De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CASUSSEN. Overzicht Casussen •Schaafwonde – Bloedneus •Bloedneus •Uitwendige bloeding •Bijtwonde •Wonde met vreemd voorwerp •Letsel aan ledematen •Brandwonde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CASUSSEN. Overzicht Casussen •Schaafwonde – Bloedneus •Bloedneus •Uitwendige bloeding •Bijtwonde •Wonde met vreemd voorwerp •Letsel aan ledematen •Brandwonde."— Transcript van de presentatie:

1 CASUSSEN

2 Overzicht Casussen •Schaafwonde – Bloedneus •Bloedneus •Uitwendige bloeding •Bijtwonde •Wonde met vreemd voorwerp •Letsel aan ledematen •Brandwonde (2 situaties) •Epilepsie •Pijn op de borstkas Casussen

3 Overzicht Casussen •Verplettering – Inwendige bloeding •Beroerte •Verslikking •Hitte- en zonneslag •Hersenschudding •Vergiftiging door inslikken •Elektriciteitsongeval •Kortademigheid Casussen

4 Opzet •Dia 1: –situatieschets en vraag –Onderaan dia op notitiepagina vindt de lesgever het volledige verhaal •Kan verhaal voorlezen terwijl hij dia toont aan cursisten •Dia 2: –Korte beantwoording –Bij wijze van samenvatting na bespreking en inoefenen Casussen

5 Situatieschets Fietstocht onder mannen. In de afdaling komt Roel ten val  schaafwonden  bloedneus Vragen Hoe help je Roel ?  Je hebt geen water, wel EH-materiaal Verwijs je Roel naar een arts ?

6 Schaafwonde - Bloedneus Hoe help je Roel ? (geen water) •Schaafwonde: • Doe wegwerphandschoenen aan • Stelp eventuele bloeding • Reinig wond met kompres en waterig, niet-kleurend ontsmettingsmiddel (deppen) • Ontsmet wonde een tweede maal met ontsmettingsmiddel. • Droog de omgeving van de wonde en dek wonde af met steriel kompres •Bloedneus: • Laat slachtoffer lichtjes voorovergebogen, neus 10 min dichtknijpen. • Controleer na 10 min of bloeding gestelpt is • Zo neen, knijp opnieuw 10 min neus dicht Casussen

7 Schaafwonde - Bloedneus Verwijs je Roel naar een arts? •JA • Als de bloeding uit de neus na 20 min niet gestelpt is. • Als de wond niet volledig gereinigd kan worden • Als je twijfelt over tetanus-vaccinatie • De schaafwonde is vrij groot (groter dan helft van handpalm) • Bij vermoeden van breuk Casussen

8 Situatieschets Spannende voetbalmatch. Seppe krijgt een bal tegen zijn neus, die begint te bloeden. Vragen Hoe reageer je als hulpverlener ? Waarom raadpleeg je een arts ?

9 Bloedneus Hoe reageer je als hulpverlener ? •Bloedneus: • Laat slachtoffer lichtjes voorovergebogen, neus 10 min dichtknijpen. • Controleer na 10 min of bloeding gestelpt is • Zo neen, knijp opnieuw 10 min neus dicht Waarom raadpleeg je een arts ? •Bloeding ten gevolge van slag of stoot •Er kunnen andere inwendige letsels zijn • Vb neusbeenbreuk Casussen

10 Situatieschets Loes krijgt familie op bezoek. Haar huis krijgt nog even een poetsbeurt. Opgeschrikt door de deurbel, stoot ze haar hoofd tegen de scherpe hoek van de trap. Vragen Hoe help je Loes ?  Houd rekening met basisprincipes

11 Uitwendige bloeding Hoe help je Loes ? •Vraag Loes om zelf op de hoofdwonde te drukken. •Vraag Loes om te gaan zitten (zorg voor comfort / veiligheid) •Doe wegwerphandschoenen aan (vermijd besmetting) •Druk zelf op de wonde •Blijf rustig ook al komt er veel bloed aan te pas. •Indien de bloeding niet gestelpt raakt • alarmeer de hulpdiensten • Blijf in afwachting van de hulpdiensten drukken op de wonde • Blijf bij Loes en praat met haar (verleen psychosociale hulp). •Indien de bloeding gestelpt raakt • Het betreft een wonde in het gezicht, toch raadzaam een arts te raadplegen (zal eventueel hechten) •Was je handen na het verlenen van eerste hulp (vermijd besmetting) Casussen

12 Situatieschets Jeugdbeweging komt aan in park. Jessica ziet een hond en wil deze vastnemen. Uit schrikreactie bijt de hond in het been van Jessica. Vragen Welke tips geef jij aan Lies om te helpen ?

