 1 Keer per jaar, in augustus, stroomde deze rivier over. Al het land eromheen."

Verwante presentaties


Ads door Google