De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat zegt de bijbel over oorlog?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat zegt de bijbel over oorlog?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat zegt de bijbel over oorlog?

2 “Stel alles in het werk om met iedereen in vrede te leven”
Romeinen 12:18

3 geheiligde 1. Volgens __________ sturing waren leiders als Mozes of De Richteren als Gideon of profeten als Samuel, zij zagen oorlogen als iets van religeuze betekenis - Gods Oorlogen. De vijanden van Israël waren de vijanden van God.

4 Mozes bouwde een altaar en noemde dat: De Heer is mijn vaandel
Mozes bouwde een altaar en noemde dat: De Heer is mijn vaandel. Hij zei: “De Heer heeft gezworen, dat hij alle generaties door zal strijden tegen de Amalekieten” Exod 17:15-16

5 De Heer gaf direct leiding aan zijn leiders, zoals Gideon om te gaan strijden in oorlog.
Toen gaf de Heer hem de opdracht “Ruk op tegen de Midjanieten en bevrijd Israël uit hun greep” Richteren 6:14

6 De Heer was ‘t zwaard en schild voor Israël
Wat ben ik gelukkig! Welk volk kan zicht met jou meten. Aan de Heer dank je de zege. Hij is het schild dat je beschermt, het zwaard dat jou de triomf brengt. De vijanden zullen voor je kruipen, je zult hun de voet op de nek zetten. Deut 33:29

7 monarchie 2. Onder de ___________, van Koning Saul en Koning David, werden er oorlogen gevoerd om zich te houden aan de geboden van God. Echter de meeste oorlogen werden gevoerd om het koninkrijk te vergroten of om verloren gebieden of steden ter herwinnen of steden of het land te verdedigen.

8 Daarna heeft David de Filistijnen verslagen en onderworpen
Daarna heeft David de Filistijnen verslagen en onderworpen... Ook de Moabieten versloeg hij Sam 8:1-2

9 3. Ten tijde van de geboorte van _______, kon Israël nauwelijks oorlogen voeren. Daarom zocht men naar een ‘messias’die een bevrijdende-koning zou zijn. Iemand die het volk zou leiden tegen de Romeinen en Israël Koninkrijk zou herstellen. Jezus

10 Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen mee te gaan om hun koning te worden. Daarom trok hij zich in de bergen terug, daar was hij alleen. Johannes 6:15

11 koninkrijk 4. Jezus zijn __________ was niet een van deze aarde, zijn missie was een om zichzelf te geven aan het kruis en de schrift te laten vervullen.

12 Een van de leerlingen trok zijn zwaard, haalde uit naar de dienaar van de hogepriester en sloeg hem een oor af. Maar Jezus zei: “Steek je zwaard weer bij je, want iedereen die het zwaard trekt, zal ook door het zwaard omkomen. Denk je soms dat ik mijn Vader niet te hulp zou kunnen roepen? Als ik erom vroeg, zou hij me dadelijk bijstaan met meer dan 12 legers engelen. Maar hoe zou dan de Schrift in vervulling gaan, die zegt dat het zo moet gebeuren? Matt 26:51-54

13 5. Jezus leerde met __________ taalgebruik om te strijden tegen verleidigen en zonde.
figuurlijk

14 ‘Maar nu,’zei hij, ‘moet wie een beurs heeft of een tas, die meenemen; en wie een zwaard, die meenemen; en wie geen zwaard heeft, moet zijn jas verkopen om er een aan te schaffen. Want ik zeg jullie; de woorden uit de Schrift; Hij werd tot de misdadigers gerekend, moeten in mij hun vervulling krijgen. Wat over mij is beschikt, nadert zijn einde.’Heer, kijk, hier zijn twee zwaarden!’zeiden ze. ‘Genoeg hierover,’antwoordde hij. Lucas 22:36-38

15 Gelukkig zij die vervolgd worden, omdat ze Gods wil doen: voor hen is het hemelse Koninkrijk Matt 5:9 “U hebt gehoord dat er gezegd is: Hebt uw naaste lief en haat uw vijand. Maar ik zeg u heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen.” Matt 5:43-44

16 6. De ________ van de Here, leerden hoe ze moesten vechten tegen de zonde.
discipelen

17 Jakobus schrijft dat oorlog komt door wereldse verlangens
Waar komen toch al die vechtpartijen en ruzies bij u vandaan? Zijn het niet van uw hartstochten, die u niet met rust laten? U zet ergens uw zinnen op, maar u krijgt het niet en doet er een moord voor. U wilt iets hebben maar kunt ‘t niet bemachtigen. En dan ontstaan er ruzies en vechtpartijen. Toch krijgt u het niet omdat u er niet om bidt. Jakobus 4:1-2

18 Paulus bereidde de Christenen voor op Geestelijke oorlogsvoering.
Heer, in zijn sterke macht. Rust u uit met de wapenrusting van God, om daarmee stand te houden tegen de krijgslisten van de duivel. Want onze strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed. Efez. 6:11,12

19 Timoteüs moest de goede strijd vechten.
Timoteüs, mijn kind, ik vertrouw je deze opdracht toe overeenkomstig de profetische woorden die vroeger over je zijn uitgesproken. 1 Tim 1:18

20 Petrus dringt erop aan dat wij dienen te strijden tegen slechte invloeden van binnenuit.
Vrienden, u bent hier vreemdelingen, tijdelijke bewoners. Daarom druk ik u op het hart, geef niet toe aan uw zelfzuchtige verlangens. Ze belagen geestelijk leven. 1 Pet 2:11

21 7. God heeft bepaalde autoriteiten _________ toegestaan wapens te dragen tegen ‘vijanden’.
met macht

22 Iedereen moet zich aan de overheid onderwerpen
Iedereen moet zich aan de overheid onderwerpen. Want overheidsgezag is iets dat alleen maar bestaat bij de gratie van God. Ook het bestaande gezag is door God ingesteld. Want de overheid is een instrument dat God gebruikt voor uw eigen bestwil. Maar al u het kwade doet, hebt u alle reden om bang te zijn. Het is niet voor niets dat de overheid het zwaard voert. Want de overheid is ook een instrument dat God gebruikt om wie kwade doet, zijn verdiende straf te geven. Rom 13:1,4

23 8. Wat is de Christelijke ________ gedurende een oorlog?
reactie

24 a. Gebed: Alleereerst vraag ik je te bidden, te smeken en te danken alle mensen, voor koningen en alle ander gezagsdragers. Vraag dat wij een ongestoord en rustig leven kunnen leiden, waardig en in alle opzichten toegewijd aan God. 1 Tim 2:1-2

25 b. De Heer is mijn licht, mijn behoud, voor niemand ben ik bang
b. De Heer is mijn licht, mijn behoud, voor niemand ben ik bang. Hij beschermt mijn leven, niets hoef ik te vrezen. Ps 27:1

26 c. Zoek vrede. Ga het kwaad uit de weg en doe wat goed is; streef naar vrede, zet je ervoor in Ps 34:14

27 d. Elkander bemoedigen: Helpt elkaars lasten te dragen; zo brengt u de wet van Christus in praktijk.. Gal 6:2


Download ppt "Wat zegt de bijbel over oorlog?"

Verwante presentaties


Ads door Google