13 Huidwonde - Bijtwonde Welke tips geef jij aan Lies om te helpen ? Het gaat om een kleine bijtwonde: •Doe handschoenen aan •Spoel de wonde onmiddellijk zeer goed uit met water •Droog na het spoelen de omgeving rond de wonde af •Dek de wonde af met steriel kompres/zuivere droge doek •Raadpleeg arts (hoog infectiegevaar) Het gaat om een ernstige bijtwonde: •Doe handschoenen aan •Stelp eerst de bloeding •Alarmeer hulpdiensten Casussen

14 Situatieschets Oom Willem zit niet stil. In al zijn ijverigheid struikelt hij over de gemaakte rommel. Er komt een stuk ijzer in zijn arm vast te zitten. Tante Marie wil het ijzer eruit halen maar Oom Willem wil naar het ziekenhuis. Vragen Welke reactie is de juiste ? Wat kunnen ze nog meer doen ? Casussen

15 Wonde met vreemd voorwerp Welke reactie is de juiste ? •Vreemd voorwerp NIET verwijderen •Risico: • Wonde gaat nog harder bloeden • Weefsel kan nog meer beschadigd geraken Wat kunnen ze nog meer doen ? •Vreemd voorwerp onbeweeglijk houden • Met kompressen hoogteverschil tussen huid en voorwerp wegwerken •Slachtoffer verwijzen naar arts/ziekenhuis. •Blijf vooral rustig als hulpverlener ! Ook al ziet deze wonde er ernstig uit. Casussen

16 Situatieschets Spelletje badminton met vrienden op zondagmiddag. Mijn partner struikelt over de losse veter van zijn schoen en valt. Hij stoot zijn voet om en schreeuwt het uit van de pijn.  Lichte zwelling aan onderarm  Blauwe verkleuring Vragen Aan wat denk je hier ? Wat ga je doen ?

17 Letsel aan ledematen Aan wat denk je hier ? •Specifiek letsel is moeilijk vast te stellen •Ga bij twijfel uit van de ergste veronderstelling • Vermoeden van breuk Wat ga je doen ? •Zet ledematen in abnormale stand niet opnieuw recht. •Koel het letsel af met ijs of een koelzakje •Beweeg het getroffen lichaamsdeel zo weinig mogelijk •Alarmeer de hulpdiensten • Altijd bij letsel aan onderste ledematen • Het slachtoffer mag er niet op steunen Casussen

18 Vragen Wat kan zijn vrouw hier doen ? Situatieschets Luk is in zijn kelder aan het opruimen en wil het papier in de tuin opstoken. Hij giet benzine bij en hij krijgt een steekvlam. De steekvlam verbrandt zijn handen en zijn kleren vatten vuur. Zijn vrouw snelt te hulp.

19 Brandwonde Wat kan zijn vrouw hier doen ? •Zorg voor veiligheid: sluit benzinebus af en zet aan de kant. •Rol slachtoffer heen en weer over grond om vlammen te doven. •Het betreft een ernstige brandwonde (3 de graad), dus hulpdiensten alarmeren. •Koel de brandwonde onder stromend water (20 min) •Verwijder kledij als ze niet vastkleven. •Leg na het koelen van de brandwonde een nat wondverband aan. Casussen

20 Situatieschets Pannenkoekenslag. Warre gooit pannen- koeken in de lucht. Fien wil dit ook doen en grijpt naar de pan. Ze verbrandt haar vingers, die rood zien en blaren vertonen. Vragen Hoe reageer je hierop?

