De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BELEIDSONDERZOEK WET INBURGERING

Verwante presentaties


Presentatie over: "BELEIDSONDERZOEK WET INBURGERING"— Transcript van de presentatie:

1 BELEIDSONDERZOEK WET INBURGERING
Workshop Evaluatieonderzoek in praktijk 28 maart 2013 Cephir ECI SWA COS GGD CONCERN AUDITING Erasmus Universiteit O&BI 1

2 1 2 3 4 Opbouw presentatie Over Concern Auditing
Beleids- en organisatieonderzoeken 2 Praktijk CA wel/geen evaluatieonderzoek 3 4 Onderzoek Wet inburgering Doel en probleemstelling Opdrachtgever / Auditee en context Methoden en rapportage Audits leiden tot verbetering

3 Over Concern Auditing Audits leiden tot verbetering

4 Over Concern Auditing KENMERKEN
toetsend onderzoek opzet / bestaan / werking (combi) gericht op verbeteren/ geen afrekenen zorg en/of risico meedenken, meekijken, terugkijken Invliegers / auditprogramma (steeds) korte(re) doorlooptijd meerdere projecten tegelijkertijd niet wetenschappelijk verantwoord, wel beroepsregels KRACHT: kennis van Rdam, met enige afstand, multidisciplinair, breed netwerk, inzicht door samenhang, verbetergericht Audits leiden tot verbetering

5 Beleids- en organisatieonderzoeken (artikel 213a GW)
Art. 213a GW: Het college is verplicht periodiek onderzoek te laten doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde bestuur. Beleids- en organisatieonderzoeken: Audit Integriteitsbeleid – implementatie van beleid Audit collegedoelstellingen – relevante en betrouwbare gegevens Audit wet Inburgering – waarborgen voor bereiken doelen Organisatieaudits bij diensten en deelgemeenten – bedrijfsvoering Zeggen meer over: of de organisatie in staat is haar doelen te bereiken / heeft bereikt dan -> of het beleid het gewenste effect heeft Audits leiden tot verbetering

6 Wel/geen evaluatieonderzoek
EVALUATIEONDERZOEK PRAKTIJK Bron: Erik Snel Concern Auditing Iets op waarde schatten Veelal op basis van een normenkader Wetenschappelijk onderzoek -> beoordelen van inhoud, processen en/of effecten van beleid of specifieke interventies geen wetenschappelijk onderzoek maar wel beoordeling geen onderzoeken op basis waarvan de beleidseffectiviteit kan worden aangetoond wel onderzoeken naar wordt het doel behaald Basisvraag -> Wat werkt wel en wat niet? Basisvraag ‘kan het gaan werken, werkt het in de praktijk volgens opzet, wordt het doel behaald?’ Audits leiden tot verbetering

7 Audit Wet Inburgering DOEL: Inzicht bieden in (beschrijvend)
beoordelen waarborgen (beoordelend) PROBLEEMSTELLING Bieden de organisatie van de uitvoering, de invulling van de regierol en de Implementatie van de organisatieverbeterende maatregelen uit het actieplan Inburgering voldoende waarborgen voor het bereiken van de gestelde uitgangspunten en doelen? OPDRACHTGEVER College van B&W AUDITEE (delen van) dienst JOS en SoZaWe BESTUURLIJKE CONTEXT Politiek gevoelig onderwerp Uitvoering in medebewind Vergelijking met G4 Resultaten gaan naar Raad Beleidsveld in beweging AMBTELIJKE CONTEXT Beperkt draagvlak (we zijn bezig) Ruimte om te handelen beperkt Nerveus (vergrootglas) Resultaten gaan naar Raad Interne samenwerking gevoelig Audits leiden tot verbetering

8 Audit Wet Inburgering ONDERZOEKSVRAGEN Wat zijn de uitgangspunten en doelstellingen van het Rotterdamse beleid t.a.v. de Wet Inburgering? In hoeverre zijn de voorgenomen maatregelen uit het Actieplan Inburgering daadwerkelijk geïmplementeerd? Hoe zien de organisatie van de uitvoering en de invulling van de regierol er na de implementatie van de verbetermaatregelen uit? -> en in hoeverre bieden de organisatie en de implementatie van de verbetermaatregelen voldoende waarborgen voor het bereiken van de gestelde uitgangspunten en doelen? Helder doel, heldere taakverdeling, onderlinge afstemming, aansturing, contractmanagement, informatievoorziening etc. Audits leiden tot verbetering

9 Audit Wet Inburgering VERTREKPUNT Rotterdam komt afspraken met
Rijk niet na (overige G3 ook niet) Verbeterplan gemaakt en in uitvoering Veel betrokken partijen BEVINDINGEN (greep uit) Eigenlijke doel ‘meedoen’ minder goed in beeld Focus op aantallen, prestatie- afspraken met Rijk Meer interne afstemming Weinig grip op externen Onvoldoende waarborgen METHODEN Documentenstudie 2-op-2 gesprekken Groepsgesprekken Observatie bijeenkomst regiegroep Bijwonen Cie-vergadering RAPPORTAGE Concept: auditee hoor/wederhoor Definitief: auditee en college Via college naar raad

10 Nader kennis maken? Gemeente Rotterdam Concern Auditing
Coolsingel 6, 2e etage Marian Meeuwsen Afdelingshoofd T: (06) Voor collegiale vragen, vragen over de presentatie of het maken van een afspraak voor een bezoek bij Concern Auditing: Jolande van ‘t Woudt Auditor T: (010) T: (06) Hans van Heijst Programmamanager audit T: (010) Audits leiden tot verbetering


Download ppt "BELEIDSONDERZOEK WET INBURGERING"

Verwante presentaties


Ads door Google