De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OVER REGELS LEZING BRBS 21 NOVEMBER 2007 WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OVER REGELS LEZING BRBS 21 NOVEMBER 2007 WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NL."— Transcript van de presentatie:

1

2 OVER REGELS LEZING BRBS 21 NOVEMBER 2007 WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NL

3 AMvB AVIBABGZ BMR BRBSBREFBRLBSA BVORCECICONGA CROWCURFIRGFT GHAGPSGWWHHA ICTIPPCIVAMKOMO KReG LAP-2LCALOM MEPMVONENNGO NVRDOM REACHRI&E SEVSVMS-007TLN TNOTRIVNO-NCW VOBNVROMWMWBM INLEIDING

4 Toen was geluk nog heel gewoon •Sam komt Moos tegen die in bontjas uit een dure Mercedes stapt •BLA, BLA, BLA •En van die drie procent leef ik Dat kan nu niet meer. Alles wordt gecontroleerd

5 AMvB AVIBABGZ BMR BRBSBREFBRLBSA BVORCECICONGA CROWCURFIRGFT GHAGPSGWWHHA ICTIPPCIVAMKOMO KReG LAP-2LCALOM MEPMVONENNGO NVRDOM REACHRI&E SEVSVMS-007TLN TNOTRIVNO-NCW VOBNVROMWMWBM DEFINITIE

6 En waar leeft U van? •Enorme toename in techniek sinds 1900. Daardoor T i-z + K w = MC 2 T i-z = Toename inkomen bij iedereen K w = Korter werken MC= Meer consumptie en MC 2 + M n + Mr = MA 3 Mn = Meer nieuwbouw Mr = Meer milieuregels MA = Meer afvalverwerking

7 EEN WAT SOMBER MAN •THOMAS HOBBES (1588-1679) •De mens is de mens tot wolf •De oorlog van allen tegen allen •Staat moet daarom voor orde zorgen •LEVIATHAN Naarmate de staat zich meer met alles gaat bemoeien lijkt het soms op een oorlog van de overheid tegen de burgers Wat wil die staat eigenlijk? Die staat wil orde!

8 Wat is orde? •Reguleren gezagsverhoudingen Formele hiërarchie Informele hiërarchie

9 Wat is orde II Dubbel- Zinnigheid (problemen) Gedrag (Enactment) Procedures (Selection) Structuren (Retention) Reguleren procedures en structuren

10 PROBLEEMOPLOSSEN voor crisismanagers

11 AMvB AVIBABGZ BMR BRBSBREFBRLBSA BVORCECICONGA CROWCURFIRGFT GHAGPSGWWHHA ICTIPPCIVAMKOMO KReG LAP-2LCALOM MEPMVONENNGO NVRDOM REACHRI&E SEVSVMS-007TLN TNOTRIVNO-NCW VOBNVROMWMWBM ANALYSE

12 uitgangspunten 1.Hoe groter de structuren, hoe groter de problemen 2.Hoe sneller de maatschappelijke processen gaan, hoe sneller we mee moeten veranderen 3.Hoe meer gericht op veiligheid en preventie, hoe minder goed men kan improviseren 4.In een democratische maatschappij is macht overal aanwezig, maar tegelijkertijd een vies woord 5.We hebben het daarom liever over regels of afspraken als we het over macht hebben

13 Waardoor ontstaan grote structuren? 1.Broedse kip effect •‘ik zit op 38 miljoen’ 2.Glijmiddel effect •AH 3.Wet van Parkinson –Hoeveelheid personeel neemt toe onafhankelijk van de hoeveelheid werk –Ook wel: werk dijdt uit tot het de beschikbare tijd vult –Basis: aanstellen ondergeschikten = promotie

14 Snelheid is belangrijk •Macht werkt snel •Regels komen langzaam tot stand –Tegengestelde belangen –Beeld van onrecht –Veel partijen betrokken –Moeten passen in geheel regelgeving –Handhaving moet geregeld –Veld moet wennen aan nieuwe regels •Maar, als regels er eenmaal zijn, hoef je niet meer over alles te steggelen } conflict

15 Hoe kom je aan macht? •Een goed begin is door geboorte of door opleiding, maar: •Iedereen kan macht krijgen •Alleen moet je er wel iets voor doen •En daar moeten de anderen ook beter van worden •In het begin moet je door conformeren tonen dat je bij de club wilt horen. Dat is voor OSM simpel •Doe je dat niet, dan krijg je geen vertrouwen en wordt je niet gewaardeerd •Doe je dat wel, dan verzamel (of verlies) je crediet

16 Macht wordt gegeven •Geboorte of opleiding helpen, maar geen garantie •Vertrouwen en evaluatie van gedrag (vaak prestaties, nog vaker foutvermijding) vormen het draaipunt •Vandaar belang van sociaal netwerk (de Waal, 1982) •Coalities vormen de motor van evaluaties en daarmee van statustoekenning •Meeste mensen zijn onrealistisch optimistisch •Ook collega’s, familieleden en vrienden beoordelen gedrag onrealistisch optimistisch •Ze proberen dit optimisme te beschermen tot het niet meer kan. Dan laten vallen en machtswisseling

17 De basis van macht French & Raven (1958) •Macht moet ergens op berusten. Machtsbronnen: –Beloning –Straf –Identificatie –Autoriteit –Expertise –Informatie •De bronnen van macht liggen bij de behoeften van O. •Omdat deze behoeften aan gewenning onderhevig zijn, kan macht slijten •Macht is, door de gelijktijdige werking van bronnen, altijd reciprook. (macht en tegenmacht: The balance of Power ) economie relatie kennis

