De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrije-CLB-Koepel vzw Communiceren over gezond eten en bewegen Aandachtspunten voor wie werkt met kansarme en allochtone doelgroepen Presentatie studiedag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrije-CLB-Koepel vzw Communiceren over gezond eten en bewegen Aandachtspunten voor wie werkt met kansarme en allochtone doelgroepen Presentatie studiedag."— Transcript van de presentatie:

1 Vrije-CLB-Koepel vzw Communiceren over gezond eten en bewegen Aandachtspunten voor wie werkt met kansarme en allochtone doelgroepen Presentatie studiedag 12 december 2007 De Factorij – Schaarbeek

2 Communiceren  1-1  Direct contact tussen zender en ontvanger  Meteen op mekaar in te spelen  Vragen stellen  Boos worden  Verduidelijking geven  Voorbeelden  Medisch consult  Individuele begeleiding  Gesprekken met ouders (ook via telefoon)

3 Communiceren  Ontvanger(s) op afstand  Geen direct contact tussen zender en ontvanger  Ontvanger is niet lijfelijk aanwezig  Ontvangers in groep en niet om de beurt aan te spreken  Voorbeelden  Verwijsbrieven  Praatje geven op ouderavond  Groepsgerichte interventies in het gezondheidsbeleid

4 2 regels die altijd opgaan  Eenvoudig communiceren  Communicatie afstemmen op doelgroep

5 Eenvoudig communiceren, wat is dat?  Begrijpelijke taal  Helder leesbaar, goed verstaanbaar  Zonder technische woorden, stadhuistaal of vakjargon  Iets anders dan  Kinderachtig communiceren (je ontvanger onderschatten)  Vereenvoudigen (dingen te simpel voorstellen, nuances weglaten)  Wordt door iedereen als prettig ervaren

6 Eenvoudig communiceren is moeilijk  Experts slaan denkstappen over  Experts zien niet meer wat vakjargon is  “geleerd” doen = statusverhogend, je wordt serieus genomen  Maar: eenvoudige taal is niet statusverlagend!  We brengen niet graag “slecht nieuws”  Angst voor bruskeren  Angst voor emoties  Angst voor het benoemen van problemen (vb. kindermishandeling)

7 Communicatie afstemmen  Eenvoudig communiceren niet verwarren met “recht voor de raap”!  Autochtone kansarmen: voorkeur voor directe stijl  Niet rond de pot draaien  Niet verbloemen  Geen omwegen maken  Geen “flauwe kul”  Zeg wat je te zeggen hebt

8 Communicatie afstemmen  Allochtone kansarmen  Hou rekening met hiërarchie, rollenpatroon in respectvolle relaties  Taalgebruik mag niet in eergevoel krenken  Een omweg gebruiken, zodat ze zelf de conclusie maken (er wordt niets luidop geponeerd)  Niet tegen de schenen schoppen en zo alle contact afblokken

9 Steek je voelhorens uit  Let op verbale en non-verbale signalen  De ander wordt boos?  Niet persoonlijk opnemen  Is geen “ambetante”, “moedwillige”, “norse”, “ongemotiveerde” mens  Signaal dat er kink in communicatiekabel zit  Zoek/vraag waarom het verkeerd overkomt  Maar zeg wél wat moet gecommuniceerd worden

10 Vrije-CLB-Koepel vzw 1-1 communicatie

11 Voordelen  Goedkoop  Aanpasbaar aan de persoon  Controle op de boodschap Nadelen  Arbeidsintensief  Tijdsintensief  Niet geschikt voor alle doeleinden  Boodschap gaat eigen leven leiden Weeg af wanneer je deze communicatievorm gebruikt

12 Huisbezoeken  Mondelinge afspraak  Bevestig kort voor de afspraak  Signaal = “ik maak tijd vrij voor jou, omdat ik jou belangrijk vind”  Per telefoon  Ook sms!  Begin het gesprek positief  Fijn dat je mag langskomen  Koffie, thee, koekje… aannemen? Ouders vinden dat fijn!  Positief detail opmerken (“het is hier gezellig”, “die koffie doet deugd”)  Respecteer de regels van het huis  Onzeker? Stel de vraag!

13 Medisch consult  Allochtone lln en ouders  Algemeen  Taalkennis kan beperkt zijn  Praat langzaam en duidelijk  Ga niet harder praten!  Moedig vragen stellen aan  Voorzie folders in de taal van de ll/ouders  Neem de tijd  Onderzoek allochtone doelgroepen: artsen zijn te gehaast!

