De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BELEIDSONDERZOEK WET INBURGERING Workshop Evaluatieonderzoek in praktijk 28 maart 2013 1 20-6-2014 CONCERN AUDITING Erasmus Universiteit O&BI SWA GGD COS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BELEIDSONDERZOEK WET INBURGERING Workshop Evaluatieonderzoek in praktijk 28 maart 2013 1 20-6-2014 CONCERN AUDITING Erasmus Universiteit O&BI SWA GGD COS."— Transcript van de presentatie:

1 BELEIDSONDERZOEK WET INBURGERING Workshop Evaluatieonderzoek in praktijk 28 maart 2013 1 20-6-2014 CONCERN AUDITING Erasmus Universiteit O&BI SWA GGD COS ECI Cephir

2 28-3-2013 Opbouw presentatie Audits leiden tot verbetering Over Concern Auditing Beleids- en organisatieonderzoeken Onderzoek Wet inburgering  Doel en probleemstelling  Opdrachtgever / Auditee en context  Methoden en rapportage 1 4 2 3 Praktijk CA wel/geen evaluatieonderzoek

3 28-3-2013 Over Concern Auditing Audits leiden tot verbetering

4 28-3-2013 Over Concern Auditing Audits leiden tot verbetering KENMERKEN  toetsend onderzoek  opzet / bestaan / werking (combi)  gericht op verbeteren/ geen afrekenen  zorg en/of risico  meedenken, meekijken, terugkijken  Invliegers / auditprogramma  (steeds) korte(re) doorlooptijd  meerdere projecten tegelijkertijd  niet wetenschappelijk verantwoord, wel beroepsregels KRACHT: kennis van Rdam, met enige afstand, multidisciplinair, breed netwerk, inzicht door samenhang, verbetergericht

5 28-3-2013 Beleids- en organisatieonderzoeken (artikel 213a GW) Audits leiden tot verbetering Art. 213a GW: Het college is verplicht periodiek onderzoek te laten doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde bestuur. Zeggen meer over: of de organisatie in staat is haar doelen te bereiken / heeft bereikt dan -> of het beleid het gewenste effect heeft Beleids- en organisatieonderzoeken:  Audit Integriteitsbeleid – implementatie van beleid  Audit collegedoelstellingen – relevante en betrouwbare gegevens  Audit wet Inburgering – waarborgen voor bereiken doelen  Organisatieaudits bij diensten en deelgemeenten – bedrijfsvoering

6 28-3-2013 Wel/geen evaluatieonderzoek Audits leiden tot verbetering EVALUATIEONDERZOEKPRAKTIJK Bron: Erik SnelConcern Auditing geen onderzoeken op basis waarvan de beleidseffectiviteit kan worden aangetoond Basisvraag ‘kan het gaan werken, werkt het in de praktijk volgens opzet, wordt het doel behaald?’ geen wetenschappelijk onderzoek maar wel beoordeling Veelal op basis van een normenkader Wetenschappelijk onderzoek -> beoordelen van inhoud, processen en/of effecten van beleid of specifieke interventies Iets op waarde schatten Basisvraag -> Wat werkt wel en wat niet? wel onderzoeken naar wordt het doel behaald

7 28-3-2013 Audit Wet Inburgering Audits leiden tot verbetering PROBLEEMSTELLING Bieden de organisatie van de uitvoering, de invulling van de regierol en de Implementatie van de organisatieverbeterende maatregelen uit het actieplan Inburgering voldoende waarborgen voor het bereiken van de gestelde uitgangspunten en doelen? OPDRACHTGEVER College van B&W AUDITEE (delen van) dienst JOS en SoZaWe BESTUURLIJKE CONTEXT Politiek gevoelig onderwerp Uitvoering in medebewind Vergelijking met G4 Resultaten gaan naar Raad Beleidsveld in beweging AMBTELIJKE CONTEXT Beperkt draagvlak (we zijn bezig) Ruimte om te handelen beperkt Nerveus (vergrootglas) Resultaten gaan naar Raad Interne samenwerking gevoelig DOEL: Inzicht bieden in (beschrijvend) beoordelen waarborgen (beoordelend)

8 28-3-2013 Audit Wet Inburgering Audits leiden tot verbetering ONDERZOEKSVRAGEN 1.Wat zijn de uitgangspunten en doelstellingen van het Rotterdamse beleid t.a.v. de Wet Inburgering? 2.In hoeverre zijn de voorgenomen maatregelen uit het Actieplan Inburgering daadwerkelijk geïmplementeerd? 3.Hoe zien de organisatie van de uitvoering en de invulling van de regierol er na de implementatie van de verbetermaatregelen uit? -> en in hoeverre bieden de organisatie en de implementatie van de verbetermaatregelen voldoende waarborgen voor het bereiken van de gestelde uitgangspunten en doelen? Helder doel, heldere taakverdeling, onderlinge afstemming, aansturing, contractmanagement, informatievoorziening etc.

9 Audit Wet Inburgering METHODEN Documentenstudie 2-op-2 gesprekken Groepsgesprekken Observatie bijeenkomst regiegroep Bijwonen Cie-vergadering RAPPORTAGE Concept: auditee hoor/wederhoor Definitief: auditee en college Via college naar raad VERTREKPUNT Rotterdam komt afspraken met Rijk niet na (overige G3 ook niet) Verbeterplan gemaakt en in uitvoering Veel betrokken partijen BEVINDINGEN (greep uit) Eigenlijke doel ‘meedoen’ minder goed in beeld Focus op aantallen, prestatie- afspraken met Rijk Meer interne afstemming Weinig grip op externen Onvoldoende waarborgen

10 28-3-2013 Nader kennis maken? Audits leiden tot verbetering Gemeente Rotterdam Concern Auditing Coolsingel 6, 2 e etage http://sjaan.rotterdam.nl/bestuursdienst:smoelenboek_afdeling_concern_auditing Marian Meeuwsen Marian Meeuwsen Afdelingshoofd T: (06) 51 08 54 70 Hans van Heijst Hans van Heijst Programmamanager audit T: (010) 267 1150 Voor collegiale vragen, vragen over de presentatie of het maken van een afspraak voor een bezoek bij Concern Auditing: Jolande van ‘t Woudt Auditor T: (010) 267 11 81 T: (06) 14 34 17 82


Download ppt "BELEIDSONDERZOEK WET INBURGERING Workshop Evaluatieonderzoek in praktijk 28 maart 2013 1 20-6-2014 CONCERN AUDITING Erasmus Universiteit O&BI SWA GGD COS."

Verwante presentaties


Ads door Google