18 Hoe kom je aan regels? •Die moet je samen afspreken •Belangrijk verschil: –Formeel (zoals wetten, contracten) moeilijk veranderbaar, nadelig voor vertrouwen –Informeel (zoals gentlemen’s agreement) veranderbaar bij wederzijds vertrouwen •Ander: –Normen in vorm van regels (injunctief ) –Normen in vorm van wat anderen doen (descriptief) –Als deze tegenstrijdig zijn, zijn de rapen gaar

19 AMvB AVIBABGZ BMR BRBSBREFBRLBSA BVORCECICONGA CROWCURFIRGFT GHAGPSGWWHHA ICTIPPCIVAMKOMO KReG LAP-2LCALOM MEPMVONENNGO NVRDOM REACHRI&E SEVSVMS-007TLN TNOTRIVNO-NCW VOBNVROMWMWBM CONFLICT

20 Dynamiek van Intergroepsconflict. Escalatie COMPETITIE Neg.MACHTS TACTIEKEN CATEGORISATIE CONFLICTCONFLICT EXT.ATTRIBUTIE MISPERCEPTIE IN- OUT BIAS STEREOTYPEN MOREEL (DIABOLISERING) VIRIEL COMMITMENT RECIPROCITEIT AROUSAL CONFLICTCONFLICT COHESIE IN-G-COOPERATIE

21 Hoe kun je conflicten voorkomen? 1.Door macht 1.De minder machtige begint meestal niet 2.De machtige hoeft niet 3.Gevolg: de zwakke moet boeten 4.Maar: macht slijt 2.Door regels 1.Manier om machtsuitoefening te voorkomen 2.Sterke wil omdat macht dan niet slijt 3.Zwakke wil omdat dit garantie biedt 4.Maar: regels zijn niet flexibel

22 AMvB AVIBABGZ BMR BRBSBREFBRLBSA BVORCECICONGA CROWCURFIRGFT GHAGPSGWWHHA ICTIPPCIVAMKOMO KReG LAP-2LCALOM MEPMVONENNGO NVRDOM REACHRI&E SEVSVMS-007TLN TNOTRIVNO-NCW VOBNVROMWMWBM OVERTUIGEN

23 Hoe overtuig je mensen Een kleine cursus lobbyen verwerping aanpassing verwerping aanpassing negatief positief neutraal

24 De wet van Pleuris P = VRM² P= pleuris-sterkte V= verwijtbaarheid R= relevantie M= mediageniekheid Of: waar je ambtenaren mee kunt beinvloeden

25 AMvB AVIBABGZ BMR BRBSBREFBRLBSA BVORCECICONGA CROWCURFIRGFT GHAGPSGWWHHA ICTIPPCIVAMKOMO KReG LAP-2LCALOM MEPMVONENNGO NVRDOM REACHRI&E SEVSVMS-007TLN TNOTRIVNO-NCW VOBNVROMWMWBM conclusies

26 1.Het leven is ingewikkeld maar leuk 2.Macht en regels zijn de twee vormen van invloed 3.Macht is snel 4.Regels lijken eerlijk 5.Vertrouwen is enorm belangrijk 6.Het komt te voet en vertrekt te paard 7.Preventie lijkt beter dan achteraf oplossen 8.Maar: preventie maakt minder flexibel 9.Als mensen denken dat iets waar is, dan is het waar in zijn gevolgen

27 AMvB AVIBABGZ BMR BRBSBREFBRLBSA BVORCECICONGA CROWCURFIRGFTGHA GPSGWWHHAICT IPPCIVAMKOMO KReG LAP-2LCALOMMEP MVONENNGONVRDOM REACHRI&ESEVSVMS-007 TLNTNOTRIVNO-NCW VOBNVROMWMWBM EINDE WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NL

28

29 Enkele AFKO’s AMvB AVIBABGZ BMR BRBSBREFBRLBSA BVORCECICONGA CROWCURFIRGFT GHAGPSGWWHHA ICTIPPCIVAMKOMO KReG LAP-2LCALOM MEPMVONENNGO NVRDOM REACHRI&E SEVSVMS-007TLN TNOTRIVNO-NCW VOBNVROMWMWBM

30 Marketing •De consument weet niet wat ie wil, en dat op een behoorlijk fundamenteel niveau •De consument heeft niet eindeloos tijd om zich met de nieuwe media bezig te houden: 2 banen, partner & kinderen, vrienden, voetbal, vriendinnen, café, TV, druk, druk, druk •U bereikt dus voornamelijk eenzamen, pubers, oudenvandagen en studenten informatica •Diensten kosten geld, de hoeveelheid geld van de klant is meestal beperkt •Gevolg: een enorme strijd om het geld en de tijd van de consument

31 Dit heeft gevolgen voor de economie •Twee dimensies zijn dominant (Geld & Macht). •Meeste overige dimensies (Zorg, Creativiteit, Ordening, Chauvinisme, Kwaliteit) worden gezien als te converteren in Value. •Geld dient te stromen •Omloopsnelheid wordt voortdurend opgevoerd •Andere behoeften dan consumeren (bijv. Service, Gezelligheid, Status en Stand, Patriottisme) worden als consument ze al vertoont, niet op prijs gesteld •Ideaal van consumenten maatschappij is de Melkstal

32 Het ideaal?


Download ppt "OVER REGELS LEZING BRBS 21 NOVEMBER 2007 WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NL."

Verwante presentaties


Ads door Google