De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling ICT Respons Board

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling ICT Respons Board"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling ICT Respons Board
Ontwikkeling van een concept voor de versterking van de bestrijding van grootschalige ICT-verstoringen Douwe Leguit – Govcert.nl @ICT~Office - 7 april 2010 Ontwikkeling ICT Respons Board Danken voor aanwezigheid en inzet

2 Strategie en ontwikkelingen
Over Govcert.nl Strategie en ontwikkelingen Concept ICT Respons Board Over Govcert Producten en Diensten Strategie en ontwikkelingen ICT-respons Board Eerste Resultaten ICT Respons Board

3 Government Computer Emergency Response Team Nederland
GOV C E R T .NL Government Computer Emergency Response Team Nederland Onderdeel van

4

5 Just as a reminder, of how people like Julian look at CERTs
Just as a reminder, of how people like Julian look at CERTs. It’s a panic button ;-) Which is up to a certain level true. And to give you a small impression….

6 Missie Govcert.nl Het verhogen van het niveau van informatiebeveiliging binnen de Nederlandse samenleving door samenwerking, kennisdeling en de afhandeling van ICT-gerelateerde incidenten en grootschalige calamiteiten.

7 Huidige organisatorische ophanging

8 Govcert organigram

9 Dienstverlening van GOVCERT.NL
Kennisdeling Preventie Monitoring Response Dienstverlening van GOVCERT.NL

10 Risicomanagement Tijdige waarschuwing Goede voorbereiding
Adequate reactie

11 Doelgroepen Publieke sector (overheid)
Organisaties met een publieke taak Burger en MKB

12 (inter)nationale partners
Deelnemers & publiek Preventie Monitoring Waarschuwingen (“advisories”) Adviezen Waarschuwingsdienst.nl Security scans Sensornetwerk Early warnings Karakteristieken van aanvallen Statistieken (inter)nationale partners Informatie- knooppunten Kennisuitwisseling Respons Kennisbijeenkomsten/symposium White papers & best practices Kennisbank, netwerken Samenwerking binnen overheid Ondersteuning bij incidenten 7x24 uur waakdienst ISP’s

13 Govcert Vandaag Govcert Vandaag
Jaarlijks meer dan… 130 incidenten 600 adviezen en 100 alerts 15 kennisproducten 7x24x365 bereikbaar voor incidenten 45000 unieke virussen gevangen Actieve waakdienst 365 dagen van 9-21 uur Trendrapport Symposium Erkende rol in (inter)nationaal netwerk

14 Kennisdeling

15 Waarschuwingsdienst.nl Website Alerts (e-mail & sms)
www. Waarschuwingsdienst.nl Alerts ( & sms) Maandelijkse nieuwsbrief

16 Nationaal The Dutch security landscape can be a bit confusing for outsiders. There are so many parties involved and their focus is not always that clear.

17 Internationaal Response: Policy and prevention: EGC ENISA FIRST
NATO TF-CSIRT AusCert CERT/CC US-CERT APCERT Team Cymru Policy and prevention: ENISA EU – EPCIP OECD NATO ITU OVSE IWWN International cooperation is essential. The pace of the developments, the scope of the working field and the complexity and interdependency asks for cooperation. Not only on incident response, but also on prevention, preparation and monitoring. I have tried to make a short list of parties we cooperate with. It is a short list, so it is not mentioned to be complete. What I would like to stress, are the current structures that are already at hand. Although they may not always be aligned in a proper manner, when we are dealing with cyber crime of cyber security. For instance the EGC, the European Government CERTs, which shares operational incident information and creates appropriate response to large incidents. Contacts tends to be on an Ad Hoc basis, but well, lets face it, that is most of our daily work being an incident response team. We can enhance our international response by creating more structure and facilitating the current initiatives. Another lead I would like to share, is the work ENISA, the European Network Information Sec Agency has been done on est certs. They made a manual for setting ip a cert..

18

19 Strategie en ontwikkelingen Strategie en ontwikkelingen
Over Govcert.nl Strategie en ontwikkelingen Strategie en ontwikkelingen Concept ICT Respons Board Over Govcert Producten en Diensten Strategie en ontwikkelingen ICT-respons Board Eerste Resultaten ICT Respons Board

20 Meerjarenstrategie Govcert
Nationale positie; groter bereik & effectiviteit Formeel borgen (inter)nationale samenwerking Versterken organisatorische en personele basis Samen Meer Bereik(en) voor een veilige en stabiele informatiesamenleving

21 Organisatieverandering
Bundeling krachten GOVCERT.NL, NICC & NAVI Platformtaak (intermediair) CERT-taak Gericht op partijen met een vitaal belang

22 Actuele projecten ICT Response Board
Oefeningen ICT verstoringen (Cyber Storm III) Nationaal Trendrapport Cybercrime

23 Strategie en ontwikkelingen
Over Govcert.nl Strategie en ontwikkelingen Concept ICT Respons Board Over Govcert Producten en Diensten Strategie en ontwikkelingen ICT-respons Board Eerste Resultaten ICT Respons Board

24 filmpje

25 Nationale Veiligheid - ICT
Programma Nationale veiligheid Thema ICT verstoring Weerbaarheid Respons Energie Capaciteitsadvies Elektriciteit en Telecom/ICT (CAET) Projectgroep ICT verstoringen Respons Respons ICT Werkconferentie ICT verstoringen Scenario’s ICT-verstoring Beleids-draaiboek ICT Respons Board Oefenen Nationale Crisis organisatie IRB GOVCERT IRB Capgemini

26 Noodzaak voor samenwerking
Realistische keuzes en afwegingen Lacune tussen operationeel en strategisch niveau Gerichte aanpak bij grootschalige ICT-verstoringen Borging van communicatiestructuren technische mogelijkheden maatschappelijke doelen belangen mandaat

