De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Presentie: menslievende zorg menslievende zorg Ingrid Windmeijer, Stichting Presentie NCJ congres Wisselen van perspectief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Presentie: menslievende zorg menslievende zorg Ingrid Windmeijer, Stichting Presentie NCJ congres Wisselen van perspectief."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Presentie: menslievende zorg menslievende zorg Ingrid Windmeijer, Stichting Presentie NCJ congres Wisselen van perspectief

2 Opbouw  Introductie  In de schoenen van de klant  Wat heb jij nodig om aangesloten zorg te verlenen?  Film over presente praktijken  Leergesprek over presentie Hoe versterkt je de eigen kracht? Waar zit je jezelf in de weg?

3 In de schoenen van de klant Morgen komt er iemand naar je toe, omdat de huisarts dat nodig vindt. Iemand van het CJG….Je gaf aan bij de huisarts dat het je allemaal te veel wordt, de armoede, het alleen opvoeden van je kinderen, dat je steeds meer alleen komt te staan….je slaapt er slecht van Nu komt er dus iemand…..Wat is je angst? Wat is je verlangen?

4 Angsten en verlangens CJG (linkedin) AngstenVerlangens BetweterigheidRespect Ongevraagd aanbodNiet oordelen InfantiliseringGelijkwaardigheid Confectie/ planMaatpakken/ intuïtie Onveilig wat gebeurt er met me? Veiligheid ook qua gegevensbeheer Ondeskundig handelenDeskundigheid Alles ligt op straat/ schaamteVertrouwelijkheid

5 Wat heb jij nodig? Je werkt in het CJG en gaat naar deze cliënt toe. Hoe sluit jij aan bij de angsten en verlangens van de cliënt? Wat heb je daarbij nodig? Wat helpt je?

6 Wat voegt presentie toe? -Filmpje- Kijkvraag: - wat zijn de kenmerken van presentie? - hoe wordt de eigen kracht versterkt?

7 Een praktijk waarbij de zorggever zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij die ander op het spel staat – van verlangens tot angst – en die in aansluiting dáárbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie h/zij daarbij voor de ander kan zijn. Wat gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan. Een manier van doen, die slechts verwezenlijkt kan worden met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, met praktische wijsheid en liefdevolle trouw.”

8 Presente zorg wat is het wel en wat is het niet? In presentie gaat het eerder om: Dan dat het gaat om: Aansluiting en afstemmingBureaucratische logica en zorgroutines Nabijheid en aandachtSnel en achteloos werken De menselijke maatProductiedraaien volgens strakke planning Een aanspreekbare en benaderbare helper Een zielloze of onvindbare functionaris Zorgzaamheid in de volle zin van het woord Oplossingsgericht professionalisme

9 Welke professionele beelden zitten in de weg?  Professionele distantie  Handen op de rug, zelfzorg  Interventionisme/ maakbaarheid  Gelijke monniken gelijke kappen  Blinde vlek qua eigen institutionele logica’s  Professioneel netwerken daar kan ik geen tijd voor maken  Wat ik doe is gewoon

10 Voorbeeld: Professionaliteit PrincipesOpdat: Normatief-reflectiefVerstandig omgaan met regels en afwijkingen Vrije ruimte vullen met collegiaal beraad Je hebt elkaar nodig om na te denken over goede zorg Moreel aanspreekbaar zijnVerantwoordelijkheid nemend, vereist lef Aanraakbaar zijnDe persoon achter de professional komt ook te voorschijn Uitvoering managerial beschermd en gefaciliteerd Ze wordt beschermd voor druk van boven/buiten

11 Er uit gelicht: de relatie  Als plek van afstemming  Als plek waarin de ander zich kan tonen  Als plek van uitdrukking wat ik met je heb  Als plek van weldadigheid  Als plek die hulp en steun legitimeert  Als plek waar je weer mens wordt

12 Het leerproces  Learning communities  Theorie, onderdompeling, verwarrende filmpjes, rolmodellen, video  Diep leren (intrinsiek), bottum-up  Coachend “leiderschap”, afgestemd op de teamkwaliteiten  Reflectief overleg/ moreel beraad  Reflectief verantwoorden

13 Hoe versterkt presentie de eigen kracht?  Aansluiten en afstemmen op cliënt die per definitie de leiding heeft/ bepaalt wat er gebeurt  Ook in taal, plaats en tijd  Open staan voor het appèl van de ander  Intuïtie en improvisatietalent gebruiken  Deuren openen  Netwerken versterken  Mens zijn (met professioneel rugzakje)

14 Hoe krijg je zichtbaar betere zorg?  Verhalen vertellen (ook door het management)  Films maken  Spiegelgesprekken/ klantonderzoek  Shadowing  In de leefwereld van de cliënt treden  Kansen pakken die zich voordoen Het “gewone” bijzonder maken

15 Op weg naar Zorg “next” met de cliënt aan de leiding Wilt u deze kiemen verder mee helpen ontwikkelen?

16 Tenslotte  Zijn er nog vragen?  Bedankt voor uw inzet  www.ingridwindmeijer.nl  www.grondlijn.nl  www.presentie.nl boeken en folders!!!!


Download ppt "Workshop Presentie: menslievende zorg menslievende zorg Ingrid Windmeijer, Stichting Presentie NCJ congres Wisselen van perspectief."

Verwante presentaties


Ads door Google