14 Medisch consult  De arts  met witte jas…  gender-neutraal voor allochtone ouders/lln  gezagsfiguur  Adviezen aanvaard in culturen waar respect belangrijke waarde is  Kan PMW / MW ondersteunen, pad effenen voor andere disciplines  Directief optreden is soms makkelijker dan bij autochtone ouders

15 Praten met allochtone doelgroepen  “beleefd” taalgebruik  Affirmatie door Turkse en Marokkaanse gesprekspartners:  “Misschien” = neen  “Zeker” = misschien (als er thuis niks belangrijks tussenkomt)  Reden = respect voor jou! Botweg weigeren is onbeleefd.  Hebt u alles begrepen?  “Neen” = “de clb-er maakt er een soepje van”  “Ja” = waardering voor uitleg  Oplossing: laat de ander synthese maken  “Dit is niet eenvoudig. Ik vind dat ook moeilijk om uit te leggen. Als ik het van u nog eens hoor, weet ik of ik het goed heb uitgelegd”.

16 Vrije-CLB-Koepel vzw Communiceren voor grote groepen

17 Een praatje houden voor een groep  Geef begrijpelijke informatie  Richt je naar de mensen die het minst “mee” zijn  Tempo niet te hoog  Wees zo concreet mogelijk  Opletten met humor en dubbele bodems  Humor = cultuurgebonden!  Onthou: aanvragers praatje ≠ publiek

18 Een praatje houden voor een groep  Doseer de informatie  Wat is essentieel?  Goed structureren  Waar gaan we het over hebben? Overzicht geven  Visuele hulp: ppt  Bij nieuw deeltje teruggrijpen naar overzicht  Maak vragen stellen gemakkelijker  Voorzie een vragenronde na elk deeltje  Geef een pluim voor het durven stellen van een vraag  Verwijs zo nodig naar een volgend luik in het praatje  Parafraseer en hak de vraag in stukjes (bij moeite om gerichte vragen te stellen)

19 Vrije-CLB-Koepel vzw Schriftelijk communiceren

20 Tips voor brieven en folders  Hou het kort!  Persoonlijke aanspreking  Begrijpbare tekst: leesniveau 14 jaar  Nuttige informatie  Gaat vooral om oplossingen  Wat kan je doen?  Bij wie kan je terecht?  Wat moet dat kosten?  Niet: probleem uitdiepen  Gestructureerde informatie  Onderverdeeld in hoofd- en bijzaken  Ook te merken in de layout  Volledige informatie  Niet verwachten dat mensen zich elders nog gaan informeren Hoe schrijf je een …?

21 Schrijftips  Zet het CLB-logo erop (herkenbaarheid)  Géén afkortingen  Korte zinnen  Actieve zinnen  Het onderwerp staat vooraan in de zin  Eenvoudige woorden  Weg met antieke en dure woorden (althans, eventueel, ten behoeve van…)  Een duidelijke layout  Een kalme bladspiegel: geeft de indruk dat het in één ruk uit te lezen is  Groot en goed leesbaar lettertype (Times Roman, Arial, Verdana)  “Opdrachten” in kader, andere kleur (vb. waar ouders moeten tekenen)

22 Alles kan beter…  Vragenlijst voor medisch consult  Oorspronkelijke formulering  “Gelieve de vragenlijst onder gesloten omslag en via de school aan ons terug te bezorgen”.  Alternatief  Wat moet u doen met deze vragenlijst?  Steek hem in een omslag en kleef die dicht  Uw kind neemt de omslag weer mee naar school

23 Vrije-CLB-Koepel vzw Aandachtspunten voor het gezondheidsbeleid op school

24 Van bulgur, lokum en ander lekkers  Kan je de aanbevelingen vertalen naar de Turkse en Marokkaanse voedingsdriehoek?  Cultureel bepaalde kenmerken van voeding  Marokko: vlees = positief  Associatie met kracht en mannelijkheid  Eerbied t.o.v. gasten: veel vlees serveren  Vlaanderen: idem?  Wie staat aan de barbecue?

25 Ouders betrekken in het gezondheidsbeleid  Sensibiliseren = warm maken voor gezondheid  Werk met eyecatchers: het slaaphoekje in de inkomhal  Informatie toont wat gekend is  Huismerken van Lidl, Aldi, … naast die van Delhaize, Carrefour, …  Producten uit Turkse, Marokkaanse, … keuken  Sneeuwbal effect: ouders betrekken andere ouders

26 Ouders betrekken in het beleid  Praktische hulp  Appelschilmoekes / vakes : hapklaar aanbod  Papa’s en mama’s met 2 rechterhanden: spelmateriaal veilig maken

27 Ouders betrekken in het beleid  Expertise vragen  Hoe termen in vreemde talen uitspreken?  Meer weten over  kardemom en bulgur?  spelletjes-van-vroeger?  Vaardigheden  Voordoen (koken) → neveneffect = kinderen proeven  Kansarme en allochtone ouders in de werkgroep communicatie  Brieven nalezen  Over-en-weer systemen maken die wérken (e.g. via kleuren, pictogrammen)

