De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begeleiding & Zorg op het Heerbeeck College. Even voorstellen Nienke Bosboom Maaike Hanssen Anneke Diepens Josien Laven Zorgcoördinator Coördineert alles.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begeleiding & Zorg op het Heerbeeck College. Even voorstellen Nienke Bosboom Maaike Hanssen Anneke Diepens Josien Laven Zorgcoördinator Coördineert alles."— Transcript van de presentatie:

1 Begeleiding & Zorg op het Heerbeeck College

2 Even voorstellen Nienke Bosboom Maaike Hanssen Anneke Diepens Josien Laven Zorgcoördinator Coördineert alles rondom zorg Dyslexiecoördinator Coördineert alles rondom dyslexie, dyscalculie, RT en Kurzweil Schoolpsycholoog Inhoudelijke ondersteuning op het gebied van leren en gedrag. Afdelingsleider brugklas Dagelijkse leerlingzorg

3 Wat wordt er besproken? 1)Hulplessen & trainingsgroepen 2)Leerlingbesprekingen 3)Interne en externe zorg 4)Leerlingbegeleiders 5)LGF 6)Faciliteiten leerlingen 7)RT 8)Screening brugklas

4 Hulplessen & trainingsgroepen •In de brugklas worden voor een aantal vakken speciale hulplessen gegeven. •We hebben een aantal trainingsgroepen. SOVA-training – Bof-training – Examenvreesreductietraining

5 Leerlingbesprekingen •In alle afdelingen. •Vakdocenten overleggen met elkaar over een ingebrachte probleemsituatie. •Het kan hierbij gaan om een individuele leerling of om een klas.

6 Interne en externe zorg •Zorgplatform •Schoolteam •ZAT •Schoolarts •Schoolpsycholoog •Leerplichtambtenaar •Convenant politie •Huiswerk- / studiebegeleiding

7 Leerlingbegeleiders •Voor de brugklas en het vmbo-t: Saskia van Driel •Voor havo en vwo: Pascal Muller •Vergt een leerling meer tijd of deskundigheid dan zou begeleiding van een leerlingbegeleider iets kunnen zijn. •Het kan hierbij gaan om leer-, gedrags- en/of sociaal- emotionele problemen.

8 LGF •Staat voor Leerling Gebonden Financiering (rugzak) •Ambulante begeleiding •Personal Coach (= intern) •LGF verdwijnt per 1 augustus 2014 •Huidige stand van zaken

9 Faciliteiten leerlingen (1/2) •Leerlingen met een diagnose krijgen een faciliteitenkaart. Op deze kaart staat dat zij recht hebben op extra tijd. Dat is 10 minuten per lesuur (50 minuten). Dyslexie Ad(H)D Autisme Etc.

10 Faciliteiten leerlingen (2/2) • Zijn leerlingen dyslectisch op spellen, dan wordt hiermee bij de beoordeling van toetsen voor de moderne vreemde talen rekening gehouden. Tenzij er specifiek spelling getoetst wordt.

11 Remedial Teaching (RT) Voor leerlingen met een dyslexieverklaring zijn er de volgende mogelijkheden: • Module omgaan met dyslexie op het Heerbeeck •Individuele RT buiten schooltijd en geheel voor kosten van ouders. •Groeps-RT met maximaal 4 tot 5 leerlingen onder schooltijd (wisselend rooster) en geheel gratis (alleen voor de brugklas).

12 Screening brugklas •Alle leerlingen krijgen in het begin van de brugklas een taal- en rekenscreening. •Er wordt gekeken welke leerlingen groeps-RT nodig hebben. •Afname SAQI (klas 1 t/m 3): •Er wordt gekeken welke leerlingen een SOVA/BOF training nodig hebben (alleen klas 1)

13 Meer informatie? Onderwerp:Coördinator:Email: Vragen over zorgMevr. N. Bosboomn.bosboom@heerbeeck.nl Vragen over dyslexie, dyscalculie, RT en kurzweil Mevr. M. Hanssenm.hanssen@heerbeeck.nl

14 Zijn er vragen?


Download ppt "Begeleiding & Zorg op het Heerbeeck College. Even voorstellen Nienke Bosboom Maaike Hanssen Anneke Diepens Josien Laven Zorgcoördinator Coördineert alles."

Verwante presentaties


Ads door Google