De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Annelies Daalder WODC a.daalder@minjus.nl Onderzoek voor beleid Annelies Daalder WODC a.daalder@minjus.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Annelies Daalder WODC a.daalder@minjus.nl Onderzoek voor beleid Annelies Daalder WODC a.daalder@minjus.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Annelies Daalder WODC a.daalder@minjus.nl
Onderzoek voor beleid Annelies Daalder WODC

2 Het WODC Onafhankelijk onderzoeksinstituut Intern en extern onderzoek
Vraagarticulatie, intermediair onderzoek / beleid Beleidsonderzoek in alle stadia, steeds meer evaluaties, ‘effecten’

3 Beleidsonderzoek De aandacht voor evidence-based beleid maken neemt toe: van ‘dit voelt wel goed’ en clinical eye:‘door mijn jarenlange ervaring weet ik dat dit werkt’ naar gesystematiseerde kennis over het verband tussen een interventie en resultaten / effecten

4 Evaluatie-onderzoek Campbell standards vanuit gezondheidsonderzoek / Maryland scale 1-5 Beleidsonderzoek voldoet zelden aan deze criteria, vb. Halt Grenzen aan mogelijkheden: vb. evaluatie opheffing bordeelverbod: geen nulmeting, geen controlegroepen. Geen onderzoek? Wetenschap lijkt hier te botsen met informatiebehoefte beleid.

5

6 Wat te doen? Alternatieven: theoretisch gefundeerd onderzoek
De reconstructie van de beleidstheorie: onderliggende assumpties benoemen en beoordelen From studies to streams: de synthetisering van onderzoek Op basis van theoretische noties aannemelijkheid van andere mogelijke verklaringen afwegen en trachten te weerleggen

7 Het belang van aandacht voor beleids/programmatheorieën
Beleid(programma's) rusten altijd op assumpties, ‘theorieën’, ‘visies’ over gedrag van de adressanten van dit beleid maar Die theorieën worden vaak niet gearticuleerd, kunnen onjuist zijn, vaag enz. en Moeten daarom worden opgespoord

8 Syntheses Synthetisering is meer dan het bij elkaar harken van onderzoek: 1+1=3. Gebaseerd op: Idee dat beleidsprogramma een theorie is Die theorie(en) moet(en) worden opgespoord Daarbij is informatie over de werking van mechanismen die aan programma’s ten grondslag liggen relevant, ook als het gaat om interventies op een ander terrein, mits de mechanismen vergelijkbaar zijn De context is belangrijk omdat die het gedragsmechanisme beinvloedt

9 Voorbeelden van syntheses
Een belangrijke bijdrage op het terrein van research syntheses is het ‘Sherman-rapport’ uit 1997: ‘Preventing crime: what works, what doesn't, what’s promising’ (Sherman et al.,1997). In 2002 is een geactualiseerde versie van dit rapport verschenen met als titel: ‘Evidencebased crime prevention’ (Sherman et al., 2002). Dit boek geeft een overzicht van 675 wetenschappelijke evaluaties van maatregelen uit verschillende landen die als doel hebben criminaliteit te voorkomen. Welsch & Farrington 2006: What works for people, places, victims and courts. Bij het WODC bijvoorbeeld synthese over de preventie van geweld (van Van der Knaap et al).

10

11 Aannemelijkheid alternatieve verklaringen
Alternatieve verklaringen verzamelen Trachten de alternatieve verklaringen te weerleggen Voorbeeld prostitutie: wetswijziging. Alternatieve verklaringen: invoering euro, economische recessie, opkomst internet en mobiele telefonie, nieuwe toetredingen tot de EU.

12 Wat vinden beleidsmakers?
Zijn soms huiverig, willen z.s.m. antwoord op hun probleem zonder fratsen Zijn soms bevreesd voor aandacht voor beleidstheorie: straks komen ze er achter dat er geen theorie achter zit! Maar achter elk beleid zitten assumpties, kunst is om ze te identificeren.

13 Conclusie Al leven we niet in een laboratorium, wetenschappelijk gefundeerd beleidsonderzoek is wel degelijk mogelijk!! Uitdaging voor onderzoekers EN voor beleidsmakers: creatief verder kijken dan de ‘directe’ informatiebehoefte

14 Interessante sites SSRU website: http://www.ioe.ac.uk/ssru/
SSRU's EPPI website: Institute of Education, University of London, The EPPI-Centre: doelstelling is betrouwbare onderzoeksresultaten over gezondheid, welzijn en onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen die het nodig heeft.


Download ppt "Annelies Daalder WODC a.daalder@minjus.nl Onderzoek voor beleid Annelies Daalder WODC a.daalder@minjus.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google