28 Vrije-CLB-Koepel vzw Gezonde keuzes vanzelfsprekend maken

29 Gezonde voeding promoten  Vertrouwdheid met gezonde voeding verhogen  Gezonde voeding in de klas brengen  Winkeloefeningen / met de klas naar de markt  Didactisch materiaal sluit aan bij de leefwereld van de leerlingen (logo’s en producten)  Aandacht op school voor seizoensproducten (in de klas, in de refter, affiches, …)

30 Gezonde voeding promoten  Inwerken op wat kinderen interesseert  Voor voedselneofielen  Gebruik de expertise in de klas  Proeven van onbekende producten  Voor voedselbetrokken kinderen  De levenscyclus van voeding: van tuin tot bord  Moestuin op school  Met de klas naar de tuin van oma en opa  (kansarme) kinderen met groene vingers komen “in the picture”  Eye catcher voor ouders!

31 Gezonde voeding promoten  Werken aan motieven van voedselkeuze  Kostprijs verlagen  Tutti Frutti  Gebruiksgemak  Diepvriesgroenten en groenten in blik zijn gezond + gebruiksklaar (niet schillen, geen afval) + soms goedkoper dan verse groenten  Vers is maar vers als je meteen kan gebruiken, koel kan opslaan…  Eenvoudige recepten (ook minder vuren nodig?)  Belangrijk motief = “lekker”  Positieve sensatie (“high”) bij energiedense voeding ombuigen? Fysiologisch leerproces!

32 Gezonde voeding promoten  Adviezen geven  Visualisatie helpt om te onthouden  Voorbeeld: scheurblok “voedingsadviezen in beeld” NIGZ

33

34

35 Beweging promoten  Allochtone doelgroepen  Islam: gezondheid en fitheid zijn belangrijk!  Normen en waarden  Opvoedingsideaal = wijsheid, evenwicht tussen eigen impulsen en sociale/morele eisen  Uit zich in respect, gehoorzaamheid, zelfbeheersing  Opvoedingsverantwoordelijkheid  Kleuters: mama  Oudere kinderen: papa

36 Beweging promoten bij allochtone groepen  Respectvolle regels in acht nemen  Kleding: haar, armen en benen bedekken  Jongens en meisjes apart  Vrouwelijke lesgevers?  Mogelijkheid tot apart omkleden?  Inspelen op motieven die ouders belangrijk vinden  Gevechtssport = respectvol leren omgaan met anderen  Ontwikkeling van lichaam én geest  Allochtone (top)sporters als ambassadeurs

37 Beweging promoten bij kansarme groepen  10 000 stappen project  Getest in Gent  Coördinatie UGent  Pedometers + wandelroutes + stappenboekje (pakket van € 20)  Géén sport, wel beweging

38 Beweging promoten bij kansarme groepen  Bewegen kan altijd  Actief huiswerk meegeven  Bewegingsmomenten  in de klas  Makkelijker te generaliseren naar appartement, kleine behuizing  U hoort het hier voor het eerst…  PGZ Brabant: laagdrempelige initiatieven rond bewegen in naschoolse opvang

39 Proactief werken  Wacht niet met communiceren tot er een probleem / nood is  Heb oog voor gezonde trends!  Islam en alcoholgebruik  Turkse gezinnen: meer groenten, fruit en minder vet dan autochtone gezinnen  Brussaard et al. (1999). Voedselconsumptie en voedingstoestand bij 8-jarige Marrokkaanse, Turkse en Nederlandse kinderen en hun moeders. TNO rapport V99.1099. Zeist: TNO Voeding  Bouw een positieve band op  Gebruik je naamkaartjes!  Maak je 1 e contact positief (medisch consult kleuters)  Spreek ouders zo vaak mogelijk mondeling aan (de schoolpoort-babbel makkelijker maken met een beurtrol voor lkn)  Verhoog je aanwezigheid op school (spreekuren… maar ook foto…)

40 De mosterd kwam van…  Els Dezeure  ROC Limburg – PGZ, KB  VIG  Inspiratieboek “mondelinge en schriftelijke communicatie tussen school en ouders” (2005) LOP Menen  Elkaar vinden: bouwstenen voor het communiceren met kansarme doelgroepen.  Redactie: Eric Goubin & Belinda Mestiaen  Gebaseerd op het onderzoeksrapport “overheidscommunicatie voor kansarme doelgroepen”  In te kijken op www.memori.be (katholieke hogeschool Mechelen)www.memori.be  Gielen, G. (2003). Interculturele hulpverlening. Kluwer


Download ppt "Vrije-CLB-Koepel vzw Communiceren over gezond eten en bewegen Aandachtspunten voor wie werkt met kansarme en allochtone doelgroepen Presentatie studiedag."

Verwante presentaties


Ads door Google