De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vragen over de schoolregels Everything you want to know, but you’re afraid to ask.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vragen over de schoolregels Everything you want to know, but you’re afraid to ask."— Transcript van de presentatie:

1 Vragen over de schoolregels Everything you want to know, but you’re afraid to ask

2 1. Mag een leerling drinken en/of eten in de les? A. eten niet, maar drinken wel B. eten niet en alleen water drinken C. allebei niet

3 2.Wat gebeurt er als een leerling vaak te laat komt? A.moet de leerling nakomen B.niks C.ambtenaar leerplicht wordt ingeschakeld

4 3. Mag een leerling binnen de school met een mobiel telefoneren ? A. alleen in de kantine B. ja,overal C. nee, nergens

5 4.Mag een leerling een mobiel als rekenmachine gebruiken in de les? A.ja B.nee C.soms

6 5.Mag een leerling een mobiel als horloge gebruiken? A. ja B. nee C. soms

7 6. Wie mogen er hun fiets stallen aan de Lyceumlaan? A. de bovenbouw B. iedereen C. examenklassen

8 7.Wat moet een leerling doen als hij/zij de schoolpas kwijt is? A.briefje halen bij je teamleider en dan in de mediatheek een nieuwe pas regelen B.briefje halen bij je teamleider en bij de conciërge een nieuwe pas regelen C.bij de conciërge een nieuwe halen

9 8.Wie zijn de vertrouwenspersonen op school? A.Dhr. Dormans en Mevr. Oversluizen B.Mevr. Dunweg en Mevr. Vermeulen C.Dhr. Wesselius en Mevr. Vermeulen

10 9. Wanneer gaat iemand naar een vertrouwenspersoon? •als een personeelslid seksueel geïntimideerd wordt •als een leerling seksueel geïntimideerd wordt •A en B zijn beide goed

11 10.Wie is de zorgcoördinator? A.Mevr. Dunweg B.Mevr.Vermeulen C.Dhr. Wesselius

12 11.Wat moet een leerling doen als hij/zij uit de les gestuurd wordt? A.melden bij zijn/haar teamleider B.melden bij het leerlingenloket C.in de studieruimte gaan werken

13 12.Hoe laat begint het 5e uur? A.11.10 uur B.12.00 uur C.12.50 uur

14 13.Waar moet een leerling zich afmelden als hij/zij op school ziek wordt? A.bij de administratie B.bij de conciërge C.bij het leerlingenloket

15 14.Hoeveel lokalen zijn er op school? A.50 B.45 C.55

16 15.Hoeveel klassen zijn er? A.52 B.55 C.51

17 16.Hoeveel leerlingen telt onze school? A.1340 B.1310 C.1330

18 17.Mag een leerling een I-pod o.i.d. gebruiken in de les? A.ja B.nee C.in uitzonderlijke gevallen

19 18.Mag een leerling naar een tandarts tijdens proefwerken en tentamens? A.ja B.ja, maar dan mag je niet inhalen C.nee

20 19.Wat moet een docent doen, als een leerling te laat komt? A.met een briefje toelaten en de naam van de leerling in Vocus noteren B.in Vocus noteren is genoeg C.toelaten, want een docent is ook weleens te laat bij zijn lokaal

21 20.Mag een leerling door de voordeur? A.ja, altijd B.nee, alleen als hij naar buiten gaat C.nee

22 21.Wanneer mag een leerling met de lift? A.als de leerling geblesseerd of gehandicapt is B.nooit C.als hulpje van een hulpbehoevende leerling (max. 1) D.A en C zijn goed

23 22.Hoeveel docenten heeft onze school? A.100 B.105 C.110

24 23.Hoeveel personeelsleden werken er op onze school? A.140 B.130 C.120

25 24.Wat is een Zorg Advies Team? (ZAT) A.een overleg met externe en interne deskundigen B.een overleg met interne deskundigen C.een overleg met externe deskundigen

