De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vragen over de schoolregels

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vragen over de schoolregels"— Transcript van de presentatie:

1 Vragen over de schoolregels
Everything you want to know, but you’re afraid to ask

2 1. Mag een leerling drinken en/of
eten in de les? A. eten niet, maar drinken wel B. eten niet en alleen water drinken C. allebei niet

3 Wat gebeurt er als een leerling vaak te laat komt?
moet de leerling nakomen niks ambtenaar leerplicht wordt ingeschakeld

4 3. Mag een leerling binnen de school
met een mobiel telefoneren? A. alleen in de kantine B. ja,overal C. nee, nergens

5 Mag een leerling een mobiel als rekenmachine gebruiken in de les?
ja nee soms

6 Mag een leerling een mobiel als horloge gebruiken?
ja nee soms

7 6. Wie mogen er hun fiets stallen aan de Lyceumlaan?
A. de bovenbouw B. iedereen C. examenklassen

8 Wat moet een leerling doen als hij/zij de schoolpas kwijt is?
briefje halen bij je teamleider en dan in de mediatheek een nieuwe pas regelen briefje halen bij je teamleider en bij de conciërge een nieuwe pas regelen bij de conciërge een nieuwe halen

9 Wie zijn de vertrouwenspersonen op school?
Dhr. Dormans en Mevr. Oversluizen Mevr. Dunweg en Mevr. Vermeulen Dhr. Wesselius en Mevr. Vermeulen

10 9. Wanneer gaat iemand naar een vertrouwenspersoon?
als een personeelslid seksueel geïntimideerd wordt als een leerling seksueel geïntimideerd wordt A en B zijn beide goed

11 Wie is de zorgcoördinator?
Mevr. Dunweg Mevr.Vermeulen Dhr. Wesselius

12 Wat moet een leerling doen als hij/zij uit de les gestuurd wordt?
melden bij zijn/haar teamleider melden bij het leerlingenloket in de studieruimte gaan werken

13 Hoe laat begint het 5e uur?

14 Waar moet een leerling zich afmelden als hij/zij op school ziek wordt?
bij de administratie bij de conciërge bij het leerlingenloket

15 Hoeveel lokalen zijn er op school?
50 45 55

16 Hoeveel klassen zijn er?
52 55 51

17 Hoeveel leerlingen telt onze school?
1340 1310 1330

18 Mag een leerling een I-pod o.i.d. gebruiken in de les?
ja nee in uitzonderlijke gevallen

19 Mag een leerling naar een tandarts tijdens proefwerken en tentamens?
ja ja, maar dan mag je niet inhalen nee

20 Wat moet een docent doen, als een leerling te laat komt?
met een briefje toelaten en de naam van de leerling in Vocus noteren in Vocus noteren is genoeg toelaten, want een docent is ook weleens te laat bij zijn lokaal

21 Mag een leerling door de voordeur?
ja, altijd nee, alleen als hij naar buiten gaat nee

22 Wanneer mag een leerling met de lift?
als de leerling geblesseerd of gehandicapt is nooit als hulpje van een hulpbehoevende leerling (max. 1) A en C zijn goed

23 Hoeveel docenten heeft onze school?
100 105 110

24 Hoeveel personeelsleden werken er op onze school?
140 130 120

25 Wat is een Zorg Advies Team? (ZAT)
een overleg met externe en interne deskundigen een overleg met interne deskundigen een overleg met externe deskundigen

26 Wat moet een leerling doen als hij/zij naar de ortho moet?
achteraf een briefje inleveren bij het leerlingenloket vooraf per telefoon of brief melden niks, het is een legale reden

27 Wat moet een leerling doen als hij/zij
’s ochtends ‘opeens’ naar de dokter moet? achteraf een briefje inleveren bij het leerlingenloket ouders de absentielijn laten bellen en dezelfde dag een briefje inleveren ouders de absentielijn laten bellen

28 Wat betekent een 0 in Vocus?
de leerling moet de toets nog inhalen de leerling mag de toets inhalen de leerling heeft het proefwerk zeer slecht gemaakt

29 de leerling en de docent
Als een leerling een toets heeft gemist, wie moet dan zorgen dat de toets door de leerling wordt ingehaald? de leerling de docent de leerling en de docent

30 Is er een verschil tussen herkansing en hertentamen?
ja nee

31 Hoeveel repetities mag een leerling herkansen?
4 in de onderbouw, 6 in de vierde klassen en 5 VWO 6 in de onderbouw,4 in de vierde klassen en 5 VWO 6 in de onderbouw, 2 in de vierde klassen en 5 VWO

32 Wanneer mag een leerling een toets herkansen?
als hij/zij dat bij het leerlingenloket en de docent aangeeft en hij/zij geen fraude heeft gepleegd en 2 uur op school heeft gestudeerd als hij/zij dat bij het leerlingenloket en de docent aangeeft en hij/zij geen fraude heeft gepleegd als hij/zij dat bij het leerlingenloket en de docent aangeeft

33 Op welk moment mag een leerling toetsen herkansen?
ieder gewenst moment 1e dag na een vakantie op de in de jaarplanning vastgestelde data

34 Op welk moment mag een leerling een gemiste toets inhalen?
op ma en do het 8e en 9e uur en op vrijdag het 7e en 8e uur ieder gewenst moment 1e dag na een vakantie

35 Binnen hoeveel dagen moet een repetitie nagekeken en het cijfer teruggegeven worden?
binnen 5 werkdagen binnen 6 werkdagen binnen 2 weken

36 Hoeveel hertentamens mag een bovenbouwleerling doen?
4 in H5 en V6 en 6 in M4, H4, V4 en V5 3 in H5 en V6 en 4 in M4, H4, V4 en V5 6 in H5 en V6 en 4 in M4, H4, V4 en V5

37 Als een leerling tijdens de
Als een leerling tijdens de herkansingen of de hertentamens ziek is, mag hij/zij ze dan inhalen? ja nee soms

38 Hoe lang van te voren moet een repetitie opgegeven worden?
1 dag 1 week 1 maand

39 Hoelang van te voren moet een spreekbeurt worden opgegeven?
1 maand 3 weken 1 week

40 Binnen hoeveel schooldagen moet de docent het cijfer van een toets in Vocus zetten?
binnen 8 dagen binnen 5 dagen binnen 3 dagen

41 Wanneer mag een leerling spullen uit zijn kluisje halen?
voor en na elke les en in de pauzes voor het begin van zijn/haar lessen en in de pauzes aan het begin van de les en in de pauzes

42 Mag de directie in de kluisjes kijken?
ja nee

43 De Antwoorden 1b 8a 15b 22a 29a 36b 2c 9c 16a 23b 30c 37b 3a 10b 17b


Download ppt "Vragen over de schoolregels"

Verwante presentaties


Ads door Google