21 Brandwonde 1 ste & 2 de graad Hoe reageer je hierop? •Zorg voor veiligheid: zet pan aan de kant en schakel vuur uit. •Koel de brandwonde onder stromend water (20 min) •Prik de blaren NIET open •Leg na het koelen van de brandwonde een nat wondverband aan. •Raadpleeg een arts: –Het betreft een kind –Het gaat om brandwonden aan de handen Casussen

22 Situatieschets Vriendenbezoek tijdens je verlof Je vriendin  valt op de grond  begint te schokken  schuim op de mond Vragen Wat gebeurt er ? Hoe reageer je hierop?

23 Epilepsie Wat gebeurt er ? •Een grote aanval van epilepsie (grand mal) •Verlies van bewustzijn, opspanning spieren, schokkende bewegingen •Nadien ontspanning spieren en terugkeer bewustzijn Hoe reageer je hierop ? •Voorkom kwetsuren tijdens schokkende fase •Steek niets in de mond •Slachtoffer bewusteloos na aanval  stabiele zijligging •Zorg voor comfort van slachtoffer • Alarmeren: • eerste aanval of onbekend slachtoffer • aanval langer dan een paar minuten • meerdere aanvallen na elkaar • ernstig letsel opgelopen • slachtoffer blijft bewusteloos Casussen

24 Situatieschets Buurman is aan het werk in de tuin. Plots komt je buurvrouw in paniek aangelopen. Haar man heeft een stekende pijn op de borstkas. Vragen Hoe pak je deze situatie aan ?

25 Pijn op de borstkas Hoe pak je deze situatie aan ? •Alarmeer onmiddellijk de hulpdiensten • Ook al ontkent het slachtoffer dat er iets ernstig aan de hand is • Ook al neemt het slachtoffer reeds medicatie hiervoor •Laat het slachtoffer rusten •Breng de buurman in een comfortabele houding (vb zittend) • Luister naar wat je slachtoffer hierbij zelf aangeeft •Vragen of hij medicatie neemt voor zijn hart • Zo ja, als hij wil, medicatie laten nemen • Geef aan dat hij dosis moet respecteren • Geef NOOIT zelf medicatie Casussen

26 Situatieschets Jan maakt samen met broer Lieven komaf met de dorre bomen in zijn tuin. Lieven heeft niet door dat de boom in zijn richting valt en komt onder de stam terecht. Jan snelt hem ter hulp. Vragen Beschrijf de te volgen stappen in de hulpverlening ? Wat als Lieven alleen was en er hem iemand pas later aantrof ?

27 Verplettering – Inwendige bloeding Beschrijf de te volgen stappen in de hulpverlening? •Alarmeer onmiddellijk de hulpdiensten •Zorg voor veiligheid (leg alle werktuigen aan de kant) •Probeer het slachtoffer zelf te bevrijden • Eventueel met de hulp van omstaanders of hulpmateriaal • Trek hiervoor handschoenen aan om jezelf te beschermen •Verleen eerste hulp volgens verwondingen • Stelp bloedingen • Blijf toestand van het slachtoffer verder opvolgen Wat als er iemand het slachtoffer pas later aantreft ? •Als slachtoffer langer dan 15 min gekneld zit • Tracht slachtoffer NIET te bevrijden (risico op ernstige bloedingen ) • Alarmeer onmiddellijk de hulpdiensten • Blijf bij het slachtoffer en blijf met het slachtoffer praten Casussen

28 Situatieschets Op een gezellige receptie staat Bart te aperitieven in gezelschap van kennissen en vrienden. Plots zien een aantal omstaanders dat Bart onwel wordt en op de grond valt. Bart is niet bewusteloos, toch lijkt hij op geen enkele prikkel te reageren. Zijn blik kijkt in de verte, zijn mond staat wat scheef en zijn linkerarm ligt krachteloos naast hem. Vragen Wat denk je dat Bart is overkomen ? Wat ga je doen en in welke volgorde ?

29 Beroerte Wat denk je dat Bart is overkomen ? •Vermoeden van beroerte • Hersenaandoening • Deel van de hersenen krijgt geen zuurstof meer Wat ga je doen en in welke volgorde ? •Voer FAST-test uit (Face, Arm, Spraak, Tijd) •Laat slachtoffer rusten •Installeer het slachtoffer in comfortabele houding •Alarmeer de hulpdiensten •Blijf altijd rustig praten tegen het slachtoffer ! Casussen

30 Situatieschets Evy bezoekt vriendin in Granada. Ze gaan samen joggen maar het wordt al gauw te warm. Evy begint zich onwel te voelen en heeft het gevoel dat ze gaat flauwvallen. Vragen Welke stappen kan haar vriendin best ondernemen om de situatie niet te verergeren?