26 25.Wat moet een leerling doen als hij/zij naar de ortho moet? A.achteraf een briefje inleveren bij het leerlingenloket B.vooraf per telefoon of brief melden C.niks, het is een legale reden

27 26.Wat moet een leerling doen als hij/zij ’s ochtends ‘opeens’ naar de dokter moet? A.achteraf een briefje inleveren bij het leerlingenloket B.ouders de absentielijn laten bellen en dezelfde dag een briefje inleveren C.ouders de absentielijn laten bellen

28 27.Wat betekent een 0 in Vocus? A.de leerling moet de toets nog inhalen B.de leerling mag de toets inhalen C.de leerling heeft het proefwerk zeer slecht gemaakt

29 28.Als een leerling een toets heeft gemist, wie moet dan zorgen dat de toets door de leerling wordt ingehaald? A. de leerling B. de docent C. de leerling en de docent

30 29.Is er een verschil tussen herkansing en hertentamen? A.ja B.nee

31 30.Hoeveel repetities mag een leerling herkansen? A.4 in de onderbouw, 6 in de vierde klassen en 5 VWO B.6 in de onderbouw,4 in de vierde klassen en 5 VWO C.6 in de onderbouw, 2 in de vierde klassen en 5 VWO

32 31.Wanneer mag een leerling een toets herkansen? A.als hij/zij dat bij het leerlingenloket en de docent aangeeft en hij/zij geen fraude heeft gepleegd en 2 uur op school heeft gestudeerd B.als hij/zij dat bij het leerlingenloket en de docent aangeeft en hij/zij geen fraude heeft gepleegd C.als hij/zij dat bij het leerlingenloket en de docent aangeeft

33 32.Op welk moment mag een leerling toetsen herkansen? A. ieder gewenst moment B. 1e dag na een vakantie C. op de in de jaarplanning vastgestelde data

34 33.Op welk moment mag een leerling een gemiste toets inhalen? A. op ma en do het 8e en 9e uur en op vrijdag het 7e en 8e uur B. ieder gewenst moment C. 1e dag na een vakantie

35 34.Binnen hoeveel dagen moet een repetitie nagekeken en het cijfer teruggegeven worden? A.binnen 5 werkdagen B.binnen 6 werkdagen C.binnen 2 weken

36 35.Hoeveel hertentamens mag een bovenbouwleerling doen? A.4 in H5 en V6 en 6 in M4, H4, V4 en V5 B.3 in H5 en V6 en 4 in M4, H4, V4 en V5 C.6 in H5 en V6 en 4 in M4, H4, V4 en V5

37 36.Als een leerling tijdens de herkansingen of de hertentamens ziek is, mag hij/zij ze dan inhalen? A.ja B.nee C.soms

38 37.Hoe lang van te voren moet een repetitie opgegeven worden? A. 1 dag B. 1 week C. 1 maand

39 38.Hoelang van te voren moet een spreekbeurt worden opgegeven? A. 1 maand B. 3 weken C. 1 week

40 39.Binnen hoeveel schooldagen moet de docent het cijfer van een toets in Vocus zetten? A. binnen 8 dagen B. binnen 5 dagen C. binnen 3 dagen

41 40.Wanneer mag een leerling spullen uit zijn kluisje halen? A. voor en na elke les en in de pauzes B. voor het begin van zijn/haar lessen en in de pauzes C.aan het begin van de les en in de pauzes

42 41.Mag de directie in de kluisjes kijken? A.ja B.nee

43 De Antwoorden 1b8a15b22a29a36b 2c9c16a23b30c37b 3a10b17b24a31a38b 4b11b18b25b32c39c 5c12b19a26c33a40b 6a13c20b27a34b41a 7b14c21d28c35b


Download ppt "Vragen over de schoolregels Everything you want to know, but you’re afraid to ask."

Verwante presentaties


Ads door Google