27 ICT Respons huidige situatie
NCC DCC-EZ O-IRT-O LOCC NCO-t Govcert.nl Andere overheidspartijen THC-KLPD AIVD NCTb Andere private partijen KPN-CERT SurfCert

28 Concept ICT Respons Board (IRB)
Bundeling van expertise (publiek en privaat) om bij een grootschalig ICT-incident of dreiging snel en deskundig te kunnen samenwerken, teneinde efficiënt en effectief te kunnen reageren op (potentiële) ICT-verstoringen

29 Principes ICT Respons Board
Samenwerking van publiek en privaat Gebruikmakend van bestaande structuren, organisaties en overleggen Aansluiting bij vitale sectoren en crisisorganisaties Rijk Flexibel in opzet en structuur Inbreng advies IRB bij crisisorganisaties Rijk geborgd Respons, maar ook voorbereiding daartoe Vroegtijdig informatie verspreiden t.b.v. voorkoming

30 5 Kerntaken ICT Respons Board
Monitoring Triage Advies Respons Coördinatie (nationaal en internationaal)

31 Flexibele opschaling Waakvlam monitoring triage Eerste mobilisatie
advies respons Brede mobilisatie coördinatie respons

32 Meerwaarde Betere ingangen bij vitale sectoren en crisisorganisaties
Betere informatievoorziening & besluitvorming Passende crisismaatregelen & communicatie Gecoördineerde respons op ICT-vlak Vroegtijdige informatie t.b.v. preparatie: voorkomen Betere bescherming van de samenleving tegen en het beperken van de impact van ICT-verstoringen & dreigingen.

33 Tijdslijn IRB 10 dec 2009: kick-off
8 febr: 1e workshop IRB - verkenning 8 maart: 2e workshop IRB – toetsing April: 3e workshop IRB - validatiesessie Eind april: oplevering eindrapport Daarna: Aanbieding aan 4DG-overleg Tijdslijn aanpassen!

34 Strategie en ontwikkelingen
Over Govcert.nl Strategie en ontwikkelingen Concept ICT Respons Board Over Govcert Producten en Diensten Strategie en ontwikkelingen ICT-respons Board Eerste Resultaten ICT Respons Board

35 2 Werksessies Programma dag 1 Programma dag 2 Opening door sponsoren
Kennisdeling over bestaande structuren Visievorming en contouren ICT Respons Board Uitwerking ICT Respons Board Resumé en openstaande punten Vervolgstappen Opening door sponsoren Brainstorm over type scenario’s Detail uitwerking van de stappen in een houtskool schets Resumé en openstaande punten Vervolgstappen Opzet InnovateNL Samenwerking staat centraal. Niet enkel binnen de ICT Respons Board, maar ook bij het ontwerp ervan. Doelstelling is met elkaar inventariseren van de uitgangspunten en wensen voor een ICT Respons Board.

36 Houtskoolschets IRB Incident Wachtdienst 1. Meldpunt 2. Wachtdienst
Wanneer komt de IRB in actie? Monitoring Bij een dreigings(analyse) of incident. Zowel gevraagde als ongevraagde adviezen. Bij geen crisis: kennisuitwisseling over scenario’s en ontwikkelingen aangaande ICT-dreigingen. Bij crisis: te bepalen door ‘wachtdienst’ waarmee informatie wordt uitgewisseld. IRB komt periodiek bijeen. Omzetten specifieke informatie naar keuzes en handelingsperspectief. Levert advies naar crisisorganisatie Rijk over overheidsacties en naar sector over te nemen operationele acties. Wachtdienst Sectoren/overheid Melding en Alarmering 1. Meldpunt 2. Wachtdienst De experts bestaan uit een brede vertegenwoordiging van privaat en publieke partijen. 3. Experttoets 4. Opschaling Informeren Informeren Criteria voor activering Bij elkaar komen - Beeldvorming - Oordeelsvorming - (Besluitvorming) Mensenlevens in geding Nationaal belang Economisch belang Meer dan Sectoren > 3 Vitale sectoren geraakt Ontwrichting van de maatschappij Omvang binnen een sector = sector neemt initiatief Politieke druk Imago Risicoanalyse BO(B) Advies aan… Advisering Advies Sector Intersectoraal Nationaal Internationaal Respons Coördinatie Opvolging

37 Boodschap IRB De belangrijkste boodschap van het project IRB is dat we als publieke en private partijen alleen gezamenlijk aan de ICT-veiligheid van Nederland kunnen bijdragen en dat we die samenwerking nu concreet vormgeven in een IRB (co-creatie). Het ontwerp van een IRB is een nuttige versterking op de bestaande (crisis)structuren en betrokken instanties.

38 Douwe.Leguit@Govcert.nl - www.govcert.nl
All in order to prevent this: All in order to prevent this ;-) Thank you very much for your attention. -

39 Opmerkingen van andere partijen
Hoe “waakvlamfunctie” in rustigere tijden in te vullen? Wanneer en welke incidenten worden aangemeld? Hoe geschiedt de eerste triage en wie doet dat? Wanneer wordt er opgeschaald en met wie? Hoe deelnemers IRB vrij te maken ten tijde van crisis? Hoe kan er gecommuniceerd worden ten tijde van crisis? Op welk moment wordt de verbinding gezocht met de bestaande crisisstructuren? Welk mandaat heeft de respons board t.a.v. coördinatie van IT-maatregelen? Hoe bestaande initiatieven her te gebruiken?


Download ppt "Ontwikkeling ICT Respons Board"

Verwante presentaties


Ads door Google