31 Hitte- en zonneslag Welke stappen kan haar vriendin best ondernemen om de situatie niet te verergeren ? •Haal het slachtoffer uit de zon  koele omgeving •Laat haar stoppen met grote inspanningen te leveren • Alarmeer de hulpdiensten • Koel het slachtoffer af, voorkom rillingen • met koude kompressen • Verwijder de kledij • Besprenkel de huid met koud water Casussen

32 Situatieschets Maaike is te laat voor de aquagymtraining. Ze glijdt uit over de natte vloer en valt met haar hoofd tegen de grond. Vragen Waar moet je vooral op letten ?

33 Hersenschudding Waar moet je vooral op letten ? •Kans op hersenschudding •Observeer het slachtoffer (15 minuten) • Symptomen: verward, duizelig, misselijk, hoofdpijn, last van licht & geluid • Laat Maaike onmiddellijk rusten • Laat haar de eerste 24 uren niet alleen • Het is best toch een arts te raadplegen •Verwijs zeker door: • Als ze het bewustzijn even heeft verloren na haar val • Als de toestand verslechtert (braken, toenemende sufheid, …) Casussen

34 Situatieschets Tijdens vriendinnenbezoek zit dochtertje Sofie in haar speelhoek te spelen. Plotseling glipt ze weg naar toilet. De vriendinnen treffen haar aan met toiletreiniger in de handen. Vragen Welke stappen moet Kathy zetten om gepast te reageren?

35 Vergiftiging Welke stappen moet Kathy zetten om gepast te reageren ? •Neem de bus toiletreiniger weg. •Bel Antigifcentrum (070/245 245) •Geef nodige informatie • Leeftijd en gewicht slachtoffer • Naam product • Hoeveelheid ingenomen product • Hoe is de vergiftiging gebeurd ? • Wat is de toestand van het slachtoffer ? •Laat het kindje niet braken, drinken of eten Casussen

36 Situatieschets Eerste dag van Michael op de werkvloer. Elektriciteit wordt niet afgesloten. Als de begeleider terugkomt vindt hij Michael op de grond. Hij reageert niet en heeft brandwonde aan zijn hand. Vragen Wat is hier misgelopen ? Wat doe je best in zulke situatie ?

37 Elektrocutie bij laagspanning Wat doe je best in zulke situatie ? •Raak Michael niet aan. Hij is nog verbonden met stroombron. •Schakel de stroom uit •Als je de stroom niet kan uitschakelen, probeer Michael van de stroombron weg te halen, zonder je eigen veiligheid in gevaar te brengen. •Alarmeer de hulpdiensten Casussen

38 Situatieschets Alex loopt vandaag 5 km. Halfweg krijgt hij het moeilijk. Hij ademt heel snel en ziet rood. Plots stuikt hij neer. Vragen Alex is niet bekend als astmapatiënt. Wat scheelt er volgens jou ? Hoe help je hem ? Casussen

39 Kortademigheid Wat scheelt er volgens jou ? •Kortademigheid: • Moeilijk ademen • Piepen • Soms blauwe verkleuring aan de lippen en nagels • Slachtoffer steunt met de handen op de knieën • Angst, onrust, versnelde hartslag Casussen

40 Kortademigheid Hoe help je hem ? •Stel Alex gerust. •Vraag hem om zich te ontspannen en rustig te ademen. •Laat hem niet verder lopen. •Vraag naar mogelijke eerdere aanvallen. •Blijf bij Alex tot hij terug normaal ademt. •Alarmeer de hulpdiensten • indien de aanval blijft duren • als het de eerste aanval is Casussen


Download ppt "CASUSSEN. Overzicht Casussen •Schaafwonde – Bloedneus •Bloedneus •Uitwendige bloeding •Bijtwonde •Wonde met vreemd voorwerp •Letsel aan ledematen •Brandwonde."

Verwante presentaties


Ads door Google